DE WERELD NU

Nederlandse Leeuw: “Ons doel is een radicale democratie”

nederlandse leeuw

Rutger van den Noort en Elisabeth Hunyadi organiseren samen de grootste studiebijeenkomst van Nederlandse patriotten sinds de 18e eeuw (of ooit). Redenen te over. Rutger van den Noort geeft hieronder een voorschot.

Het publieke debat in Nederland is de laatste decennia danig gepolariseerd. Van een echt gesprek, waarin geluisterd wordt naar elkaars argumenten is vaak nog nauwelijks sprake. Sterker nog, het lijkt voornamelijk een herhalen van eigen standpunten geworden. Misschien komt dit door de opkomst van sociale media dat er meer mensen deelnemen aan het debat of dat de media graag extreme meningen gebruiken om reuring te creëren en lezers te trekken. Nuance wordt niet gelezen en schandalen wel tenslotte. Veel mensen hebben vandaag de dag dus niet alleen zorgen over de toestand in Nederland, maar ook over de toon van het debat. Wat is er de afgelopen decennia veranderd in ons eens zo vriendelijke en kleinschalige Nederland? We zien verschillende oorzaken die op elkaar ingrijpen.

Oorzaken van het ontspoorde debat
Door de opkomst van het internet en de vluchtige media is de hoeveelheid nieuws en de manier waarop dit geconsumeerd wordt sterk veranderd. Doordat de totale hoeveelheid informatie en de hoeveelheid bronnen sterk toegenomen is worden feiten worden steeds lastiger te controleren. Hier komt bij dat sommige politici en nieuwsmakers een progressieve agenda hebben. Het lijkt wel alsof de journalistieke moraal en eerlijke behandeling van de feiten ondergeschikt zijn geworden aan positieve berichtgeving, bijvoorbeeld over de gevolgen van migratie of over de EU. In de afgelopen periode hebben we het verschil in berichtgeving over Omzigtgate en Pechtoldgate kunnen zien.

Progressieve agenda
Belangrijk om te noemen: Vooruitgang natuurlijk prima is, daar is niemand tegen. De progressieve agenda zonder feedbackloop heeft er de afgelopen decennia echter voor gezorgd dat de spanningen in onze samenleving niet zijn opgelost, maar juist versterkt zijn. Voor wie het wil zien zijn de concrete voorbeelden te over.

Wat is er dan mis?
Ondanks de grote uitdagingen wordt er al jaren niet meer serieus gesproken over de Multiculturele samenleving, dus met sterke polarisatie tot gevolg. De meeste goede oplossingen stranden al in een vroegtijdig stadium. Waarom zijn de doorlooptijden om een status te krijgen nog steeds lang? Wat is precies de inhoud van het Nederlandse remigratiebeleid of hebben we dit nog niet? Ten tweede wordt veel van de Nederlandse identiteit en soevereiniteit door de bevoorrechte klasse ondergeschikt gemaakt aan het hogere doel van het EU-project. Alle interne spanningen ten spijt die afgewenteld worden op de sociale zwakkeren in Nederland. Ten derde laat de bestaande politiek het van links tot rechts liggen.

De agenda van D66
De PvdA durfde jarenlang niet te kiezen voor haar klassieke arbeiders achterban en is er achter gekomen dat het nu te laat is. Dat wegkijken geen oplossing is om verantwoordelijkheid te dragen bewijst GroenLinks. Ongegeneerd voorwaarts ondanks dat alle seinen op rood staan, dendert D66 voort richting het ideaal van de Verenigde Staten van Europa. In de vrije uurtje houden ze zich voor de bühne bezig met progressieve winstpuntjes terwijl de grote problemen genegeerd worden. Zolang er maar een designated survivor tijdens Prinsjesdag is.

Terug naar de basis
De Nederlandse Leeuw wil graag een positieve bijdrage onze maatschappij en onze democratie leveren door voor oplossingen terug te gaan naar de inhoud – dit mag volgens ons op een radicale manier. Moeilijke onderwerpen waar politici zich niet populair mee maken worden niet vermeden. Integendeel, deze worden juist in alle openheid onderzocht en verdiept om te komen tot oplossingen. We bieden prikkelende sprekers een podium om het publiek te doen ontploffen. Creativiteit en positiviteit zijn de kernwoorden tijdens de avond. We combineren de massa van het Malieveld, met de charme van de zeepkist, democratie in zijn meest pure vorm.

Radicaliteit
De radicaliteit waar we in de titel naar verwijzen slaat dus op de focus op de inhoud en het proces, niet op oplossingen. Oplossingen moeten breed gedragen zijn, verbindend en met respect voor belangen van het individu. Streng is de Nederlandse Leeuw dus vooral als het gaat over de focus en het proces. We geloven dat zeer weinig onderwerpen bij voorbaat taboe zijn. Moeilijke aspecten worden niet vermeden, niet uitvergroot maar eerlijk beschouwd in hun context. Het kwetsen van mensen is zeker geen doel, maar als mensen zich bij voorbaat gekwetst voelen door een discussie is dat géén reden om deze te staken.

Uiteindelijk, hoe kan het ook anders met onze naam, staat het belang van Nederland voorop, ook zijn we ons bewust van de rol en de verantwoordelijkheid van Nederland in Europa en het wereldtoneel.

We nodigen iedereen van harte uit om op 19 januari aanstaande deel te nemen aan het allereerste Nederlandse Leeuw event om mee te helpen aan het ontwikkelen van oplossingen voor de uitdagingen van het immigratie- en integratiedomein en de Multiculturele samenleving.

Tickets zijn te boeken op de site van de Nederlandse Leeuw

 

12 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Heel goed en belangrijk initiatief.
  Goed artikel.

  ‘k Hoop er later op terug te komen.

 2. Johan P schreef:

  Dit is een teken van hoop.
  Het gaat er juist om dat allerlei zaken openlijk kunnen worden besproken, ook, of zelfs juist, als die erg gevoelig liggen.

 3. Voight-Kampff schreef:

  “De Nederlandse Leeuw wil graag een positieve bijdrage onze maatschappij en onze democratie leveren ..”

  Een puntje van aandacht: probeer te vermijden dat middel (democratie) en doel (samenleving) op een enkele hoop gegooid worden.

  Goed initiatief! Succes.

 4. Cool Pete schreef:

  ‘k houd het beperkt:

  DAT HET OPEN EN EERLIJKE DEBAT, MOGE TERUGKOMEN.
  – DEMOCRACY AT WORK –

  Nederland is een Westerse, democratische rechtstaat.
  We hebben het recht, dat zo te houden.
  En dat is ook wat de meerderheid van de mensen wil.

 5. Ceadomile schreef:

  Keuzes maken.
  Spendeer ik belastinggeld aan de verzorging van ouderen die ons land hebben grootgemaakt of geef ik het aan kinderen zodat zij op dure schoolreisjes kunnen.
  Spendeer ik belastinggeld aan de mensen in Nederland die onder de armoedegrens leven of geef ik het als kinderbijslag weg aan autochtonen waarvan de kinderen in hun thuisland elders wonen.
  Spendeer ik belastinggeld om de stoepen fatsoenlijk te houden of geef ik het weg aan JSF’s.

  Als je mensen helpt zijn ze veel productiever.
  Mensen die doel in hun leven hebben, zijn prettiger in de omgang.
  Mensen die prettig zijn, zijn veel eerder in staat om iets voor anderen te doen.
  Keuzes maken.

 6. Voight-Kampff schreef:

  “Ten tweede wordt veel van de Nederlandse identiteit en soevereiniteit … “

  Zoiets als de Nederlandse soevereiniteit bestaat niet. Het Nederlandse volk is namelijk soeverein. De volkssoevereiniteit komt via de volkswil tot uitdrukking in het parlement. Want, indien de Nederland (de staat) soeverein zou zijn dan zou zij in theorie kunnen heersen over het volk. En dat is helaas de praktijk in Nederland. Een staat kan, indien van toepassing, maximaal autonoom zijn.

  Samenvattend; het volk is soeverein en de staat is autonoom.

 7. Voight-Kampff schreef:

  Wellicht is het handig om voorafgaande aan de discussie duidelijk te maken welke doelstellingen u voor ogen heeft met de samenleving. Hiermee kan voorkomen worden dat iedereen gelijk heeft.

 8. Edward schreef:

  Laten we hopen dat de context klopt.

 9. Voight-Kampff schreef:

  En als u straks toch bij elkaar zit dan kunt u misschien ook het onderwerp van een ‘radicale grondwet’ even bespreken?

 10. Cool Pete schreef:

  Het open debat : over FUNDAMENTELE ZAKEN.
  Niet dat oeverloze gezeur over “de toon” en over ontelbare details,
  maar over:

  – de democratie: het principe en het functioneren ervan.
  – de rechtstaat: wets-handhaving, om de soevereiniteit van het individu te waarborgen.
  – raadgevende- en bindende referenda als aanvulling de algemene verkiezingen.
  – de wet en de Grondwet, en het opschonen daarvan.
  – de Staats-Omroep [NPO]; de multinational-media [RTL]: propaganda en censuur;
  en het subsidieren van media.
  – beperken / afschaffen Vrijheid van Menings-Uting op internet : door de bedrijven,
  en door overheden.
  – het “EU’-konstrukt”: niet democratisch tot stand gekomen; functioneert
  anti-democratisch.
  – de BELEIDS-DWANG t.a.v. – illegale ! – massa-immigratie stroom.
  – de toegepaste rechts-ongelijkheid t.a.v. illegale immigranten.
  – de gevolgen van ISLAMISEREN en de bedreiging voor de seculiere,
  democratische rechtstaat.

 11. Voight-Kampff schreef:

  Vóór de afgelopen parlementsverkiezingen zijn de belangrijke onderwerpen ‘dividendbelasting’ en ‘opheffen referendum’ niet gepresenteerd aan het volk door de politieke partijen. Ná de verkiezingen zijn deze onderwerpen er gewoon doorgedrukt.

  Welnu, met het beantwoorden van deze vraag op het congres hoe dit mogelijk is heeft u volgens mij een goed begin gemaakt met het behandelen van het onderwerp democratie in de Nederlandse rechtsstaat.

  Het ligt in de rede dat u daarmee gelijk een probleemstelling van de toestand van de democratie in de Nederlandse rechtsstaat kunt formuleren.

  Ik wil me niet inhoudelijk met de discussie bemoeien maar het ziet het ernaar uit dat het verwijt van ‘grove misleiding’ niet te vermijden valt.

  Succes.

 12. Voight-Kampff schreef:

  Heb net even het prettige gesprek geluisterd tussen Elisabeth Hunyadi en Tanya Hoogwerf op Café Weltschmerz. Wat betreft de moderatie van Elisabeth hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Prima.

  Nogmaals succes toegewenst.