DE WERELD NU

Vrij Koerdistan – een gonzend wespennest met een lange historie

Koerdistan

Vanmorgen zijn in Noord-Irak stembussen open gegaan die kunnen leiden tot de oprichting van een onafhankelijke Koerdische staat, een vrij Koerdistan. Vanuit Turkije kan nu vrijwel alles worden verwacht waartoe het land in staat is.

De berichtgeving van de NOS is als zo vaak vooral interessant door de invalshoek die men kiest:

Nu Islamitische Staat in het defensief zit en op veel plaatsen is verslagen, lijkt het tijd om de koek te verdelen. De Koerden in Noord-Irak nemen daarop alvast een voorschot met een referendum over onafhankelijkheid.

Hiermee raakt men lichtjes aan de toekomst die men ziet voor oostelijk Syrië, zonder verder man en paard te noemen. Men danst netjes rond dit probleem, al wordt er wel degelijk verder in gegaan op de positie tegenover Turkije Een zelfstandig vrij Koerdistan is de nachtmerrie van de Turkse elite. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken sprak daarover al harde woorden:

Dit referendum zou reden kunnen zijn voor oorlog, waarschuwde hij. “Turkije vreest dat Koerdische onafhankelijkheid in Irak én Syrië de droom van meer zelfbestuur onder de eigen Koerden zal aanwakkeren”

Ook hier zien we dat bij het omvatten van een onafhankelijk Koerdistan door Turkije ook oostelijk Syrië wordt genoemd. Daar gaan we binnenkort nog veel meer van horen.

De VS zijn “sterk gekant” tegen dit referendum, liet het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Daarvoor is een goede reden, en ook dat zit vast aan de bijna afgelopen oorlog tegen IS in Syrië. De Koerden moeten het na de totale verdelging van IS met de Syrische regering eens zien te worden over hun toekomst. Dat zal sowieso niet meevallen, maar als de regering-Assad het gevoel krijgt dat het verlenen van autonomie de opmaat zal zijn naar aansluiting bij een nieuwe Koerdische staat dan is de boot helemaal aan, en zal die burgeroorlog nog een staartje krijgen. Waarbij de USA weinig prettig klem zal komen tussen het volkenrecht en haar eigen strategische belangen. De Koerden en Russen hebben al eerder aan elkaar gesnuffeld, en dat zullen de Amerikanen niet vergeten zijn.

Ook Iran heeft reden zich bepaald ongemakkelijk te voelen bij een vrij Koerdistan. Niet alleen is het een hinderpaal voor uitgebreide contacten met bondgenoot Syrië.

… net als Turkije vreest Iran dat dit referendum de Koerden in het land kan inspireren om de separatistische agenda kracht bij te zetten. Alle Koerdische fracties in Iran, de gewelddadige en ook de vreedzame, worden door de Iraanse autoriteiten onderdrukt.

Dit is allemaal het oude verhaal. Een groot deel daarvan kunt u hier lezen, maar laat ik er voor de volledigheid aan toevoegen dat de westerse wereld de Koerden al meer dan honderd jaar de ene mooie belofte na de andere heeft gedaan, zonder ooit enig vervolg aan die mooie worden te hebben gegeven. Koerdistan is een begrip dat onrust wekt bij alle betrokkenen in het Midden Oosten.

Wat we kunnen verwachten van dat referendum? Eerst en vooral: het zal een hoge score opleveren. De drang naar onafhankelijkheid is groot, maar door de versnippering van het Koerdische volk over een scala aan verschillende buurstaten niet eenvoudig te realiseren. Wat betreft de wens tot onafhankelijkheid zal daarom met dit referendum ook geen nieuw feit ontstaan, maar zo zal niet iedereen er naar kijken.

Het grootste risico blijft dat men vanuit Turkije en Irak gezamenlijk besluiten zal dat men dit niet accepteren wil.

En zo is het einde van iedere oorlog in het MO tegelijkertijd het begin van de volgende.


Verdere informatie over Koerden vindt u hier.

4 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Het kaartje uit 1920, boven dit artikel, is veelzeggend.

  Na WO I zegde de Volkenbond, middels het Verdrag van Sevres [ 1920 ], toe:
  een eigen land voor de Kurden.

  De geschiedenis van het Kurdische volk, met eigen woongebieden, geschiedenis, taal, cultuur, enz.,
  gaat meer dan drieduizend [ 3000 ] jaar terug. Een van de oudste, nog bestaande,
  volken van de hele regio. Net als bijvoorbeeld: de Armeniers.

  Ter vergelijking: de huidige Turk[men]en drongen pas in de 11e, 12e eeuw binnen in Anatolie.

 2. hans schreef:

  40 miljoen Koerden hebben recht op een eigen staat. Al helemaal nadat ze de hete kooltjes uit het vuur hebben gehaald in de oorlog tegen de vermaledijde isis.

 3. Erik schreef:

  Turkije uit de navo, en verschaf ze geen moderne wapens en stop met het onderhoud ervan.

 4. Cool Pete schreef:

  @Erik: inderdaad: Turkije had al jaren geleden UIT de Navo gegooid moeten zijn.
  En NOOIT bij dat “EU”-konstrukt toelaten.