DE WERELD NU

Over populisme: denk eens na!

populisme

Veel mensen begrijpen de opkomst niet van mensen als Fortuijn, Wilders en van soortgelijke politici in het buitenland, zoals Trump in Amerika en Le Pen in Frankrijk.

Deze mensen noemen die nieuwe soort politici populisten en achten ze een gevaar voor de samenleving. Maar dat zijn ze niet. De mensen stemmen in Nederland op Wilders omdat ze last hebben van de nieuwe volksplantingen van buitenlanders en de overheid hun probleem niet onderkent. Ook in andere landen stemmen de mensen op populisten omdat de overheid weigert een probleem te onderkennen of omdat die het aan de orde stellen van dat probleem als onethisch beschouwt. De mensen die er hier in Nederland anti Wilders zijn, hebben als regel zelf geen negatieve ervaringen met buitenlanders. Ze wonen in wijken waar ze geen last hebben van allochtonen.

Ons politieke en bestuurlijke systeem bestaat nu twee eeuwen en het is een wereld op zich geworden. Politici zijn geen vertegenwoordigers van hun kiezers, het zijn vertegenwoordigers geworden van politieke partijen en van het systeem. Het is misschien goed om erop te wijzen dat politieke partijen, die de macht in handen hebben in dit land, helemaal niet vermeld worden in de grondwet. Artikel 8 gaat over het recht op vereniging, maar het woord politieke partij komt er niet in voor.

De partijen vormen, samen met het ambtenaren apparaat en de rechterlijke macht, een aparte wereld met eigen normen en waarden. Als uit een referendum of een andere uiting van de volkswil iets voortkomt dat niet in de dominante politieke visie past van het moment, dan wordt het genegeerd. Dat is een vorm van elitair denken en het is in strijd met de democratische uitgangspunten.

Om de democratie weer wat meer lucht te geven zou de volksvertegenwoordiging zo hervormd moeten worden dat de gekozenen weer hun kiezers vertegenwoordigen. Daarvoor is het in de eerste plaats nodig dat ze losgeweekt worden uit het monolithische apparaat, waarin een Kamerlidmaatschap niet meer is dan een fase in een politieke carrière.

Volksvertegenwoordigers zouden weer met twee benen in de samenleving moeten staan, een gewone baan hebben, als ieder ander. Daarvoor is het nodig dat ze voor hun politieke functie niet langer betaald worden. Een vergoeding voor reis- en verblijfkosten en meer niet.

Dat zou meebrengen dat er alleen in de weekeinden en in de avonduren zou kunnen worden vergaderd. Er zou alleen nog op hoofdpunten kunnen worden gediscussieerd en dat zou een grote vooruitgang zijn.

De politici van tegenwoordig zijn allemaal specialisten op hun eigen kleine terreintje en het merendeel van de overheid houdt zich bezig met zaken waar helemaal geen experts voor bestaan. Die krijgen dus in de Kamer geen of te weinig aandacht. De zaken, die onder de bevolking leven, krijgen alleen aandacht als ze door de media worden opgepikt. Dan moeten ze vervolgens door het filter heen komen van wat in de media voor interessant, geoorloofd en wenselijk wordt gehouden. Maar daarvoor zijn de volksvertegenwoordigers er niet. Ze zijn er om de overheid te controleren en de belangen van hun kiezers te behartigen.

Het kan gebeuren dat er na een politieke discussie besloten wordt dat het onmogelijk is om aan de wensen van het volk tegemoet te komen, bijvoorbeeld omdat het in strijd zou komen met internationale belangen van het land die zwaarder wegen. Onze premier lichtte dat vandaag toe in Buitenhof. Maar dat betekent niet dat de wens van de bevolking buiten de discussie kan worden gehouden.

De aanhang die Wilders hier heeft is een gevolg van dit verschijnsel. Die aanhang is tegen de islam met zijn discriminatoire aspecten en zijn gewelddadigheid en vindt vrijheid van godsdienst geen legitimatie voor criminaliteit. Maar onze bestuurlijke elite draait de zaak op zijn kop en ziet Wilders ziet als een gevaar. Wilders mag van de media en van de andere politieke partijen niet zeggen dat Marokkaanse wijken een probleem vormen, maar mensen uit de PvdA mogen dat wel. Mensen uit de progressieve partijen mogen alles over Wilders zeggen, tot beschuldigingen van nazisme aan toe, zonder dat ze daarvoor worden gestraft. Als Wilders iets zegt waar men het wel mee eens is, dan noemt men hem een wolf in schaapskleren. Iets goed doen kan hj nooit. Ik vond de speech die hij hield aan het einde van het proces Wilders II uitstekend. Maar de voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders vond het gevaarlijk dat Wilders met zo’n speech kans kreeg om zo veel mensen aan te spreken.

Het is waar dat Wilders geen werkbare oplossingen heeft voor de problemen die hij benoemt. Maar dat neemt niet weg dat hij het recht en de plicht heeft als politicus om problemen aan de orde te stellen. Dat de bestaande politiek die problemen heeft veroorzaakt, ziet men niet.

Dat Wilders een soort Hitler is en dat de nieuwe bevolkingsgroepen een verrijking zijn is, met permissie, onzin. Wilders veroordeelt het gebruik van geweld en hanteert uitsluitend vreedzame en democratische middelen en om hem daarvoor te veroordelen is dwaas.

Populisme betekent het volk voor de gek houden, met valse beloftes of met verkeerde voorstellingen van zaken. Dat is wat Wilders betreft niet aan de orde. Het zijn juist de gevestigde politieke partijen en de mainstream-media die een verkeerde voorstelling van zaken geven. De criminaliteit en het geweld in de samenleving zullen blijven toenemen. Wie op politici stemt die daar geen oog voor hebben, maakt zich daar mede verantwoordelijk voor. Je moet in maart aanstaande niet op de PvdA, D66, GL, SP, CDA, of DENK stemmen, want dan stem je op mensen die niet begrijpen wat het grootste probleem van onze samenleving is.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

7 reacties

 1. reageerbuis schreef:

  Het is me een raadsel waarom de VVD in het laatste rijtje niet wordt genoemd.

 2. Fred kerkhoven schreef:

  Onze politici hebben geen of nauwelijks nog een eigen verantwoordelijkheid. Een land zonder eigen munt, zonder grenzen, zonder soevereine mogelijkheid meer voor eigen wetgeving. Zolang we ons ondergeschikt houden aan de EU en de supranationale organisaties is politiek bedrijven in Nederland inderdaad kleuterspel zonder enige betekenis. Het globalisme maakt één grote essentiële fout: het opheffen van de natiestaten als noodzaak voor globaal denken. Deze fout zal als een boemerang terug slaan op het globalisme. Pas vanuit een krachtige eigen natie kan men zich met de wereld bemoeien.

 3. Dick H. Ahles schreef:

  Puik artikel!

 4. Kees Bruin schreef:

  Wat betreft het negeren van de uitslag van referenda: het is toch wel frappant dat de leiding van zowel de PvdA als GL door haar eigen leden terug gefloten is. Dwz die leden vinden dat de uitslag moet worden genegeerd, terwijl die PvdA en GL-politici (toch niet de slimsten) zelfs doorhadden dat het negeren van de referendumuitslag ze een slechte naam zou bezorgen. Conclusie: de leden van die partijen houden er nog abjectere ideeën op na dan hun eigen politici! En hebben nóg minder door waardoor het ‘populisme’ zo kan opkomen.

 5. Cool Pete schreef:

  Prima artikel.

  De oorzaak: Democratisch gekozen politici, die doen wat ze zelf verzinnen, en NIET naar de mensen in het land: de kiezers, luisteren.
  Schadelijker voor de democratie is er niet.

  Mooiste voorbeeld: de huidige “premier”: “IK dien het landsbelang” ………..
  Dit is om meerdere redenen, een GESCHIFTE uitspraak:
  – “IK” : hij alleen ?
  – en: heeft hij de – complete – waarheid in pacht dan ?
  – wat het lands-belang is, maakt DE KIEZER uit !!!
  en niet die hautaine, anti-democratische Haagse yup Markje R.
  – hij “vindt” dat hij zich eigenlijk niets van de kiezers hoeft aan te trekken, want
  uitsluitend ZIJN visie zou zalig-makend zijn
  – hij overtreedt aantoonbaar de wet en de Grondwet
  – hij toont zich volstrekt onbetrouwbaar en onverantwoordelijk
  – [hij is een horror-clown ]

  Het woord “populisme” wordt als verdachtmaking / valse beschuldiging gebruikt;
  ze willen eigenlijk zeggen:” wij, regenten, weten alles beter;
  maar ja, dat volk, dat deugt niet; hadden we maar een ander volk. ”

  In DIT licht:
  Populisme = prachtig = levende democratie = de stem van het volk =
  een geuzen-naam = het nieuwe provo = DEMOCRACY AT WORK =
  echte democratie = WE, THE PEOPLE.

 6. Cool Pete schreef:

  Natuurlijk nog veel erger voorbeelden van “politici” die heel anders handelen, dan de
  gronden waarop ze gekozen werden:
  [ en voor zover ze de verkiezingen niet vervalst hebben ]:
  – Barack Hussein “Obama” Soebarkah Sotero
  – Angela Merkel
  – Recep Tayip Erdogan

 7. Cale schreef:

  “Politici moeten gewoon een baan hebben net als ieder ander…” Dat gebeurd in Zwitserland. Heel goed mogelijk dus. Dan kunnen we meteen die imbeciele universitaire “politieke studies” opheffen. Bespaart een hoop geld.