DE WERELD NU

Nieuwe miljarden voor migratie & buitengrenzen – wie bedriegt de EU nog?

buitengrenzen

Voor de buitengrenzen van de EU moet volgens de komende begroting van de Brusselse moloch plotseling driemaal zoveel worden uitgetrokken. De post ‘migratie & buitengrenzen’ gaat van €13 miljard naar €35 miljard. Wie denkt men in Brussel nog te kunnen bedriegen?

Als dit was geschreven en voorgesteld was in 200x, dan was de omvang van het bedrag aanvechtbaar geweest, maar zou niemand iets achter het principe hebben gezocht.

Nu, tien jaar later, weten we beter.

Voor bescherming van de EU-buitengrenzen en betere controle van migratiebewegingen stelt de Europese Commissie voor om 35 miljard euro vrij te maken voor de periode 2021-2027. Dat is bijna een verdrievoudiging vergeleken met de 13 miljard in de lopende zevenjaarsbegroting.

Zoals vaker kan dit vrijwel alles betekenen, maar de praktijk is duidelijk genoeg: voor binnenkomende migranten staat de deur wagenwijd open, maar als er eens een koe over de grens dwaalt die terug moet is Leiden in last.

Het dagelijks EU-bestuur acht dit nodig om de uitdagingen op het vlak van migratie en veiligheid te lijf te gaan. Ruim 3 miljard is flexibel inzetbaar om lidstaten die onder druk staan te ondersteunen. Brussel zegt hiermee te hebben geleerd van “lessen uit het verleden”, verwijzend naar de vluchtelingencrisis die Europa in 2015 overviel. Een kleine 5 miljard wordt verdeeld aan de hand van het ‘dreigingsniveau’ bij vliegvelden, externe land- en zeegrenzen en visumdrukte bij consulaten.

Vliegvelden? Daar komen alleen mensen met geldige papieren. Uitdagingen? Misselijkmakende prietpraat die niets betekent behalve: er is een probleem, doch gaat u vooral rustig slapen en vertrouw op uw leiders. Flexibel inzetbaar? Betekent dat extra subsidies voor AZC’s? “Lessen uit het verleden”? Angela Merkel een slot op de mond geven is een stuk goedkoper, en was veel effectiever geweest. Externe land- en zeegrenzen? Was daar niet ooit Frontex voor bedoeld? En waarom zou het drukker worden bij de consulaten? Opdat de asielmigranten nu legaal binnen kunnen komen? Waarom is dat in godsnaam nodig? Niemand heeft er ooit om gevraagd, er is nooit over gestemd en de meerderheid van de Europeanen vindt dat het wel eens minder, minder minder mag. En zou moeten.

Maar de EU wil de migratie niet stoppen. Wie dat denkt moet aar eens nadenken over deze formulering:

The effective protection of the EU’s external borders is crucial to manage migration

Het ‘managen van migratie’ betekent niet dat je er een einde aan maakt, of maken wil. Het is niet meer dan ‘in goede banen leiden’. Want een debat over wat legale immigratie is? Dat durft de EU pertinent niet aan, zodat je er vergif op kunt innemen dat de deur voor Jan en alleman en zijn oudtante wordt opengezet, want selecteren is discriminatie en mensen buiten laten is zielig voor ze.

De grootste vernieuwing is dat de Commissie een nieuw Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) ter waarde van 9,3 miljard euro in het leven wil roepen. Dat moet de lidstaten helpen bij de bescherming van de Europese buitengrenzen. De Europese grens- en kustwacht zou bijvoorbeeld versterkt worden met 10.000 personeelsleden. De lidstaten kunnen ook rekenen op ondersteuning om de meest moderne douaneapparatuur aan te kopen en te onderhouden.

Om een bekend mantra maar weer eens te herhalen: het gaat niet om de apparatuur, maar om wat je er mee doen wilt. Geïntegreerd grensbeheer? Dat klinkt vooral alsof alle diensten in de toekomst onder EU-beheer zullen vallen – opnieuw een aantasting van de nationale soevereiniteit, zodat een land als Italië niet langer in staat zou zijn mensen zelfstandig te weigeren om aan land te komen. Want hoe Frontex – de afdeling weggegooid geld van de Europese grensbewaking – dat aanpakt is bekend: ze spelen een wedstrijdje met de NGO’s wie of de meeste immigranten uit Libië naar de EU kunnen transporteren.

Timmermans versprak zich trouwens weer eens:

Voor het vernieuwde Fonds voor asiel en migratie (FAM) wordt 10,4 miljard euro vrijgemaakt. Daarbij wordt vooral gefocust op asiel, legale migratie en integratie.
“Migratie blijft ook in de toekomst een uitdaging, daarom stellen we een ongekende toename van de financiering voor”, zegt Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Commissie. “Meer flexibiliteit van onze financieringsinstrumenten betekent dat we lidstaten snel kunnen ondersteunen, vooral als er sprake is van een crisis.”

Dat is voldoende duidelijk, want er is in de terminologie van de EU pas een crisis als de grens al onder de voet gelopen is. 10,4 miljard die dus vooral naar AZC’s zullen gaan. En dat alles van uit Brussel zal worden ‘gemanaged’.

Het is de aanpak van de EU: je dringt ze een stapje terug, maar het veelpotige monster doet er elders direct weer een veelvoud vooruit.

-/-/-/-/-

Delenda Brussel. Het was een mooi idee, maar we weten nu beter.

4 reacties

 1. Juanito schreef:

  De meeste mensen moeten er inmiddels mee bekend zijn dat de EU is opgericht ter meerdere eer en glorie van zichzelf en al dan niet betalende lobbyisten en slippendragers uit de pers en de big business.

  Deze kanker zit na 50 jaar ondermijnen van burgers en buitenlui in vrijwel alle instituties. Ik vrees inmiddels dat alleen gepast geweld, dit gezwel kan uitschakelen.
  Verkassen naar een ander werelddeel is ook een optie. De EU met haar archaïsche opvattingen hoort in het museum. Het museum van nooit bestane glorie.

 2. Juanito schreef:

  Dit linkje wil ik de lezer niet onthouden en zie ook het filmpje uit het EP gisteren.
  Frau Rutte komt ook nog even in beeld.

  https://www.lewrockwell.com/2018/06/no_author/this-is-not-immigration-its-an-invasion/

 3. Gerrit Josst schreef:

  @juanito Dank u voor de link! PRACHTIG, een must om te bekijken.

 4. Cool Pete schreef:

  Het betekent gewoon : “betere begeleiding” van de omvolking.