DE WERELD NU

Medische schadeverzekeringen

medische schadeverzekeringen

Medische schadeverzekeringen zijn in de VS onbetaalbaar. Toon Kasdorp vertelt een anekdote uit eigen ervaring.

In mijn werkzame leven kwam ik regelmatig in de VS. Een van de vrienden die ik daar heb opgedaan, was een wat oudere Nederlander die in Port Washington woonde op Long Island, een half uurtje van New York.

Ik zat bij hem ooit een Hollandse kop koffie te drinken, toen zijn dochter op bezoek kwam. Het was een tijdstip waarop mensen meestal aan het werk zijn en ze vertelde waarom dit bij haar sinds kort niet meer het geval was. Ze had vanwege haar gezin sowieso maar een deeltijdbaan gehad als arts. Na de laatste verhoging van de premie voor de medische aansprakelijkheidsverzekering waren de praktijkkosten hoger geworden dan de opbrengsten en ze was er toen maar mee gestopt.

Deeltijdbanen zijn nogal on-Amerikaans en het kan dus zijn dat de verzekeringspremies voor deeltijders relatief erg hoog uitpakken, maar dan nog. Het is toch onvoorstelbaar dat je door de verzekeringskosten een normaal beroep als arts niet meer uit kunt oefenen? Dat komt onder meer omdat die kosten niet beperkt blijven tot de premies. Om überhaupt te kunnen worden verzekerd moeten artsen over de modernste en dus duurste apparatuur beschikken en zich aan allerlei voorschriften onderwerpen die kostenverhogend werken. En dat allemaal omdat de wetgever in de VS weigert om de medische aansprakelijkheid te beperken tot een redelijk bedrag per geval. Je kunt als gevolg van een medische fout een schadevergoeding aan je broek krijgen die in de miljoenen loopt. Het boze vermoeden bestaat dat het congres geen einde aan die misstand maken wil, omdat zo veel congresleden advocaat zijn van beroep en omdat de schadepraktijk een van de meest lucratieve onderdelen lijkt te zijn van de Amerikaanse advocatuur.

Donald Trump zou zich als president kunnen permitteren dit onderwerp in het congres aan de orde te stellen. Hij kan als dat moet zijn eigen campagne financieren, maar de meeste Amerikaanse politici kunnen dat niet. Verzekeringsmaatschappijen zijn een belangrijke bron van politieke financiering en dat is zeker een van de redenen waarom het onderwerp medische aansprakelijkheid zo spaarzaam aandacht krijgt, maar een schandaal blijft het.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

3 reacties

 1. MarceluitFriesland schreef:

  Schandalig inderdaad.
  Helemaal als je bekijkt wat de verzekeringspremies en het eigen risico gedaan gedaan hebben sinds de invoering van Obamacare care met zijn “affordable care act”.

  Eerder was het zo dat vooral jonge mensen zich niet verzekerden. Zij konden het zich veroorloven. De weinige medische zorg die zij nodig hadden betaalden ze gewoon uit eigen zak. De meeste verzekeringen kenden ruime uitsluitingsclausules voor aandoeningen die al voor het aangaan van de verzekering ontstaan dan wel bekend waren. Toen waren zorgverzekeringen nog affordable en vaak zat een gezinspolis in je arbeidscontract.

  Tegenwoordig is het onbetaalbaar. Zowel de premie als het eigenrisico hebben astronomische proporties bereikt. Word je serieus ziek kun je je huis verkopen.

  Weer een voorbeeld van hoe je politici moet geloven.
  Beloven ze affordable care ?
  Reken er dan maar op dat het heel unaffordable zal worden.

 2. M. Brandenburg schreef:

  Jammer dat in dit artikel niet duidelijk omschreven wordt hoe die situatie is ontstaan, immers voor Obama was veel minder sprake van dit soort zaken. Maar als een echte socialist moest men repareren wat niet kapot was.

 3. carthago schreef:

  Ter aanvulling.De premies in de vs zijn gerelateerd aan de verdiensten .Ook in nederland betalen we naast de maandpremie van de ziektenkostenverzekering ook een behoorlijk deel aan ziektewetkosten via de inkomstenbelasting.De inkomstenbelasting in de vs is ook aanzienlijk lager .Men betaalt daar nml direct een percentage van het loon aan ziektekosten verzekering aan de verzekeraar.