DE WERELD NU

Onderwijs steeds meer staatsonderwijs

onderwijs

Het onderwijs in Nederland wordt steeds meer staatsonderwijs, waarbij de bestaande diversiteit aan opvattingen wordt weggevaagd ten behoeve van het ‘groter goed’.

Dat die ideologie van het groter goed niet toevallig samengaat met de wens de maatschappij te modelleren naar de laatste progressieve inzichten van sociale vooruitgang mag geen verbazing wekken – het een ligt in het verlengde van het ander.

Onderwijs

Dat weerhoudt de staatsomroep er niet van uitgebreid met een Urkje te komen:

Zo onthulde Nieuwsuur in september dat er in het islamitisch onderwijs lesmethoden worden gebruikt waarin homoseksualiteit, het veranderen van geslacht en het hebben van oogcontact tussen jongens en meisjes worden veroordeeld. Maar ook in het streng-christelijke onderwijs wordt homoseksualiteit afgewezen.

Hier zien we vooral dat dat de vrijheid van onderwijs wel degelijk van staatswege wordt beknot. Dat bepaalde religieuze inzichten sociaal onacceptabel zijn geworden is overigens ook mijn mening, maar ik vind de manier waarop het staatsonderwijs steeds meer vorm begint te krijgen strijdig met wat wenselijk is. Meest nog doordat er voortdurend aan gesleuteld wordt om ‘bij te blijven’ met maatschappelijke modes waarvan de toegevoegde waarde hoogst discutabel is.

De praktijk leert al dat het zeker niet eenvoudig is om scholen die dat niet wensen in een keurslijf te dwingen als de docenten daar niet in mee gaan. Wat nu weer wordt genoemd aangaande christelijke scholen is derhalve minstens zo fout als dat ingrijpen op op islamitische scholen waar zeer zorgvuldig op de achtergrond van de docenten wordt gescreend. Het verschil is dat de christelijke scholen zich langzaam pogen aan te passen aan veranderende overtuigingen, en islamitische niet. Gewoon: niet. Dat verschil wil men bij Nieuwsuur niet begrijpen, en is daardoor het beste argument tegen elk ingrijpen. En dan zegt men dit:

De inspectie richt zich niet alleen op de gebruikte lesmethode. “We kijken ook naar welke bronnen nog meer worden gebruikt, wat een leraar zegt, welke opdrachten worden gegeven en hoe die worden beoordeeld”, zegt een woordvoerder.

Maar in de praktijk doet men iets anders. Slechts scholen die zich formalistisch opstellen en zich openlijk verzetten krijgen aandacht, wat er in stilte gebeurt zal weinig in de weg worden gelegd.

Dat neemt niet weg dat de prominente rol die Burgerschapsonderwijs krijgt steeds vreemdere vormen aan neemt. Op het VMBO en MBO is het een vak waarmee de meeste leerlingen de meeste moeite hebben, zo werd mij afgelopen week door een ervaringsdeskundige verteld. Waar door de leerlingen ook het meest op wordt neergekeken, en terecht. Dat hier van overheidswege wordt gepoogd de opvoeding nog eens dunnetjes over te doen geeft al aan dat dit ongezond is, en grenst aan indoctrinatie – zo je het zo niet zou moeten noemen. Hoe jonger de kinderen, hoe bevattelijker, nietwaar? Maar wat de juiste opvoeding moet zijn? Dat je dat van staatswege meent te moeten bepalen geeft aan dat de nood hoog gestegen is. En dat er op dit vlak moet worden ingegrepen op een manier die meer mensen tevreden stelt.

onderwijs

De tijd van gezellig “melkdoppen verzamelen voor Afrika” is geëvolueerd naar een sociale dwang om elkaar lief te hebben, om wat voor reden dan ook. Kun je mensen daartoe verplichten? Hoe hypocrieter de kinderen daar op knikken, hoe eenvoudiger het vak burgerschap voor de leraar werkt. Maar met het bijbrengen van normen en waarden kàn het weinig van doen hebben, daarvoor is elke school te laat. Het geeft dilemma’s waarover te weinig wordt nagedacht op beleidsniveau, terwijl men tegelijkertijd poogt allerlei gaten te stoppen en sociale aneurismes tegen te gaan. Het is vechten tegen de bierkaai als het gaat om kinderen van migranten, en dat die het echte probleem zijn wil niemand erkennen. Stèl je voor.

8 reacties

 1. Niets is wat het lijkt schreef:

  Helemaal mee eens. Het is verbazingwekkend dat bij de lerarenprotesten geen wóórd wordt besteed aan deze olifant in de kamer, die echt niet met een zak geld verdwijnt.
  Het echte probleem, de massa-immigratie, wordt door bijna alle partijen in de politiek zorgvuldig vermeden. Men gaat gewoon door op een heilloze weg en verergert de situatie jaar na jaar door de massale instroom te blijven gedogen.
  Dat de leerkrachten zelf bij hun protesten niet durven uitkomen voor dit specifieke probleem van, zeg maar ‘onaangepaste islamitische’ leerlingen, zegt alles over het onevenwichtig linksdraaiende onderwijs.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  De burgerschapsvorming van nu is de maatschappijleer van vroeger. Het is denkbaar om van een dergelijk onderwerp een vak te maken, maar het leidde – althans vroeger – tot oeverloze discussies, waar niemand enige waarde aan hechtte. De ‘sociale dwang om elkaar lief te hebben’ herken ik niet, dat is wel erg soft. Maar misschien zijn er aanknopingspunten om bestuurskunde en organisatieleer te behandelen. Met uitstapjes naar Kant, Weber en managementtheorieen. Of beantwoordt het vak dan niet meer aan de doeleinden van de curriculumbepalers?

 3. carthago schreef:

  Project veritas van een leugenkabinet.Gaat weer niet lukken.Het zou eens zinvol zijn wanneer maatschappijleer inzicht zou geven in de levensbeschouwingen van (religieuze)hordes in relatie tot de rechten/plichten van de .NL grondwet en wat men in het westen onder vrijheden verstaat.Maar waarbij tevens in vergelijk met onze cultuur de dramatische edoch geaccepteerde werkelijkheid van dwang/repressie /moord / eerwraak / verkrachting in andere (islamitische dus)culturen wordt belicht .Ik vrees dat met name de islamistische ouders er een uurtje per week spijbelen van hun kind voor over zullen hebben.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  @carthago 7 november 2019 om 12:55
  Lijkt me een goede aanvulling. Spijbelen kun je bestraffen. E.e.a. vereist wel een erkenning van de islamitische problematiek van de kant van de overheid. Tot nu toe vindt men dat dwang/repressie /moord / eerwraak / verkrachting door moslims onder de vrijheid van godsdienst valt. In Denemarken zijn inmiddels de schellen van de ogen gevallen, zelfs bij een PvdA-achtige partij. Dus het kan wel. Hup Asscher! (O nee, jood, tweede wereldoorlog, fundamentele bezwaren, moeilijk, moeilijk).

 5. Grapjas schreef:

  ‘Oogcontact tussen jongens en meisjes streng verboden..’ dáárom oogballen ze zo opdringerig ONZE vrouwen. De inteeltviespeukjes.

 6. carthago schreef:

  @begrenseuropa.👍helemaal mee eens.

 7. Henny schreef:

  De indoctrinatie in het onderwijs is het verlengstuk van de indoctrinatie van de staatsomroep. Het is vechten tegen de bierkaai!

  Wanneer je als kind op het middelbaar onderwijs voor je mening uit komt en deze strookt niet met linkse denkbeelden dan wordt je openlijk geschoffeerd!

  Het is een schande hoe kinderen op school direct en indirect worden vergiftigd met linkse denkbeelden en daarop ook worden afgerekend!

  Hoe vroeger je er mee begint (basis onderwijs) hoe groter het effect. Een logisch uitvloeisel is dan het verlagen van de leeftijd dat men mag kiezen want dan kan de linkse kliek de dienst blijven uitmaken.

  Vanuit links worden ons allerlei vormen van crisis opgedrongen op het gebied van milieu en klimaat maar de migrantencrisis bestaat kennelijk niet. In een soort salami politiek wordt alles veranderd. Kerstfeest mag binnenkort ook niet meer want dat moet Winterfeest worden.

  Nog een jaar of 20 en de kledingvoorschriften voor onze vrouwen zijn wettelijk voorgeschreven en is Nederland verworden tot een land waar de migranten bepalen wat er gebeurt. Uiteindelijk wordt Nederland een soort derde wereldland waar behoorlijk onderwijs niet meer bestaat.

  Dan wast iedereen zijn handen in onschuld en zegt dat het zo niet bedoeld was. Het is 1 minuut voor 12! De gevolgen beperken kan NU nog over een paar jaar niet meer!

 8. Ravian schreef:

  Godsdienst is verworden tot maatschappijleer, wat vervolgens verworden is tot burgerschapsonderwijs.
  Waar vroeger het christelijke geloof gepredikt werd daar wordt nu het linkse geloof gepredikt.
  En waar dit christelijke geloof redelijk onschuldig was daar is dit linkse geloof dat bepaald niet.
  Enkel het D66 equivalent van de Hitlerjugend ontbreekt nog.