DE WERELD NU

Moslims in een seculiere samenleving

seculiere samenleving

Moslims, christenen, joden of vrijdenkers, het maakt allemaal niet uit, vindt ons establishment, het hoort in elk geval niet uit te maken. Bij iedere groepering vind je aardige en minder aardige exemplaren en geen van al die mensen zou je kwaad toe moeten wensen. Wij hebben immers een seculiere samenleving?

Het zou er niet toe moeten doen welke achtergrond de mensen hebben maar dat doet het wel. De samenlevingen die typisch humanistisch, protestants, katholiek, orthodox of moslim zijn vertonen wel degelijk grote verschillen. Dat zou op zich geen grote problemen hoeven op te leveren en dat doet het ook niet altijd, maar soms doet het dat wel.

De problemen anno 2017 zijn er niet met joden, de verschillende vormen van christendom of met boeddhisten[1], ze zijn er in hoofdzaak met moslims.

De moslimsamenleving in al haar varianten vertoont een onverdraagzaamheid tegenover andersdenkenden van iedere aard. Soennieten voor sjiieten en alawieten. Moslims tegen christenen maar ook tegen druzen. Er zijn problemen tussen Turken en Arabieren en Koerden en omgekeerd. Al die verschillen lijden in moslimlanden tot geweld. Het is de reden waarom in de afgelopen decennia praktisch alle Assyrische christenen verdreven zijn uit gebieden waar ze twee duizend jaar hebben gewoond. Ze ontvluchtten de conflicten en de armoede in het moslim thuisland, waar ze als etnische minderheid zo gemakkelijk het slachtoffer worden van steeds opnieuw oplaaiend geweld.

De moslimsamenlevingen hebben de andersdenkenden verdreven uit Irak, ze proberen dat nu in Syrië en maken de seculieren het leven moeilijk in Turkije. Dat is raar, zou je zeggen omdat moslims uit diezelfde samenlevingen zo massaal naar het seculiere Europa komen, waar de etnische verschillen met de moslimwereld nog veel groter zijn dan in het midden oosten.

Dat komt, denk ik, omdat ze als individu heel goed kunnen samenleven met anderen, maar niet als etnisch afwijkende gemeenschap. Dat is ook de reden waarom we moslims wel als buren moeten opnemen in ons land, maar het ontstaan van moslimwijken moeten voorkomen en hun cultuur buiten de deur moeten houden.

De vraag is of dat kan en zo ja hoe dat dan moet dat. Dat is vraag waar men zich in onze samenleving mee bezig moet houden. Het antwoord erop is dringend en we kunnen dit soort vragen en antwoorden niet vanwege ideologische huiver of politieke correctheid voor ons uit blijven schuiven.


 1. Het heet dat er, nadat de geweldsgolf tegen de Rohingya-moslims in Birma uitbrak, zeker 6.700 Rohingya zijn gedood in de deelstaat Rakhine. Dat schrijft Artsen zonder Grenzen in een onlangs gepubliceerd onderzoek. In werkelijkheid is de geweldsgolf gestart door de Rohingya die politieposten en militaire kampementen van de Birmese regering aanvielen. De regeringstroepen sloegen terug. De terroristen vluchtten naar het moslim buurland Bangladesh en probeerden hun vrouwen en kinderen mee te nemen. In de chaos die toen ontstond zijn veel doden gevallen. Hoeveel precies weten we niet maar Artsen zonder Grenzen moet U niet geloven . Die zeggen maar wat.

Dit artikel verscheen eerder vandaag ook op het Blog van Toon Kasdorp

7 reacties

 1. jan schreef:

  In landen waar geen moslims leven zijn de aanslagen nul.
  Optie voor Nederland of mogen de niet moslims rustig vervangen worden door moslims.

 2. Willem Jongkind schreef:

  Van de islam mag de gelovige geen individu zijn. De mens heeft zich domweg te onderwerpen.
  Europa loopt al heel lang voorop in de ontwikkeling van de mens tot individu. Die drive om volop individu te zijn zit in ieder mens. Ook in de mohammedaan.
  Het klopt dat de mohammedaan als eenling wel overweg kan met een westerse samenleving, hij voelt zich diep in zichzelf ook individu.
  Zodra hij zich in een groep van mohammedanen bevindt, wordt hij er steeds aan herinnert dat hij zich moet onderwerpen. De meesten zwichten en dat is begrijpelijk, ze zijn immers zo geconditioneerd. Bovendien is er de dreiging van geweld voor de eigenzinnigen.
  Wat de westerse samenlevingen moeten doen, is de neiging tot individu zijn en bekering van islam af stevig ondersteunen.

 3. Cool Pete schreef:

  Die islam komt niet om te integreren, maar om te overheersen.
  Al 1400 jaar.
  Islam = wereld-kalifaat + sharia, d.m.v. jihad.
  Jihad = strijd, oorlog.

 4. Johan P schreef:

  Ik heb toch wel wat problemen met de stellingen in dit artikel.
  “Dat is ook de reden waarom we moslims wel als buren moeten opnemen in ons land, maar het ontstaan van moslimwijken moeten voorkomen en hun cultuur buiten de deur moeten houden.”
  Nee. Moslims als buren klinkt leuk, maar het feit blijft dat het de moslims zijn die zichzelf afzonderen van de rest van de maatschappij. Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn (joden doen dat in zeker opzicht ook) maar het probleem is dat moslims een dwingende boodschap meekrijgen vanuit hun geloof om de gehele wereld te onderwerpen aan allah. En dat antisemitisme en rascisme en het gebruik van geweld niet alleen wordt goedgekeurd maar wordt verheerlijkt en er met de paplepel wordt ingegoten. Zelfs de zogenaamd ‘gematigde’ moskeeen prediken dit soort ellende. Ze kunnen niet anders, want islam is daarop gebouwd.
  Eigenlijk is er maar 1 manier om in vrede te leven met islam, en dat is door het buiten de grenzen te houden en sterker te zijn in militair en cultureel opzicht en duidelijk te maken dat men ook geweld niet schuwt en bereid is om harder terug te slaan indien dat nodig is. Alle pogingen tot ‘appeasement’ leiden slechts tot een geleidelijke overwinning van islam.

  Overigens lof voor het vermelden van de juiste oorzaak van de ellende met de Rohinya.
  Een ander mooi voorbeeld is het feit dat zelfs Ghandi al inzag dat men niet met moslims kan samenleven.

 5. Michael schreef:

  Moslims in een seculiere samenleving zijn onmogelijk. Ik zie het in elk geval niet gebeuren, nergens, nooit gebeurd ook..
  Hoe is het eigenlijk afgelopen met de moorse overheersing in “Spanje”, hoe losten de “Spanjaarden” dat probleem uiteindelijk op Lees eens deze link:
  https://themolesite.wordpress.com/2015/10/18/spanje-en-de-moren-in-de-16e-eeuw/

 6. Voight-Kampff schreef:

  Een goede analyse.

  Hiermee ligt de conclusie meteen voor de hand; de overheid.

  De Nederlandse overheid is de bron van het probleem. De moslimgemeenschap is – evenals de autochtone bevolking – niet meer dan een instrument in handen van het partijkartel bij het bestendigen van hun machtspositie. Een proxy force.

  Rutte heeft hiervan schaamteloos gebruik gemaakt tijdens de afgelopen parlementsverkiezingen door het instrument Turken in te zetten en zodoende verdeeldheid en chaos te zaaien. Het heeft gewerkt. Het overgrote gedeelte van de Nederlandse bevolking liep er met open ogen in en gaf de leiding van Nederland in handen van Rutte en zijn VVD bende.

 7. Cool Pete schreef:

  @Voight-Kampff: heel juist. De horror-clown Rutte heeft de democratie de nek
  omgedraaid; het is van een ongehoorde en misdadige verraderlijkheid.