DE WERELD NU

Mediacampagne om Syriërs permanent in NL te laten blijven

Syriërs

Dit blog is geschreven uit boosheid. Voor zo’n zestigduizend Syriërs in Nederland breekt over een aantal maanden de vraag aan of de tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar moet worden omgezet in een permanent verblijfsvergunning.

Het nieuws- en opinieprogramma ‘Één Vandaag’ is zich gaan inzetten voor een permanente verblijfsvergunning. Het wijdde daar een heel programma aan waarin werd aangetoond dat nul procent van de Syriërs terug wil. De bevindingen werden onderstreept door enkele emotionele getuigenissen van Syriërs die moord, verkrachting en gevangenis verwachten als ze terug moeten.

Op 11 maart 2019 werd het onderwerp herhaald, met name met de emotionele getuigenissen, en mocht Wilders daar commentaar opgeven. Ze moeten hoe dan ook terug was zijn stelling en hij verwees onder meer naar het door de VN erkende aantal van enkele honderdduizenden Syriërs die inmiddels terug zijn gegaan. Door de presentatrice werd hij heftig tegengesproken en min of meer verweten geen hart te hebben.

Bij zulke uitzendingen word ik altijd heel wantrouwig. Zou ‘Een Vandaag’ zo maar uit zichzelf hebben besloten om uitzendingen aan dit onderwerp te wijden of zijn er lobbygroepen die haar daartoe hebben aangezet? Ik vermoed dat het laatste het geval is. Syriërs hebben ongetwijfeld her en der hun bezorgdheid geuit voor een mogelijk intrekken van de tijdelijke verblijfsvergunning. In de uitzending van 11 maart bracht een oudere vluchtelinge het als volgt onder woorden. ‘Wie mij terugzend, zal medeschuldig zijn aan mijn dood’.

De komende maanden zal het onderwerp vaker terugkeren in nieuws- en praatprogramma’s. Die zullen de bevolking en overheid met emotionele overredingskracht pleiten voor permanente verblijfsvergunningen, zodat de Syriërs hier kunnen blijven. Politici doen er goed aan om zich daartegen alvast te bewapenen.

Het leven voor terugkeerders naar Syrië zal over het algemeen zwaar zijn. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Met het oog daarop is het voor Syriërs zwaar hun comfortabel leven in het goed georganiseerde Nederland op te geven. Ook dat snapt iedereen. Maar het moet en het kan. Van de grote stad Damascus is bijvoorbeeld maar zo’n tien procent aangetast. Het omvangrijke platteland van Syrië is nauwelijks aangetast. Syrië zelf vraagt ook om terugkeer.

In de wereld leven onnoemlijk veel mensen in sociale en economische omstandigheden waarmee we beslist niet willen ruilen. Half Afrika bijvoorbeeld, half het Midden-Oosten ook. Dat betekent echter niet dat ze hier welkom zijn. De Syriërs waren dat ook niet helemaal. Maar ze kwamen. Opvallend was dat de keuze voor hun land van vestiging niet de minder bedeelde Europese landen betrof. Ze zochten de landen met de beste voorzieningen uit. Dat konden ze ook omdat ze voldoende geld en relaties hadden om hier terecht te kunnen komen. Miljoenen van hun landgenoten zitten in vluchtelingenkampen waar ieder comfort ontbreekt. Dat zijn de vluchtelingen die onvoldoende middelen en relaties hadden.

Syriërs moeten om principiële redenen worden teruggestuurd. Barre omstandigheden in hun land van herkomst vormen geen reden om ze een permanente verblijfsvergunning te geven. Er leven nog zo’n tien miljoen mensen in Syrië. Die hebben ook te maken met barre omstandigheden en redden het. Er leven een paar miljoen in vluchtelingenkampen en die redden het ook Een mens kan veel aan als hij dat wil.

Het terugsturen dient ook een signaal te zijn. We zijn niet gesteld op vluchtelingen die hier comfort zoeken, niet uit Syrië en niet van elders. Asiel moet weer bestemd worden voor degenen die het echt nodig hebben en waarvoor er geen andere mogelijkheden bestaan.

De komende maanden zullen de grondwet, de barmhartigheid, het vluchtelingenverdrag, de mensenrechten en de zieligheid van Syrische vluchtelingen weer uit de kast worden gehaald om ze met de hulp van de media weer in aanmerking te laten komen voor een permanente  verblijfsvergunning. De mooiste meisjes en parmantige goed Nederlands sprekende jongetjes zullen in programma’s langskomen om te vertellen dat ze hier wel en daar geen leven hebben en bovendien al zijn geworteld. Als permanente vergunningen worden afgewezen zullen de Syriërs massaal in bezwaar gaan en hun verblijf hier zo lang mogelijk proberen te rekken dat terugkeer niet meer mogelijk is vanwege al die gewortelde kinderen. Ze weten dat het werkt. Er is met behulp van de media immers een kinderpardon uit voortgekomen dat automatisch ook de ouders hier een verblijfsvergunning geeft. In feite geven deze Syriërs vanuit hun comfortabele positie een tergend teken (wij zitten goed) aan al degenen die zich inmiddels inzetten voor de wederopbouw

Eigenlijk zou er een Europese aanpak moeten komen voor het probleem. Duitsland, België, de Scandinavische landen en Nederland herbergen allemaal veel Syrische vluchtelingen. Europa zou met Syrië moeten overeenkomen dat ze veilig kunnen terugkeren en recht hebben op hulp. En dat is ook nog eens een hulp aan de wederopbouw van Syrië.

Stuur ze terug!


Dit artikel verscheen eerder op Harde Woorden

10 reacties

 1. thea schreef:

  De presentatrice van achter het nieuws was een aanfluiting. Wilders kreeg niet de kans ook maar 1 zin af te maken. Ze was alleen deel van de lobby pro Syrië. Als ik Wilders was geweest was ik vertrokken. Ze was ronduit onbeschoft.

 2. Cool Pete schreef:

  Achter elk NPO-programma, zit een media-offensief om het
  beleid van dit partij-kartel, en van die “EU”, te promoten. Multi-kulti.
  En dat allemaal betaald uit ons belasting-geld.
  Opheffen, die Staats-Omroep.

  In Syrie roepen de vrouwen :
  “Stuur ze terug ! Ze moeten helpen het land weer op te bouwen !”

 3. Gerrit Joost schreef:

  U verwoordt het goed. De arme Syriërs die niet voldoende geld hadden om een mensensmokkelaar te huren en die niet een dure overtocht konden betalen, die arme Syriërs mogen door hun landgenoten niet in de steek worden gelaten. De Syriërs hier moeten terug om de achtergeblevenen te helpen en het land weer op te bouwen. We verwachten van hen solidariteit en barmhartigheid ten opzichte van hun medemensen daar, hun familie, hun kennissen, hun collega’s en hun landgenoten….! Als ze niet terug gaan zijn ze geen knip voor de neus waard en asociaal. Die Syriërs hoeven en willen we hier niet van ons zuurverdiende geld in de watten te leggen.

 4. Cro Magnon schreef:

  Je hebt geen glazen bol nodig om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Er komt een Syrisch Pardon en de verblijfsvergunning wordt verlengt. In feite maakt dat niets uit. Ook als de vergunning niet zou worden verlengd zijn ze met geen mogelijkheid ons land uit te krijgen. Daarvoor is Nederland te onmachtig.

 5. Niets is wat het lijkt schreef:

  Het hele asielbeleid (voor zover je al van een beleid kunt spreken) moet op de schop. Er wordt door grote massa’s misbruik van gemaakt. In veel gevallen gaat het bij de Syriërs ook nog eens niet om echte vluchtelingen, maar om mensen die hun kans schoon zagen, uit gebieden waar niets aan de hand was.
  Bovendien: waarom zou na 5 jaar AUTOMATISCH een permanente verblijfsvergunning moeten volgen? Als ze al uit streken komen waar het nog niet veilig (genoeg) is, dan verleng de voorlopige status met een jaar of zo. En daarna terug. En maak hen dat ook duidelijk. Vanaf dag 1.
  In de uitzending met de huilende Syriërs zegt een man, dat hij een bouwvakker is en in NL niet aan de bak kan komen. Laat daar nou in Syrië grote behoefte aan zijn.
  Er zal weer hetzelfde gebeuren als in Afghanistan. Afghaanse mannen eten hier de sociale ruif leeg, en onze mensen worden daarheen gestuurd om infrastructuur te herstellen. Te gek voor woorden.
  We kunnen niet de hele wereld opnemen. Het draagvlak voor mensen die echt hulp nodig hebben kalft hierdoor steeds meer af.
  En emotionele chantage mag nooit beloond worden.

 6. Jan Staal schreef:

  Leef als levenslang werkende hollandse zestiger na drie jaar (t.b.v. jullie ‘zielige’ belastingbetalers) gratis mantelzorgen van ouder al jaren op 600 euro per maand. Kan na eigen herseninfarct ondanks half werkend brein nergens terecht voor steun – wil het zo langzamerhand ook niet eens meer.

  Verhang mezelf liever dan ook maar één cent aan te nemen van de hollander. Stuk voor stuk krentenkakkende bureaucratofiele ambtenaren en volgevreten kruideniers – zolang ze maar met vrome woorden het juiste figuur kunnen slaan en er zelf financieel op vooruit gaan zijn ze allemaal even kil en onverschillig.

  Als ik naar Syrie kon vertrok ik morgen nog. Het zal wel de beulsknoop worden vrees ik.

 7. Johan P. schreef:

  In feite moet het hele begrip van asiel op de schop en moeten er nieuwe uitgangspunten komen. Het belangrijkste punt moet zijn dat asiel voor oorlogsgebieden tijdelijk zal zijn. Gewoon even wat punten hier

  – bij aanvraag moet de aanvrager bloed afstaan voor DNA test, vingerafdrukken en iriscan laten nemen die worden opgeslagen. Bij afwijzing zal dat worden gebruikt om nieuwe kandidaten te checken om dubbele aanvragen onder diverse namen tegen te gaan.

  – asielaanvrager moet over (verfieerbare) ID beschikken. Leugens over leeftijd, herkomst, arbeidsverleden die worden ontdekt betekenen per direct afwijzing en onmogelijkheid om ooit nog asiel aan te vragen.
  – Asiel dient per definitie voor slechts een periode van 5 te worden verleend. Uitgangspunt moet zijn dat men na die 5 jaar terug gaat. Die periode kan 1x worden verlengd.
  Slechts in uitzonderlijke gevallen waar het zeer duidelijk is dat het leven in gevaar is kan het na die verlenging permanent worden gemaakt.

  – Asielanten zullen worden begeleid door hen een opleiding/training te bieden waarmee men aan het einde in het thuisland weer aan de gang kan. Voor oorlogsgebieden dus gericht op wederopbouw/landbouw/veeteelt.

  – Eenieder aan wie asiel wordt verleend dient een verklaring te ondertekenen waarin men zweert de Nederlandse wetten te respecteren en te integreren gedurende het verblijf. Eerste jaar is een proefperiode. Aan het eind daarvan dient men behoorlijk Nederlands te kunnen lezen, schrijven, spreken en verstaan. Ter controle wordt een toets afgenomen vergelijkbaar met middelbaar onderwijs eindexamen. 1 herkansing een maand later. 2x falen betekent einde asiel en retour.

  – Wanneer iemand die asiel is verleend een misdaad begaat wordt per direct het verleende asiel ingetrokken en wordt die persoon retour gestuurd. In het bestand met vingerafdrukken/irisscan/dna op de zwarte lijst zetten zodat hernieuwde aanvraag direct zal worden geblokkeerd

 8. Gerrit Joost schreef:

  @ Johan P – als u politicus was, dan zou ik op u stemmen.

 9. Rudy schreef:

  Niet 60.000 maar 80.000 Syriers bezetten 40.000 sociale huurwoningen. Begreep ik van Wilders tussen het schreeuwen en stompvoeten van de ongestelde presentatrice van eenvandaag.

 10. 1pLUS schreef:

  Syriers horen hier niet, ze zijn 8 veilige landen gepasseerd om hier asiel aan te vragen, bewust.
  Allemaal terug ipv landverraad jegens je eigen volk wat je nu in de steek laat.