DE WERELD NU

Islam – Krikke krukkig in Den Haag

lesje werkelijkheidszin

Zowel de VVD als haar stadhouder in Den Haag maken zich straal belachelijk met hun pogingen de salafistische haatprediker Fawaz Jneid te fnuiken. Het is islam, stupids! Het gisteren afgekondigde gebiedsverbod zal voor de rechter geen stand houden.

De reden waarom het gebiedsverbod voor de rechter geen stand zal houden is eenvoudig: de vrijheid van godsdienst wordt in Nederland ook voor haatgodsdiensten als de islam van toepassing geacht. Zo lang dat niet in perspectief wordt gebracht is het verbieden van de aanwezigheid van Jneid op basis van zijn haatpreken zowel futiel als zinloos. Nog afgezien van het feit dat Jneid niet anders doet dan de geldende – en in islamitische kringen breed aanvaarde – dogma’s van zijn geloof uitdragen. Wat die behelzen begint de VVD nu pas langzaam te beseffen. Een gevalletje kalf en put.

Vorige week poogde men de Haagse imam aan te pakken op basis van een erfpachtovereenkomst. Daarvan zeiden we vrijdag al op VoL dat dat een vrij kansloos parcours leek, en mooi dat we binnen een paar dagen gelijk krijgen. Waar we wel ongelijk in kregen is dat de centrale overheid burgemeester Krukkig niet te hulp zal willen schieten:

Daarom maakt burgemeester Krukkig zoveel misbaar over die erfpachtovereenkomst, want ze weet dat als ze de boel niet rondkrijgt met lokale wetjes en regeltjes, er weinig kans is dat haar in politiek Den Haag regerende partij haar te hulp zal schieten.

Om het even in perspectief te plaatsen nu: een gebiedsverbod op basis van het gezag van een demissionair minister die de politiek al zo ongeveer verlaten heeft is het één na beste dat Nederland te bieden heeft? Het is juridisch zinloos, want dit gaat voor geen enkele rechter stand houden. Maar het is vooral zinloos omdat het politiek buskruit betreft. De benodigde aantasting van de vrijheid van godsdienst door een bekende en erkende eredienst te labellen als gevaarlijk voor de geestelijke volksgezondheid is broodnodig, maar zal op groot verzet vanuit christelijke hoek stuiten. In coalitie met linksdraaiende politici is het een onmogelijkheid, maar het zal ooit moeten gebeuren als men de islam effectief bestrijden wil.

Islam, niet salafisme. Want salafisme ligt aan het hart van de islam, en kun je er niet van losmaken zonder de gehele islam om zeep te helpen. De fixatie op het woordje salafisme verraadt totale onkunde en een weigering dieper te kijken als het de islam betreft.

Want dat imam Fawaz Jneid slechts doet wat zijn geloof hem voorschrijft, en met hem vele honderden andere imams, dat besef moet maar eens doordringen. Maar dat wil men klaarblijkelijk nog steeds niet weten. Edoch, een enkeling verantwoordelijk stellen voor de overtuigingen van een hele (grote) groep heeft nog nooit geholpen die overtuigingen te bestrijden. Maar dat is precies wat het laffe en domme regentenrapaille ons hier probeert te verkopen. Daar gaat de rechter echt niet in trappen. Wat wordt de stunt die men volgende week gaat toepassen? Overheidsongehoorzaamheid aan een gerechtelijke correctie? Er zit niet anders op dan fundamentele maatregelen te nemen als men er echt iets aan doen wil. Heel vervelend, maar het gevolg van ten minste veertig jaar laksheid en wegkijken.

2 reacties

  1. carthago schreef:

    Prachtig artikel , meesterlijke duiding over de islamwolven in schaapsjurken.Het rapaiile in de tweede kamer heeft geen inzicht in de geheime ondergrondse jihad oorlog die in nederland gaande is beschermd door de bovengrondse wetboekjes,die de sluwe imammetjes beter kunnen citeren dan de nederiglander.

  2. Tommie schreef:

    ‘Vrijheid van Godsdienst’ geeft je de mogelijkheid en vrijheid om God te Dienen, en niet om vijf zesde van de Mensheid lastig te vallen, als ongelovige te bezien en als einddoel te bekeren of om zeep te brengen. Dat betekent dat het mohammedanisme voor wat betreft zijn echte werkingssfeer en ultieme doelstelling onmogelijk als een godsdienst kan gelden, maar een inhumaan, totalitair systeem is dat door geen enkele ‘Vrijheidswet van /voor wat dan ook’ beschermd kan worden.
    Ego:
    Ontneem het mohammedanisme zijn status van beschermwaardige godsdienst.