DE WERELD NU

Moslims in Nederland

Moslims

Wat je niet vaak hoort of leest in de media, is dat van Nederlandse moslim terreur-verdachten een flink deel zijn opleiding heeft gehad in het Nederlandse leger of bij de politie.

Men wil geloof ik liever een discussie vermijden over de vraag of het wel zo verstandig is om vreemde etniciteiten in alle opzichten het zelfde te behandelen als autochtone Nederlanders.

Die gelijke behandeling van andere culturen en godsdiensten is onderdeel van de humanistische ideologie. Als we die ideologie niet hadden, was er überhaupt van grootschalige immigratie geen sprake geweest. Nu we zowel met het humanisme als met de immigranten zitten, kunnen we eigenlijk niet veel meer dan incidenteel een geweldmisdrijf vervolgen en als de betrokkene wordt veroordeel hem een tijdje vastzetten. Op het toegenomen geweld in de samenleving heeft dat nauwelijks effect.

Dat het humanisme zijn langste tijd gehad heeft, staat intussen wel vast. We zullen van zeven miljard mensen op de wereld terug moeten naar twee of nog wat minder en hoe dat met handhaving van het humanisme zou moeten, is niet goed te zien.

Het humanisme in zijn bestaande vorm is een gevolg van de beide wereldoorlogen. Het geweld van die oorlogen heeft de mensen in dit deel van de wereld zo aangegrepen dat we gekozen hebben voor een soort negatief van het nationaal socialisme. Alles waar de nazi ’s voor stonden, veroordelen we nu 100% en zoals het zo vaak gaat met dit soort blinde reacties, je slaat dan door. Nooit meer oorlog; vrede op aarde, niet alleen voor mensen van goede wil maar voor iedereen.

Het is duidelijk dat de vreedzame rechtsstaat, die we dertig jaar geleden hier nog hadden, druk bezig is in elkaar te zakken onder het geweld en de criminaliteit van de moslim import. Moslim gemeenschappen weer buiten zetten en onderscheid maken tussen goedwillende en kwaadwillende moslimgroepen, dat is iets waar de humanisten niet op zijn ingesteld. Als mensen belangrijke normen schenden hebben we daarvoor het strafrecht. Maar ons strafrecht is alleen geschikt voor individuen. Groepen kun je er niet mee aanpakken en ook het aantal individuen dat kan worden berecht is heel beperkt. Het systeem is alleen geschikt voor incidenten en schiet te kort als middel tegen normschendingen op grote schaal.

Ik denk dat iedereen in zijn omgeving wel een paar moslims kent met wie hij goed overweg kan en de neiging bestaat dan om te de denken dat het allemaal zo ’n vaart niet loopt. Maar het is goed om je te realiseren dat het juist de goedwillende moslims zijn die het meeste te lijden hebben onder de aanwezigheid van grote groepen kwaadwillenden. Van die groepen moeten we af en dat impliceert dat het humanisme zal moeten veranderen. We hebben een ideologie nodig die het ons toestaan weer verschil te maken tussen etniciteiten die wel en die niet deugen en die ons in staat stelt om wijken met een gewelddadige en criminele mentaliteit uit het land te bannen.

Een dergelijke verandering kan een land niet op eigen houtje. Daar moet de hele westerse samenleving bij betrokken worden en dat houdt in dat zoiets behoorlijk lang kan gaan duren. Dat is jammer want hoe eerder je het probleem aanpakt hoe minder zwaar de gevolgen zijn. Wacht je er te lang mee dan staat je een volwassen burgeroorlog te wachten. Doe je het op tijd, dan beschik je nog over de middelen om de mensen die je uit Europa verbant op een andere plek aan een bestaan te helpen. Dat zou de hele operatie wel een stuk gemakkelijker maken.


Dit artikel verscheen eerder vandaag ook op het Blog van Toon Kasdorp

2 reacties

  1. Cynicus schreef:

    Ook dat is een kenmerk van de agressieve islam. Het infiltreren van leger en politie van de niet-moslimlanden. Ook infiltreren in politiek en bestuur is een strategie. Allemaal onderdeel van het plan om een niet-moslimland te islamiseren. Dat is namelijk waar de islam voor staat. Islam betekent onderwerping aan de islam.

  2. Cool Pete schreef:

    Heel nuttig artikel.