DE WERELD NU

Linkse wetenschappers?

totalitair systeem

Kun je spreken van linkse wetenschappers als mensen die op universiteiten werken, klakkeloos alles tekenen dat hen door collega’s wordt voorgehouden? Manifesten vol maatschappelijke pressie? Ik meen van niet. Deze mensen zijn niet altijd links, en het zijn zeker geen wetenschappers.

Ook de linkse kudde heeft gedaan gekregen dat mensen die haar zaak zijn toegedaan aanstellingen kregen op universiteiten. Fijn, dat ook deze kudde het gevoel kan hebben dat háár opvattingen en overtuigingen onderzocht worden op realiteitsgehalte. Maar zijn dat wetenschappers? Dat moet maar blijken, en de ervaringen zijn weinig positief. Dat heeft  – in het moderne discours – dan ook alles te maken met hoe je bekend komt te staan als links wetenschapper. Een etiket dat geen aanbeveling kàn zijn.

Afgelopen weekend zag ik deze tweet:

Een goede wetenschapper kan best links zijn, ik zie geen beletselen. Maar als je in zijn wetenschappelijke uitingen begint te merken dat iemand links is, kun je iemand dan nog wel de eretitel wetenschapper geven? Mij is duister hoe, al begrijp ik de denkfout.

Nochtans zou een werkelijk wetenschapper deze parafrase van Kipling in het achterhoofd dienen te houden:

Left is left, and science is science,

and never the twain should meet.

Laat ik toegeeflijk zijn en één uitzondering maken: er is niets tegen als linkse waarheden overtuigend bewezen worden. Ook niet door linkse wetenschappers. Zoals omgekeerd ook rechtse waarheden bewezen en geventileerd moeten mogen worden. Zouden moeten worden – door rechtse maar ook door linkse wetenschappers. Waarheden zijn immers niet minder waar als ze passen binnen een ander politiek discours? Misschien onaantrekkelijk, maar wetenschap gaat als het goed is over reproduceerbare waarheden, niet over gewenste uitkomsten. Te weinig mensen lijken dat nog te willen erkennen, maar voor het voortbestaan van een serieus te nemen wetenschap is dat van levensbelang.

Waar de politieke affiliatie het discours binnensluipt, verliest de wetenschap haar glans. En om de wetenschap te beschermen zou men moeten pogen haar buiten zulk een discours te houden. Wie dat niet doet, is wellicht links, maar zeker geen wetenschapper.

Derhalve: onderteken Open Brieven als mens, niet als wetenschapper. De gevestigde wetenschap van de kudde is dat het gras aan de andere zijde van de heuvel altijd groener is. Maar daarom is nog niet elk schaap een wetenschapper.