De wereld nu Site

geschifte rechters

Lijstjes van het jaar 2016

We hebben ze wel weer gezien hoor, al die lijstjes die tezamen 2015 moesten samenvatten. In dit stukje echter toont Bokito een lijstje lijstjes voor 2016 die al beschikbaar zijn.

Overheid en wetten

Een van de problemen bij het voeren van een slagvaardig overheidsbeleid, ook bij de lagere overheden, is de tijd die er op nationaal niveau mee gemoeid is om wetswijzigingen en nieuwe wetten tot stand...

hoe een parlement de democratie af schaft

Aboe exit – the movie

Gisteravond konden we hem dan zelf zien: Aboe – the movie. Niet heel erg wereldschokkend voor de argeloze kijker, maar het is het kleine venijn dat mogelijke verdere aspiraties van Achmed Aboutaleb de das...

rechtvaardigheid

Vuurwerk

Het Linkse revolutie-ideaal is dood. GroenLinks bewijst het elk jaareinde opnieuw tegenwoordig.

Ik ontworteld, iedereen ontworteld

De Kerstbijlage van Het Parool was gewijd aan kluchtelingen. Het is een voorbode van wat Nederland te wachten staat: wij zullen verdrongen worden.

Nederland moet kapot

Vanochtend werd in alle Nederlandse media het bericht gepubliceerd dat Samsom, de politieke leider van de PvdA, denkt dat “we in Nederland 200.000 vluchtelingen aankunnen”.

Afrekening

Kwade Trouw

Als Trouw een stukje plaatst in een rubriek die ‘Verdieping’ heet, ga je er van uit dat de scribent van dienst kennis van zaken heeft. Dat wil ik best aannemen, maar alleen betekent dat...