DE WERELD NU BLOG

De Kersttoespraak 2012

Op Kerstavond 21.00 uur lekte de jaarlijkse Kersttoespraak van de Koningin der Nederlanden weer eens op knullige wijze uit. Anne Jan Roeleveld schaalde de link van vorig jaar op, en viel in de prijzen....

Kerstoverpeinzing – Geen groei, geen bloei

Europa zit in de hoek waar de klappen vallen. Niet alleen hebben we daar zelf de meeste schuld aan, maar we zijn er voorlopig ook nog niet uit. Wàt de Eurocraten ons ook geruststellend...

We kijken vooruit!

Elk jaar zijn er zowel prettige als onprettige politiek-economische gebeurtenissen die grote gevolgen hebben voor de wereldvrede en -welvaart. Om uw eetlust voor de Kerstdagen alvast te bederven, volgt hieronder een rijtje scenario’s die...

De toekomst van de Bankenunie

De Bankenunie die de EU vorige week overeenkwam lijkt de ergste problemen van de Eurozone te hebben opgelost. De reactie van de financiële markten weerspiegelt echter niet de onderliggende werkelijkheid, doch hoogstens de vooruitzichten...

Blanco cheque voor de Grieken?

Wie zich nog afvroeg hoe strak Griekenland nog onder de EU-plak zit de komende jaren heeft gisteravond een antwoord gekregen, dat desalniettemin voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Gisteravond verhoogde S&P tamelijk onverwacht – Moody’s...

De vis wordt duur betaald

Dé politicus van het jaar volgens de parlementaire pers is Diederik Samsom. Wie volgens EenVandaag de politicus van het jaar wordt, wordt pas vandaag bekend gemaakt. Niettegenstaande dit alles won op 12 september jongstleden...

Japan als voorland

Als we denken over de financiële crisis denken we al snel, dat we op nieuw en onbekend terrein zijn, economisch gezien. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de crisis maar niet lijkt te kunnen worden...