DE WERELD NU

Operatie passend onderwijs is mislukt. En nu?

Onderwijssociologie, passend onderwijs 4

Passend onderwijs, was de vlag waaronder een groot deel van het speciaal onderwijs werd wegbezuinigd en gefuseerd met regulier openbaar onderwijs. Het blijkt mislukt, en aanpassing er van wordt heel duur, dat snapt een kind. De politiek kennende komt nu Operatie Verder Prutsen in beeld, aangezien erkenning van misgrijpen minstens een generatie duurt.

Alles bijeen genomen was het indertijd al een schandalige operatie, waarvan de schade mettertijd duidelijk worden zou. Dat punt is nu bereikt, en de schade is inderdaad aanzienlijk. De NOS schrijft het niet letterlijk maar wie even naar onderstaand berichtje kijkt ziet dat 10% van de schoolkinderen hierdoor onvoldoende aandacht krijgt van de klassedocent. Bovendien gaan de pogingen van docenten te doen wat de overheid zo graag wilde ook nog eens ten koste van de andere 90% in een klas. Hiermee wordt derhalve ook via een onverwachte weg aangetoond dat speciaal onderwijs meerdere voordelen heeft. Voor ouders van kinderen die behoefte hebben aan speciaal onderwijs is dat mogelijk niet fijn om te horen, maar een andere conclusie kun je niet trekken uit wat hier staat:

Passend onderwijs

Hier resten maar twee mogelijkheden. Terug naar het uitgangspunt of erkennen dat je deze groep mensen opgeeft. Ik voorspel u dat de politiek zal pogen door te prutsen tot de volgende bewindspersoon het even te ruste legt omdat hij/zij zich eerst moet inwerken. Want dat eertijds wegbezuinigd geld opnieuw zal worden gealloceerd lijkt vooralsnog weinig voorstelbaar. Het gevecht voor beter onderwijs voor iedereen wordt derhalve waarlijk een gevecht tegen windmolens.

Passend onderwijs

Goedkoop is duurkoop, zegt een goed Nederlands spreekwoord. Zoals het komende gepruts eenvoudig ook gekarakteriseerd zal moeten worden:

Al jaren klinkt er kritiek op het passend onderwijs, ook in de Tweede Kamer. Het beschikbare geld komt niet op de juiste plek terecht, er zijn te veel thuisblijvers, ouders staan buitenspel en leraren kampen met veel problemen, concludeerde Tweede Kamer vorig jaar. Ouders, leraren en hulpverleners vroegen toen ook om oplossingen, zoals minder rigide regels, kleinere klassen en minder onderwijsmanagers.

Deze berichten zijn gebaseerd op een onderzoek van de Algemene onderwijs Bond die inderdaad kwam met resultaten die je verwachten kon.

Passend onderwijs

Omdat ze bevooroordeeld zijn? Eerder omdat de situatie in het onderwijs is zoals geschetst.

Dit is slecht voor het land en de toekomst. Want 3 kinderen (=10%!!) per klas met problemen is een gemiddelde – ik maak me sterk dat dat in sommige delen van het land kan oplopen tot de halve klas. Of meer, maar dan is er de facto sprake van een school die een soort van speciaal onderwijs geeft, waar ze ook wat kinderen die geen problemen geven hebben aangenomen – waarvoor vervolgens dus relatief te weinig aandacht zal zijn.

Publicitair zal het op deze wijze echter weinig zoden aan de dijk zetten; de AOb zal het anders moeten aanpakken wil de gehoor vinden. Medelijden met kinderen met leerproblemen hebben Rutte cs nauwelijks of niet (als het geld gaat kosten) dus moet de druk via een andere weg worden uitgeoefend. Hoezeer het de progressieven onder de bondsmensen ook tegen de borst zal stuiten: wie effectief campagne wil voeren voor een hernieuwde invoering van goed speciaal onderwijs, zal moeten beginnen het gros van de Nederlanders te activeren met welbegrepen eigenbelang. Dat betekent een campagne dat ook de ‘gewone’ kinderen van deze bezuinigingsmaatregel te lijden hebben.

Soms moet je het eindresultaat het zwaarst laten tellen.

 

4 reacties

 1. Wim schreef:

  De echte oorzaken dat passend onderwijs niet lukt liggen wellicht ook in de te ver doorgeschoten individualisering van het onderwijs, de feminisering en de druk van ouders.
  Die individualisering (ieder kind op eigen niveau begeleiden) is voor leerkracht een onmogelijke opgave. Daardoor komen leerlingen te kort en hebben leerkrachten het gevoel alsmaar achter de feiten aan te hollen en te falen, zeker als er (te veel) leerlingen zijn die onevenredig veel aandacht vragen. Strikte individualisering kan alleen bij privé onderwijs, zoals weleer de elite door een gouverneur aan hun kroost liet geven.
  De feminisering maakt dat leerkrachten bijna alleen nog maar bezig zijn – samen met externen – met het signaleren (creëren?) van ‘problemen’. Vervolgens wijzen ze op de zwaarte van hun taak en de noodzaak van ondersteuning in combinatie met salarisverhoging. Een nadeel van de feminisering is ook het grote aantal deeltijdbanen, waardoor een goede organisatie van het onderwijs te veel tijd vraagt.
  De druk van ouders vraagt om meer harde gegevens (toetsen en verslagen) en jaagt de leerkrachten op., die vaak naar de ouders toe te weinig weerwoord hebben (een beetje meer juf Ank is nodig).
  Tenslotte is de AOb is een rupsje nooit genoeg dat de leerkrachten nooit aanzet tot zelfreflectie.

 2. AWM Derksen schreef:

  @Wim, dat klopt niet helemaal. Ik heb indertijd van nabij meegemaakt dat veel, misschien wel de meeste ouders er indertijd afwijzend tegenover stonden. Niemand kent die kinderen beter dan deze ouders en zij begrepen dat het geen goed idee was. Maar ja, in den Haag weten ze alles beter…

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Al diegenen die zich achter Passend Onderwijs hebben geschaard moeten zich diep schamen. De trends waren duidelijk: 1. klassen werden steeds onrustiger; 2. de roep om steeds meer maatwerk werd steeds groter. Nu waren er ‘deskundigen’ die dachten dat Speciaal Onderwijs ook een soort maatwerk is. Dat is wel zo, maar dan wel van de buitencategorie. Dus krijg je een soort Wiebes-achtige constructie met als gevolg dat er een geweldige puinhoop ontstaat. Ik zeg Wiebes-achtig, want het lijkt sterk op het ‘Nederland moet van het gas af’ idee. Ondoordachte schijnbare win-win constructies. Oh ja, de miljarden veslindence Fyra hebben we ook nog gehad. En het kapot bezuinigen, liberaliseren en belasten van de woningmarkt. Je zou toch denken dat men het wel een keer geleerd heeft, maar nee. En dat moet ons land naar de 22ste eeuw leiden. Ik vrees het ergste.

 4. Wim schreef:

  @AWM Derksen. ik doel niet per definitie op ouders van kinderen die eerder SO bezochten c.q. daarvoor in aanmerking kwamen. Passend onderwijs kan ook impact hebben op (prestaties van) kinderen die geen bijzondere zorg nodig hebben. De ouders van die kinderen maken zich ook (terecht of onterecht) zorgen of hun kinderen wel voldoende (ook kwalitatieve) aandacht krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.