DE WERELD NU

Nederturken zitten vast in migratieval

migratieval

Ongeveer driekwart van de in Nederland verblijvende Turken die stemde, stemde voor de voortzetting en versterking van het presidentschap van Erdogan. Dat is royaal meer dan het percentage van de inwoners van Turkije die voor Erdogan stemden. De NederTurken zitten in een migratieval.

De meeste Turken in Nederland hebben een Nederlands paspoort. Uitgaande van de sterke aanhang voor Erdogan en de feestvreugde over zijn verkiezing in een aantal Nederlandse steden dient de conclusie te zijn dat ze het Nederlanderschap overwegend op slechts pragmatische gronden hebben aangevraagd. Het zijn geen Nederlanders en ze zijn ook niet van plan het te worden. Bevreemdend is dat niet. Turkije stelt alles in het werk om ze islamitisch en Turks te houden.

In 1963 werd door de toen nog kleine EU een associatieverdrag gesloten waarin werd vastgelegd dat de in de EU-landen wonende Turken geen verplichting tot inburgering kon worden opgelegd. In 1963 leek dat geen zwaarwegend probleem. Enkele jaren later zouden de eerste Turkse gastarbeiders in Nederland aankomen. Aan inburgering dacht nog niemand, ze zouden toch terug gaan. Die aanname werd doorkruist toen in 1975 onder druk van de olielanden tijdens de oliecrisis Nederland zich verplichtte om gezinshereniging toe te staan. De gezinshereniging kwam er en kreeg een vervolg in de ketenmigratie. Het beperkte aantal Turken groeide als gevolg van de gezinshereniging en ketenmigratie tot ongeveer 400.000 nu. Inburgering kan niet verplicht worden. Met een verwijzing naar het associatieverdrag hebben Turken daarover rechtszaken aangespannen en gewonnen. Turken houden van hun Turkse wetten. Toen Ebru Umar moest worden aangepakt deden Nederturken beroep op de Turkse wetgeving omdat ze die van Nederland te slap vonden.

Turkije wenst ook niet dat elders verblijvende Turken integreren. Erdogan ziet dat als strijdig met de mensenrechten en de Turkse partij DENK, vertegenwoordigd in het Nederlandse parlement, hanteert hetzelfde uitgangspunt. Het wordt in Turkse moskeeën verkondigd en door Turkse woordvoerders en belangenbehartigers bij de landelijke en lokale overheden bepleit en verdedigd. Diversiteit is goed, want zo leren we van elkaar’, is het credo. Dat getuigt van het nodige opportunisme want het Turkse beleid en de Turkse cultuur keert zich tegen diversiteit. In Turkije worden de Koerdische Turken verturkst en politiek tegen gewerkt. De Turkse regering zet regelmatig het leger in om de Koerdische protesten te onderdrukken. Turkse alevieten worden geminacht omdat ze eigenlijk niet van de echte islam zijn.

Nu Turkije bezig is verder te islamiseren en gekozen heeft voor een autocratisch leiderschap is de tijd aangebroken om de hoop op een toetreding van een democratisch Turkije tot de EU te laten varen en het associatieverdrag uit 1963 op te zeggen. Daarbij zit wel een addertje onder het gras. Turkije chanteert de EU. De afspraak dat Turkije vluchtelingen tegenhoudt die de reis naar Europa willen maken, wordt door Turkije regelmatig in het vizier gebracht met de boodschap dat ze dat verdrag ieder moment kunnen opzeggen. Tot nu toe is het bij dreigementen gebleven. Met het opzeggen van het associatieverdrag kan dan ook beter worden gewacht tot Europa betere voorzieningen heeft getroffen om de vloed van migranten te dempen.

De zorg van Turkije voor de Turkse en islamitische identiteit in de over Europa verspreide diaspora en haar verzet tegen integratie, is in feite een vijandige houding ten opzichte van de Europese landen met een aanzienlijke vertegenwoordiging van Turken. Europese landen gedogen dat inwoners die een paspoort is verstrekt kunnen worden opgeroepen voor Turkse krijgsdienst en gedogen dat Turken massaal deelnemen aan verkiezingen van Turkije. Het Nederlandse en Europese beleid in dit verband is gebaseerd op het accepteren van het kennelijk onvermijdelijke. Die situatie is echter toe aan herziening.

Veel Turken met een Nederlands paspoort zijn in feite schijn-Nederlanders. Velen van hen zouden wel terug willen en verkondigen dat ook regelmatig. Ze zitten echter in een migratieval. Terugkeren betekent immers terugkeren naar een land waar de voorzieningen aanzienlijk slechter zijn en dat houdt ze tegen. Het kunnen profiteren van uitstekende voorzieningen houdt ze hier. Het is een opportunistische houding. Eigenlijk willen ze hier niet leven maar de uitstekende voorzieningen houden hen vast.

Nederland en West-Europa ervaren twee problemen. Het anti-integratiebeleid van de Turkse overheid en de opportunistische houding van de aanwezige Turkse bevolking. Beide zijn niet acceptabel. Beide zijn wel op te lossen. Dat vergt hard en consequent beleid. Het opzeggen van het associatieverdrag is een begin. Het niet meer accepteren van dubbele paspoorten is een volgende stap. Nederlanders kunnen geen tweede paspoort hebben, waarom anderen dan wel? Voor Turken die hun Turks paspoort willen behouden zou er maar één keuze mogen zijn. Ga terug!


Dit artikel verscheen eerder op Harde Woorden

12 reacties

 1. hendrik hempenius schreef:

  Valt niets aan toe te voegen, hoe komt het toch dat de politiek niet deze realistische zienswijze deelt.

 2. Philippine schreef:

  Heel goed en duidelijk onder woorden gebracht.

 3. Johan P schreef:

  Helder en grotendeels correct. Echter, ik ben het oneens met het idee dat ze in een val zitten. Ze kunnen hier weg maar WILLEN NIET. Dat is niet hetzelfde. Het gaat hier om bewuste profiteurs die van 2 wallen willen eten. Men zou gemakkelijk genoeg de boel op kunnen pakken en een nieuw leven in Turkije kunnen beginnen.
  Gezien hun overweldigendecsteun voor Erdogan en hun afkeer van de westerse waarden zou men wat mij betreft de Nederlandse paspoorten moeten inleveren. Ik zou er zelfs geen bezwaar tegen hebben als de staat hun huis en inboedel tegen marktwaarde opkoopt en ze een enkele reis Turkije cadeau zou doen, omdat dat op lange termijn veel goedkoper is dan ze hier houden, waar ze ook nog eens een soort 5e colonne vormen.

 4. Mike Brandenburg schreef:

  hrijveing, het heeft niets met de houding van Erdogan te maken, waarom passen Iraanse moslims zich niet aan, maar Iraanse Christenen wel, waarom hebben we geen moeite en problemen met Ethiopische Christenen en wel met de moslims in de landen, waarom passen alle Christenen uit moslim landen zich zo goed als moeiteloos aan, maar geven de molims zonder uitzondering problemen.

  Het probleem Erdogan is er zeker, maar met mijn 47 jaat kan ik mijn moeder nog steeds horen klagen en de huidige gebeurtenissen moeiteloos en zonder fouten horen voorspellen, opzienbarend want zelfs in Turkije had men nog niet van Erdogan gehoord. Het probleem zit hem dan ook niet zo zeer in land van voorouders, maar het geloof dat men aanhangt die het onmogelijk maakt om aan te passen maar die tot op het bot is bedoeld om te overheersen en te onderwerpen.

 5. Erik schreef:

  Het is slechts een practisch probleem, halveer de uitkeringen voor personen met dubbel of vreemd paspoort en verklaar de andere overheid verantwoordelijk voor da andere helft van de uitkering.
  Stop met het optuigen van subsidie op subsidie, stop met huursubsidie voor buitenlandse paspoorten ook geen subsidie voor gezondheidszorg en maximeer de kinderbijslag op 2 kinderen.
  Bovendien pak eindelijk de uitkeringsfraude aan.
  Samen met het uitwijzen van criminelen zal dit een grote uitstroom veroorzaken.
  Maar begin met het sluiten van de door vreemdestaten gefinancierde moskees.e

 6. Tamer Aslantas schreef:

  Wat een zielepoten zijn jullie ook. Alles verdraaien en hypocriet zijn als het om moslims en Turken gaat, in het algemeen Erdogan aanhangers. Jullie gehate Erdogan heeft ons Turken juist opgedragen om zoveel mogelijk te integreren. Actief te zijn in alle gebieden en ja ook politiek. Hou eens op met het verdraaien van de waarheid en ga niet zo zielig lopen doen omdat Turken succesvol zijn. En dan nog over het halveren van uitkeringen etc.. vinden jullie het gepast om iemand zijn uitkering te halveren als hij hier die recht heeft opgebouwd? Het is toch niet zo dat zij in Turkije hebben gewerkt dat Turkije daar voor de helft moet opdraaien? Grow some brains and some balls zou ik zeggen. Het is jullie eigen regering die voor jullie ellende zorgt en indirect ook jullie die voor hen stemmen.

 7. Nziza schreef:

  Gelijke behandeling. Waarom klagen jullie over die Nederturken?
  Ze hebben gelijk om deel te nemen aan de verkiezingen en te vieren voor hun held Recep Terugkeren is hun keuze. Stop met jullie discriminerende commentaren.

 8. peter louter schreef:

  @Tamer Atlantas (en Nziza). Fijn dat jullie ingaan op de discussie, maar waarom moet dat met scheldwoorden beginnen?
  Het klopt dat Erdogan de Duitse Turken aanbeveelt om te integreren. Maar wat betekent dat woord in dit geval. Hij heeft het over integreren met behoud van eigen taal en cultuur. Turken moeten geen Duitsers worden. Daar zit het probleem.
  Nederland heeft altijd een migratiecultuur gekend, maar die migranten zijn altijd in de Nederlandse cultuur opgegaan. Turkije werkt dat tegen voor Turken in Europa. Dat kan alleen maar fout aflopen. Alleen economisch integreren is niet genoeg. Wie vreemdeling wil blijven kan rekenen op een overeenkomstige behandeling.
  Het geduld begint in Europa op te raken en Erdogan maakt het er niet beter op:
  https://duitslandinstituut.nl/artikel/256/erdogan-eigen-taal-eerst-voor-turkse-kinderen

 9. Juanito schreef:

  Er zijn idd. moslim die dit blog lezen.

  http://verenoflood.nu/tot-verrassing-lezen-ook-moslims-blog/

 10. Juanito schreef:

  s

 11. B Tekin schreef:

  Wat een gedoe allemaal !! Moet ik huilen of lachen 😭😭 / 😃😃 , in iedergeval wel een onderwerp om over na te denken ! Ik vind eerst dat je iedereen in zin normen en waarden moet laten ongeacht afkomst kleur en godsdienst . De buitelanders zijn hier naar toegekomen ( gehaald 40/50 jaar geleden ) om Nederland te opbouwen . Ik wil nog benadrukken dat zelfs de Marokaanen in de 2é wereldoirlog de Nederlanders hebben geholpen met soldaten tegen de vijand !
  Moet dat niet beloond worden !
  Iedereen heeft de zelfde rechten in Nederland als een Hollander ! Dus niet zo zeuren met korten enz.enz.
  Europa heeft , en nog steeds andere wereld delen uitgebuit , onrwikjelingshulp , ja me neus zo kan ik ook wel leuke woorden verzinnen ,
  Wat zegt Rutte altijd ” in landsbelang ” .
  Dus … waar hebben we het over , waarom weer zo zeuren ( staan Nederlanders bekend om 😃😃😂😂 ) .
  LEVEN EN LATEN LEVEN 😉 .

 12. Trudy depa schreef:

  Iedereen die in NL woont moet zich aan de NLwet houden en niet de buitenlandse wet. Kan of wil men dat niet dan oprotten.