DE WERELD NU

Lerarentekort heeft gevolgen – NOS liegt er op los

lerarentekort 10

Dat het lerarentekort gevolgen heeft voor de resultaten van de kinderen wil ik best aannemen. Maar het komt sommigen wel erg goed uit.

Het lerarentekort wordt nu onmiskenbaar ook gebruikt als smoes voor de achteruitlopende kwaliteit van het onderwijs. Want als rekenen, spellen  en lezen prioriteit hadden, liet men de andere vakken wel een beetje slippen om de essentialia aan de kinderen over te brengen. Scholen voor langzaam lerende kinderen doen precies dat, en opmerkelijk genoeg zijn de kinderen die van dergelijke scholen af komen helemaal bij vergeleken met de leeftijdgenootjes die een ‘normale’ school bezochten. Maar op dergelijke scholen zijn de docenten gewend prioriteiten te stellen, en vinden ze de overdracht van de juiste maatschappelijke vooroordelen minder belangrijk.

Hoe het kan dat 90% van de CNV-leraren desalniettemin zegt dat het door het lerarentekort komt?

Zo’n 90 procent van de bijna 3000 leraren merkt dat het niveau bij kernvakken als rekenen, spelling en lezen achteruitgaat. Vooral het personeelstekort wordt door veel leraren genoemd als grote reden voor slechtere prestaties bij kinderen.

Aha. “Vooral”. Er is meer:

In het onderzoek hebben kreten als “lagere toetsresultaten”, “te weinig continuïteit” en “basiskennis ontbreekt” de overhand. De leraren zien dat kinderen moeite hebben met tafels en breuken en dat er te weinig parate kennis is. Ook begrijpend lezen is vaak ondermaats, merkt een docent. “Doordat ze teksten niet goed kunnen analyseren, hollen de andere vakken ook achteruit.”

Anders gezegd: het gaat al in de lagere klassen mis. Je moet echt tussen de regels door lezen om te kunnen begrijpen wat gier eigenlijk wordt verteld. En dat is zowel bedroevend als tamelijk pijnlijk (een politicus zou het schokkend noemen):

Dat het lerarentekort er voor een groot deel mee te maken heeft, is wel duidelijk, zegt voorzitter Jan de Vries van CNV Onderwijs. “Je ziet verschil tussen scholen en klassen waar weinig uitval is en plekken waar er veel tekorten zijn.”
Niet alleen schoolprestaties lijden onder het lerarentekort. “70 procent ziet ook dat leerlingen onrustiger zijn”, zegt De Vries. “Ze krijgen minder individuele aandacht.”
Iedere dag een andere docent leidt ertoe dat kinderen geen band opbouwen met hun leraar, zegt een van de respondenten. “Ze raken het vertrouwen kwijt en bouwen spanning op.”

Vertaling: de diversiteit (in àlle opzichten) in de klassen is te groot om hanteerbaar te zijn, de onrust binnen de klassen (te weinig gezag), en indirect ook: er zijn teveel parttimers. Alles wat ik er hier bij geef zijn factoren met negatieve connotaties die men niet noemen durft, want dat is politiek incorrect.

Het onderwijs is sinds de opheffing van diverse bijzondere scholen en de enorme instroom van kinderen die het niveau niet aankunnen omdat ze van huis uit te weinig meekregen enorm in verval geraakt. PC-prietpraat gaat niet helpen, maar vooralsnog lijkt er weinig anders te zullen gebeuren.

Er zullen heel wat heilige huisjes moeten sneuvelen eer hier werkelijk verbetering mogelijk zal blijken.


Meer over de problemen in het onderwijs vindt u hier,  en hier specifiek over het lerarentekort

10 reacties

 1. Erik schreef:

  Ga er maar aan staan: een klas vol met stuiterende negertjes en moslims die het gezag van een ongelovige vrouw niet accepteren, je hebt dan een bewaarschool.

 2. Grapjas schreef:

  Men haalt kinderen, geboren uit inteelt- aldus lage IQ’s en allerhande andere mentale problemen- binnen, en verwonderd zich over het feit dat ze niet in staat zijn mee te komen met ons?
  Wanneer wordt ‘links’ zijn EINDELIJK bestempeld tot wat het is; GEESTEZIEKTE?
  Men importeerd honderdduizenden mensen die HOOGUIT pellenboer konden worden.
  Helaas bestaan die banen al 50 jaar minstens niet meer….

  Na de omvolking; zeg rond 2070; EUSSR eindelijk bevolkt door mentaal uitgedaagden, allen koffiekleurig, slechts geboren om half-debiele werkbijtjes te zijn voor de Grote Glorieuze Ruttoïden.
  De laatste verzetshaarden van Blanke Nederlanders die zich verzetten worden langzaamaan uitgeroeid…
  Das 4e Gross Europäische Reich.
  Moge ELKE voorstander hiervoor gestraft worden met onvruchtbaarheid.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Erik en Grapjas brengen het een beetje bot, maar hebben wel een punt. Harm Beertema kan het weten: ‘Het gelijk komt gewoon naar ons toe, met een vertraging van jaren’ . Kinderen met een zware ondersteuningsbehoefte moeten niet in het reguliere onderwijs geplaatst worden. Het (inclusief) passend onderwijs is failliet. Supranationale verdragen worden ons met weinig democratische, al dan niet federale middelen door de strot geduwd.

 4. Karina schreef:

  Niet iedereen zal het met mij eens zijn, maar voor goede resultaten moet je je kind naar een christelijke school sturen (Katholiek, Gereformeerd of Hervormd, dat maakt niet uit). Daar krijgt het de meeste kansen.
  Allochtoonse kinderen zijn daar weinig te vinden. Die gaan naar openbare scholen.

 5. Ravian schreef:

  Het begint gewoon allemaal met dat vervloekte linkse gelijkheidsbeginsel.
  Kinderen van mensen afkomstig uit oorden waar het gemiddelde IQ tot wel 35 punten lager ligt dan in Nederland (officieel imbecielen dus), die ook nog eens met een enorme culturele en taal achterstand in de schoolbankjes aanbelanden, kun je niet gelijk stellen met het gemiddelde autochtone Nederlandse kind.
  En als je dat wel doet dan benadeel je die autochtone Nederlandse kinderen, omdat deze dan nooit meer de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen.
  Ik heb zelf meegemaakt hoe één uit centraal Amerika afkomstig adoptie kind de aandacht van de leerkracht voor minstens 50% voor zichzelf opeiste.
  Die zaten ze na maar liefst vijf jaar Nederlandse lagere school, in groep acht, nog altijd met het welbekende Aap Noot Mies leesplankje te pogen wat basis taalvaardigheid bij te brengen.
  Allemaal lovenswaardig, maar er was inmiddels wel een spoor ontstaan van zitten gebleven autochtone Nederlandse kinderen die met een beetje aandacht van de leraar beslist gewoon over gegaan waren.
  Kun je nagaan hoe het er voorstaat op scholen waar de klassen voor een groot deel met dit soort extra aandacht behoevende leerlingen gevuld zijn.
  En daarboven op komen dan nog eens de diverse nieuwe “progressieve” leermethoden die geacht worden beter te zijn dan de oude maar dit in de praktijk alles behalve waar maken.
  En tot slot moet er dan ook nog ruim plaatst in het lesschema ingeruimd worden voor hetgeen werkelijk belangrijk wordt geacht; het politiek indoctrineren van het toekomstige stemvee.
  Onder deze omstandigheden is het eigenlijk gewoon verbazingwekkend dat er nog kinderen van de lagere school komen die zelfs wel helemaal tot tien kunnen tellen.
  Wat dringend nodig is dat is gescheiden onderwijs voor autochtonen en allochtonen, maar dat is vloeken in de (linkse) gutmenschen kerk natuurlijk.
  En dat dit dan, in een land waar de politiek al jaren verkondigt dat we het van de zogenaamde “kenniseconomie” moeten gaan hebben, zo zijn implicaties heeft voor het momenteel gevolgde immigratie beleid moge ook duidelijk wezen.

 6. Gerrit Joost schreef:

  @ Ravian – En iedereen moet aan de Universiteit kunnen studeren. Dus gemakkelijkere diploma’s en lagere toegangsdrempels. Taal en rekenen verdwijnen uit beeld en bij andere vakken wordt het kennisniveau verlaagd. Het aanduiden van verschil in IQ is een extreem rechtse racistische daad.

 7. Niets is wat het lijkt schreef:

  Ben het met iedereen eens hierover.
  Te gek voor woorden dat wij blijven toestaan dat kinderen die daar niet capabel voor zijn, in een reguliere klas de boel ophouden. De gevolgen zijn overduidelijk.
  Want het is al decennia aan de gang.
  Heb in mijn werkzame leven veel jongere collega’s meegemaakt, die lang op een HBO opleiding hadden gezeten, en een beangstigend laag niveau hadden. Konden niet rekenen, en geen zin enigszins foutloos op papier krijgen. Om over parate algemene kennis maar helemaal te zwijgen.
  Mijn ouders zaliger, die in het begin van de vorige eeuw alleen een paar klassen LO genoten, waren door zelfontwikkeling op een hoger algemeen niveau.

 8. Erik schreef:

  Begrens EU
  Ik spreek uit eigen ervaring, 30 jaar gewoond in de Bijlmer.
  Het is eigenlijk nog erger dan boven beschreven.
  Thuis onderwijs met een pakket van buitenlandse zaken, in de Bijlmer woon je in het buitenland, kan je kinderen redden van hèt vmbo, toch nog naar atheneum .

 9. carthago schreef:

  In de suburbs hebben in de meeste wijken de schotelantennes met buitenlandse terreurlessen het allang gewonnen van het deugende .NL onderwijs.
  Gewoon opheffen die scholen ,het kost handenvol geld.

 10. davinci schreef:

  Ik ben klasse-assistent geweest ( art ) Sommige docenten hebben moeite om een klas in toom te houden , En nee het luistert niet meer / het is brutaal ( en sorry met name de gekleurden kinderen hebben moeite met het e.e.a. ) Het systeem faalt de school krijgt per kind betaald hierdoor worden kinderen ook niet meer gestraft . De docent moet bij de rector komen ipv de leerling . ik zie de docenten afbranden !!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.