DE WERELD NU

Klimaathoax ligt zwaar onder vuur

Klimaathoax

Waarom de klimaathoax een geloof is, en met echte wetenschap niets van doen heeft werd vorige week in Canada vastgesteld. De gevolgen bewijzen het gelijk van de Canadese rechter.

Dat het weghalen van de hockeystick als fundament onder de klimaathoax geen gevolgen heeft voor het bouwsel dat op basis daarvan werd opgetrokken laat zien dat het hier een geloof betreft, of erger: een politieke fictie met een ander doel dan het welbevinden van onze leefomgeving.

De hockeystick’ is een veel genoemd en in kringen van klimaatsceptici[1] weinig geroemd. De claim die met de hockeystick op tafel werd gelegd was dat de stijging van de gemiddelde aardtemperatuur in de afgelopen eeuw te wijten was aan de industriële processen die sinds het midden van de 19e eeuw in gang waren gezet.was kortweg. De bedenker er van – Michael Mann – heeft altijd geweigerd de onderliggende data waarmee hij die hockeystick produceerde te overleggen. Heel onwetenschappelijk, aangezien de basis van modern wetenschappelijk onderzoek is dat de gebruikte data toegankelijk moeten zijn op eventuele fouten te kunnen traceren en theorieën op basis daarvan te kunnen aanpassen.

Het begon zo:

In 1999, Mann published a 1000-year-long global temperature reconstruction from tree rings that severely undercut the then-accepted knowledge of climate. IPCC’s 1995 Second Assessment Report acknowledged that it was warmer during the Medieval Warm Period than today and that a significant cooling called the Little Ice Age followed and lasted until the end of the 19th century.
Mann’s reconstruction demolished that view and replaced our climate history with something that looks like a hockey stick: For 900 years, the temperature was a slightly falling straight line and then, during the period of human activity, rapid warming in the 20th century.
Climate catastrophists immediately seized on this persuasive graph and made Mann the poster boy of the IPCC, which was now thoroughly controlled by radical greens appointed by leftist politicians.

klimaathoax

De bedenker van deze hockeystick-theorie daagde in Canada een van zijn criticasters voor de rechter wegens wetenschappelijke smaad – en verloor twee weken geleden na een jarenlang proces. Hier vindt u een Nederlandstalige bespreking van datzelfde proces. Gedaagde Tim Ball poogde hetzelfde resultaat te bereiken op basis van bekende gegevens, en kreeg niet hetzelfde resultaat als Mann. Mann weigert sindsdien te onthullen welke data hij dan wel gebruikte. Ook in de genoemde rechtszaak.

In 2011, Tim Ball summarized this by stating that Michael Mann “belonged in a pen, not in Penn University.” This statement was the basis for Mann’s defamation lawsuit.

Smaad?
Pandemonium, u weet wel: links beweert iets, rechts bewijst dat het onzin is en een controverse is geboren. Dat de gemaakte zaak dubieus is, wordt alleen tegengesproken door het geloof er in. Wel een heel sterk geloof:

Under normal circumstances, Mann’s career would have been lying in a pool of utter disgrace long ago. Instead, he is still one of the leading scientists in the climate catastrophe mafia. His colleagues had to defend him because if they ever were to admit that the hockey stick graph is junk science, it would discredit the IPCC and the entire field of paleoclimatology that hailed Mann’s result.
They have doubled down and used political pull and a friendly media to the scandal. So far, they have succeeded, but for every year, the gap between the climate models and reality is widening. At some point, nothing can hide the shaky ground upon which the climate hysteria stands.

De afgelopen tien jaar is een hele industrie met eigen dogma’s en angstverhalen van de grond gekomen. Nieuwssite Nu.nl heeft dit geloof in de eigen kolommen tot waarheid verheven, en meende op basis daarvan de Telegraaf van Facebook te kunnen gooien. Wie klimaatkritisch reageert op de site van Nu.nl wordt er afgegooid en krijgt een ban. Fijne nieuwssite. Dat lijk je ook terug te zien in deze column van vandaag bij het Financieel Dagblad (rechts, opklikbaar). Herkenbaar is dat de kop iets suggereert dat er onder niet wordt geschreven.

Ondertussen draait de agitpropmachine dus op volle toeren. Juist in de marges van het nieuws zie je de gekste claims en dingen op duiken als je er een oog voor hebt:

De Nederlandse overheid is op basis hiervan dus begonnen met haar Klimaatwende, waarvan ze niet eens weet ( of durft te vertellen) wat het kosten gaat. Interessant is dat Duitsland – waar mee Rutte recent afsprak gelijk op te trekken tijdens die aanpak van klimaatillusionisme – nu al wordt voorspeld dat het hele land er zwaar onder te lijden zal hebben. Ook nog eens zonder werkelijke reden, en met de garantie van chaos, revolutie en diepe ontevredenheid bij de bevolking?

A new report by consulting giant McKinsey finds that Germany’s Energiewende, or energy transition to renewables, poses a significant threat to the nation’s economy and energy supply.
One of Germany’s largest newspapers, Die Welt, summarized the findings of the McKinsey report in a single word: “disastrous.”

Hoezeer Duitsland faalt bij het bereiken van haar doelen wordt goed duidelijk als u deze passage ziet waarin ook de renewables zoals het verbranden van biomassa die extreem slecht voor het leefmilieu is – worden genoemd:

Despite much hype, Germany still generates just 35% of its electricity from renewables. And if biomass burning, often dirtier than coal, is excluded, wind, water and solar electricity in Germany accounted for just 27% of electricity generation in 2018.

Het is dezelfde sloot waarin Rutte ook ons wil laten springen. De NASA voorspelt intussen dat er een periode van hevige Global Cooling aan komt. Hoe dat kan?

klimaathoax

Omdat de NASA de opwarming van de aarde ziet als onderdeel van een periodieke zonnecyclus, en die is naar de wetenschappers van de organisatie nu over haar hoogtepunt heen. Het zou goed verklaren waarom al een tiental jaren gemiddeld geen temperatuurverhogingen bewijsbaar zijn. Een stuk daarover publiceerden we op 31 augustus. Wel is er al twee jaar achtereen een afkoeling meet baar. Shhttt!

Koud
En – totaal onverwacht door de mensen die echt geloofden dat de Noordpool hard aan het wegsmelten was – ging het weer eens goed mis met de mensen die ijsberen gingen redden (of zoiets)

Yet another greenie expedition to the Arctic to raise awareness of ‘global warming’ has been scuppered by unexpected large quantities of ice. This brings to a total of six the number of Ship of Fools expeditions where weather reality has made a mockery of climate theory. According to Maritime Bulletin:

Arctic tours ship MS MALMO with 16 passengers on board got stuck in ice on Sep 3 off Longyearbyen, Svalbard Archipelago, halfway between Norway and North Pole. The ship is on Arctic tour with Climate Change documentary film team, and tourists, concerned with Climate Change and melting Arctic ice. All 16 Climate Change warriors were evacuated by helicopter in challenging conditions, all are safe. 7 crew remains on board, waiting for Coast Guard ship assistance.

Nog meer paniek, en valse voorlichting van rechtgelovigen werd gepubliceerd nadat bovenstaand schip was geholpen:

Oftewel: ook als het niet waar is, dan toch. Het was overigens al het ZESDE schip van dit type zeloten dat moest worden geholpen:

Ship of Fools 1 Australian climate researcher Chris Turkey and a crew of climate alarmists on a mission to demonstrate just how much Antarctic ice has been affected by global warming get stuck in unexpectedly thick ice and have to be rescued by helicopter.
Ship of Fools II Arctic expedition led by veteran explorer David Hempleman-Adams to raise awareness of “permanent irreversible change in the sea ice landscape of the Arctic” caused by global warming is ruined by unexpectedly large quantities of ice.
Ship of Fools III Global warming research study in Canada cancelled because of ice. “It became clear to me very quickly that these weren’t just heavy ice conditions, these were unprecedented ice conditions” claims the lead scientist, blaming it on “climate change fully in action” and calling it “a wake up call for all of us in this country.”
Ship of Fools IV Arctic Mission sailing expedition to North Pole to raise awareness of global warming has to turn back after yachts find their passage blocked by large quantities of unexpected frozen white substance.
Ship of Fools V Scientists, students, filmmakers from University of Rhode Island’s Inner Space Center on a mission to “document climate change effects” in the Canadian Arctic Archipelago have to be rescued after the ship is damaged after grounding on unexpected hard, bluey-white substance floating on the sea.

Gematigde klimaatwetenschappers zeggen nu dat voor de klimaathysterici het eind van de wereld niet aanbrekt als hun verhalen niet kloppen. Toch is dat niet waar. Niet alleen stort hun wereld wel degelijk totaal in, maar ze verliezen gegarandeerd macht, invloed en grote onderzoeksfondsen.

klimaathoaxAl blijven we vanzelfsprekend lachen, het is deprimerend om te zien hoe de pogingen om op deze wijze macht en invloed te verwerven blijven aan houden (rechts).

Hoaxen door de media
Nog wat voorbeelden van hoaxen door de media in de afgelopen maand? Maar natuurlijk. Hier in Die Welt en bij Reuters kunt u uw hart ophalen. Onder deze link vindt u foto’s van krantenknipsels die terug gaan tot voor WW2.  NOS Teletext geeft geregeld verwijzingen naar het klimaat in nieuwsstukjes die daar helemaal niet over gaan. Want de media blijven proberen het geloof in de klimaathoax er rotsvast in te rammen eer iedereen weet dat het wetenschappelijk ontzenuwd wordt. Over de domme volgers van aluhoedjestheorieën gesproken. Maar ja, wie al jaren krijst over de gevaren van fakeniews, kan moeilijk nog achteruit als de eigen hobbypaarden te kijk komen te staan als nepproducties van het eigen geloofscircus.


 1. Klimaatsceptici ontkennen niet dat het klimaat verandert, maar schrijven dit niet of nauwelijks toe aan de gevolgen menselijk handelen, hetgeen de basis onder de klimaathoax is.
 2. Over broeikasgassen is het laatste woord wetenschappelijk voorlopig niet gesproken. Zeker is dat het CO2-gehalte in de atmosfeer vaak omhoog gaat tegelijk met een opwarmend wereldklimaat, maar of dat een gevolg is of de oorzaak is een punt van discussie. Dit met name doordat de stijgende CO2-gehaltes in prehistorische tijden niet te wijten konden zijn aan de verschijning van de mens, en de opwarming van het toenmalige klimaat desondanks (soms stevig) stevig doorzette. De klimaathoax biedt hiervoor geen bevredigende verklaring, wat haar wetenschappelijk suspect maakt gezien de exuberante claims en voorstellen voor verbetering die op basis er van worden gelegd.

Meer over de klimaathoax leest u hier op Veren of Lood.

7 reacties

 1. Guus Derksen schreef:

  “Hier vindt u een Nederlandse toelichting van datzelfde proces.”

  In een tweetal reacties op het artikel achter deze link geeft Jeroen een duidelijke toelichting in het Nederlands op het proces tegen Tim Ball.
  Daarvoor moet men eerst naar het einde van de tekst in de gegeven link en daar kiezen voor deel 1.

 2. Jan de Jong schreef:

  Aan Goebbels toegeschreven: als de leugen groot is en je blijft die herhalen dan geloven de mensen haar uiteindelijk.
  Wat mij betreft werkt het omgekeerd. Als je een stukje propaganda door hebt herken je volgende voorkomens steeds makkelijker. Uiteindelijk geloof je weinig meer.

 3. Complurk schreef:

  In de Urgenda-rechtszaak is een uitspraak gedaan over validiteit van klimaathysterie. Nederland loopt lekker voor de troepen uit !!

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Als we het zekere voor het onzekere willen nemen (ook wel bekend als het precautionary principle) dan lijkt het me goed om bij de ‘Energiewende’ uit te gaan van de noodzaak om het klimaat zo stabiel mogelijk te houden zonder te verzanden in een zogenaamde ‘Klimadiktatur’. Stabiliteit betekent bijstoken als het kouder wordt en meer kernenergie als het warmer wordt. Geen fossiele energie, geen atoomenergie, maar een wereldwijde hybride energievoorziening dus. Economische en bevolkingsgroei zijn daarbij twee extreem lastige factoren. Een en ander moet werken door middel van prijsprikkels. Leuk idee om verder uit te werken met de WTO en de IEA. Een eventuele rol van het IPCC moet zorguvldig overwogen worden. Vooralsnog lijken ze vast te zitten in een zelfgecreerd paradigma.

 5. Cool Pete schreef:

  Interessant artikel.

  Het klimaat verandert al miljarden jaren; en moet over vele, vele eeuwen bekeken worden.
  NASA is een van de weinige, wetenschappelijk verantwoorde bronnen van kennis
  over het heden.
  Maar sowieso, staan de verschillende wetenschappen inzake ‘klimaat’,
  nog in de kinderschoenen.

  Wat onontbeerlijk is :
  Het enige klimaat, dat goed is voor de mens, is het klimaat van vrijheid.
  – Vaclav Klaus.

 6. LT schreef:

  “Maar ja, wie al jaren krijst over de gevaren van fakeniews, kan moeilijk nog achteruit als de eigen hobbypaarden te kijk komen te staan als nepproducties van het eigen geloofscircus.”

  Helemaal waar Hannibal. Het accepteren van echte wetenschap biedt nu de mogelijkheid om deze hobbypaarden te verlaten. Wie of wat houdt ze, of het IPCC, tegen?

 7. Grapjas schreef:

  Tijd om ‘links idealisme’ als geesteziekte te accepteren.
  ‘Links’ denken leidt immers veel te vaak tot extremisme. Geweld, terreur (zie KOZP-gewoon zuigen tegen de wil van de overgrote meerderheid in- tot er eindelijk een groep Nederlanders dit gajes verzuipt), moord (Fortuyn), etc.
  Tijd om ‘linksdenkers’- allemaal- te behandelen zoals wij met kippen doen tijdens die kippenziektes.
  Ruimen.
  Tot de laatste.