DE WERELD NU

Mag een imam in een preek foute dingen uit de koran citeren?

uit de Koran citeren 4

Mag je zo maar alles uit de Koran citeren, vroeg Peter Louter zich af? Het lijkt hem iets voor de rechtbank om te overwegen.

Een imam heeft in een Haagse moskee bij een overlijdensplechtigheid ongelovigen en andersgelovigen ‘varkens’ genoemd. Een drietal aanwezigen was zo verbijsterd dat ze aangifte hebben gedaan van groepsbelediging. Dat fenomeen kennen we. Heel wat mensen hebben tegen Wilders aangifte gedaan vanwege groepsbelediging. Wilders is voor zijn minder, minder…… in eerste aanleg veroordeeld en vecht dit nu aan in hoger beroep.

Er zijn grote verschillen tussen de imam en Wilders. Wilders had het over een herkenbare groep die in Nederland steeds minder populair wordt. Ik heb al eens geschreven dat een paar miljoen Nederlanders voor hetzelfde veroordeeld kunnen worden omdat ze dezelfde mening hebben als Wilders. Wilders is echter een publiek bekend persoon en tegen die paar miljoen ja-zeggers is geen aangifte gedaan. Voor hen is de veroordeling van Wilders echter wel een signaal. Het mag niet. Het is een belediging van een groep en zet aan tot racisme en discriminatie.

Bij de imam is sprake van een heel andere situatie. In feite citeert hij de koran, het directe woord van Allah. In de koran staat immers dat ongelovigen gelijk zijn aan apen en varkens. En Allah kan het niet mis hebben, althans dat geloven de meeste moslims. Dat wordt dus een behoorlijk probleem voor de Officier van Justitie die de eis moet formuleren en onderbouwen.

De imam kan zich beroepen op de vrijheid van godsdienst die ook voor de islam geldt. Hij heeft geen persoonlijk oordeel uitgesproken, maar zich beroepen op een heilige tekst. Hem kan niet worden verweten dat die tekst bestaat, hem kan ook niet worden verweten dat hij die tekst gebruikt. Het behoort tot het geloofsgoed van de islam.

Er staan wel meer vervelende dingen in de koran. Bijvoorbeeld dat je je vrouw mag tuchtigen. Imams beweren dat het eerder corrigerend dan tuchtigend mag zijn en geen blauwe plekken of erger mag veroorzaken. Het is één van de (vele) voorbeelden waar de leer van de islam afwijkt van in Nederland geldende normen en waarden. Als de Officier van Justitie die met de aangifte is belast en deze aanhangig maakt, zou dit de eerste rechtszaak kunnen zijn waarin een heilige islamitische tekst wordt veroordeeld als in strijd met de wet.

Justitie zou zich hiermee op een uiterst lastig terrein kunnen begeven. De kwestie gaat niet over een opvatting zoals bij Wilders, maar om een uitspraak van een imam die direct gebaseerd is op een heilige tekst en daar naar verwijst. Binnen het rechtsgebied van de imam, de sharia, is daar niets mis mee. Het enige smalle pad dat begaanbaar is, is te verwijzen naar de islamitische leer dat waar moslims niet in de meerderheid zijn, zij zich dienen te houden aan de Nederlandse wet. Dat is een opvatting die de Nederlandse wetgever kent in de zin dat inwoners zich aan de geldende wetten dienen te houden. Die opvatting wordt op andere gronden gesteund door de leer van de islam – zij het dat die steun voorwaardelijk is.

De islam kent echter de nodige achterdeurtjes in de officiële leer. Zie bijvoorbeeld het verweer van terreurmoordenaar Gökmen T. die stelde dat voor hem de wet van Allah boven alles gaat. Hij is niet de enige die dit verweer voerde. Het verwijst naar de islamitische opvatting dat de wet van het land van vestiging geldt, tenzij dat voor een moslim een gewetensprobleem oplevert dat verzet rechtvaardigt. De imam van de Haagse moskee zal dat niet doen. Daarmee zou hij de reputatie van de islam in Nederland schaden. In dat verband ga ik er van uit dat zijn verweer zal bestaan uit een omstandig excuus en aanvaarding van het feit dat hij de Nederlandse wet heeft overtreden. Daarbij kan hij nog aanvoeren dat hij die wetten niet zo goed kent.

De eventuele veroordeling van de imam leidt tot een ander probleem. Moslims zullen betogen dat er geen kwaad insteekt als heilige teksten worden geciteerd en zullen beweren dat iedereen die daar aanwezig was wel weet dat het een tekst is die in Nederland niet aanvaardbaar is.

De koran en de daarop gebaseerde islamitische leer kent tal van teksten die in Nederland niet aanvaardbaar zijn. Een rechtszaak zou het begin kunnen zijn om dat duidelijk te maken. Je mag geloven wat je wil, maar de Nederlandse wet bepaalt wat je niet publiekelijk kan zeggen of doen. Dat geeft duidelijkheid aan moslims en niet-moslims.


Meer van Peter Louter vindt u op Veren of Lood hier.

4 reacties

 1. Ad Rek schreef:

  Ik heb een katholieke opvoeding gehad en herinner me dat op de lagere school benadrukt werden altijd te bidden voor en na het eten, ook als je ergens in het openbaar was, bijvoorbeeld in een stationsrestauratie. Mocht iemand er een opmerking over maken dat kon je zeggen: honden bidden ook niet voor het eten. Nou staat dat niet in de bijbel volgens mij en ook niet in de catechismus maar ik vermoed dat dat er voor de rechter niet toe doet. Volgens mij mag je dat zeggen. Mag een prediker zoiets zeggen in een preek? Ik betwijfel of het daar wel op aan zal komen. Ik verwacht dat het een andere loop zal nemen.
  Peter Louter schrijft: “In de koran staat immers dat ongelovigen gelijk zijn aan apen en varkens.” Ik meen dat er staat dat “ongelovigen zijn ’als’ apen en varkens”. Hoe dan ook, het gaat volgens mij niks worden met dat proces. Ik betwijfel of dat er überhaupt komt. De imam zal verdedigen met; er staat niet dat ongelovigen apen en varkens zijn maar dat ze ‘als’ apen en varkens zijn. Want die geloven ook niet. Een zelfde soort argument als dat de honden ook niet bidden voor het eten dus. Zou er een officier van justitie zijn die hier aan wil beginnen?
  Natuurlijk zit er veel meer aan vast. Bijvoorbeeld dat (in de geest van de ware gelovigen) de ongelovigen geen mensen zijn omdat ze niet geloven. Je bent pas mens als je geloofd, anders leef je als een dier ben je eigenlijk een dier. Daaruit kan heel gemakkelijk volgen dat als een ongelovige zich niet bekeert voor hem de rechten van de mens niet gelden en hij in bepaalde gevallen dus gedood kan worden, want een soort van on-mens.
  Maar dit soort psychologische en theologische onderwerpen zullen geen kans maken in een proces. vermoed ik. Bovendien denk ik zelf, zei een belangrijke westerse filosoof niet; gij zult gevaarlijk denken? Nou, daar moeten we dus mee om gaan. We hebben zelfs een gevaarlijk DENKende politieke partij in Nederland. Kom op d’r tegenaan mensen.

 2. Erik schreef:

  Hier boven wordt onderschat hoeveel vuiligheid in de koran staat, wanneer je alle oproepen tot geweld, moord, roof
  ,genocide en paedofilie eruit zou schrappen blijft slechts een dun pamfletje over.
  De godsdienstvrijheid is niet absoluut, het geldt behoudens de wet.
  Men moet niet opkijken van het feit dat wanneer er wekelijks in de moskee wordt verkondigt dat alles aan de gelovigen toebehoort en dat je met de rechter arm mag nemen war je ziet, dat deze types veelvuldig overgaan tot diefstal en verkrachtingen van ongelovige meisjes en vrouwen, het valt gewoon onder de term jihad.
  Net als de uitkeringen die ze zien als een vorm van beschermgeld djzia.
  Het rechts en geloofstelsel is contrair aan het joods/christelijk/humanisme, op alle niveaux.

 3. Jantje schreef:

  We kunnen onze wetten, die al 1400 jaar geëvolueerd zijn, toch niet aanpassen aan een geloof dat al 1400 jaar geen centimeter vooruitgang heeft geboekt?
  wel 270 miljoen onschuldigen vermoord en een veelvoud daarvan gewond, gekleineerd, gediscrimineerd enz.
  Een echte westers rechter zou dit ‘geloof’ moeten verbieden als terroristische organisatie.

 4. Bert van Heemst schreef:

  U gaat uit van de tekst dat voor moslims, dat als ze niet in de meerderheid zijn, de wet van het land voorrang heeft. Komt dit uit het Mekkaanse of Medinese deel ervan ? Als het eerste het geval is, geldt hoogstwaarschijnlijk deze regel niet meer. 2:106 geeft dit aan. Hiermee wordt de rest van uw verhaal enigszins ondermijnd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.