DE WERELD NU

‘Linkse goedheid’ is collectivisme èn voorwaardelijk

Collectivisme

‘Linkse goedheid’ is geen goedheid, want wie er van ontvangt wordt geacht het linkse collectivisme/feodalisme als eigen te omarmen. Over slavernij dan wel Hotel California gesproken!
Het collectivistische element in het linkse denken wordt vrijwel altijd veronachtzaamd. Toch vind je het zelfs herkenbaar terug in de doctrine van goedheid voor verdrukten en andere minderheidsgroepen. Goedheid waar iets tegenover wordt verwacht is geen goedheid, maar een transactie. ‘Links’ kent haar eigen vorm van kapitalisme, het is echter eerder maatschappelijk dan economisch vormgegeven. Voor wat hoort wat is er echter evenzeer de basis van als in het kapitalisme. De Telegraaf berichtte over een even pijnlijk als schitterend voorbeeld vandaag.

De Belgische Assita Kanko is verre van uniek in haar ervaringen. Wie zich de vergelijkbare Nederlandse situatie van de overstap van Ayaan Hirsi Ali van PvdA naar VVD nog in detail herinnert, begrijpt dat. Assita Kanko stapte over van de Franstalige Liberalen naar de gematigde Vlaamse nationalisten van de N-VA, en krijgt er nu van langs:

Zelden kreeg de Brusselse vrouwenrechtenactiviste zoveel ’racistische bagger’ over zich heen als na haar aankondiging dat ze overstapte van de Franstalige liberalen naar de Vlaamse nationalisten van de N-VA. Die islamkritische partij stapte onlangs uit de Belgische regering omdat ze niet akkoord kon gaan met het omstreden migratiepact van Marrakesh. Kanko: „De kritiek kwam vooral van links. Daar vinden ze dat een ’zwart meisje’ niet voor de N-VA actief mag zijn. Ze noemen mij een dommerik, een zwarte sympathisant van de Ku Klux Klan. Ze hebben de mond vol over verdraagzaamheid, maar zelf zijn ze zwaar intolerant.”

Want zwarte mensen behoren tot/aan (zijn eigendom van!) de stam van links collectivisme, waar anderen van af dienen te blijven. Het besef van de verstikking van individuen met talent – door het collectivistische racisme dat hieraan vaak inherent blijkt – dringt bij Links zelf niet door. Deze individuen worden geacht zich ondergeschikt te maken aan het collectieve belang (van de zwarte mens ook nog eens, dus dubbel!), en aan een leiding die maar al te vaak ‘wit’ is. Een overstap naar een individueler ingestelde politieke constellatie wordt daarom direct als ‘verraad’ gekarakteriseerd.

Laten we het geldende aftelversje eens aan de hand van de specifieke kenmerken van Assita Kanko langs lopen:

1. Het individu heeft een ‘zwarte’ huidskleur => Het heeft daarom recht op de bescherming door het Linkse collectief, mede vanuit de gedachte dat links opkomt voor de ‘zwarte’ medemens.

2. Dit individu heeft te lijden gehad van verminking. Nu blijken er twee mogelijke acties te kunnen volgen, afhankelijk van de omstandigheden.

 • Is/was de dader ‘wit’? => Schande, schandaal, ophef, alle politieke mogelijkheden worden gebruikt en uitgebuit. De zwarte mens en het Linkse collectief profiteren hier beiden van.
 • Is/was de dader ‘zwart’? => Dan wordt het slachtoffer geacht voor het welzijn van het collectief in stilte te lijden,want de linkse kerk heeft het al zwaar genoeg tegenwoordig. Ook het ‘zwarte collectief’ als onderdeel van het linkse collectief lijdt er onder. Wie zich toch naar de voorgrond dringt om te openbaren dat zijn pijn en gevoel tekort te zijn gedaan, wordt aan de kaak gesteld als ‘nestbevuiler’. Na vertrek uit de warme schoot van het linkse collectief gaat het misbaar over zulk gedrag nog eens in de overdrive.

Racisme
Dat collectivisme de logische weg naar racisme is wordt hiermee niet alleen bewezen, maar tegelijkertijd ook weggemoffeld. Door mensen collectief te beoordelen op huidskleur (óók: zwart is goed, wit is slecht etc) wordt individualiteit ontkend. Een zwart individu dat op wil komen voor haar eigen recht een verminking (en het proces er achter!!!) aan de kaak te stellen is daarom ondankbaar tegenover de goedheid van het (linkse) collectief. Het gevolg bij juist de mensen die het meest intensief voor de collectieve rechten van een groep zeggen te vechten is daarom zowel woede over hun eigen miskenning als ten diepste racistisch. “Wat verbeeldt dat zwartje zich wel niet, zichzelf hoger te achten dan het collectief?” Dat is wat we terug zien in het citaat dat via De Telegraaf de wereld in kwam vandaag.

Zo lang men in linkse kringen niet in staat blijkt het eigen collectivisme ondergeschikt te maken aan de rechtvaardigheid die een individu toe komt, zal aan deze situatie niets veranderen. Maar aangezien modern Links alle afwijkende meningen binnen eigen kring met dezelfde voortvarendheid verkettert, is er weinig reden voor optimisme op dit vlak.

19 reacties

 1. Voight-Kampff schreef:

  “Zo lang men in linkse kringen niet in staat blijkt het eigen collectivisme ondergeschikt te maken aan de rechtvaardigheid die een individu toe komt, zal aan deze situatie niets veranderen.”

  Oneens!

  Zolang de staat het soevereine individu niet als uitgangspunt voor de vorming van een samenleving beschouwt en hierbij de doelen van veiligheid en vrijheid hierbij stelt, dan is men overgeleverd aan het recht van de sterkste. Dit kan men a priori links niet verwijten. Die opportunisten springen wel in het gat.

  Overigens, niets mis met een strijdige linkse opvatting. Het gevaar schuit zich in de geesten die zich rechts voordoen en links opereren.

  Echter en nogmaals; zowel links als rechts geven vorm en gezicht aan het machtskartel van de politieke partijen. Dat theater in de tweede kamer voeren ze op voor de simpele van geest en al die lieve en aardige mensen die nu eenmaal niet de tijd hebben om zich dagelijks in de wereld van de elite te verdiepen (her en der wat info verzamelen kost mij zo pak ‘m beet 5 uur per dag).

  Kortom, rechtvaardigheid is geen moreel gevoel maar behoort een afdwingbare norm te zijn die in wetten is gevat. Althans in een rechtsstaat.

 2. Voight-Kampff schreef:

  @Hannibal.

  De geschiedenis heeft uitgewezen dat het volk pas uit (financiele) wanhoop in opstand komt. Daarvoor is de tijd nog niet rijp in Nederland.

  Het is interessant om te zien of en waar het psychologische breekpunt ligt bij een rationeel en emotioneel ontwikkelde geest als u met eigenwaarde. Komt er een moment dat u het niet meer kan verkroppen dat een stel charmante, op het gehoor welbespraakte en redelijke psychopathische low-IQ ambtenaren u overheersen met twee armen op hun rug? Als een walk in the parc. Alsof u gewoon niet bestaat. Een non-entiteit die kan roepen en schrijven wat hij wil. Een slaaf die gewoon een beetje opstandig is van nature.

  Op mijn vraag of het schrijven van analyses therapeutisch werkt, heeft u weleens geantwoord dat wanneer dat niet meer het geval is u de publicaties opvoert. Dat kan. Echter, ik meen dat er een moment komt dat ook u het nutteloze inziet van herhalende analyses en conclusies. Hoezeer ik ook uw inbreng en inzet, en dat van uw redacteur en collega schrijvers, waardeer en bewonder.

  Of kan het zijn dat een beschaafd mens een mislukte schoft is (quote onbekend)? Deze stelling biedt perspectief en geeft tenminste wat hoop.

  Even wat bespiegelingen zo aan het einde van het jaar. In ieder geval blijf ik u met veel genoegen volgen.

  May the force be with you.

 3. Niets is wat het lijkt schreef:

  Herhaalde analyses zijn geenszins nutteloos.
  Ze kunnen niet vaak en breed genoeg gepubliceerd (en hopelijk verder verspreid) worden.
  Het helpt steeds meer mensen om zaken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, dingen te doorzien die zij voorheen niet opmerkten.
  Je kunt er uit leren hoe kwesties voor iedereen begrijpelijk verwoord kunnen worden.
  Fel maar beschaafd en met argumenten onderbouwd.
  Thumbs up Hannibal!

 4. Voight-Kampff schreef:

  @ Niets is wat het lijkt.

  “Herhaalde analyses zijn geenszins nutteloos.” Beweert niemand !

  Ik vind het zelfs nuttig, het stelt mij in staat om de schrijver te corrigeren (zie eerste commentaar).

  Ik vroeg me alleen af of er een breekpunt ligt bij de schrijver en zo ja waar.

 5. Carthago schreef:

  Mooie analyse van Goelag Links,thnx hannibal.

 6. Voight-Kampff schreef:

  @Carthago.

  Zeker, een “mooie analyse”.

  Echter, jammer dat de conclusie er niet bij aansluit !

 7. Voight-Kampff schreef:

  @Niets is wat het lijkt.

  Even vanuit de effectieve insteek en het breder perspectief.

  Ik kan me voorstellen dat Hannibal voor u in een behoefte voorziet. Echter, de zaak die we tegemoet zien is groter dan dat. Wij hebben in Nederland te maken met twee goed georganiseerde groepen met een plan voor het overnemen van de rechtsstaat; de elite en de politieke tak van de islam (moslimbrotherhood). Daarentegen is het volk volkomen niet georganiseerd. In die eventuele organisatie zou Hannibal een vooraanstaande rol kunnen vervullen (op basis van media, marketing, strategie en tactiek capaciteiten).

  Iets om over na te denken, lijkt me!

 8. Cool Pete schreef:

  Heel belangrijk artikel.
  Over de diepere oorzaken.

  De oorzaak van het kwaad dat “links” aanricht, is :
  gelijk-schakeling, totalitarisme, dwang.
  De laatste twee eeuwen heeft dat voor de grootste ,
  ook zelf-vernietigende, genocides gezorgd.

  Elk mens is verschillend.
  Elk mens wil zich onderscheiden.
  Elk mens heeft een uitdaging nodig.
  Elk mens gedijt bij opbouwen en samenwerken; als individu.
  Daarom : de democratische rechtstaat.
  De prijs van democratie is : waakzaamheid.
  Beschaving moet verdedigd kunnen worden.

  ——————–WE THE PEOPLE ——————-

 9. pascal schreef:

  @Voight-Kampff

  Goeie analyses!!!

  Vraag: Als een/de wet tekort schiet om recht te spreken dient een rechter dan de wet of rechtvaardigheid te dienen (als dit redelijkerwijs mogelijk is)?

 10. Voight-Kampff schreef:

  @Pascal.

  Dank voor het compliment.

  W.b. uw kernachtige vraag. Alhoewel ik geen juridische achtergrond heb is uw vraag volgens mij met logica te beantwoorden.

  In de rechtsstaat heeft uitsluitend de rechterlijke macht de bevoegdheid mbt het maken van wetten (lawmakers). De rechters passen deze wetten toe. Rechtvaardigheid is een subjectief begrip en heeft geen plaats in een rechtszaal waar uitsluitend de wet geldt. Gekscherend wordt wel eens beweerd dat de wet de wet is en niet meer dan dat.

  Op het moment dat rechters de wet gaan oprekken, houdt de rechtsstaat op te bestaan. Een voorbeeld hiervan in Nederland is de rechterlijke uitspraak dat Marokkanen een ras zijn (geen volk). Een schandelijke en lachwekkende ontwikkeling, waarbij het gemis van een constitutionele hof zeer wordt gevoeld.

  Ook, tijdens een interview met rechters op tv indertijd vond een zwakzinnige rechter dat een PVV-er geen rechter kon worden! Ook heeft de rechter bij het vonnis op de moord van Fortuyn geen levenslang gegeven. Dit zijn zeer dubieuze ontwikkelingen en pleiten er voor om rechters kort voor de wagen van de wetgever aan te spannen en geen enkele ruimte te laten voor rechter activisten.

  Een internationaal voorbeeld dient zich aan in de US met de keuze tussen de profielen van benoemingen van rechters van het constitutional court; conservatief (volgens de constitutie) of socialistisch (volgens het idee van de maakbare samenleving van bovenaf opgelegd). Dit laatste is afkeurenswaardig voor een rechtsstaat, omdat de rechter op de stoel van de lawmaker (het parlement) gaat zitten en het parlement (het volk) zodoende overruled.

  Tenslotte, de rechters die Wilders ten onrechte selectief vervolgen (anderen werden ongemoeid gelaten) vinden van zichzelf dat ze rechtvaardig handelen. Terwijl er in werkelijkheid een coup plaats vindt door de rechterlijke macht op de wetgevende macht (het volk). Dit zou in een goed functionerende Trias politica onmogelijk zijn.

  Peace out.

 11. Johan P. schreef:

  @Cool Pete
  “Elk mens is verschillend.
  Elk mens wil zich onderscheiden.
  Elk mens heeft een uitdaging nodig.”

  Oneens. Ja, mensen zijn verschillend, maar de meeste mensen zijn als schapen. Ze willen zich niet onderscheiden en veruit de meesten willen geen echte uitdagingen, maar zien liever dat morgen ongeveer hetzelfde is als vandaag.
  Dat is deels bepaald door cultuur, maar ook zeer zeker door het gemiddelde IQ van een samenleving.

 12. Johan P. schreef:

  @Voight-Kampff.
  Ik vind dat een interessante quote. En ik ben van mening dat het inderdaad zo is dat beschaving als een laagje vernis is. Een dun laagje dat als een beschermend filter over het werkelijke product ligt. En dat laagje is niet zo dik als veel mensen wel denken, hoewel het bij sommige mensen blijkbaar wel belangrijker is geworden dan de inhoud.
  Maar voor de meeste mensen zal het zo zijn dat als het er op aankomt, ze zullen proberen in leven te blijven. Stelen, moorden, wat dan ook. Als het de keuze is tussen zelf doodhongeren in een natte, koude omgeving en hun eigen kinderen in die toestand zien of iemand uit zijn schuilplaats verdrijven of zijn eten stelen dan zal, ondanks alle mooie woorden, het merendeel toch dat pad nemen ipv zichzelf en zijn kinderen te laten doodhongeren.
  Het probleem met het westen is dat het veel te lang veel te goed is geweest EN dat men daar nooit enige serieuze verplichting tegenover gesteld heeft gehad. Vrij gekregen zaken zijn nu eenmaal minder waardevol dan zaken waar je hard voor hebt moeten ploeteren.

 13. Voight-Kampff schreef:

  @ Pascal.

  Wat rechters betreft, dit zijn juristen met een specialisatie. Alhoewel rechten wordt onderwezen op de universiteit is het slechts een gamma-bezigheid. Het zijn niet de slimste studenten die rechten studeren.

  Het vak van advocaat is slechts een vaardigheid met een viertal variabelen: wetboek, rechter, klant en advocaat. Hiertussen moet men een beetje schipperen en de case maken. Kortom, je hoeft dus niet bijster slim te zijn en het betaald redelijk tot goed.

  Kortom de artiesten van de beroepsgroep rechten zijn geen grote denkers. Zo ook de rechters. Het was ontluisterend om de rechters te horen redeneren en praten op tv over hun beroep. Hun simpele manier van denken, beperkte woordenschat, zwakke formulering en en schrale denkvermogen was ontluisterend. Alleen al het feit dat een rechter voor nationale tv verklaart dat een PVV-er ongeschikt is voor het vak van rechter terwijl de PVV een legitieme partij is en haar leden eerzame burgers zijn is lachwekkend. Het besef dat dit een belachelijke stelling was, kwam niet bij die rechter op. Voila, het failliet van de rechtsstaat en het absolute bewijs dat rechters vooral niet in relatie moeten worden gebracht met rechtvaardigheid.

  Om hen rechtvaardigheid toe te dichten (hoe goed willend ook) is gewoon te veel gevraagd. Zij zijn in ethisch-, cultureel- en psychologisch opzicht onderontwikkeld. Conclusie: onbewust onbekwaam.

  Disclaimer: over het algemeen kan men bij de rechterlijke macht goed terecht voor onderlinge burgerlijke geschillen. Zodra er een instituut aan te pas komt zoals de staat (proces Wilders) een verzekeringsmaatschappij (koopsompolissen) of een bank (rente derivaten) dan wordt het al gauw een ongelijke strijd waarin de rechter het volk vaak ook niet kan helpen.

  Een vaardigheid die heeft te maken met vier variabelen.

 14. Voight-Kampff schreef:

  Oeps, laatste zin “een vaardigheid die heeft te maken met vier variabelen” even wegdenken.

  Redactie: een editing tool zou welkom zijn. Dank!

 15. Voight-Kampff schreef:

  Sorry; ‘betaald’ in 2e alinea = betaalt

 16. Voight-Kampff schreef:

  @ Pascal.

  Rechtvaardigheid is een begrip dat doorgaans wordt ingebouwd bij het ontwerp van een wet. De zorgvuldigheid zou gegarandeerd moeten worden door de processtappen van achtereenvolgens Parlement en Senaat.

  We weten allemaal dat de Senaat door de partijpolitiek wordt misbruikt als verlengstuk van hun ‘macht handelen’ en niet als staatslichaam dat het volk dient bij het introduceren van rechtvaardige wetten die de samenleving modelleert en leefbaar maakt en houdt.

  Kortom de Senaat beoordeelt niet of nieuwe wetten in overeenstemming zijn met de grondwet, maar of het hun vrienden in de politieke partijen dient.

 17. Carthago schreef:

  @voightkampf.De huidige “rechtsmacht ” in .NL is volledig poltitiek links gecorrumpeerd.Het wachten is alleen nog op het juridisch gecensureerd indienen van een machtigingswet zoals die hitler in 1933 de absolute dictatuur toekende.

 18. Cool Pete schreef:

  Om lange verhalen, in te korten :

  Het is WEL te beseffen, wat rechtvaardige wetten zijn :

  wetten die de soevereiniteit van elk individu garanderen,
  en daar bij voor iedereen in een samenleving, rechten en plichten op
  wederkerige en evenredige wijze, vastleggen.
  Wetgeving voor de uitwerking, de Grondwet voor de principes.

  ——— We, the people ————-

 19. pascal schreef:

  @V-K

  Thx voor Uw antwoorden (heb nog niet de tijd gehad om Uw bijdragen rustig tot me te nemen, helaas).