DE WERELD NU

Onderwijs – ook daar mag best wat op de schop

lerarentekort, onderwijs 10

Het is in het onderwijs voor mijn gevoel nu het belangrijkst dat er een kudde dwaze beleidsmedewerkers en hun meedenkers vaarwel wordt gezegd.

Het is derhalve belangrijker de aansturing van het onderwijs te saneren dan het onderwijs zelf.

onderwijs

Het deze week gelanceerde idee dat je kinderen pas na hun derde middelbare schooljaar hun vervolgopleiding moet laten kiezen is zowel kansloos als destructief. En om diverse redenen.

 1. De eerste is het meest vernietigend: dit plan is de afgelopen dertig vijftig jaar (ik heb er rond 1977 op mijn toenmalige school al over horen spreken door docenten, die het maar niks vonden) al op diverse momenten aan de orde geweest – als middenschool, studiehuis en wat niet al – en men heeft het nooit aan de praat gekregen.Kostbaar en zinloos derhalve.
 2. Ten tweede is het voor het overgrote deel van de leerlingen bepaald ongunstig als ze te lang met kinderen van een ander niveau zitten.
 3. Ten derde ontneem je kinderen de kans tijdig het juiste soort opleiding te kiezen.
 4. Ten vierde is de basis van het voorstel voor een zo laat mogelijke splitsing, de hoop dat kinderen alsnog naar een hogere opleiding geholpen kunnen worden als ze daar in een eerder stadium eenvoudig nog niet aan toe zijn.. Dit vanuit de veronderstelling dat de tijdens hun eerste levensjaren opgedane handicaps voldoende gerepareerd kunnen worden opdat men nog volwaardig kan meedoen.
 5. Ten vijfde moet eens krachtig worden uitgesproken dat mensen niet gelijk zijn, en dat dat ook niet het streven van overheidsonderwijs kan èn mag zijn.

Ad1 – Dat ‘deskundigen’ er nu weer mee komen betekent alleen dat je de verkeerde deskundigen aan het woord laat.

Ad2 – de slimmere kinderen rem je er mee in hun ontwikkeling, de minder slimmen leren mogelijk iets meer, maar krijgen zelf te kampen met groeiende minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte van hun slimmere schoolgenootjes. Daar wordt niemand blij van, kan ik u uit eigen ervaring melden.

Ad3 – Niet voor iedereen is het zinvol zaken te beheersen waar je later toch niets meer mee doet. Speciaal mensen die beroepen zullen kiezen waarbij weinig theoretische kennis vereist is doe je er geen plezier mee.

Ad4 – Dit is wensdenken, gebaseerd op het idee dat allochtone kinderen die met een taalachterstand op school komen alsnog naar het gewenste/noodzakelijke niveau kunnen doorgroeien. Is de vertraging die andere kinderen daardoor oplopen te rechtvaardigen?

Ad5 – Leren naar vermogen dus, en er niet van uitgaan dat alleen nurture zaligmakend is, en dat ieder kind een doctoraalbul in zijn knapzak heeft.

Het is in het geheel geen ramp als minder kinderen het Hoger Onderwijs voltooien, maar het behoud van het niveau in dat hoger onderwijs zet je op de tocht als je streefcijfers voor deelname gaat stellen. Op die wijze is het niveau in het hoger onderwijs sinds vijftig jaar schrikbarend gedaald.

Wie wel eens gediscussieerd heeft met mensen jonger dan 35 kan niet anders dan dat beamen. Dat er uitzonderingen bestaan betekent niet anders dan dat sommige mensen er altijd wel zullen komen – maar nieuws is dat niet.

De eeuwige roep om herziening – van wat ooit een goed werkend systeem was – is indertijd door de Commissie Dijsselbloem erkend als een slechte zaak die gestopt moest worden. Is er sindsdien een fundamenteel nieuwe aanpak denkbaar geworden? Geenszins, en dus wordt het de hoogste tijd de onderwijsbeleidsafdelingen van de overheid te saneren. En grondig, graag.


Meer opinies over onderwijs vindt u hier op Veren of Lood.

10 reacties

 1. karton schreef:

  Onderwijs op de schop , en de Belastingdienst en de Zorg en het Leger . Één ding vergeten ? Jazeker……..de “regering”.

 2. TSPHQ 92 schreef:

  Aziatische landen gaan op deze manier heel snel ons niveau voorbij

 3. Ian schreef:

  Hou even in gedachten dat over ca. 10 jaar heel veel banen verdwenen zullen zijn door robotisering/automatisering. Het wordt al lang geroepen, maar het gaat hard nu. Veel hoger opgeleiden werken nu al onder hun opleidingsniveau, voor diverse opleidingen is geen enkel emplooi. Sinds de mammoetwet is er ieder jaar wel een minister geweest die vereeuwigd wilde worden door hem/haar uitgedacht onderwijsbeleid. De leerlingen over de jaren heen zijn daar de dupe van. Zo mag je op mbo niveau inmiddels allemaal onvoldoendes hebben voor rekenen en taal, je zal er niet door zakken. De mensen die hier nog geld verdienen voor Nederland met hun werk (hallo boeren!), die pesten we het land uit. Redeloos, radeloos, reddeloos.

 4. Teunis schreef:

  Toch meen ik dat er bijna nergens ter wereld zo vroeg gedifferentieerd wordt als in Nederland. Is het onderwijs dan bijna overal (nog) slechter?

 5. Gerrit Joost schreef:

  De “deskundigen” zijn voorzichtig uitgedrukt linkse naïve dromers. Het gaat er uitsluitend om, om zoveel mogelijk volk op hogere opleidingen toe te laten. Al vanaf de mammoetwet wordt het onderwijsniveau vergemakkelijkt. Keuzevakken, herkansingen, onvoldoendes op het einddiploma etc. Ben het geheel met Ian eens. Niet alleen boeren, ook vissers, bouwers en hardwerkende ZZP-ers worden uit hun beroep gepest. Alles wordt “vrij”gemaakt voor de goudzoekende migranten. Die moeten hogerop.

 6. BegrensEuropa! schreef:

  Natuurlijk voegt de weerbarstige werkelijkheid zich niet naar de verheven idealen van de beleidsmakers. Dat is nog nooit zo geweest en dat zal ook nooit zo worden. Dat is derhalve ook geen reden voor verandering, ook al gebeurt dat onder het mom van verbetering. Verbetering wil iedereen, maar laat eerst onomstotelijk aangetoond worden dat die verbetering een reele uitkomst is. Daarvoor zul je metingen moeten doen, indicatoren ontwikkelen. Pilots uitvoeren. Overigens zonder de administratieve last in het onderwijs tot onmogeljike hoogtes te laten stijgen. Binnen de bestaande onderwijsstructuren is voldoende ruimte. Benut die zo goed mogelijk. Het is trouwens al moeilijk genoeg om het bestaande niveau te handhaven. Denk aan de terugval in leesvaardigheid. Dat likt eerder te wijzen op een integratieprobleem. Iets waarover de wethouder integratie van rotterdam nog iets goeds te vertellen had: limiteer immigratie naar grote steden tot maximaal 1 promille van de totale bevolking (dus concludeer ik: limiteer immigratie voor het hele land tot maximaal 0,5 promille). Dan blijft het onderwijs misschien een beetje op peil.

 7. Jaan schreef:

  Als je door de stad loopt l;ijkt het erop of de beroepskeuze al vastgesteld is op ruim 65 jaar op de dag dat je AOW krijgt.

 8. Jan de Jong schreef:

  We kunnen toch gewoon de criteria weer wat verder laten zakken? Iedereen doctorandus!

 9. Johan P schreef:

  @Ian
  Automatisering is uiteraard een ding. Wat men in Den Haag maar niet begrijpt, uiteraard. Links gilt dat automatisering banen kost. Ja, dat is zo. Maar ze gillen ook dat er niet voldoende mensen zijn om alle banen te vervullen en dus willen ze hordes analfabete barbaren inporteren.
  We hebben MINDER mensen nodig, maar die dienen beter opgeleid te zijn. Let wel, beter, dat is niet altijd ‘hoger’. Automatisering wordt ook gedreven door de steeds hogere kosten van menselijke arbeid. Prachtig voorbeeld daarvan zijn de gebieden in de VS waar men het wettelijke minimumloon opschroefde, dat zijn de gebieden waar bv de McDonalds begon met de ‘self-ordering’. In een klap een stuk minder werknemers nodig omdat ze nauwelijks meer mensen achter de kassa nodig hadden. Dat is vervolgens snel uitgebreid naar vestigingen over de hele wereld.
  Dient meteen als voorbeeld voor WAT voor banen er zullen gaan verdwijnen. Veelal de banen waar geen tot weinig kennis voor nodig is en de banen die veel intensieve lichamelijk zware arbeid vergen zijn de banen die als eerste op de nominatie staan.
  Wat weer aangeeft dat we helemaal geen belang hebben bij de import van achterlijke, laag-IQ, analfabeten omdat die nooit waarlijk wat zullen toevoegen aan een hoogtechnologische samenleving. Bijkomend probleem is dat, doordat er steeds meer wordt toegegeven aan dergelijke figuren, het onderwijs de afgelopen decennia al enorm is verslechterd.
  Wat dat betreft zal het onderwijs wel op de schop moeten, waarbij er ook best meer aandacht mag komen voor diegenen die bovengemiddeld presteren.

 10. carthago schreef:

  Het gaat maar steeds om meer gelijkheid maar niet meer om niveau.
  “Vroeger ” trok het beter presterende deel de minder presterende omhoog in de klas .
  Nu trekt de minder presterende de beter presterende omlaag .Dat begint al op de basisschool .En laten we vooral de low iq import/islam olifant in de klas niet vergeten die er al vanaf de basisschool in vooral de grote steden rondloopt en in een pril stadium het onderwijspersoneel sloopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.