DE WERELD NU

Het masker is af

Beatrix doet voorstel voor constitutionele staatsgreep.

– Twintig jaar geleden zei ik gekscherend tegen vrienden dat de democratie het naar mijn mening geen honderd jaar meer zou trekken.

– Tien jaar geleden had ik die termijn al teruggebracht tot vijftig jaar, maar ging ik er nog steeds vanuit dat het mijn tijd wel zou duren.

Ik heb me vergist.

Afgelopen weekend heeft informateur Tjeenk Willink een bijlage (hier met verduidelijking) geschreven bij zijn rapportage aan het staatshoofd over zijn informatieronde voor een PaarsPlus kabinet, die oproept tot een constitutionele staatsgreep. Op dit moment vergaderen de PaarsPlusse partijen in het gebouw van de Tweede Kamer over dit voorstel, dat een rigide inperking van de democratie in Nederland behelst.

Door dit voorstel als basis mee te geven aan de onderhandelende partijen, heeft het staatshoofd de laatste illusie van politieke neutraliteit willens en wetens over boord gezet. Hier uit is maar één conclusie te trekken: als dit doorgaat, of als de partijen hier uitgebreid over gaan onderhandelen, betekent dit de facto een constitutionele staatsgreep. Het belangrijkste voorstel in deze bijlage is dat Tjeenk Willink de partijen voorstelt om besluiten van het parlement op een aantal terreinen naast zich neer te leggen, en niet uit te voeren. Dit zet de bijl aan de wortels van de parlementaire democratie.

Als dit niet doorgaat, dient Koningin Beatrix af te treden. Ze heeft zich dan definitief gediskwalificeerd als staatshoofd van ons land. (Als het wel doorgaat ook, maar dan zal men de geschiedenis wel herschrijven.)


Eerder verschenen op Dagelijkse Standaard en Artikel7.nu