DE WERELD NU

Nieuwe aanpak Tusk van besluitvorming is een EU-paleiscoup

EU-paleiscoup

President van de vergadering van EU-regeringsleiders Donald Tusk heeft een nieuwe aanpak van de besluitvorming binnen de vergadering van regeringsleiders aangekondigd. Welbeschouwd komt dat neer op een EU-paleiscoup. Met het huidige zware weer waarin de EU verkeert kan dat er ook nog wel bij.

Als er ruzie is over de koers van een schip is het zelden dienstig dat diverse aspirerende kapiteins elk op hun beurt aan het roer gaan rukken. Dat is echter precies wat Donald Tusk nu voorstelt met zijn notitie om de regeringsleiders via ‘besluitvormingsstukken’ sneller te laten reageren op actuele zaken.

Niet alleen komt dit neer op een coup tegen de voorbereidende rol die de EC (het dagelijkse bestuur van de EU) nu speelt, maar het is bovendien een garantie voor een machtsvergroting van de regeringsleiders, die nu spinnen in het web worden. Dat maakt toekomstige democratische controle door hun parlementen – nu vaak al een groot probleem – voortaan vrijwel onmogelijk. De tijd om nog terug te koppelen naar het eigen parlement ontbreekt voortaan eenvoudig, zodat alles af hangen gaat van de opstelling van de regeringsleider van een land – en diens prioriteiten.

De manier waarop de verhoudingen binnen de EU zijn geregeld zijn zowel delicaat als onhandig. Delicaat, omdat het evenwicht tussen EC en regeringsleiders één van de moeilijkste onderwerpen is als het gaat om de positie van de verschillende beslissers in het EU-geheel. Onhandig omdat het onvermijdelijk heel veel tijd kost ergens overeenstemming over te bereiken. Niet dat het nu democratisch gaat binnen de EU – daarvoor is binnen een organisatie van dergelijke omvang eenvoudig geen ruimte voor – maar het kan altijd minder. En wat Tusk nu voorstelt is daarvoor een opmaat.

Het belang dat men hechtte aan dat nu verstoord wordende evenwicht werd onderstreept met de aanstelling indertijd van Herman van Rompuy als eerste bekleder van de functie die zijn opvolger Tusk nu bekleedt. Van Rompuy stond er om bekend dat hij eerder een oliemannetje dan een mannetjesputter was, en dat heeft hij bewezen. Onder zijn leiding ging het eeuwige geschipper tussen regeringsleiders en EC door alsof hij nooit benoemd was, en dat bedoel ik werkelijk als een compliment. Tusk lijkt nu te proberen zich aan die situatie te ontworstelen, en hij wordt daartoe in staat gesteld door de zwakte van de huidige EC. Voorzitter Juncker is een weifelende alcoholist met grootheidswaanzin, zijn naaste assistent Timmermans is een zelfingenomen lapzwans zonder veel competenties. Tezamen modderen ze maar wat aan, en blaffen tegen wie hen te na komt. De wijze waarop Timmermans de kwestie-Polen behandelt is er een fraai voorbeeld van: men lijkt meer problemen te hebben met de ongezeglijkheid van de Poolse regering dan met het gebruikte argument om die regering mee om de oren te slaan.

Of de EC zich zal gaan verzetten tegen wat Tusk nu doen wil? Deze laatste lijkt zich zeker van zijn zaak te voelen, en ook de regeringsleiders blijken enthousiast. Maar de vraag blijft of iemand gediend is met deze machtsverschuiving binnen de EU. Want van nationale parlementaire controle komt op deze wijze echt nooit meer iets.

11 reacties

 1. Voight-Kampff schreef:

  Een detail tussendoor. Wat betreft de naam EC (European Commission); deze is misleidend. En zou moeten zijn EUC (European Union Commission). Europa is namelijk een continent en de EC is daarvan niet de commissie. Woorden hebben een betekenis. Just saying!

 2. Bob Fleumer schreef:

  En zo gaan we stap voor stap naar de verdommenis.

 3. Theodoor schreef:

  Stap voor stap naar een cople van de USSR.
  Macht corrumpeert, de oplossing daarvoor is het referendum.
  O, wat heeft het kartel daar een hekel aan…….democratie.

 4. Hannibal schreef:

  @Voight-Kampff

  U heeft natuurlijk gelijk, maar als een afkorting algemeen ingeburgerd is moet je wel. Dat neemt niet weg dat vanuit het oogpunt van gevarieerd schrijven het eenvoudig vaak beter uitkomt termen als EU en Europa door elkaar heen te gebruiken.

 5. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  Dat hele “EU”-konstrukt is NIET democratisch tot stand gekomen. Het heeft als apparaat
  als geheel, geen parlementaire goedkeuring van enig land verkregen; maar wel in hoofdzaken d.m.v. belangrijke referenda afgewezen.
  De leden van die “EUC” zijn NOOIT door iemand gekozen.
  Het “EU”-konstrukt is bezig de soevereiniteit en de democratie van de landen,
  op te heffen. Het is een totalitaire diktatuur in wording:
  een corporatistisch, “links” ‘Vierte Reich’.
  En het zo slecht in elkaar, dat het destruktief is.

  @Hannibal: voor de goede orde: het is onjuist en schadelijk, de termen “EU” en ‘Europa’,
  is: de landen in het werelddeel Europa, te verwisselen.

 6. Juanito schreef:

  De varkens doen steeds weer pogingen zich te laten gelden en de macht te grijpen.
  De gelijkenissen met Animal Farm zijn treffend, alsof het een instructie boek is geweest.

 7. Voight-Kampff schreef:

  @ Hannibal. U treft geen enkele blaam. Ik heb me onvolledig uitgedrukt. Mijn opmerking betreffende het gebruik van de afkorting EC is in eerste instantie gericht aan de EU, want de EU vermeldt op haar website de naam European Commission.
  Link: https://ec.europa.eu/commission/index_en

  Voorts is mijn opmerking gericht tegen een ieder die het publiek willens en wetens misleidt door de EU ten onrechte neer te zetten als de vertegenwoordigers van Europa. In het debat Rutte/Baudet maakte Rutte deze fout!? Op 5:27 plaatse Baudet een vlijmscherpe interrumperende correctie.
  Link: https://www.youtube.com/watch?v=GV2l6aUvkyA

 8. Voight-Kampff schreef:

  Het valt mij op dat het begrip ‘soevereiniteit’ wordt gebruikt in samenhang met de staat en niet met het individu. Het is mijn stelling dat het individu soeverein is en de staat niet. Argumentatie: het individu beschikt bij geboorte over het natuurlijke recht van zelfbeschikking (soevereiniteit) en de staat is slechts een construct.

  In een rechtsstaat is de SOEVEREINITEIT van het individu het uitgangspunt van alle handelen. Hij/zij streeft daarbij naar de twee absolute doelen VEILIGHEID en VRIJHEID.

  De praktische uitwerking hiervan. In onze rechtsstaat komt de volkswil (volkssoevereiniteit) tot uitdrukking in het parlement. De WETGEVENDE-macht behartigt de soevereiniteit (uitgangspunt) en de veiligheid en vrijheid (doelen) van het individu in de vorm van grondwet en wetten. De organisatie hiervan ligt in handen van de UITVOERENDE-macht. En de RECHTERLIJKE-macht houdt controle op de uitvoering van de wetten en toetst de grondwet. In theorie is dit de organisatiestructuur van onze rechtsstaat.

  De volkssoevereiniteit begint en eindigt bij het parlement en is dus niet overdraagbaar op de staat. Want, indien de Nederlandse staat soeverein zou zijn (dus zelf kan beschikken) dan domineert zij het volk. En dat is ongerijmd. Het parlement is de kapitein van het schip. Het schip zelf kan dat niet zijn. De positie van de staat is het beste omschreven als AUTONOOM = zelfstandig; afgeleid van het Griekse autos (zelf) en nomos (wet).

  Een juiste hantering van het begrip ‘soevereiniteit’ is essentieel om de huidige identiteitscrisis van de uitvoerende macht te duiden. De uitvoerende macht heeft namelijk het recht van het parlement om wetten te maken overgedragen aan de externe entiteit EU. Het parlement zit erbij en kijkt ernaar. En het volk eveneens. Met het effect dat de rechtsstaat wordt verkwanseld. En het volk, dat hard aan het werken is en doorgaans geen tijd heeft om het machtsspel van de elite te doorgronden, raakt haar soevereiniteit, veiligheid en vrijheid kwijt.

  De actoren in de uitvoerende macht zijn slechts de managers van het parlement. Zij behoren hun congé te krijgen als ze gaan nadenken en zelfstandig beslissingen gaan nemen. Dit is het confrontatiemodel en hier ligt de uitdaging. De uitdaging om de rechtsstaat te redden.

  Het enige harmonieuze model bestaat m.i. uit de volgende bottom-up samenwerking: het soeverein volk, georganiseerd in een autonome rechtsstaat en met de slagkracht van een handelsgemeenschap volgens EEG-model. Een gekozen Minister-President zou een goede eerste stap zijn en beide teugels voor de sturing van de staat (wetgeving en uitvoering) in handen leggen van het volk.

 9. Cool Pete schreef:

  @Voight-Kampff: u geeft een zeer interessant pleidooi; waar ik het grotendeels mee eens ben.
  Het is het individu, dat het aangeboren recht tot zelf-beschikking heeft.

  Maar zonder soevereine, democratische rechtstaat, is dat individuele recht
  niet te waarborgen.
  Vandaar dat in een goede Grondwet, ook de soevereiniteit van het land moet staan.
  Net zo, als dat een land buiten-grenzen nodig heeft; anders gaat de beschaving ten onder.

 10. Voight-Kampff schreef:

  @ Cool Pete. Eens. De soevereiniteit van het volk is in 1814 overgedragen aan de ‘soevereine’ vorst Willem van Oranje. We moeten terug naar de tijd voor 1814 wat betreft soevereiniteit. In combinatie met een gekozen Minister-President zijn dat effectieve hervormingen.

 11. Voight-Kampff schreef:

  @ Cool Pete. Zie ook mijn reactie vwb het proces van machtsovername door de staat ten koste van het volk onder het artikel ‘The endgame of financializating’. Dit proces wordt exponentieel opgevoerd dit jaar.