DE WERELD NU

Gaat politiek over Links en Rechts, of over ELITEvertegenwoordigers en VOLKSvertegenwoordigers?

politiek

Het idee dat er noemenswaardige verschillen bestaan tussen politieke partijen zoals VVD, CDA, D666 en ChristenUnie, kabinet Rutte 3, is een achterhaalde gedachte. Deze partijen doen alsof ze moesten onderhandelen om er samen uit te komen, maar met betrekking tot kerndossiers denken en handelen zij hetzelfde en dienen zij dezelfde club: de mondiale elite.

De vernietiging van de Europese natiestaten en van de westerse cultuur is in volle gang en een te groot deel van het volk doorgrondt de basis van de politieke misère nog niet.

Zij denken nog te kiezen tussen ‘links’ of ‘rechts’. In werkelijkheid kies je als burger voor elitevertegenwoordigers of volksvertegenwoordigers. En helaas kiezen teveel burgers nog steeds voor de eerste club, zichzelf daarmee steevast in de voet schietend.

Geen van de oudere politieke partijen in de Tweede Kamer is oprecht tegen de illegale overheveling van soevereiniteit naar de dictatoriale, megalomane en oorlogszuchtige EU. Laat staan voor het terughalen van reeds illegaal overgedragen soevereiniteit.

Partijen die zichzelf ‘links’ noemen zijn unaniem ontegenzeggelijk vóór de EU, terwijl de EU overduidelijk in dienst staat van de elites en multinationals. Niets ‘links’ aan.

Geen van de oudere politieke partijen in de Tweede Kamer is oprecht voor democratie. Een bindend referendum is hun grootste nachtmerrie. VVD en D66 hebben het woord democratie in de naam, maar hekelen het concept intens. Het is allemaal één grote leugen. Alles draait om macht en geld.

Geen van de oudere politieke partijen in de Tweede Kamer komt oprecht voor de veiligheid en toekomst van de Nederlandse burgers op, terwijl ‘rechts’ pretendeert law & order als een prioriteit te hebben. Zij willen de grenzen openhouden; mensen met onverenigbare normen, waarden en tradities blijven importeren; en stellen de belangen van de elites altijd boven de belangen van het volk.

‘Rechts’ pretendeert islam kritisch te beschouwen, maar de VVD faciliteert deze moordzuchtige, misogyne veroveringsideologie in de praktijk ten volle.

Rechts, midden en links zijn achterhaalde termen die geenszins recht doen aan de realiteit. De Regentenpartij is een groep van oudere politieke partijen die om de zoveel jaar stuivertje wisselen, maar gezamenlijk al decennialang de agenda van de elites ten uitvoer brengen.


Geef in de reacties aan welke partijen volgens jou elitevertegenwoordigers zijn en welke partijen volgens jou volksvertegenwoordigers zijn.

VVD
PVV
CDA
D66
GL
SP
PvdA
CU
PvdD
50plus
SGP
FvD


Dit artikel verscheen eerder op Steemit Vond je dit een goed artikel? Geef dan BlondeMevrouw een kontje op Steemit!

6 reacties

 1. jan schreef:

  Alleen PVV zijn volksvertegenwoordigers

 2. Teunis schreef:

  Elke partij moet de eigen achterban vertegenwoordigen. Het volk heeft nu eenmaal tegenstrijdige belangen. De meeste partijen doen dat prima. Wie niet vertegenwoordigd wordt door degene op wie hij/zij gestemd heeft, heeft verkeerd gestemd.

 3. Cool Pete schreef:

  Sinds en doordat de NPO uit belasting-geld betaald wordt = Staats-Omroep,
  is het OPEN DEBAT , en daarmee de overtuiging van de MEERDERHEID
  van de kiezers : AFGESCHAFT.

  Daarom hebben we nu een verstokte [ “lankse” ] elite,
  die tot de vijand van de meerderheid, het volk, geworden is …………………

 4. Cool Pete schreef:

  Links /rechts ? Rutte en Klaver konden het prima met elkaar vinden ………………………….

 5. Voight-Kampff schreef:

  Allereerst, alle hulde voor de onverdroten en onvoorwaardelijke inzet en bijdrage van Blonde Mevrouw aan een rechtvaardiger Nederland.

  Deze discussie zal ik even voor eens en altijd beslechten; de volksvertegenwoordiging behoort het volk te vertegenwoordigen. Dat doet zij niet. De volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen hun partijleden in het kabinet die uit het parlement zijn voortgekomen. En daarom is de Nederlandse volksvertegenwoordiging gepolitiseerd. Dit is het probleem!

  De oplossing: Een systeem van gekozen minister-president, bijgestaan door aantoonbaar competente ministers die NIET vanuit de politiek worden gerekruteerd.

  Overigens, de opzettelijke ingebouwde fout van de overlappende wetgevende- en uitvoerende machten (Trias Politica) in het systeem van de Nederlandse staatsinrichting is daarmee een directe aantoonbare oorzaak van de huidige staat van ontbinding van de Nederlandse rechtsstaat.

  Om deze reden is het m.i. reel om de titel van het artikel aan te passen aan de huidige actuele situatie, namelijk: ‘Gaat politiek over de confrontatie tussen het volk en haar vertegenwoordigers?

  Het antwoord daarop is volmondig JA.

  En hier in het land praat de politiek al jaren over een gekozen burgemeester, alsof een voorzitter van B&W in een gemeente invloed heeft op het landelijk bestuur. En het volk slikt deze onzin voor zoete koek. En het Forum voor Democratie gaat daarin keurig mee (juist zij moeten beter weten met hun intellectuele capaciteiten).

  De situatie van de Nederlandse rechtsstaat is in theoretische zin uitgesproken negatief en in praktische zin hopeloos.

 6. Voight-Kampff schreef:

  Wat betreft uw vraag m.b.t. de twee categorieën volksvertegenwoordigers; alle partijen die ooit hebben deelgenomen aan enig kabinet beschouw ik zonder meer als vazallen van het kartel dat de macht dient en niet het volk.

  Derhalve ligt het in de rede om partijen een kans te geven om Nederland te regeren die nog niet hebben deelgenomen aan een regering en tevens niet hun steun hebben verleend aan het EU-construct en de illegale oorlog in Syrië. Dit zijn de partijen PVV, FvD, 50plus en PvdD.

  Overigens, het is een illusie te verwachten dat deze partijen het volk gaan dienen binnen het kader van de huidige gecorrumpeerde staatsinrichting.

  Het ziet er niet goed uit voor de Nederlandse rechtsstaat. En u zult in de toekomst nog een behoorlijke tijd bezig zijn met het schrijven van artikelen waarin u uw rechte verontwaardiging kenbaar maakt.

  Sterkte toegewenst. Met u ben ik tenminste in goed gezelschap.