DE WERELD NU

Obamagate en de Democratische tegenstoot

Obamagate 20

Aangezien de Democratische Partij en haar mitglieders zich niet veroorloven kunnen Obamagate te laten ontrafelen, werd een afleidingsmanoeuvre gestart.

De Flynn-zaak die de voor Obama/Biden vernietigende openbaarmaking van de aantekeningen van FBI-man Strzok nodig maakte werd nog iets verder bestreden. Aangezien in de USA het niet ongebruikelijk is dat een rechter een minderheidsopinie schrijft, en de beslissing van het Court of Appeal een 2 tegen 1 beslissing was, verscheen de opinie waarom de zaak tegen Flynn toch door zou moeten gaan gisteren ook. Geen slimme vertoning, aangezien een van de rechters van de meerderheid vervolgens de moeite nam die minderheidsopinie aan flarden te schrijven. Dat vindt u hier besproken.

In de USA begint de conservatieve pers nu op stoom te komen over Obamagate.

Interessant wordt hoe diep Joe Biden er in zit.  Dat hij de man was die de Logan Act suggereerde als vehikel om Flynn te vervolgen is zeer suggestief, maar geeft daarom nog geen zekerheid:

It’s unclear what Biden specifically said about the Logan Act during the January 5 meeting which included former President Obama, former FBI Director James Comey, national security adviser Susan Rice, and Deputy AG Sally Yates.

The notes were disclosed in a court filing Wednesday to the U.S. District Court for the District of Columbia around the same time a federal appeals court ruled in a 2-1 decision that the judge presiding over the case against Flynn grant the Justice Department’s motion to dismiss the criminal charges against him. U.S. Attorney Jeffrey Jensen of Missouri, who was picked by Attorney General William Barr to review the government’s case against Flynn, “obtained and analyzed” the document. Biden’s comment about the Logan Act are the only words that appear in quotation marks. –Washington Examiner

Wel duidelijk is dat Obama er nogal op gebeten was Flynn buiten spel te zetten. Maar Biden heeft een ander probleem. De Democratische nominee heeft altijd volgehouden dat hij niets wist van het onderzoek naar Flynn, terwijl nu naar buiten komt dat hij een van de drijvende krachten achter het onderzoek en de gekozen methode was. Die leugen kunt u hier terug zien:

Voor veel Amerikanen ligt dit dichter bij huis dan het onderzoek dat in Oekraïne naar Bidens corruptie onder andere ten behoeve van zijn zoon Hunter (video hierboven) wordt gedaan, en waarin recent ook nieuwe ontwikkelingen waren:

Duur: 1:18:54 uur


Ook voormalig FBI-directeur Comey komt steeds meer onder direct vuur te liggen:

A former senior FBI official told Just the News that Strzok’s notes about the White House meeting are a red flag that the Comey-led bureau may have been involving itself illegitimately in a political dispute between the outgoing Obama administration and incoming Trump administration.
“It was a political meeting about a policy dispute, and the bureau had no business being involved,” Former Assistant Director for Intelligence Kevin Brock said. “No other FBI director would ever have attended such a meeting.

Comey is quoted in the notes as saying the Kislyak call appeared legit. At that point he should have gotten up and left the room, Brock added.
“The FBI had no business being represented in that meeting. It did not have a counterintelligence interest any longer.”

Maar de eerdere erkenning door Comey van de echtheid van de aantekeningen van Strzok impliceert zoals al eerder gemeld dat Comey zal gaan getuigen – mogelijk in de hoop op strafvermindering. Zover zijn we nog niet; dat zal de DOJ ook niet bekend maken eer men aan een proces toe is. Maar de afgegeven signalen zijn voldoende helder.

Vanzelfsprekend zijn vooraanstaande Republikeinen ontsteld:

Former House Intelligence Committee Chairman Devin Nunes told Just the News on Wednesday the newly discovered notes affirm his long-held suspicion that the Obama White House was trying to influence the FBI’s Russia probe in untoward ways.
“Now we know both Obama and Biden were directly involved in planning the attack on Flynn,” Nunes said.
“The Obama administration exploited our intelligence community to spy on their political opponents and engineer bogus investigations and prosecutions of them.
“This is the single biggest abuse of power I’ve seen in my lifetime,” he added.

De Democratische tegenstoot
Zoals in de inleiding al gezegd kan men dit allemaal moeilijk uit de pers houden,maar er moet een spin aan worden gegeven die het verhaal een andere logica geeft. Geen betere spin dan rancune en kwade trouw. Aangezien in Democratische kringen al voor de uitspraak van het Court of Appeal duidelijk moet zijn geworden dat de aantekeningen van Strzok waren gevonden, werd een nieuw spel op de wagen gezet. Het ontslag van een rechter in New York die zich bezig hield met onderzoek naar Trump werd als aanleiding gebruikt om minister Barr er van te beschuldigen zin bas ter wille te willen zijn. Dat was een discours dat afgelopen dagen veel te horen was in de Amerikaanse pers, met grof geschut van de bekende suspects:

Tegengas kwam van andere usual suspects:

Dat ontslag en de procedure verliep zo:

Met als achtergrond:

Wat in dit relletje door de Amerikaanse progressieve pers verder volledig onbelicht blijft is dat deze rechter de corruptiezaak van Joe Biden in Oekraïne toegewezen kregen en daar aan verder letterlijk niets heeft gedaan. Dat kun je beoordelen als niet meegaand in partijpolitiek tegen Biden, maar zeker weet je dat niet eer je onderzoek doet. Ook gezien de resultaten van nieuwe onderzoeken in Oekraïne sindsdien (zie ook de video hierboven) is het niet heel vreemd dat Barr rechter Berman heeft ontslagen. De traditionele conservatieve pers – die Trump nooit specifiek gunstig gezind is – heeft het daarom al afgeschreven, en terecht.


De onderzoekingen van US Attorney Durham komen in het eerstvolgende artikel over deze verwikkelingen aan bod. Of dat morgen al zal zijn kan ik niet beloven.


Meer over USA2020 vindt u hier op Veren of Lood. Meer lezen over de USA en haar politieke machtsstrijd? Op VoL leest u een ander relaas over Russiagate, The Memo, USA2016, Midterms2018, Spygate, de Deep State en Trump, en vanuit andere bronnen dan de bevooroordeelde verhalen van NOS en RTL. Vanaf 11 mei wordt het steekwoord dat we voor deze reeks gebruiken overigens Obamagate. Geen nieuw woord, maar nu met een vaster omlijnde betekenis.

20 reacties

 1. jantje schreef:

  Dat Biden zich niets meer herinnert, verbaast me niets. Hij is behoorlijk aan het aftakelen.

 2. Pieter schreef:

  Veel is onduidelijk. Twee dingen staan voor mij als een paal boven water:

  1: centrale overheden, van welke snit dan ook, dienen hooguit het belang van de clan. Behoor je daar niet toe dien je vernietigd te worden. De Clan is geen eenvormig monster. Haar identiteit bestaat uit iedereen die zich wil conformeren aan het groepsbelang. Dat belang is enkel materieel en privé en heeft niets te maken met links of rechts, conservatief of progressief. Het heeft te maken met macht en zelfverrijking.

  2. Ongeacht de schijnbare tegenstellingen van de clans en hun wederzijds overduidelijke misstappen bestaat verantwoordelijkheid voor de wet niet. Daar niet, hier ook niet. Dit is een overeenkomst tussen beide clans, sinds geen van beiden zonder zonden zijn. Zodoende zal het onderzoek van zowel Barr als Horowitz hooguit wat laaghangend fruit de kop kosten. De kinderen van Barr en Horowitz verdienen immers ook een prettige toekomst. Daar durf ik wel iets roods uit 1995 op te zetten, Hannibal. Op het risico af dat het zuur uit de fles komt.

 3. Pieter schreef:

  Overigens: de vrijgeleide voor álle betrokkenen stond onder de zogenaamde ‘assessment’ van de (zogenaamd 17) intelligence agencies. De complete mainstream liep weg met het rapport maar op één of andere manier heeft niemand het ooit uitgelezen. De laatste zin van dit assessment luidt namelijk:

  “Judgments are not intended to imply that we have proof that shows something to be a fact. Assessments are based on collected information, which is often incomplete or fragmentary, as well as logic, argumentation, and precedents.”

  oftewel:

  “Beoordelingen zijn niet bedoeld om te impliceren dat we bewijs hebben dat iets een feit is. Beoordelingen zijn gebaseerd op verzamelde informatie, die vaak onvolledig of fragmentarisch is, evenals logica, argumentatie en precedenten. “

 4. El Cid schreef:

  @Pieter.

  Op zich denk ik dat dit wel altijd zo gold. Maar de maat is er af sinds het presidentschap van Trump. Vergeet niet dat Trump zich altijd in beide kringen heeft begeven en connecties heeft in beide “clans”.

  De externe en of interne bedreigingen voor het Westen zijn te groot geworden om dit oude model te blijven hanteren. De demoratten hebben het pact gebroken door te kiezen voor de islam, globalisme en marxisme. En de haat van links naar rechts is geëxplodeerd.

  Trump heeft niet voor niets gezegd: ” ik had lekker kunnen golven en genieten van het leven. Ik doe dit vrijwillig voor het Amerikaanse volk? “of woorden van gelijke strekking.

  Dit interne ideologische conflict is totaal uit de hand gelopen. Er is geen compromis meer mogelijk met de vijanden uit het islamo-marxistische blok. Zij zoeken vernietiging van ons. En eerlijk gezegd zoek ik niets minder dan de totale vernietiging van het kartel. Ook als dat een burgeroorlog betekent. of de vijand moet zich heel rap gaan onderwerpen aan onze mores..

 5. Cool Pete schreef:

  Heel accurate update.
  Dank, as usual.

  Twee aanvullingen wil ik doen :
  1. Het gesprek van Flynn met de Russische ambassadeur was toen al volledig bekend bij FBI, want ze luisterden mee; er is dus ook een transcript van.
  Achteraf werd gezocht naar een valse aanleiding, om Flynn ergens van te kunnen beschuldigen; ook die emails van Strzok zijn bekend.
  2. Een rechter, i.c. Berman, die niets aan zijn taak doet en niets onderzoekt, i.c. Biden/Oekraine, wordt terecht ontslagen. Geen twijfel mogelijk. En dat gebeurt op
  voordracht van de Attorney General.

 6. Cool Pete schreef:

  @El Cid : ‘k Ben het met u eens. Het is een steeds erger wordende nood-situatie. Sinds 11-9-2001.
  Cultural war. Scheiding der geesten. Destructie van de democratische rechtstaat.
  Dreiging van maatschappelijk geweld door “links” / “blm”, “antifa” / marxistisch / islamitisch.

 7. Pieter schreef:

  @El Cid. Eens, met wat kanttekeningen; ‘het westen’ is net als ‘links’ of ‘rechts’ verworden tot een marketingterm, een slogan om ongeïnformeerd volk af te leiden. Wat er in toenemende mate gebeurt is dat de macht en vruchten van de arbeid van ‘onze’ democratische bevolkingen afgeroomd worden tot het niveau van de systemen waar we zo op af geven. Wat is onze westerse mores dan nog precies? De vrijheid te kiezen voor een ander etiket waar dezelfde inhoud achter schuilt als dat we nou juist niet wilden?

  Ideologische conflicten bestaan zonder meer, de ideologische conflicten waar momenteel het vergrootglas op gelegd wordt zijn wat mij betreft enkel een afleiding. Iedereen die de termen van deze conflicten hanteert is medeplichtig. Medeplichtig aan de verdere centralisering van de macht die buiten al onze met pijn en moeite door de eeuwen heen gevormde regels en instituten die ons beter maakten als ‘die anderen’, die ons voorsprong gaven vanwege onze zogenaamde vrijheid, haar gang kan gaan met zichzelf te verrijken en een ieder die het oneens is de mond te snoeren.

  Niet om ideologische redenen maar puur voor de macht. En het geld natuurlijk.

  Ik zou zo graag willen kiezen om het te veranderen, uit respect voor diegenen die eerder vochten om mijn keuze te laten tellen EL Cid. Maar naïf ben ik niet, binnen het systeem valt er weinig te kiezen.

 8. El Cid schreef:

  @Pieter en Pete.
  a million dollar question. “Wat is onze mores dan nog precies?”. We zijn het volgens mij wel eens dat we in een staat van oorlog verkeren. Om een strijd aan te gaan en te kunnen winnen moet je op zijn minst 2 dingen zeker weten. 1)Waar vechten we voor? 2) Hebben we een kans om de strijd te winnen?

  Ik beperk met omwille van de lengte van de post tot een antwoord op de vraag: Waar vechten wij voor? Wat is onze mores? Wat onze vijanden willen is bekend maar wat mij betreft totaal irrelevant.

  The world acccording to El Cid: Onze mores is:

  1)Democratie. Churchill zei het juist. Maar er moet gewerkt worden aan de democratie. Dit systeem kan niet meer. Het kan en moet directer en uitgebreider. Een ondemocratisch orgaan als de Raad van State heffen we direct op. Deelname aan het proces komt met een prijs. Meer belasting betalen is ook een zwaardere stem. We gaan uit van de krachtige, niet van de zwakkere.
  2)De natiestaat. De huidige grenzen in het Westen ( ik gebruik die term geografisch/ideologisch) zijn veelal juiste grenzen. De natiestaat ondergravende internationale verdragen en organen zijn uit den boze en worden herzien of opgezegd. Onze grondwet is de beste en soeverein.
  3)Het kapitalisme is ons economische ordening- systeem. De vrije markt is leidend. Maar er moet wel gewerkt worden aan de regels van het spel. Monopolies en enorme bedrijven moeten worden bestreden. De factor milieu moet beter in de prijzen verwerkt worden.
  4) Wetten zijn ons allerhoogste immateriële goed. Zo gaan we met elkaar om. Gedogen is uit den boze. Wetten gelden altijd voor alles, en voor iedereen in gelijke mate. Vage termen als: behoudens ieders verantwoordelijkheid, en “haat zaaien” zijn verboden.
  5) Belastingen ? Alleen op consumptie. Alle uitgaven van de Staat moeten alle inwoners ten goede komen. De Staat kan nooit meer uitgeven dan er binnen komt. Subsidies aan allerlei groepjes zijn niet toegestaan, want lobby’s en voor je het weet zit je met een democratie die door subsidie vretende clans verpest wordt. Je zoekt dat maar lekker zelf uit
  6) wij trekken alleen ten strijde uit zelfverdediging. Dat het een nare boel is in pak em beet Mali? Dat is dan jammer. Het is niet in ons belang dat het daar “veilig” is.. het zal ons een zorg zijn of ze in Mali omvallen als vliegen. We horen het wel als ze klaar zijn met knokken.

  Deze lijst is verre van ideaal en onvolledig. Het is een opsomming van de kern van wat ik wil. Om voor ons allemaal een mooi en toekomstbestendig Nederland te bouwen. Nederland is best een mooi land , veel structuren zijn er al,maar het is blijven hangen in een soort van regenten mentaliteit. De regenten kopen eventuele onvrede af met ons eigen geld. Dat werkte leuk tot aan 1965. Daarna was dat systeem vanwege globalisering niet langer houdbaar. De laatste tijd wordt onze manier van leven totaal onder druk gezet door foute keuzes van de regenten.

  Wij zijn géén Indianen, wij zijn geen Zuid Afrikanen. Wij laten ons door immigranten- of hun nazaten- niet vertellen hoe het hier moet. Wij kennen hier geen collectieve schuld!
  Wij zijn hier de trotse inheemse bevolking met alle eerste rechten! Onze wil is wet! Wie dat niet wil begrijpen of respecteren? Die heeft 2 keuzes. Een land naar keuze waar je wel welkom bent. Of je krijgt uiteindelijk een anonieme plek in een massagraf. Wij laten ons- of onze cultuur- door niemand ongestraft bedreigen in ons eigen land….

  Wat mij betreft zijn dit stuk voor stuk zaken die het waard zijn om voor te vechten en desnoods te sterven.

 9. D. G. Neree schreef:

  El Cid, er is nog een derde punt dat gevraagd moet worden, namelijk: wie staat er aan onze kant? Als het merendeel van de bevolking op de kartelpartijen blijft stemmen verandert er niets. Ik woon in Amsterdam en de bevolking is voor 90% gehersenspoeld met de linkse thema’s. Dat geldt denk ik in grote mate voor de hele Randstad.

  En verder is “rechts” indiviualistischer dan links, met als gevolg dat er al snel onderling onenigheid ontstaat. Daarom is het inderdaad duidelijk te stellen wat de grondwaarden zijn, wat in de praktijk ook al een hele discussie zou worden want Nederlanders houden van mierenneuken en op iedere slak zout leggen. Wat ik hier met de Coronatoestand heb geobserveerd heeft me bijzonder pessimistisch gemaakt met name met betrekking tot de vraag: Weten mensen nog wel wat vrijheid is en willen mensen dat eigenlijk wel? Of vindt men het wel prima dat alles op de staat afgewenteld wordt, die dan steeds meer gaat bepalen hoe “we met zijn allen” moeten leven?

  Het zal een stuk erger moeten worden voordat mensen zich zullen verenigen achter een gemeenschappelijk doel en bereid zijn daar offers voor te brengen.

 10. D. G. Neree schreef:

  “Daarom is het inderdaad …”

  moet zijn

  “Daarom is het inderdaad nodig …”

 11. Baytep schreef:

  Wat een geweldige reacties!

 12. Ravian schreef:

  @ El Cid

  Punt 1: je vergeet hier iets heel belangrijks, namelijk de media.
  Een democratie, om het even in welke vorm, kan niet functioneren zonder de ongekleurde voorlichting van de kiezer.

  Punt 6: klinkt leuk, maar de aanval is vaak de beste verdediging, en soms de enige verdediging.
  Neem, bijvoorbeeld, een land als Iran; ga je wachten totdat de Iraanse kernbommen je om de oren vliegen, of ga je ter plekke voorkomen dat die kernbommen je om de oren kunnen vliegen…

  Verder zie ik dat toekomstige Nederland van jou wel zitten 😉

 13. carthago schreef:

  @El Cid Met heel veel ben ik het volledig eens .Het allerbeste middel om dit doel te bereiken is eerst de angel uit het verval halen :door Grenzen dicht en de eussr uit .NL.

 14. Cool Pete schreef:

  @El Cid : in grote lijnen, grondig met u eens : hele goede punten.
  Zelf pleitte ik o.a. voor :
  – dienstplicht : militaire; maatschappelijke; Nationale Reserve.
  – een ‘Second Amendment’ zoals in V.S. is ook hier nodig.
  – een Constitutioneel Hof
  – NEXIT
  Democratie heeft actieve burgers nodig. Allemaal actief in conservatieve oppositie partijen.

 15. Hannibal schreef:

  @Pieter
  Wat de elites in de USA het meest aan Trump haten is dat hij juist wel gelooft in recht en de wetten voor iedereen. Vandaar ook de Never-Trumpers binnen de Republikeinen.

 16. Jaantje schreef:

  Allereerst weer een prima update bedankt HANNIBAL.
  En sluit me helemaal aan bij de opmerking van Baytep 26 juni 2020 om 00:40.
  Geeft stof tot denken en de vraag hoe het aan te pakken en idd daarna in te richten.

 17. Jaantje schreef:

  Laatste opmerking was voor EL@CID zijn top reactie.

 18. El Cid schreef:

  @DG Neree.
  Eens! We moeten natuurlijk wel draagvlak hebben zoals de regenten dat altijd zo mooi zeggen. We zullen het systeem moeten aanpassen en de burger daarmee meer macht geven. Als men dat niet wil? Tja. Dan houdt het een keer op. Overigens vind ik dat de marketing op rechts een stuk beter kan dan dat het nu gaat. Het Forum is wat dat betreft een mooi voorbeeld.

  @ Ravian. Ook eens! In een levende, moderne democratie heeft de pers een belangrijke taak. Informeren, onderzoeken en controleren. De overheid kan nooit en te nimmer een vinger in de pap hebben bij welk media bedrijf dan ook.. Publieke omroep? Laat me toch niet lachen. Op dag 1 van het kabinet Ravian/ El Cid wordt de financiering van de lakeien van de macht – aka de publieke omroep-stopgezet.

  Uw opmerking over mijn Punt 6 . Ik sluit helemaal niet uit dat Iran een lesje geleerd wordt. Het NPV- het non proliferatie verdrag- dat ook door Iran ondertekend is, is duidelijk. Geen kernwapens in handen van Iran. Bij punt 4geef ik aan dat wetten ook echt wetten zijn. Iran heeft zich aan dat verdrag te houden. Aangezien Iran bij herhaling stiekem Uranium heeft verrijkt kan ik niet anders dan concluderen dat de huidige machthebbers in Iran het NPV hebben geschonden. Dat heeft bij mij serieuze consequenties. Oorlogshandelingen gericht tegen Iran dus..

  @Carthago. Vanzelfsprekend vertrekken we op dag 1 al uit het Vierde Rijk. Immigratie? Grenzen dicht? Nee hoor. Men is welkom onder 2 voorwaarden. Misdragingen? de kleinste al? ..leidt tot straf en uitzetting. Maar belangrijker. Je kunt je in Nederland alleen vestigen na betaling van een borgsom. Over de hoogte valt te praten. Je kunt als immigrant in Nederland geen beroep doen op publieke middelen. Nederlander wordt je pas na 15 jaar . Dubbele paspoorten zijn niet mogelijk.

  @Cool Pete.
  Er valt over alles te praten en te stemmen! Doe maar lekker veel referenda dan kan de bevolking zich informeren, lekker debatteren en beslissen.

  @Jaan. Dank voor uw aardige woorden.

  @Hannibal. Sorry dat ik een uitstekende column van jouw hand heb zitten onderspammen met of topic gemijmer. Niet zo netjes maar was even nodig voor de goede saeck!

 19. Pieter schreef:

  @Hannibal. Ik hoop het. Maar hij is hoe dan ook afhankelijk van de poppetjes die hun carrière gemaakt hebben in het systeem dat hij bestrijdt.

 20. Pieter schreef:

  @El Cid, dank voor uw uitgebreide reacties. Er zal in de nabije toekomst nog voldoende aanleiding zijn hier verder van gedachten over te wisselen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.