DE WERELD NU

Migratie en de invloed op de arbeidsmarkt – Hans Moll en Jan van de Beek

migratie

“Migratie is vaak selectief ten aanzien van menselijk kapitaal.” Hoe immigratie de Nederlandse verzorgingsstaat onhoudbaar maakt.

Heel verrassend is de conclusie niet, maar het is nog niet eerder zo grondig onderbouwd. Cultureel antropoloog en wiskundige Jan van de Beek deed na een rondreis door Afrika een breed onderzoek naar de kosten en baten van de ingestroomde migranten in Nederland. Hij verbaasde zich, dat er over zo’n voor de hand liggend onderwerp niet eerder onderzoek gedaan was.

Wat is het opleidingsniveau, wat zijn de integratiekansen en op welke wijze kunnen de verschillende etnische groepen uit diverse landen in de nabije toekomst een succesvolle bijdrage leveren aan de productiviteit in Nederland? En wat zijn de werkelijke kosten als de kansen van bepaalde nieuwkomers in onze samenleving beperkt blijken of zelfs aansluiting missen? Er was tot op heden niets over bekend.

De afkomst van de migranten is bepalend voor de toekomstige bijdrage aan de Nederlandse samenleving.

Dit is het 2e gesprek met sociaal wetenschapper, wiskundige en antropoloog, Jan van de Beek over het migratie vraagstuk. Het eerste met Ruben Munsterman vindt u hier.

Welke aspecten moeten we onderzoeken om de gevolgen van massamigratie goed te kunnen beoordelen? Een van de belangrijkste bij migratie is het onderwijs. Hoe integreren we de kinderen van vaak laag geschoolde ouders in ons overbelaste onderwijssysteem en in het verlengde daarvan wat zijn de consequenties voor de toekomst van de arbeidsmarkt?


Duur: 1:07:39

Gepubliceerd: 7 juli 2017


Steun Café Weltschmerz. Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13