DE WERELD NU BLOG

Nederlandse Leeuw 2

Voer voor deskundigen

Nu de titel psycholoog in Nederland niet langer beschermd is, mag je jezelf kennelijk ook ineens ongestraft psychiater noemen. Die indruk ontstaat in ieder geval door het laatste relletje rond Sylvana S, dat weer...

Paars 1

Paars en antipaars

De niet-confessionele kabinetten (‘paars’) uit de negentiger jaren wilden ons laten zien dat in Nederland een moderne regering mogelijk is zonder confessionele partijen. En verder ook dat Nederland niet op zich zelf staat maar...