DE WERELD NU

#Kunduzmassacre en kinderkorans – wranger kan niet

Kunduzmassacre

Afgelopen week was #Kunduzmassacre een zogenaamd ‘trending topic’ op twitter-Pakistan. De tienduizenden tweets die besteed werden aan het bombardement in buurland Afghanistan, dat tot vele tientallen doden leidde, bieden zicht op de peilloze narigheid die onlosmakelijk verbonden is met het mohammedanisme.

Muslim holocaust
Het eerste wat je bedenkt bij berichten over grote aantallen doden in landen als Pakistan en Afghanistan is dat het om een terreurdaad van soennieten tegen sjiieten (of andersom) gaat. Dat was hier niet het geval. De aanval was gericht op een bijeenkomst van Taliban-kopstukken, maar die bijeenkomst vond plaats in een kleine ruimte van een ‘moskee’ [1] terwijl in een grotere ruimte er een soort viering was van de geslaagde ‘opvoeding’ van jongetjes: de Koran uit het hoofd opdreunen.

Bij de bloedige gebeurtenis vonden mogelijk ook tussen de vijf en 150 kinderen de dood –in die tweets kom je zodoende zelfs de kwalificatie ‘muslim holocaust’ tegen …– en is daarmee potentieel een ‘gamechanger’ voor de situatie in Afghanistan en daarmee voor de verhoudingen tussen de meest radicale (in dit geval met name soennitische) mohammedanen enerzijds en de rest van de wereld anderzijds.

Media & Trump
Voor wat betreft de media, meer in het bijzonder de Nederlandse, heeft u er evengoed erg weinig over kunnen vernemen. Bij NOS en Volkskrant is [2] er online helemaal niets over terug te vinden. De Telegraaf had een heel korte melding. De BBC lijkt zich volledig te baseren op Reuters en AFP. Trouw kwam donderdag met een iets langer stuk dat grotendeels weer gebaseerd lijkt op dat stuk van de BBC: Blunder Afghaanse luchtmacht zorgt voor bloedbad op koranschool. Met name de ‘vanzelfsprekende’ hint naar Trump als kwade genius achter het gebeuren lijkt een directe vertaling:

De slachtpartij vestigt de aandacht op de Afghanistan strategie van de Amerikaanse president Donald Trump, die met intensieve luchtaanvallen probeert de Taliban naar de onderhandelingstafel te bombarderen.

Dit zinnetje van Reuters hebben BBC en Trouw geen van beide overgenomen:

Defence Ministry spokesman Mohammad Radmanish told a news conference in Kabul that aerial footage and images showed Taliban gathered in a compound with vehicles and motorbikes, carrying Taliban and Pakistani flags. Half of the victims had suffered gunshot wounds inflicted by the Taliban, he said.

Pakistaanse vlaggen bij een Taliban bijeenkomst! Zie vooral ook de op het laatste moment toegevoegde paragraaf aan het einde van dit stuk. Nogal een belangrijk detail. Laat alstublieft tot u doordringen dat hashtags die verwijzen naar gebeurtenissen in de Indiase deelstaat Kashmir in Pakistan voortdurend meer aandacht krijgen dan deze over de Kunduz-slachting. Trouw-journalist van der Ziel gaat verder:

De Amerikanen trainen daarom (!) Afghaanse piloten, onderhoudsmonteurs en ander personeel (…). De Afghaanse luchtmacht beschikt tegenwoordig onder meer over zo’n twaalf lichte aanvalsvliegtuigen van Braziliaanse makelij en een twintigtal lichte heli’s van Amerikaanse herkomst.

.. maar hij heeft niet achterhaald dat ook India helikopers geleverd heeft en sluit af met het absurde: “.. de Afghaanse piloten zijn nog onervaren.”

Verbijsterend: op geen enkele manier is er sprake van fouten van die piloten; het gaat om keuzes in de Afghaanse politiek. Nog verbijsterender eigenlijk: in veel Pakistaanse reacties krijgen de verantwoordelijke Afghanen wel kritiek maar woede richting ‘de wereld’ – Amerika en India – overheerst.

#KunduzmassacreWat dat betreft lijken de Pakistaanse tweeps wel westerlingen: machtige figuren en instanties in de mohammedaanse wereld die niet de juiste vorm van radicalisme aanhangen worden evenzeer als de ‘eenzame wolven’ geacht willoze uitvoerders te zijn van de beslissingen van anderen of ‘alleen maar te reageren’.

Sluiertipjes
Blijkens de laatste regel van dit stuk lijkt weliswaar niemand van NBC in de buurt te zijn geweest, maar het licht wel een interessant sluiertipje op:

Taliban sources told NBC News that the director of the seminary was sympathetic to the group and prayed for it to succeed in implementing Sharia throughout the country, although he was not a member of the group.

Een niet-Talibaanse mohammedaan, die bidt voor invoering van (de?) sharia in het hele land, is de baas over het getroffen gebouw. Het combineert op bijzondere wijze met deze opmerking uit een van de berichten in New York Times over de gebeurtenissen:

Because of the recent increase in airstrikes, the group’s leaders often choose meeting places that they think will not be bombed by Afghan and coalition forces.

Menselijke schilden – altijd maar weer. Al Jazeera kwam eerst met een kop met opvallende aanhalingstekens: Afghan air attack ‘kills children’ at Kunduz religious school, maar een paar dagen later hadden ze zich al herpakt en schreven ze over Monday’s madrassa attack. De beschuldigende vinger gaat naar Trump en het verhaal eindigt met het bekende verhaal over ‘winning hearts and minds’:

If this does not become an unbreakable rule, Afghan government forces can not gain the moral high ground and distinguish themselves from the groups that they call “terrorists”.

De Taliban zijn geen terroristen, maar worden zo genoemd …

Culturele en etnische harakiri
Ja, over die ‘hearts and minds’. Dialoog en dat soort gedachtegoed… ‘Kunduz’ in #Kunduzmassacre deed u wellicht vooral terugdenken aan het Kunduz-akkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, dat in 2012 tot stand kwam nadat de PVV stopte met gedoogsteun aan het VVD-CDA-kabinet? Genoemd naar die grote ‘prestatie’ van GroenLinks (vergelijkbaar met de beroemde motie van vernedering; van de PVV): na het sneuvelen van meer dan 20 Nederlandse militairen en het vertrek van de overlevende Nederlandse militairen uit Uruzgan, moest er nog iets meer lof geoogst worden voor de prachtige Nederlandse intenties met Afghanistan door politiemensen te gaan opleiden. Die intenties komen samen in het wonderlijke 3D-concept. Dat staat volgens de Wiki-tekst daarover voor:

Development, Diplomacy en Defence (ontwikkeling, diplomatie en defensie). Development en Diplomacy (de eerste twee D’s van het concept) werden belichaamd door het personeel van het Provinciaal Reconstructie Team, diplomaten van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en militaire ontwikkelingsdeskundigen. Deze deskundigen bestonden uit voornamelijk reserve-officieren met op het vakgebied relevante kennis en ervaring, zoals algemeen bestuur, rechtspraak, justitie, bankwezen, gevangeniswezen, onderwijs, landbouw en weg- en waterbouw.

De ‘nation-building’ en ‘hearts en minds’-aanpak kan overigens wel succesvol zijn. Ik denk dan aan het grootste beschavingsoffensief uit de menselijke geschiedenis: de aanpak van de verliezers van de Tweede Wereldoorlog. Een aanpak die zeer sterk verschilde van die na de Eerste Wereldoorlog. Racistisch nazi-Duitsland en shinto-keizerlijk Japan werden na 1945 – nadat ze zich officieel hadden overgegeven – nog langdurig bezet door reusachtige troepenmachten. Ze werden gesteund bij hun wederopbouw en de achterliggende ideologieën die verantwoordelijk werden geacht, werden kei- en keihard aangepakt.

Zo hard dat je je kunt afvragen of het op den duur niet is gaan bijdragen aan het ontstaan van nieuwe problemen: Japan moet nu vrezen voor Chinese en Noord-Koreaanse agressie, terwijl Duitsland onder leiding van Merkel en met steun van de EU-elite cultureel en etnisch harakiri pleegt.

Zonder de achterliggende ideologie aan te pakken door met een handjevol ‘reserve-officieren’ de harten en hoofden proberen te winnen in een land als Afghanistan, getuigt van diabolisch utopisme. In het Westen hebben we vooral te maken met de Leninistisch-Lennonistische variëteit maar raken we ook steeds meer bekend met de ‘oosterse’, salafistische: nostalgisch verlangen naar ‘de tijd van de profeet’.

Justice4Zainab
Enige weken geleden was in Pakistan #Justice4Zainab nog sterker trendend dan #Kunduzmassacre nu.

Een klein meisje werd ontvoerd, verkracht, vermoord en haar lichaam achtergelaten op een vuilnisbelt … op 100 meter afstand van het huis waar ze verbleef. De dader werd in februari ter dood veroordeeld. Een van de vele opmerkelijk aspecten aan deze zaak was dat de ouders aandrongen op publieke executie van de man die bekend heeft: niet alleen met betrekking tot Zainab maar ook nog vier andere 7-jarige meisjes.#Kunduzmassacre
Een oom legde uit dat deze eis in overeenstemming was met de ‘islamitische leer’. Pakistaanse salafisten – hallo meneer Aboutaleb – gaven uitleg over de juistheid daarvan; zie afbeelding. De verkrachtingen en moorden zijn te wijten aan het feit dat de wetgeving niet volledig op mohammedaanse leest is geschoeid.

Ik schreef niet “van haar huis” maar: “op 100 meter afstand van het huis waar ze verbleef”. Vader en moeder waren namelijk niet thuis: die moesten nodig naar Saoedi-Arabië om een bezoek te brengen aan een heilig stukje meteoriet en steentjes te gooien naar de duivel.

Wrang.

Laatste nieuws
Ik heb geen tijd meer gehad om de betrouwbaarheid ervan te checken maar indien dit bericht, afkomstig van een grote regeringsgezinde Afghaanse bron, enigszins klopt gaat de Kunduz-slachting wat lijken op de zaak van die dubbelspion Skripal wiens ziektebeeld wat Theresa May betreft wel aanleiding mocht zijn om het risico van uitbreken van oorlog met Rusland flink te vergroten, terwijl die man en zijn dochter mogelijk verkeerd klaargemaakte Japanse vis hadden gegeten.

Het bericht werpt een heel speciaal licht op die kwestie van die Pakistaanse vlaggen: onder de doden zouden niet alleen Taliban en kinderen zijn, maar ook nog een aantal hoge Pakistaanse militaire adviseurs die de Taliban steunen! En er werden niet ‘zomaar 101 kinderen vermoord’ (zie illustratie boven dit stuk) maar 101 lege vaatjes gevuld met Koran-teksten …

Is wrang krachtig genoeg uitgedrukt?


 1. Moskee tussen aanhalingstekens om de benadrukken dat die gebouwen vaak veel verschillende ruimtes tellen met uiteenlopende gebruiksfuncties.
 2. Stand van afgelopen donderdag.

2 reacties

 1. Jantje schreef:

  Het eerste moslim massacre vond al plaats in 622 door Mohammed zelf. Hij vermoordde toen 800+ Joden. Een massacre is de gewoonste zaak van de wereld bij moslims. Ze proberen elkaar alleen maar af te troeven door nog meer infidels om te brengen. De moguls met een geschat aantal van 180.000.000 hindoes staan nu aan kop en Europa is next.

 2. Cool Pete schreef:

  Heel goed, en alarmerend artikel.

  Geweld is inherent aan de islam.

  @Jantje: terecht wijst u op de grootste genocide allertijden:
  die door de islamitische Turkmenen in het Indiase sub-continent:
  [ 13e – 16e eeuw; o.a. Timur Lenk, e.v.a.]:
  de grootste plunderingen, slavenhandel en genocide ooit,
  met 100 – 200 honderd miljoen – uitgeroeide – slachtoffers.