DE WERELD NU

Onderzoek ombudsman – goed bedoeld, maar zinloos

ombudsman

Volgens de Nationale Ombudsman wil de burger wil een eerlijke, begripvolle en benaderbare overheid. Maar voor dat soort onderzoeken betalen we hem niet.

Ik besef dat het bovenstaande commentaar wat ondankbaar klinkt – dat is ook de bedoeling. Dit soort onderzoeken is niet alleen geldverspilling van elders noodzakelijk geld, maar ook gaat de ombudsman hiermee buiten zijn taakomschrijving.

ombudsman

De NOS meldt:

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft bureau Kantar gevraagd om onderzoek te doen naar wat wij van onze overheid verwachten in 2030. Op dit moment waardeert de Nederlander zijn relatie met de overheid met een 6 en typeert hij die met de termen noodzakelijk, ingewikkeld en ver weg.

Je verwachtte het niet. Dat is een klacht van vóór Hammurabi. Het is eigen aan de verhouding tussen burger en overheid, en er een natuurlijk onderdeel van.

De uitkomsten die hierboven worden vermeld zijn zoiets als dat iedereen graag lekker weer heeft – zeker in het weekend – maar weer niet tè warm. Dat kleine minderheden – zoals boeren  – van tijd tot tijd graag een regenbuitje willen staat dan hoogstens in de voetnoten, maar dat mist het punt al. Het punt is: dit zijn open deuren. De ombudsman hoeft zijn bestaansrecht niet te bewijzen, en daartoe is dit naar mijn oordeel een poging. Wie iets van overheden weet moet beseffen dat de zaken die de ombudsman in dit onderzoek bepleit binnen grote organisaties endemisch zijn, en bovendien voortdurende correctie behoeven. Dáárom is het instituut ombudsman ingesteld. Die open deuren trappen burgers zelf wel in, desnoods aan de borreltafel, maar uiteindelijk komt het wel terecht waar het zijn moet: het bordje van de ombudsman.

Evenmin is het zinvol te pogen het feilen van overheidsorganisaties volledig uit te bannen. Dat kan niet, aangezien ze inherent zijn aan wat ze zijn: overheidsorganisaties. Het beste dat kan is het zoveel mogelijk beperken van uitwassen en bevorderen dat die zo snel mogelijk worden gesmoord als ze optreden. Dat is precies het werk dat een ombudsman doen moet, en niet méér. Beleid om beleid gestroomlijnder te maken kan nuttige effecten hebben, beleid ontwikkelen om vooral de gevolgen van persoonlijke defecten van ambtenaren te voorkomen is totaal zinloos. Op elementaire zaken doet de overheid dat zeker zelf al (een nette uitstraling van baliemedewerkers bevorderen, om eens wat te noemen), op gedetailleerder punten is alle beleid zinloos vanwege de specifieke kenmerken van problemen.

Als leidinggevenden van ambtelijke organisaties niet zelf zaken corrigeren, is een tik op hun vingers benodigd. Daarvoor is een ombudsman een perfect instrument. Generaal beleid op algemene principes in die richting is weinig anders dan betweterij en dubbel werk. Een ombudsman die meent daar achterheen te moeten, zit op de verkeerde stoel en dient de politiek in te gaan.


Meer zaken die u zou moeten rangschikken als komkommertijd verhalen treft u voortaan hier.

6 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Misbruik van belasting-geld. Zoals zo vaak gebeurt ……………
  Het ergste en schadelijkste is de Staats-Omroep.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Ah, interessant. Een ombudsman die zichzelf overbodig wil maken. Op zich een goed idee. Het werd net op de radio besproken en de conclusie was: een overheid met voor elk probleem één loket met een ambtenaar die dat probleem onmiddellijk en volledig oplost. Dat is op zich ook een goed idee. Hier nog een goed idee: een samenleving met vrijwel uitsluitend zelfredzame burgers en een zo klein mogelijke overheid voor wat algemene infrastructuur issues. De moeilijkheid is dat de zelfredzame burger aan het uitsterven is. Dus we hebben steeds meer burgers die zand in de raderen van de overheid gooien in plaats van de olie ervan vormen. Misschien een mooi onderwerp voor de cursus burgerschap voor nieuwkomers en sommige oudkomers dan wel autochtone dwarsliggers?

 3. Philippine schreef:

  De overheid als vaderenmoedertje.

 4. Karina schreef:

  Als je het zo bekijk is Nederland diep gezonken.
  Iets wat vanzelfsprekend moet zijn is een wens geworden.

 5. karton schreef:

  Wat de burgers dus eigenlijk zeggen is :
  de overheid is een oneerlijke , statische moloch zónder enige begrip voor de bevolking.
  Dat hoeft de Ombudsman mij niet te vertellen, dat wist ik al, en mét mij miljoenen andere Nederlanders.

 6. karton schreef:

  @ BegrensEuropa. 10.54 u.
  Autochtone dwarsliggers ?
  Die zijn er zeker, maar zodanig veel dat heel veel zand in de overheids-raderen zouden kunnen storten.
  Een enkeling zal dat doen om z’n persoonlijke frustraties te botvieren. Wat ik mij afvraag :
  Waarom ontstaat een autochtone dwarsligger eigenlijk. Ik denk (als ik naar mijzelf kijk) dat het hoofdzakelijk komt omdat de overheid geen enkel begrip heeft de problemen waarmede autochtonen te maken hebben/krijgen.