DE WERELD NU

Koloniale geschiedenis

kolonialisme

Bij Buitenhof was er vanmiddag een discussie tussen Dibbits, de directeur van het Rijksmuseum, GroenLinkse Femke Halsema en een jonge man van wie de naam me is ontschoten. De gespreksleider was Pieter Jan Hagens. Onderwerp was de Nederlandse geschiedenis en de vraag of we ons daarvoor moesten schamen. Ik ben uit een tijd dat je op school betrekkelijk veel Nederlandse geschiedenis kreeg en leerde om daar trots op te zijn.

In het zevende deel van het verzamelde werk van Karel van het Reve staat een stukje over kolonialisme dat al weer betrekkelijk lang geleden werd geschreven. Van Het Reve dacht dat in de toekomst, als de historici op deze tijd terug zouden kijken, ze de kolonisatie zouden zien als de export uit Europa van fatsoenlijk bestuur. Dat de plunderingen van de inheemsen, die van tijd tot tijd plaats vonden, maar van ondergeschikte betekenis waren en dan vergeten zouden zijn. Nee dus.

Als je het objectief en in het groot bekijkt zou dat het geval moeten zijn, wat Van het Reve voorspelde, maar op persoonlijk vlak ervaren mensen dat toch kennelijk anders. Dat die kolonisatoren op gekleurde mensen neerkeken en hun samenleving voor niet-blanken ontoegankelijk bleef, dat vonden de gekoloniseerden persoonlijk ergerlijker dan het gevaar van amok lopende landgenoten waar ze door de Hollanders tegen werden beschermd.

Daar kun je je dus op verkijken, vooral als je ziet dat het gevaar toch wel zo groot werd ingeschat dat Chinezen en mensen van gemengd bloed massaal naar Nederland zijn getrokken na de dekolonisatie. Hier in Nederland werden ze behandeld als individuen en werd er niet als soort op ze neergekeken.

Wanneer je af ziet van dit persoonlijke negatieve aspect kun je niet anders dan constateren dat de koloniale tijd een zegen geweest is voor de Afrikaanse en Aziatische landen die hem hebben meegemaakt. Wat Indonesië betreft staat wel vast dat het land er helemaal nooit geweest zou zijn, als het niet door de Nederlanders was gesticht.

Kwam dit er nu in die discussie in Buitenhof enigszins uit? Op geen enkele manier! De vier gespreksdeelnemers vonden gezamenlijk en kennelijk vanzelfsprekend de koloniale tijd betreurenswaardig en als ze van mening verschilden dan ging het over het belang dat dit nog had voor de tegenwoordige tijd.

De jongere man, ik weet niet precies wat zijn beroep was, want het gesprek was al bezig toen ik de TV aanzette, wist kennelijk niet erg veel van geschiedenis en waarom hij voor het gesprek was uitgenodigd was niet erg duidelijk. Pieter Jan Haagens had zich zoals gewoonlijk goed voorbereid en wist wel waar hij het over had. Dat gold ook wel voor Dibbits, al concentreerde die zich naar mijn smaak te veel op de kunstvoorwerpen uit zijn museum en minder op de geschiedenis die ze geproduceerd had. Femke Halsema is een progressistische ideologe. Het was moeilijk anders te verwachten dan dat ze zich negatief uit zou laten over het koloniale verleden. Dat is nu eenmaal onderdeel van haar politieke achtergrond. Maar de redactie van Buitenhof zal deze mensen toch niet per ongeluk hebben uitgenodigd. Dan blijf je je afvragen, weten ze daar nu werkelijk niets van het verleden of is die redactie links radicaal en niet geïnteresseerd in de waarheid?

Ik denk het laatste en dat zou in een beschaafd land eigenlijk niet moeten.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toom Kasdorp

7 reacties

 1. peter louter schreef:

  Halsema viel mij in positieve zin juist op. Ze verzette zich tegen het schuldig voelen of schuld laten opdringen over het slavernijverleden.

 2. josef kuijpers schreef:

  Dat Nederland zijn slavernijverleden ontkent is natuurlijk een gospe: nog maar pas geleden waren er groeperingen die overeenkomstige afbeeldingen van de Gouden Koets wilden slopen, en panden aan de grachten van Amsterdam laten duidelijk zien hoeveel rijkdom er destijds over de gehele wereld is weg geroofd (één groot Museum van de Wereld Roverij zou kunnen zeggen.
  En daar dé Nederlander zich schuldig over moeten voelen?? Alsjeblief zeg, slecht een handjevol kooplui, hoge ambtenaren en adel profiteerden, de rest bleef aan de bedelstaf. Pas na de éérste Wereldoorlog kwam er enige welvaart naar de overige provincies.

 3. Cool Pete schreef:

  Geschiedenis- onderzoek is altijd leerzaam.
  Maar het moet NIET gebeuren, onder beperkte en eenzijdige motieven / sturing.

  Bij dit onderwerp: de slavenhandel door Arabieren, WAS en IS nog steeds,
  de afgelopen 1400 jaar, verreweg de grootste.

 4. kasdorp schreef:

  Slavenhandel is zo oud als de mensheid. Daar ging de discussie ook niet over. De idee dat onze koloniale geschiedenis in het teken zou hebben gestaan van de slaven handel is ahistorisch en dom Alleen Suriname werd gehouden vanwege de slaven en dat was een volkomen ondergeschikte kolonie. De meeste mensen wisten niet eens van het bestaan ervan De koloniën, dat was Nederlands Oost Indië.. Het koloniseren is begonnen om bepaalde soorten goederen naar Europa te brengen , zoals bijvoorbeeld specerijen. Maar de laatste anderhalve eeuw van de koloniale tijd is er meer tijd en geld aan de kolonieën besteed dan er is weggehaald

 5. Bennie schreef:

  Is het niet zo dat Suriname ons is op gedrongen door de Engelsen, die maar wat al te graag Nieuw Nederland wilden overnemen en Nederland niet bij machte was om de Engelsen buiten de deur te houden en voor de lieve vrede maar met de ruil heeft ingestemd?.
  Suriname is voor de Nederlandse overheid altijd een kostenpost geweest. De bedrijven die daar hebben verdiend zijn niet groot in aantal en achteraf bezien kunnen we stellen, dat het nu nog een blok aan ons been is.

 6. Cool Pete schreef:

  @Kasdorp: ik bestrijd uw gedegen artikel ook niet; ook uw aanvulling is waardevol.
  Maar uw relativisme, dat slavenhandel van alle tijden is, is versluierend.
  Niet alles is als gelijk, met iets anders vergelijkbaar. [ Eigenlijk: niets is ……..enz. ]

  Als AANVULLING bij dit onderwerp, wijs ik op die islam, omdat een van de inhoudelijke
  bestaans-gronden van deze “leer” is: het hebben van slaven: een”ware gelovige” werkt niet, daar heeft deze “leer” slaven voor.
  Zie de inhoud, aard, werkwijze en geschiedenis van die “leer”.

  Dus nogmaals: In de loop van de hele geschiedenis, WAS en IS
  de Arabische / islamitische, SYSTEMATISCHE slavenhandel – al 1400 jaar –
  verreweg de grootste.

  Er zijn veel gedegen geschiedenis-boeken, die dit aantonen.
  Het betreft: Midden-Oosten, Perzie, India, Zuid-Europa, Zuid-Oost Azie, Afrika.

 7. Cool Pete schreef:

  HET GAAT OM DE GROTE LIJNEN.