DE WERELD NU

Lokkers

staat

Het is al weer een aantal jaren geleden dat Caroline dit stuk publiceerde. Lokjoden en lokhomo´s waren het gesprek van de dag. Maar tegenwoordig heb je echt geen lokkers meer nodig om weerzinwekkende overtuigingen boven te hebben. Sterker nog, het vak van lokker lijkt levensgevaarlijk geworden.

Gisteren (23 juni 2010) was ik bij vrienden langs, waar het gesprek al snel op de absurditeiten van alle dag kwam. En ja en ja dan kom je al snel op lokjoden – homo’s. Eén van de heren meldde al snel er best toe bereid te zijn, met pijpenkrullen te gaan lopen. Tenminste, als hij de garantie zou krijgen dat gewillige Marokkaanse jongetjes daarmee verlokt zouden worden tot zaken die ik hier verder onbesproken zal laten. Maar uitgelegd dat dat niet de bedoeling was van het inzetten van lokjoden en -homo’s. Hetgeen uiteraard reden voor diepe teleurstelling was, teleurstelling en ook onbegrip. Want wat is de zin van lokken, als verlokken tot van alles niet volgt, of zelfs maar de bedoeling is. Het uitlokken van strafbare feiten wellicht? En mag dat zomaar, uitlokken, en is de uitlokker dan eigenlijk ook niet gewoon strafbaar? En ben je door als jood/homo herkenbaar als zodanig rond te lopen eigenlijk wel al aan het uitlokken, en dus eigenlijk sowieso -of je dat nu wilt of niet- een lokjood en/of -homo, en zo ja, waarom zou je dan nog aparte lokkers nodig hebben?

Immers, indien joden en/of homo’s mits herkenbaar als zodanig, zonder meer lastig worden gevallen, dan volstaat het toch wat politie in te zetten en de daders op te pakken en dan maar een boete te geven, zo mogelijk te innen door één van de weinige overheidsinstanties die weliswaar geen goed werk levert, maar zijn slechte en hemeltergende werk in ieder geval niet half doet, het Centraal Justitieel Incasso Bureau dus.

Kortom, het inzetten van lokjoden en homo’s, mij lijkt het overbodig. Als de politie eens werk zou maken van handhaving, opsporing en controle. Welk doel dient dan het inzetten van lokjoden en -homo’s? Zou het weer het oude liedje zijn dat we al zo lang zingen in blijde afwachting van een optredende overheid, althans een overheid die optreedt op terreinen waar dat gewenst is?

Want inderdaad, met het inzetten van lokjoden en/of homo’s wordt weer eens bijgedragen aan wat inmiddels het hoogste streven van onze overheden lijkt te zijn: onzin verzinnen en uithalen, om maar vooral niet aan de handhaving van wetten en regels toe te hoeven komen. Wetten en regels die er toch echt al heel lang zijn en dus ook al heel lang gehandhaafd hadden kunnen en moeten worden. Nee hoor, we gaan eerst weer maanden besteden (zo vermoed ik tenminste) aan het trainen van agenten in het geloofwaardig als herkenbare jood rondlopen, dan wel homoseksueel geloofwaardig heupwiegend over straat gaan. De wandelende jood en de heupwiegende homo, of de heupwiegend wandelende jood natuurlijk, hoeveel stereotyper kan een mens het verzinnen.

En dat terwijl je in Utrecht recent het geval van de uit hun woning gepeste heren had, en een burgemeester (Aleid Wolfsen) die ten onrechte beweerde tegen dat pesten niet te kunnen optreden. Nu kan die man daar gelijk in hebben, dat hij het niet kon, optreden. Maar dat is dan toch echt aan eigen incompetentie te wijten en niet aan een gebrek aan bevoegdheden. Wee degenen die luisteren naar mensen die beginnen over een gebrek aan bevoegdheden om het eigen falen op af te schuiven. Als er iemand geen bevoegdheden zou moeten hebben, laat staan meer, dan zijn het wel die incompetentelingen, die met bevoegdheden alleen maar meer onheil en niet minder zullen stichten. Maar als bij terreur tegen ‘gewone homo’s’ al niet wordt opgetreden, wat is er dan anders als het geen ‘gewone’ maar lokhomo’s zou betreffen?

Wat bijvoorbeeld als de heren uit Utrecht geen gewone homo’s waren geweest, maar lokhomo’s, wier auto werd vernield en wier huis belaagd en van wie de ruiten werden ingegooid? Begrijp ik Wolfsen goed, dan had hij ook in het geval van terroriseren van lokhomo’s niets kunnen doen, waarmee de zin van het inzetten daarvan natuurlijk helemaal onzin is. Misschien is het een idee indien men binnen de PvdA eens met elkaar gaat praten, en naar elkaar gaat luisteren – zodat we verschoond kunnen blijven van dwaze voorstellen als het inzetten van lokjoden en -homo’s, en het introduceren van zoiets als een keppeltjesdag (en ik dan, wat moet ik met keppeltjesdag, een pruik op wellicht, of doe ik als vrouw niet mee?).

Als Marcouch een vent was geweest, dan had hij trouwens een ‘handen thuis’ en één maand van de beleefdheid’ voorgesteld. Ofwel, gewoon de daders met hun gedrag geconfronteerd, en niet de slachtoffers en omstanders met de gevolgen van dat wangedrag proberen op te zadelen. Al is het maar met de gedachte heupwiegend en met keppel over straat te moeten. Gevreesd moet echter worden dat Marcouch voor een dergelijk voorstel hetzij het lef niet heeft, hetzij de hersens mist. Als hij het al niet nalaat te doen omdat het niet strookt met zijn islamitisch ideaal.

Enfin, mijn vrienden, net terug van een verblijf in een wat islamitische idealen en de nastreven ervan wat minder verrijkt en gezegend land als het onze, hoorden dit alles met enig onbegrip aan, en met de opmerking dat het hier toch altijd weer gekker is dan je denkt dat het mogelijk zou kunnen worden. Nou ja, zo zie je maar, als je de politieke discussies en plannen een paar maanden wegens verblijf elders niet volgt, is er al snel geen touw meer aan vast te knopen, aan wat men hier voor een plannen uitbroedt en waarom. Kennelijk is een voortdurende onderdompeling in de gekte nodig om de draad vast te kunnen houden.

Vervolgens hebben we de lokjoden en -homo’s, nu daar toch weinig lol aan te beleven lijkt- maar gelaten voor wat die waren: het zoveelste excuus om niet op te treden tegen geweld en wangedrag. We gingen fluks over tot boeiender zaken, bijvoorbeeld de kabinetsformatie en wat daar in vredesnaam van moet worden en wat onszelf de afgelopen maanden zoal overkomen was. Ook, wat we verder van plan waren dat ons nog zou gaan overkomen. Uiteraard werden deze interessante onderwerpen allemaal rijkelijk met wijn overgoten, want zolang je nog geen lok-drinker bent of hoeft te worden, en je dus voor je plezier de fles mag ontkurken, lijkt het steeds verstandiger dat dan maar te doen. Met de huidige ideeënrijkdom van onze bestuurders en politici en hun buiggedrag voor tuig met de koran in de hand, ben je immers een dienstplichtig lok-drinker voor je het weet, en dat dan lekker op je eigen terras in de tuin zitten drinken er noodzakelijkerwijs niet meer bij is, dat is wel duidelijk.

Het enige wat mij als vrouw nog een enigszins veilig idee geeft in Amsterdam, is dat het inzetten van lok-vrouwen nog wel even zal duren. Want lok-vrouwen, dat mag niet meer in Amsterdam. Die zijn daar op grote delen van de Wallen immers vervangen door kunstenaars, die werkelijk helemaal niemand weten te lokken. Zo kan het natuurlijk ook: alles uitbannen wat ook maar enigszins aantrekkelijk of anders is dan door de islam of het socialisme is toegestaan, dan wordt het wat saaier en werkelijk monocultureel, maar ach, waarom zouden we dat eigenlijk niet willen? Met onze huidige bestuurders en politici gaan we toch die kant op, en dan is het misschien maar beter onze beulen te vragen het kort te maken.


Dit artikel verscheen op 25 juni 2010 al op Artikel7.nu

1 reactie

  1. Bert Peters schreef:

    Ik val bij het lezen onmiddellijk in een postromantische impressie https://breinbrouwsels.nl/loklollieverstoppers/