DE WERELD NU

Massa-immigratie – doe het goed of doe het niet

massa immigratie

Internationaal zijn er veel zaken die halfslachtig worden aangepakt. De massa-immigratie is er een pijnlijk voorbeeld van.

De oorlog van de VS tegen Irak is achteraf bezien nutteloos geweest. Saddam Hoessein had de wapens voor massale vernietiging niet [1], waarvan men dacht dat hij ze had en er zijn in die oorlog veel te weinig doden gevallen aan Arabische kant om veel te veranderen in hun zieke samenleving. Toen de Amerikanen zich weer terugtrokken, ontstond een burgeroorlog tussen soennieten en sjiieten die in zekere zin nog steeds voortduurt. De burgeroorlog die de laatste jaren in Syrië woedt kost wel behoorlijk wat doden, maar eigenlijk ook te weinig om op de lange duur veel verschil te maken.

De eerder oorlog tussen Irak en Iran had veel meer resultaat in de zin van vermindering van de bevolking van het Midden Oosten, maar bewees aan de andere kant dat ook oorlogen waarin honderdduizenden doden vallen nauwelijks een deuk te zien geven in de bevolkingsgroei van de regio. We moeten ons dus iets anders laten invallen.

Geboorte- en sterftecijfers zijn in het algemeen in evenwicht in de geschiedenis. Als je dus nu op een aantal plaatsen in de wereld een buitengewone bevolkingsgroei kunt waarnemen, dan zijn dat steevast gebieden waar vroeger oorlogen zorgden voor een evenwicht en waar door humanitair ingrijpen van het westen de het evenwicht is verstoord doordat de sterftecijfers sterk zijn afgenomen. De geboortecijfers blijven hetzelfde, en dat zorgt voor de explosieve groei waardoor we zeven  miljard mensen op aarde hebben in plaats van de twee miljard, dat het maximum schijnt te zijn dat op de langere duur houdbaar is.

Het zou daarom verstandig zijn als we ophielden met ingrijpen in oorlogen die moslims met elkaar voeren, en dat we tegelijk ophouden met het bevorderen van de migratie uit die landen hierheen. Het integreren van moslims in de westerse beschaving  blijkt geen succes te zijn, en voor we hier mensen uit die regio recht van verblijf geven, zouden we eerst een effectieve methode moeten bedenken hoe we ze kunnen integreren. Zijn ze eenmaal van hun middeleeuwse geloof en bijbehorende cultuur af, dan zijn het net zulke mensen als alle anderen, zou je vermoeden. Maar zolang ze in islamwijken wonen en hun criminele gewoonten hier voort zetten, zijn ze een behoorlijke pain in the neck.


  1. Er waren overigens goede redenen om te denken dat hij ze wel had, met name de chemische wapens, maar het schijnt dat zijn officieren het spul vernietigd hadden zonder hem op de hoogte te stellen. De spion die de Amerikanen aan het hof van Saddam hadden, had de info wel degelijk uit de horse’s mouth, maar het paard was verkeerd voorgelicht.