DE WERELD NU

Moeten christenen de islam bestrijden?

christenen

Net als Geert Wilders — een profeet die in zijn vaderstad Venlo niet geëerd wordt, maar wel in Spijkenisse en Purmerend — en Joost “Kwaad” Niemöller krijg ik wel eens een vraag per email of Twitter-DM. Verder zou ik niet durven mijzelf met beide grootheden te vergelijken.

Een interessante vraag deze week:

Ik denk dat het voor ons christenen 1 minuut voor 12 is, en ik verbaas me erover dat (bijna) NIEMAND van de christenen het gevaar daadwerkelijk inziet. Beetje zoals de meeste Joden vlak voor de holocaust. En ook verbaas ik mij dat er al helemaal NIEMAND is die de naam van onze Heer verdedigt, en daadwerkelijk iets DOET. Weet jij misschien van groepjes christenen die actief de islam bestrijden? Wil er graag mee in contact komen.

Mijn antwoord: Nee, niet concreet. Ik zou eens kunnen rondvragen… Eerst zou ik willen weten hoe de vraagsteller “actief de islam bestrijden” definieert. Islambestrijding is wat mij betreft een overheidstaak. Er mag best een ministerie voor bestaan. Ik zou dat ministerie wel een andere naam geven, of er een virtueel projectministerie van maken, dat intensief samenwerkt met Onderwijs & Cultuur, Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Tegengaan van islamisering, wat beslist niet hetzelfde is als het afschaffen van de geloofsvrijheid of het van tafel vegen van de Grondwet, is een legitieme en heilzame doelstelling van beleid. Burgers, christenen en buitenlui kunnen en mogen islamisering nooit bestrijden zoals een overheid dat zou doen. Zoek in uw omgeving een gebedsgroep van Open Doors en ga bidden voor de vervolgden om Christus’ wil. Of praat met gelijkgestemden in uw kerk of gemeente en begin zelf een bidgroep. Ik heb nieuws voor u: als u christen bent en gelooft in Gods macht, is gebed uw belangrijkste wapen.

Bid en werk. Zorg in uw (plaatselijke) kerk voor bijbels onderwijs over het ontstaan, de ontwikkeling en achtergronden van de islam, of dring daarop aan bij uw voorganger of oudstenraad. Vergeet niet om aandacht te vragen voor de benarde positie van afvallige moslims. Steun organisaties en media die getuigenissen publiceren van ex-moslims die christen zijn geworden. Volg Twitter-accounts op dit gebied. Draag bij aan bewustwording en verspreiding van kennis.
Evangeliseer onder moslims of steun anderen die hierin duidelijk gaven en talenten hebben. Heb contact met uw mohammedaanse buren of wijkgenoten. Moslims zijn mensen. (Ik weet dat deze zinsnede door kwaadwillenden fout en smalend kan worden uitgelegd. Soit.) En met mensen bouw je aan relaties. Spreek over uw vrijheid in Christus en/of als inwoner van een Westers land. Tel uw zegeningen en wees niet terughoudend in uw enthousiasme daarover. Stel vragen over wat aanhangers van ‘de Profeet’ geloven en wat u daarvan niet begrijpt. Zoek in wijsheid naar een gelegenheid voor vervolgvragen of een dieper gesprek. Preek niet, dram niet. Probeer in balans blijven. Wees niet naïef; houd rekening met de schaamtecultuur en taqiyya. Maar blijf tegelijkertijd onbevangen: spreek mensen vrijmoedig aan als inwoners van Néderland. Onze rechtsstaat is ook uw en hun plichtenstaat. Bedenk dat veel moslims het gewoon met u eens zijn. Ook zij zijn geweld, intimidatie, straatterreur en verwijfd bestuur spuugzat.
Doneer aan en bid voor getuigenis en zending onder islamieten. Zegen moslims; vervloek niet. Bekritiseer en verbreek ‘slechts’ de macht van dwaling en foute ideologie. Help ex-moslims die uw pad kruisen met raad en daad. Zij behoren tot die inwoners van ons land die het ’t moeilijkst hebben. Dat is vreemd, want aandacht van de grotendeels neomarxistische MSM (specialisten in tranentrekkerij en het uitmelken van leed) krijgen ze amper.

De islam “bestrijden” is uw roeping niet. De overheid draagt het zwaard (en ook wel meer dat). Tijdens verkiezingen is dat uw belangrijk(st)e ijkpunt voor het uitbrengen van uw stem. U hebt verder alleen het recht van zelfverdediging wanneer anderen uw lijf en goed bedreigen. Bid voor politici, juist ook voor degenen die “het” (nog) niet zien; naar de mens gesproken lijkt de toestand zowel ernstig als hopeloos.

Ten slotte en nogmaals: zoek inderdaad contact met geloofsgenoten en gelijkgestemden. U wordt samen wijzer en weerbaar. Doe het goede, en zie niet om.

11 reacties

 1. wim schreef:

  Even bij de feiten Dick. Geert Wilders is wel degelijk geëerd in zijn vaderland. In de provincie Limburg kreeg de PVV de meeste stemmen, en… dat was in Venlo niet anders.
  Wat ook een feit is, dat er wel degelijk christenen zijn die er werk van maken om de islam te ontmaskeren, om moslims met de Bijbel in aanraking brengen en om te waarschuwen tegen islamisering. Ben Kok (http://tora-yeshua.nl/) die zich Joods christelijk pastor noemt laat regelmatig van zich horen. Ook op plaatsen waar dit veel moed vraagt…
  En als het tegengaan van islamisering een doelstelling van beleid van de overheid zou moeten zijn, moet je ook concreet zijn en de zogenaamd christelijke partijen als CDA en CU afrekenen op hun stemgedrag toen de motie Halsema in stemming werd gebracht. Hier ligt voor de individuele christen wel degelijk een plicht: “Gaat uit ! Gaat uit!” van deze verleiders. De individuele christen heeft ook de plicht als lidmaat van een gemeente een zuiver geluid te laten horen en dat kan niet zijn dat we islamisering wel goed vinden of doen alsof islam een religie van vrede is… Geldt ook voor de zogenaamd christelijke of reformatorische kranten die dag in dag uit volop politiek correct ‘nieuws’ brengen.
  Kortom, ik vind je opstelling nogal tweeslachtig.

 2. Karina schreef:

  @Wim +++++

 3. Dick Kraaij schreef:

  @Wim Het is ook tweeslachtig. Dat is juist het punt. Ik spreek je niet tegen als je CDA en CU kritiseert en ik heb op geen van beide partijen gestemd in 2012 en 2017. Mijn blog over Motie Halsema neemt ook CDA en CU op de korrel. Ben Kok heeft een bediening waarvoor ik respect heb. Zoals ik hem ken, heeft hij moslims lief, zo fel als hij is in zijn ‘kruistocht’ tegen de islam.

 4. Cool Pete schreef:

  Alleen een blinde ziet niet, dat het die “islam” is, die ons bestrijdt.
  De “islam” sluit elke ander opvatting of leer uit, en mag / moet die met alle middelen bestrijden; dit doen ze dan ook al 14 eeuwen.
  De grootste slaven-handel [ vele eeuwen ] , de grootste plunderingen [ vele eeuwen ], en de grootste genocides – door de Turkmeense moslims in India [ 10e – 15 e eeuw: tientallen / meer dan honderd miljoen slachtoffers] t/m de hedendaagse massa-slachtingen in Darfur,
  staan op naam van de moslims.
  Bestudeer de inhoud, de aard, de werkwijze en de geschiedenis van dat mohammedanisme. Lees het statuut van de Moslim Broederschap.

  Only suicide is painless.

 5. Cool Pete schreef:

  De enige drie redenen, dat het mohammedanisme nog bestaat, zijn:

  – want iets wetenschappelijks / cultureels / opbouwends hebben ze nog nooit voortgebracht –

  1. heel veel olie en gas in hun gebieden [ er uit gehaald door Westerse technologie ! ]
  2. veertien eeuwen onbeperkte slaven-handel
  3. de ongebreidelde sluwheid en wreedheid van hun “leer” en gedrag.

  “Islam” = kalifaat + sharia + jihad.
  Zie Saudi-Arabia, Pakistan; zie Iran.

  Ze zeggen, dat “het nooit te laat is” ………………………………………………………………………………………….

 6. Ludo Tausch schreef:

  Laatst een dienst verstoord in RK Maria Geboorte Kerk Nijmegen. De pastoor ging vanaf altaar min of meer de Islam prijzen. Heb hem gezegd dat Christus alles verwerpt behalve de God van Israel, en dat JC waarschuwde voor valse profeten. Howel wel wij mild naar zachtmoedige moslims zijn, wijzen wijde Koran en Islam af conform NT, Willibrord vertaling. LJJM Tausch, director Mother of the Mount Carmel;

 7. JooJootje schreef:

  Als de overheid valt staan we dus met lege handen,dank voor uw advies bel ons niet wij bellen u. 🙂

 8. Cale schreef:

  De overheid moet dit de overheid moet dat. Tjonge jonge, dit is nu precies waarom het uit de hand loopt met die moslims. We verschuilen ons achter een ander. Het zou al een groot verschil maken indien wij als Nederlanders afwijkend en crimineel gedrag openlijk afkeuren. Duidelijk laten blijken dat dit onacceptabel is. Daar heb je geen overheid voor nodig maar slechts een klein beetje moed. Als dan ook de overheid haar taak correct uitvoert, geen politieke correctheid dus, dan krijgen moslims de juiste boodschap mee en kunnen Joden en Christenen zich weer vrij voelen in eigen land. Hoe moeilijk kan het zijn?

 9. Dick Kraaij schreef:

  @JooJootje Dat klopt. Maar de staat heeft een sociaal contract met de burger. Blijft de staat in gebreke, dan pleegt ze contractbreuk. Dan komen we in een fase waarin burgers zelf hun law&order moeten regelen. Mijn analyse gaat daar niet over; die heeft meer een theologische insteek — al ben ik niet optimistisch voor de toekomst. Overigens heb ik niets tegen burgerpreventie en burgerwachten, die van mij best behoorlijk ruime bevoegdheden mogen hebben.

 10. Dick Kraaij schreef:

  @Cale Ik ben het met u eens. Misschien hebt u mij dan niet helemaal goed begrijpen, of heb ik het niet goed uitgelegd. Ik ben juist een groot voorstander van sociale controle. Mensen zouden in hun eigen buurt of in openbare ruimten (de trein) niet moeten wegkijken en anderen gewoon rustig moeten aanspreken op onacceptabel gedrag. Daar is inderdaad vaak moed voor nodig. En wijsheid. En misschien beetje levenservaring.

 11. Anne Groeneveld schreef:

  Ik ben het geheel met Wim eens. Hier schiet niemand iets mee op. Wat hier aangereikt wordt gaat ons niet helpen om de Islamisering van Nederland tegen te gaan. De Here God wil niet dat wij vreemde volken met hun afgoden in ons land toelaten! STOP! HALT! WORDT EENS WAKKER CHRISTELIJK NEDERLAND! Houdt eens op met Dood en Verderf onder de Mantel der Liefde te bedekken maar Ontmasker de Duisternis!!!