DE WERELD NU BLOG

Overheidsracisme

De onderdrukking van godsdienstvrijheid

Mohammedanen worden onderdrukt in West-Europa: cultureel, godsdienstig, justitieel en eigenlijk met alles, als je ze hoort klagen. Maar kun je het proces waarover wordt geklaagd daadwerkelijk beschouwen als moslimonderdrukking? Voor het omgekeerde lijkt meer...

dood en weer opgewekt

Wraak, moord ende doodslag

Vandaag sprongen er twee moorddadige berichten uit wat mij betreft. Gaat het te ver om een logisch verband te zien tussen de moord op Els Borst en die op een Marokkaanse moeder vanmiddag in...

Europese bancaire instabiliteit

De Europese banken zitten in de problemen. Diep. Maar in geen land gaan de problemen zo diep als in Italië.

Turkse inmenging in Syrië?

Rusland beschuldigt Turkije van preparaties voor een inval in Syrië. Hoezeer dat ook kan worden gezien als een kleine stap in de propagandaoorlog tussen Putin en de NAVO, het is desalniettemin een goede reden...

Rebellerende schietschijven

Surveillanten van deAmsterdamse politie hebben via De Telegraaf geklaagd at ze zichzelf meer en meer zien als schietschijven. Om die reden willen ze met vuurwapens worden bewapend. Dat de surveillanten van de Amsterdamse politie...

De volgende wapenwedloop

De geschiedenis herhaalt zich niet, maar de fouten die ooit werden gemaakt hebben de neiging zich in verschillende varianten steeds opnieuw te manifesteren. In een democratische setting pijnlijk genoeg meer dan in autocratischer type...

Overheidsracisme

Tokkiestan

Het begrip ‘tokkie’ heeft zich in het Nederlandse spraakgebruik zo snel een plaats verworven, dat er wel een enorme behoefte aan moest bestaan. Dat is deprimerend, omdat het tegelijkertijd ook de behoefte aan de...