DE WERELD NU

Omvolking leidt tot teloorgang cultuur

Omvolking 73

Als het om omvolking gaat, eist de reguliere MSM-journalistiek eerst duidelijk zichtbare voorbeelden, waarna zij snel de ogen stijf sluit.

Volgens hoofdredacteur Bert Bultinck heeft Othman El Hammouchi in Knack ‘korte metten’ gemaakt met de ‘kromme redenering’ van kandidaat-CD&V-voorzitter Walter De Donder. In zijn artikel (Als iemand het licht heeft uitgedaan, dan wel Walter De Donder zelf’) citeert Bultinck El Hammouchi als volgt: ‘Kan u mij ook maar één voorbeeld noemen van een gedragswijziging die allochtonen aan de autochtone bevolking hebben opgelegd?’

Voor zover ik weet heeft De Donder op die pertinente vraag niet geantwoord, wellicht omdat hij het te druk heeft met het rond de pot draaien en aanbieden van zijn excuses. Dus zal ik het doen. Nog niet zo lang geleden heb ik namelijk een boek gepubliceerd vol met voorbeelden van mensen in het Westen die zichzelf censureren of hun gedrag wijzigen onder invloed van moslims die voluit hun eigen cultuur beleven of bepaalde islamitische leerstellingen serieus nemen.

Microburgeroorlogen
El Hammouchi’s complottheorieachtige formulering is misleidend, want het gaat natuurlijk niet over ‘allochtonen’ – ík scheer niet iedereen over dezelfde kam – die met zijn allen besluiten om iets ‘op te leggen’ aan ‘de autochtone bevolking’.

Het gaat onder meer om wat de Duitse schrijver Hans Magnus Enzensberger ‘moleculaire burgeroorlogen’ (of microburgeroorlogen) noemt, namelijk ‘kleine, stomme oorlogsverklaringen, die de ervaren stedeling weet te interpreteren’. De rellen, het vandalisme, de plunderingen en de brandstichtingen van ‘jongeren’ op nieuwjaarsnacht zijn daarvan een goed voorbeeld, maar ook de leraar die geen les meer durft te geven over de Holocaust of Darwin.

Eurabië
De door El Hammouchi gebruikte term ‘opgelegd’ verraadt een verkeerd uitgangspunt dat ook filosoof Maarten Boudry omarmt, namelijk: zolang er geen officiële instantie of organisatie is die in onze samenleving islamitische gedragingen formeel heeft opgelegd door middel van het uitvaardigen van regels en wetgeving, denk aan landen zoals Iran en Saoedi-Arabië of lokale sharia-besturen zoals dat van de Indonesische provincie Atjeh, is er geen vuiltje aan de lucht en is iedereen vrij om te spreken en om zich te gedragen hoe hij of zij wil.

Boudry zet immers mensen zoals ik, die gewag maken van ‘Eurabië’ (wat volgens Boudry ‘gevaarlijke onzin’ is), weg alsrechtse doemdenkers’.

‘Loop naar de hel, stukske fascist’
El Hammouchi bakt het bruiner door critici van de islam en de hoofddoek op Twitter systematisch uit te schelden voor ‘racist’ of te brandmerken als ‘fascist’. Naar iemand die schreef dat een moslima die wil integreren en een baan wil vinden haar hoofddoek dient af te zetten, sneerde El Hammouchi: ‘Loop naar de hel, stukske fascist. Mensen als jij zijn verantwoordelijk voor de holocaust’.

Negationisme is in dit land strafbaar, denk ik dan, alsook: mocht deze zelfverklaarde sharia-aanhanger Jef Peeters heten, als ‘extreemrechts’ geboekstaafd staan en zich online net zo scheldend gedragen, dan kreeg hij de volle laag van twitterende journalisten en werd hem door mainstream media geen podium meer geboden, laat staan dat journalisten op de bres zouden springen voor zijn publicaties.

Indisch-Lets koppel
‘Er zijn wijken in Antwerpen en Brussel,’ zo zei Walter De Donder, ‘die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen. Dat is een stedelijk probleem.’

Overigens gaat dit vandaag ook om mensen met een migratieachtergrond: ik ken een jong, perfect geïntegreerd (en hoogopgeleid) Indisch-Lets koppel dat de Antwerpse Brederodewijk is ontvlucht wegens de Turks-Koerdische spanningen en de daaruit voortkomende, soms zelfs dodelijke, geweldsuitbarstingen.

Wie spreekt met enkele van de vele autochtone mensen die ooit hebben gewoond in het soort wijken waarnaar De Donder verwijst, hoort vaak dat ze die zijn ‘ontvlucht’. Daarbij keren steevast de termen ‘onveiligheid’, ‘criminaliteit’, ‘lastigvallen’, ‘overlast’, ‘vuil’ en ‘sluikstort’ terug.

Evenzo de beschrijving van een groot onbehagen over het zich niet meer thuisvoelen door de komst en verspreiding van een heel andere cultuur met andere gewoonten en tradities, andere gedragingen, andere mores en een andere taal.

Het bruisende Vlaamse volkscafé dat werd vervangen door een theehuis zonder alcohol waar alleen maar Arabisch-islamitische mannen zijn te vinden; een nette straat die er nu als een half stort uitziet; de Vlaamse slager die werd vervangen door een halalslager; de frituur die een halal-pittabar werd; de kerk die een moskee werd; de (mini)rok die een hoofddoek werd; het mantelpakje dat een chador werd; het Nederlands dat het Arabisch of het Turks werd; … kunt u zich de omgekeerde evolutie al voorstellen in een islamitisch land?

Oelegem vs. Borgerhout
In dat soort wijken bestaat het herkenbare, overzichtelijke Vlaanderen niet meer; het fijne Vlaanderen waar men zich veilig en thuis voelt en elkaar kent of (h)erkent, verstaat én begrijpt. Immers, al dan niet subtiele handelingen, gedragingen en activiteiten, en natuurlijk ook de gezamenlijke taal, zorgen voor een gedeelde, geruststellende context en een leefomgeving die Vlamingen een geborgen, veilig en blij gevoel geeft. Breng eens een middag door in pakweg het centrum van Oelegem en vervolgens op en rond de Turnhoutsebaan in Borgerhout, en u snapt wat ik bedoel.

In zijn schitterend essay Een gezond instinct voor eigen volk schreef historicus Martien Pennings in dat verband:

‘Cultuur is iets dat nauw luistert. Jonge kinderen, voor zover nog niet verpest door hun ouders, hebben van nature geen enkele neiging tot racisme, maar de groepsvorming, volgens kleine verschillen in de kenmerken van kleding en gedrag, komt al vroeg op gang. Alleen al dit gegeven zou beleidsmakers voorzichtig moeten maken ten aanzien van de mogelijkheid grote aantallen mensen van vreemde culturen te integreren in sociale weefsels die delicaat zijn – en dan ook grotendeels al aan flarden zijn gegaan.’

Cultureel-religieuze omslag
Voor wie niet in een dergelijke buurt woont of heeft gewoond, is het gemakkelijk om de cultureel-religieuze omslag die daar heeft plaatsgevonden of plaatsvindt weg te redeneren als niet-problematisch, en om à la Bart Somers dogmatisch de mantra van ‘integratie’, ‘diversiteit’ en ‘samenleven’ te blijven herhalen. Maar zoals de Frans-Algerijnse publicist Éric Zemmour stelt: ‘Friedrich Engels waarschuwde ons: “Vanaf een bepaalde hoeveelheid wordt de kwantiteit een kwaliteit.” Vanaf een bepaald aantal moslims in een buurt of stad – de “tolerantiedrempel” waarover we niet meer durven te spreken – verandert de buurt of stad van aanzicht, van sfeer, van aard. Van land. Dat is nu de oemma.’

Het zal u niet verbazen dat Bert Bultinck over Zemmour de krant Le Monde  citeert omdat die Zemmour een ‘fascistisch’ geïnspireerde ‘pyromaan’ noemt.

Renaud Camus mag in Knack dan wel zeggen dat hij niet veel geeft om cijfers (Bultinck, die Camus onvolledig citeert, vindt dat ‘verbluffend’), maar die cijfers zíjn er wel gewoon, en op wijkniveau duiden ze inderdaad op geleidelijke omvolking. Dit nog los van het feit dat een absolute meerderheid niet nodig is om een disproportioneel grote, bepalende impact te hebben op een cultuur en samenleving. Naar de opvattingen van denkers als Zemmour en Camus, en naar die van partijen zoals de mijne, verwijst Bultinck met termen als ‘haatboodschap’ en ‘gif’ – terwijl de ware haatboodschap en het ware gif wordt verspreid in heel wat moskeeën en Koranscholen, en in het soort geïslamiseerde wijken waar vrouwen uit het straatbeeld worden verbannen en onze vrije samenleving de facto niet meer bestaat.

Eurabië bestaat al
Mijn stelling is dan ook dat Eurabië in heel wat wijken in West-Europa reeds een feit is. Niet alleen omdat ze er zo uitzien – met de halalwinkel, hoofddoek en moskee die het straatbeeld bepaalt – maar ook omdat er niet zelden zowel achter de voorgevel, in de moskee en Koranschool als op straat andere, islamitische mores heersen die – weliswaar niet formeel – wel degelijk leiden tot een gedragswijziging, en dit zowel bij moslims als bij niet-moslims. In Nederland laat de Blauwe Moskee nu de islamitische gebedsoproep of azan door Amsterdamse straten schallen.

Hoe moeten we anders de recente noodkreet bestempelen van VRT-journalist Riadh Bahri, dat hij en zijn vriend niet meer hand in hand durven te lopen in bepaalde delen van Molenbeek? Het feit dat hij en zijn vriend ‘elkaars hand loslaten’ zodra ze ‘vanuit Brussel-stad het kanaal oversteken richting “thuis”’, noemt Bahri ‘het nieuwe normaal’. Toen de VRT-journalist hiermee naar buiten kwam dacht ik: ‘eindelijk’, want zulke verhalen over een gedragswijziging bij homoseksuelen, maar ook bij joden en (jonge) vrouwen, in bepaalde wijken en overigens ook in bepaalde trams en bussen, had ik al zo vaak gehoord. De genoemde groepen passen er hun gedrag of kledij aan, of ze mijden simpelweg die plekken.

Bewegingsvrijheid Europese vrouwen onder druk
De bekende Somalisch-Nederlands-Amerikaanse vrouwenrechtenactiviste en schrijfster Ayaan Hirsi Ali concludeert na onderzoek voor een nieuw boek dat ‘de bewegingsvrijheid van Europese vrouwen onder druk staat door immigranten uit moslimlanden’. Hirsi Ali: ‘Ik heb vrouwen geïnterviewd in Zweden, Duitsland en andere landen. Het punt is dat alle vrouwen in Europa, oud, jong, blank, zwart, worden beïnvloed door de aanwezigheid van mannen uit landen waar ze niet gewend zijn aan respect voor vrouwen. Hier geboren vrouwen krijgen nu te maken met dezelfde problemen als immigrantenvrouwen; op straat, in de trein, als ze naar festivals of concerten willen. Door te zwijgen geven we toe aan die ontwikkeling.’

Een recent onderzoek bij 4.000 studenten in Antwerpen geeft aan dat studentes in Antwerpen zich vooral onveilig voelen in de stationsbuurt, het Sint-Jansplein, Antwerpen-Noord en de Seefhoek. Dat zijn niet toevallig wijken die de afgelopen decennia een grote instroom van mensen met een islamitische achtergrond hebben gekend. Andersgeaarden, joden, ouderen en jonge vrouwen willen vaak (terecht) geen risico (meer) nemen: als ze in een bepaalde wijk één keer zo’n nare ervaring hebben of zich er onveilig voelen, of indien ze een vriend(in) hebben die er iets heeft meegemaakt, dan is de keuze om bepaalde voorzorgen te nemen qua kledij of gedrag, of om daar simpelweg niet meer te komen, snel gemaakt.

De hoofddoek
Toen oorlogsfotograaf en antropoloog Teun Voeten Molenbeek totaal gedesillusioneerd de rug toekeerde, stelde hij in een interview dat ‘vrouwen de raad krijgen om een hoofddoek te dragen, en als ze dat niet doen worden ze geïntimideerd’. De Amerikaanse journaliste Claire Berlinski, die lange tijd in Istanbul woonde, schreef een doorwrocht artikel waarin ze op meeslepende en overtuigende wijze uitlegt waarom ze haar ‘tolerante’ visie op de islamitische sluier heeft herzien. Haar conclusie: ‘Als Europa nu niet opstaat tegen de hoofddoek – en de opvattingen over vrouwen die hij symboliseert – dan zullen er binnen één generatie veel steden in Europa zijn waar geen enkele ongesluierde vrouw nog comfortabel en veilig kan wandelen.’

Toen ik sprak op een – om veiligheidsredenen besloten! – boekvoorstelling van en met ex-moslims in Gent, werd duidelijk hoezeer zij hun gedrag wijzigen wegens intimidatie en bedreigingen vanuit de moslimgemeenschap. Op straat kijken ze steevast over hun schouder, vaak zijn ze moeten verhuizen en indien ze spreken doen ze dat bij voorkeur anoniem. De bekende cartoonist Kamagurka is slechts één van de vele voorbeelden van cartoonisten, kunstenaars, columnisten en cabaretiers die zichzelf censureren inzake de islam (slechts één ding durft hij uit angst niet te tekenen: de islamitische profeet Mohammed). Ook dit zijn voorbeelden van gedragswijziging als gevolg van de islamisering van onze samenleving.

Islamisering
In het hoofdstuk ‘Litanie’ van mijn boek – het soort boek dat Bultinck beschrijft als ‘obscuur’, ‘feitenvrij’ en van een ‘onverlaat’ en ‘opportunistisch politicus’ – geef ik, mét bronvermelding, honderden van zulke voorbeelden van de laatste jaren bij ons en in de rest van West-Europa. Islamisering, het islamitischer en onvrijer worden van onze samenleving, gebeurt geleidelijk en doorgaans binnen onze (grond)wettelijke kaders. Naast expliciete dreigementen en geweld verloopt dit vooral ook via (subtiele) dwang, lastigvallen, emotionele chantage en intimidatie; zaken waar de overheid, voor zover ze daar al weet van zou (kunnen) hebben, zo goed als machteloos tegenover staat.

Wie hiervoor de ogen wil sluiten en, zoals Othman El Hammouchi, retorisch bedoelde vragen stelt zoals: ‘Kan u mij ook maar één voorbeeld noemen van een gedragswijziging die allochtonen aan de autochtone bevolking hebben opgelegd?’; en wie vindt, zoals Bert Bultinck, dat ‘alle alarmbellen’ moeten afgaan wegens het gebruiken van een woord als ‘ontvolkt’ en niet wegens de door die ont- en omvolking veroorzaakte cultureel-religieuze omslag en dus teloorgang van onze cultuur, laat al dan niet bewust onze cultuur en vrije samenleving in de steek.


Dit essay verscheen eerder op de Belgische opiniesite Doorbraak.be


Over Omvolking en wat daaromheen allemaal plaatsvindt kunt u op Veren of Lood hier meer lezen.

73 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  @Atila Yavuz 25 november 2019 om 09:10 U hanteert de bekende formules. Zo zou het idee dat de islam haatdragend is berusten op mythen en fantasieen. En dat terwijl de islamitische teksten, doctrines, sharia, en geschiedenistradities helder zijn. U zegt ‘de wetten van het land’ te willen volgen. Dat zal wel, althans naar de letter en voor zover ze nog niet zijn vervangen door meer islamitische wetten (wat kan daar nou problematisch aan zijn?). Ook dat maakt deel uit van bepaalde veroveringsdoctrines die circuleren in islamitische kring. Maar u kunt alles wat ik u voorwerp ontkennen. En niets hoeft u te belemmeren in het afwijzen van de geest van de wet, waarbij ook afvalligheid in eigen kring getolereerd moet worden en democratie meer is dan een trein. Uw formulering zijn ‘veilig’, maar aangezien we ze al vaak gehoord hebben, ook uit de monden van diegenen die heimelijk andere, meer fundamentalistische denkbeelden er op na houden, maakt dat de verdenkingen tegen u alleen maar groter. Bewijzen kunnen we niets. Slim, hoor, zouden we kunnen zeggen. Maar dat zou onzin zijn. Immers, het is de gebaande weg en politiek correct ook nog. U bent een klassieke intrigant, gepokt en gemazeld in het veinzen van onschuld en vredelievendheid.

 2. Johan P schreef:

  @Atila Yavuz
  Die kleine groep extremisten zijn
  A – niet klein, een groot deel van de moslims steunt hen.
  B – ze worden eerder als voorbeeld gezien en hun acties worden NIET openlijk afgekeurd door de meerderheid der moslims.
  C – niet extreem in dat ze exact het voorbeeld en de opdrachten van Mo volgen
  D – puur naar de religieuze voorschriften van islam kijkend vromer dan de andere moslims
  E – zie C, hebben alles te maken met islam omdat zij islam in de puurste vorm praktiseren.

  Uw eindeloze gekakel over een vreedzame islam is leeg en loos gebrabbel, u hebt er geen enkel bewijs voor en geen enkele religieuze basis voor in de geschriften en u hebt duidelijk 0,0 kennis van de geschriften,leer, geboden en verboden van islam.

 3. Juanito schreef:

  Deze discussie maakt voor de zoveelste keer nog eens duidelijk wat islamisering en omvolking betekenen voor de Europeanen.
  Meer of minder is een legitieme vraag.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  @Juanito 25 november 2019 om 09:41 Was u wellicht Atila Yavuz? Zonder deze figurant was de discussie echt niet op gang gekomen.

 5. Juanito schreef:

  @BE
  Nee!
  Om de dooie dood niet.

 6. Cool Pete schreef:

  Die Arabische woestijn-leer, “islam” is INHOUDELIJK een gewelddadige leer.
  Verbieden, dus.
  En in 1400 jaar is het bewezen de meest gewelddadige ideologie ooit :
  de grootste plunderingen, de grootste slaven-handel, de grootste vernietigingen,
  het grootste terroriseren en vermoorden van bevolkings-groepen, de grootste etnocides :
  van Arabie t/m India, van Afrika t/m Pakistan, van Armenie t/m Thailand,
  van zuidelijk Europa t/m Indonesie,

 7. BegrensEuropa! schreef:

  @Juanito 25 november 2019 om 10:24 Sorry! De gedachte kwam bij me op door: 1. Atila Yavuz is naar alle waarschijnlijkheid een pseudoniem; 2. AY valt steeds terug op bekende strategieen ter verdediging van de ‘vreedzame’ islam, die makkelijk door wie dan ook gedebiteerd hadden kunnen worden; 3. uw eigen, min of meer tevreden vaststelling dat de discussie duidelijk maakte wat voor problemen omvolking en islamisering met zich meebrengt; hierdoor 4. bedacht ik dat de discussie vooral door AY was aangejaagd en dat als discussie het doel is dat heel goed door iemand gedaan kon zijn die overtuigd is van het tegendeel van wat AY betoogt. Vandaar.

 8. Cylin schreef:

  De discussie over de inhoud van de koran en hoe achterlijk de islam mensen houdt, kan interessant zijn, maar maakt voor de problemen hier niet uit.

  Ook als de islam niet zou bestaan, was immigratie op deze manier nog steeds een slecht idee. Uitgangspunt zou moeten zijn dat we hier niemand nodig hebben. Eventuele vluchtelingen worden slechts tijdelijk opgevangen en zo snel mogelijk verplaatst naar een plekje dichterbij waar ze vandaan komen. Natuurlijk kunnen er best uitzonderingen gemaakt worden, bijvoorbeeld als ik in het buitenland een leuke meid tegenkom. Hoewel ik niet uitsluit dat ik liever bij haar intrek.

 9. BegrensEuropa! schreef:

  @Cylin 25 november 2019 om 11:00 De scheiding tussen islam- en migratieproblematiek is kunstmatig. Er zijn namelijk een groot aantal belangrijke dwarsverbanden, waardoor de ene problematiek de andere versterkt.

 10. Neef Jansen schreef:

  @ Atila Yavuz 25 november 2019 om 09:10 — U wijst nu op de individuele verantwoordelijkheid van moslims. Maar in de islam bestaat dat helemaal niet. Heel de notie van individu en individuele verantwoordelijkheid is in de islam afwezig. In de islam ben je als moslim onderworpene aan de islam, slaaf van de islam, deel van de groep, het collectief, de oemma. De gewone moslim ervaart van jongs af aan een enorme sociale druk om zich te conformeren aan de islam, om de islam te gehoorzamen, om te denken wat de islam hem zegt te denken. Dit maakt dat als de islam vraagt geld over te maken voor terreur, of in halalwinkels te kopen voor indirect de financiering van terreur, dat de moslim dit dan doet. Blindelings. Zonder daar een moment over na te denken. Zonder daar een vraag bij te stellen. Of als bijvoorbeeld de islam vraagt om een terrorist huisvesting te geven of te verbergen voor opsporing, dan doet die moslim dat. Blindelings. Zonder te vragen. Als islamterroristen bezig zijn andersdenkenden te vermoorden dan zal de meer passieve moslim instemmend toekijken, want zo is hij (en zij) van jongs af aan geindoctrineerd door de islam. De islam is zeer beslist niet vredelievend. De islam hanteert de leugen om de kaffer, dat is de niet-moslim, op een dwaalspoor te brengen. Het is net als met een psychopate seriemoordenaar die heel charmant is maar die je in een onbewaakt moment een mes in de rug steekt. Dit is kenmerkend voor de islam. Zoals die islam waarschijnlijk bedacht is ergens in de 8e eeuw in opdracht van woestijnrovers die een instrument zochten om de pas veroverde volken en culturen te onderdrukken en uit te persen. In studies van de islam zie je heel vaak de vergelijking met nazisme, fascisme, maffia en destructieve sekte. Kenmerken worden opgesomd, en de islam past prima in het aldus geschetste profiel. De islam is een groot succes wat betreft indoctrinatie en terreur. In deze eeuw krijgen we te maken met mogelijk 2 miljard moslims. Het is de vraag of de mensheid dat overleeft. Grote vijand van de islam is evenwel de denkende mens. de mens die geen analfabeet meer is, maar die via internet geinformeerd wordt over de islam, en die er aldus achter komt dat cultuur niet per se die maffiose gekte moet zijn die je aantreft in de islamitische wereld. Als mensen eenmaal leren denken en kritische vragen stellen, dan is het gedaan met de islam. En dan zal het kalmpjes worden bijgezet op de vuilnisbelt van de geschiedenis. Laten we zeggen het horrorkabinet van de mensheid.

 11. Claude de Wit schreef:

  @BegrensEuropa! @Juanito

  Als Atila Yavuz geen waarschijnlijke naam was, dan had ik er eerder al een einde aan gemaakt, ruim eerder, en had ik ook niet op hem gereageerd. Ik ga er vanuit dat de naam klopt en authentiek is, en dan heeft iedereen hier recht van reageren, bepaalde voorbehouden daargelaten. Ook onder pseudoniem staat dat recht overeind, en dat AY geen trollende eerder bekende reaguurder is, is een zekerheid. Wees blij dat u hier in werking ziet hoe dit dagelijks werkt, en besef hoeveel tijd en moeite je moet doen om beter te weten.

  Voor wat betreft de discussie: mijn indruk is dat geen van beide partijen hier de ander zal overtuigen. Met die attitude moet je er dus ook niet in gaan, en derhalve jezelf ellenlange betogen besparen. Ik besef dat dat niet altijd eenvoudig zal zijn, en ik zou kunstgrepen kunnen toepassen om dat af te dwingen, maar dat is een kwestie van verstand en het accepteren van de situatie zoals die ligt.
  Als gezegd: we gaan dat niet afdwingen, maar het zou handig zijn als u er even op reflecteerde.

 12. BegrensEuropa! schreef:

  @Claude de Wit 25 november 2019 om 12:55
  Trol or anti-trol, that’s the question. Even zonder gekheid. Om de door mij aangegeven redenen dacht ik even dat AY een trol was. Ik kan hem overigens verder nergens terugvinden als persoon. Wel hier op verenoflood. Dat geldt natuurlijk voor meer reaguurders.

 13. Atila Yavuz schreef:

  @Neef Jansen.

  Elk persoon is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en zal zich persoonlijk daarover moeten verantwoorden, dat is een simpele feit in de Islam.
  Kritische vragen worden tegenwoordig wel gesteld maar dan wel in democratische landen als bijvoorbeeld Turkije,vaak schieten de oude “antwoorden” van de oude scholen in de Islamleer hierbij tekort. En dat maakt de Koran weer zo bijzonder omdat de meeste antwoorden daarin met een zorgvuldige studie en wetenschappelijke methode toch wel weer te naar voren te brengen is.
  In de Islam kan je alle daden, met Jip en Janneke taal, onderverdelen in vijf klassen:
  1. Verplicht ( Bidden, vasten )
  2. Aangeraden ( behulpzaamheid )
  3. Neutraal ( Avondje uit )
  4. Afgeraden ( sigaretten, drugs )
  5. Niet toegestaan ( varkensvlees, alcohol )

  De islam is onterecht de grootse zondebok van de afgelopen jaren. Ik zou zeggen; follow the money en je komt erachter wie ze als zondebok in de afgelopen jaren heeft gebruikt.

  De denkende mens dat zijn verstand, met de juiste afwegingen, goed weet te gebruiken wordt immers aanbevolen door de Koran.

 14. Cool Pete schreef:

  Islam = jihad + sharia + wereld-kalifaat.
  Islam = islam.
  Op afvalligheid hier van, staat hun doodstraf.
  Op het zijn van een niet-moslim, staat hun doodstraf.

  De rest is onzin.

 15. Ravian schreef:

  Om nog eens even op dat naamgebruik terug te komen.
  De naam die je ouders je meegegeven hebben daar kun jij zelf niets aan doen.
  De naam waaronder je jezelf op VoL presenteert kies je echter zelf.
  En als je dan een “beladen” naam kiest, om het even of dit nu je werkelijke naam is of niet, dan geef je daar volgens mij wel bewust een signaal mee af.
  Dat verder in het westen niemand zijn kind nog Adolf noemt, maar in het Midden Oosten de helft van de mannen wel van zo’n beladen naam is voorzien, zegt ook het een en ander.
  Wat dat zegt is dat in de Islam gewelddadige veroveraars massaal verheerlijkt worden.

 16. BegrensEuropa! schreef:

  @Atila Yavuz 25 november 2019 om 14:38 U gaat maar door met het voorstellen van de islam als acceptabel, verstandig, redelijk of iets dergelijks. U doet dat met een aplomb alsof u de wijsheid in pacht heeft. Daar kom je bij veel mensen heel ver mij (zie mijn aan Lincoln toegeschreven citaat over ‘some people’ en ‘all people’). U komt met een lijstje:
  1. Verplicht ( Bidden, vasten ), maar u vergeet ‘onderwerping van alles en iedereen’.
  2. Aangeraden ( behulpzaamheid ), de vraag is alleen ‘aan wie’?
  3. Neutraal ( Avondje uit ), geldt dat ook voor ‘onbegeleide’ vrouwen? Of zijn die vogelvrij?
  4. Afgeraden ( sigaretten, drugs ), tabak komt uit Amerika en dateert dus van na 1500?
  5. Niet toegestaan ( varkensvlees, alcohol ), wat is er mis met varkensvlees?

 17. Hannibal schreef:

  Niet allemaal. Ik grapte niet voor niets over Tamerlane (zoek op jaartal 1402).

 18. Neef Jansen schreef:

  @ Atila Yavuz 25 november 2019 om 14:38 — Als het werkelijk zo zou zijn dat de denkende mens in de koran zou worden aanbevolen, dan zou de islam direct al bij het ontstaan ervan onderkend zijn als een voor de mens uitermate schadelijk bedenksel en dan hadden we verder nooit gehoord van de islam noch van de Koran noch van Mohammed. Helaas is het zo dat dat niet geval is, want er is een islam, er is een islamitische geschiedenis, en er zijn overduidelijk de voor de mens schadelijke teksten van de islamitische doctrine. Als u zich een indruk wil verschaffen van wat een denkende mens zoal is, maak dan studie van de video’s van Apostate Prophet, een voormalige soefi moslim van Turkse herkomst, die op internet uitlegt wat islam eigenlijk is, en die ik recentelijk nog heb horen aankondigen dat hij zijn video’s ook in het Turks wil geven. Hier een voorbeeld van zijn kritisch denkvermogen: https://www.youtube.com/watch?v=yfqduwXVSgQ

 19. Neef Jansen schreef:

  @ Atila Yavuz 25 november 2019 om 14:38 – Is de islam een zondebok? Ik denk dat de islam ook tegenwoordig nog een religie is die massaal beschermd wordt tegen kritiek. Er is een hele industrie van mooipraten van de islam en van demoniseren van islamcritici. Kritiek op de islam is uitermate riskant, want voordat je het weet dan krijg je te maken met de doodsbedreigingen van de islam of er komt een hele meute van mensen op je af die je uitmaken voor racist! fascist! Nazi! en Islamofoob! De islam wordt in de westerse wereld gekoesterd, geknuffeld, gefaciliteerd en beschermd als betreft het een bedreigde diersoort. Mensen die daarvoor even de juiste kanalen open zetten op internet die zien de constante stroom van criminaliteit en terreur die er uitgaat van de islam. Maar men is als de dood zo bang om zich er in kritische zin over uit te spreken. Want dat is totaal taboe namelijk. Je kan ervoor ontslagen worden. Je kan er ineens vrienden mee verliezen. Het kan je opdrachten kosten, carriere-kansen mee verspelen. De islam heeft eeuwenlang verwoede pogingen ondernomen om Europa te veroveren, maar tegenwoordig wordt de islam gewoon naar binnen gedragen als culturele verrijking. Dus de islam is geen zondebok. De islam is een premodern monster dat bij vergissing omhelsd wordt als betreft het een exotische knuffelbeer. Elke moskee in Nederland krijgt automatisch de ANBI-status. Dat betekent dat deze voorpost van de gewelddadige onderwerping van niet-moslims gezien wordt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het geeft allerlei belastingvoordelen. Nederland betaalt mee aan de eigen islamisering. Dus nogmaals, de islam is zeer beslist geen zondebok. Het is wel uitermate te verwachten van een moslim dat de islam wordt voorgesteld als een zondebok, een slachtoffer, een instelling die beschermd moet worden tegen bijvoorbeeld kritiek. Want die valsheid en leugenachtigheid zijn deel van de doctrine van de islam.

 20. Neef Jansen schreef:

  @ Atila Yavuz 25 november 2019 om 14:38 — Het is eigenaardig dat u spreekt van Turkije als ‘democratisch land’. Op mij maakt het zeer de indruk van dictatuur. Hebt u enig idee wie er sinds Erdogans machtsovername allemaal in de gevangenis zijn beland en daar gemarteld worden? En hebt u enig idee hoeveel intellectuele Turken er inmiddels naar Europa zijn gevlucht? — Verder heb ik het idee dat het concept van persoonlijke verantwoordelijkheid de islam vreemd is, behalve dan dat men verwacht wordt kritiekloos volgeling te zijn van de islam. Dus: gehoorzamen, geen kritische vragen stellen, doen wat de islam zegt, meelopen met de kudde, en dan maak je een goede kans het er levend van af te brengen. Ben je evenwel ongehoorzaam aan de islam, dan dien je te worden vermoord, ga je kritische vragen stellen aan de islam, dan dien je te worden vermoord, wil je de islam verlaten, dan dien je te worden vermoord. Dat alles is geregeld in de islamitische doctrine. U kunt het zo opzoeken.

 21. Cool Pete schreef:

  Free Speech Achbar.

 22. Atila Yavuz schreef:

  @Neef Jansen.
  De link van je apostel op youtube is een LBO niveau’tje dat enkel voor mensen op dat niveau zou kunnen aanslaan

  Denk nou na, een mening word gevormd door een keuze te maken.

  Ieder persoon zou moeten beseffen dat wij allen een gezamenlijk doel hebben, namelijk streven naar leven in vrede en veiligheid en soms is daar oorlog voor nodig, De heilige oorlog van de profeet in de Koran is daarvoor een goed voorbeeld en niet veel meer dan dat.

  Ik vind het enorm onnozel dat jij de vrede in de Koran kennelijk niet weet te vinden.

  Het egoïstische streven naar een zo’n grote mogelijk deel van de boedel, en het misbruik maken van de zwakke onderhandelingspositie van anderen, geeft al aan dat dit streven gedoemd is om te mislukken. Het leidt tot onderdrukking, en sommige doen dat met een passie, die eerder duidt op iets anders dan religie.

 23. Neef Jansen schreef:

  @ Atila Yavuz 26 november 2019 om 11:58 — Ik heb ooit weleens een middaglang twee jehovah’s getuigen geprobeerd ervan te overtuigen dat evolutie van planten en dieren wetenschappelijk aangetoonde realiteit is, maar het lukte mij niet. Bij u krijg ik hetzelfde idee, dat u dermate gehersenspoeld bent in uw islam dat u immuun bent voor wetenschappelijk onderbouwde argumenten die u proberen duidelijk te maken dat de islam heel wat anders is dan die vredevolle religie die u blijkbaar denkt dat de islam is. De wetenschapsfilosoof Karl Popper wees er reeds op dat tolerantie ophoudt bij onredelijke, intolerante en gewelddadige bewegingen en dat die tolerantie enkel overleeft als die intolerante, onredelijke en gewelddadige bewegingen niet getolereerd worden. Ik verwacht dat als de islam zich wat sterker voelt in Nederland, in aantallen moslims en moskeeën, en in politieke, culturele en financiele invloed, dat we dan ook meer het gewelddadige karakter van de islam gaan zien. Nederland zal aldus lange tijd niet meer het veilige, welvarende en sociaal rechtvaardige land zijn dat we kennen van bijvoorbeeld nog de jaren ’90 vorige eeuw. Waarschijnlijk wordt Nederland met de islam en de islamisering steeds meer een politiestaat met grote verschillen tussen rijk en arm, met enclaves waar de sharia heerst, en met de gebieden daaromheen waar de Nederlandse moderniteit zich verder ontwikkelt. De futuroloog Adjiedh Bakas noemt dat de israelisering van Nederland. Laten we zeggen: technologisch hoogontwikkelde cultuur pal naast premoderne woestijncultuur. Met hoge muren daartussen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.