DE WERELD NU

Klimaathoax – geregeerd door oelewappers

essentie democratie

Nederland wordt geregeerd door oelewappers. Alle deskundigen zijn het daar roerend over eens, zo meldde de staatsomroep.

De deskundigen zeggen nog nèt niet dat het kabinet uit idioten bestaat. Maar veel scheelt het niet:

Het stikstofbeleid voor de landbouw dat het kabinet nu voorstelt, is op juridisch drijfzand gebouwd. En de stikstofberekeningen en -modellen zijn zo onzeker dat je er geen beleid op moet willen baseren.

Dat we worden ‘geregeerd door oelewappers’ moet dan maar voldoen tot er een betere term is bedacht, die recht doet aan de waanzin die we te verduren krijgen. En dit gaat dan nog vooral over de landbouw, maar ook de bouw staat voor de deur, en wil gehoor.

geregeerd door oelewappers

Het maakt enige zaken wel een stuk duidelijker:

Een belangrijk onderwerp van het vraaggesprek was het plan van Schouten en de provincies om de landbouw te verkleinen. Advocaat Franca Damen spreekt van rigoureuze maatregelen die “de wereldwijd toonaangevende agrarische sector uit eigen land verdrijven”.
De maatregelen leveren rechtsonzekerheid op voor boeren, zegt Damen. “Het is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur om te zeggen ‘we gaan door met deze modellen en zoek het maar uit bij de rechter’.” En of de maatregelen natuurgebieden beschermen is nog maar de vraag, zegt zij.

En vanzelfsprekend: de meerderheid (die 75+1)  in de Kamer zit derhalve vol met zwakzinnigen die dat voor zichzelf niet konden uitplussen.

“Maar het betaalt zo lekker” hoort nu eenmaal geen argument te zijn.

Ook hoogleraar internationaal natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer wijst op de juridisch zwakke onderbouwing van het kabinetsbeleid. “De Europese rechter heeft het helemaal niet over ‘grenswaarden’ of ‘extern salderen’ of wat we in Nederland ook verzonnen hebben“, zegt hij.

Ik ben dus nog mild.

Maar de Kamerleden zijn in verwarring? Wat moeten ze nu, eigenlijk, zij die gewend zijn achter regeringsbeleid aan te draven als een kudde geestloze trollen??

Schaam u, gaat henen en keer nooit weerom Pak uw spullen, en verdwijn!

Prutsers.


Meer over de klimaathoax leest u hier op Veren of Lood.

13 reacties

 1. Pieter schreef:

  Amen.

 2. Kees Bruin schreef:

  @ Hannibal Jouw tekst, “geregeerd door oelewappers” lijkt me een te milde formulering.
  Gisteren schreef ik in een ‘rant’ onder jouw artikel over de boerenopstand al dat de Nederlandse elite “te stom om voor de duvel te dansen” is, maar ook dat was te mild gesproken.
  Het valt ook niet mee om een goede omschrijving te bedenken voor het zootje onverstand waardoor we geregeerd worden.
  Al denkend over een treffende karakteristiek van de ‘boven ons gestelden’, schoot me onwillekeurig een boektitel van de onvergetelijke W.F.Hermans te binnen: “Door gevaarlijke gekken omringd”.
  Laten we die een beetje aanpassen, dan komt we tot: “Door gevaarlijke gekken geregeerd”.
  Wat dacht je daar van? Dat lijkt me redelijk treffend voor het stel klimaatalarmisten, asielzoekers knuffelende, ons goede vaderland aan alle kanten ondermijnend stelletje imbecielen dat tegenwoordig de scepter zwaait in Nederland.

 3. Ian schreef:

  Waren het maar oelewappers. Het zijn bewust kwaadaardige corrupte activisten/graaiers die hun beurzen spekken dmv ‘play for pay’. Opmerkelijk dat wetenschappers, juridisch deskundigen en advocaten nu wel opgevoerd worden. Die werden bij eerdere ‘controversiële maatregelen’ met een drol het riet ingestuurd danwel afgemaakt.

 4. Dick Kraaij schreef:

  Ik blijf zitten met de vraag of we het hier niet over (groepen van) deskundigen hebben die elkaar tegenspreken. Gisteren viel me al direct op dat het niet alleen om twee afzonderlijke nieuwsberichten ging (evident) maar ook over twee verschillende aanvliegroutes. Expertlezing 1 komt hierop neer en is ronduit prachtig nieuws: aanpakken van de boeren kan juridisch helemaal niet en is onbehoorlijk bestuur; sowieso kan een boer met succes naar de rechter stappen (maar dat duurt natuurlijk te lang en de Staat zal proberen de mest uit hem te “sue”-en, wat bakken met belastinggeld kost). Expertgroep 2 lijkt zich niet uit te spreken over beleid ten nadele van boeren op zichzelf, maar zegt vooral: de verzachtende maatregelen voor de landbouw die het kabinet nu voorstaat (omdat het wil polderen om eruit te komen) kúnnen juridisch helemaal niet.

  En uiteraard is dat gepolder uit den boze. Het houdt een keer op. Polderen is niet meer de haarlemmerolie die het lange tijd was.

 5. Juanito schreef:

  Tja, en door deze ‘rigoureuze’, maar vooral krankzinnige maatregelen, jaagt men niet alleen boeren met ongelofelijk veel kennis, kunde en landbouw ervaring naar het buitenland.

  Ook burgers, ondernemers, bedrijven en buitenlui zullen hun biezen pakken in een land wat dag in, dag uit verder kapot gemaakt wordt een nepregering, een nepparlement en facade instituties, waar de agenda louter wordt bepaald door klimaat activisten, Eu communisten, en islam idioten.

  Dank je de koekoek!

 6. Ravian schreef:

  Hetzelfde verhaal gaat op voor de rest van de klimaat/milieu onzin.
  We worden geregeerd door wetenschappelijke nitwits die hun oor te luisteren leggen bij 97% van de door “WC eend” betaalde lobbyisten.
  Ze zijn zelfs te dom om te begrijpen dat wetenschap geen democratie is.

 7. Hannibal schreef:

  @Kees Bruin
  Ik kan me in die term wel vinden, maar ik loop dan ook al een tijdje mee. Het grote punt is dat we mensen duidelijker moeten maken hoe dingen werken en hoe ze worden bedot. Dat is eeuwig en altijd een evenwichtsoefening tussen gerechtvaardigde boosheid en net taalgebruik. Oelewappers is minder grof dan ik in gedachten had toen ik het schrijven ging, maar doordat het ongebruikelijk is komt het beter over.

  Iets dergelijks zie je ook terug in de scheldwoorden van diverse landen. In ons land geld een dieren vergelijking als onaardig, in veel andere landen is het het ergste dat je overkomen kan met een dier te worden vergeleken. Maar als je dat incidenteel in Nederland doet merk je dat mensen denken hé! Om dat hé! is het te doen: niets is effectiever dan een moment van realisatie terwijl je iets bekijkt.

 8. BegrensEuropa! schreef:

  Fraaie zin: “Wat moeten ze nu, eigenlijk, zij die gewend zijn achter regeringsbeleid aan te draven als een kudde geestloze trollen??” Wat ze moeten is duidelijk: ZELF NADENKEN. Maar of ze daartoe in staat zijn is de vraag. Ze zijn er in ieder geval niet op geselecteerd. Wel hebben ze een riedelig babbeltje. Maar dat is fundamenteel iets heel anders dan nadenken. Kijk naar Marshall McLuhan (https://www.youtube.com/watch?v=ImaH51F4HBw&feature=youtu.be&t=204), waar hij zegt: “the literate man can stand back objectively and look at situations, the TV person has no objectivity at all.” Onze kamerleden weten niet eens wat een ‘situatie’ is, laat staan dat ze die objectief zouden kunnen willen beschouwen. Het ontkennen van ‘situaties’ zit in hun genen. Daar zijn ze op namelijk wel op geselecteerd.

 9. Niets is wat het lijkt schreef:

  Nog afgezien van het feit dat de 2e kamer door opeenvolgende dichtgemetselde ‘regeerakkoorden’ de facto buitenspel is gezet, samen met de moordende fractiediscipline, lijkt er een ernstig tekort te zijn aan kennis van zaken op specialistische beleidsterreinen.
  Je zou toch mogen verwachten dat beleid, met vaak vergaande consequenties voor burgers, gestoeld is op uitvoerig onderzoek. Niet alleen van rijksorganen of z.g. onafhankelijke commissies , maar ook en juist van kritische wetenschappers.

 10. Complurk schreef:

  De meetmethoden en rapportage van het RIVM blijken onvoldoende solide, volgens de laatste berichten van o.a. Rutger van den Noord c.s.
  Zou het TNO-rapport – plotseling deze week verschenen – vergelijkbare meetmethoden hanteren? Ze zijn internationaal afgestemd. TNO zelf zegt “modellen kunnen er tot 50% naast zitten. Het begrip van de stikstofproblematiek bevat essentiële onzekerheden in de bepaling van emissies, bepaling van atmosferische concentraties en de processen die tot depositie leiden.”
  Juristen adviseren de Tweede Kamer om geen wetgeving te baseren op onvoldoende scherpe en vage meetresultaten.
  Het pleit is zo naar mijn idee wel beslecht. Maar de overheid zal zich wel weer geen betrouwbare overheid tonen. Men kan het landsbestuur niet vertrouwen.

 11. Ravian schreef:

  Het begint er al mee dat er iets onnatuurlijks in stand moet worden gehouden, zuiver omdat een groep milieu gekken dat wil.
  Bepaalde gronden zijn in het verleden door menselijk toedoen verarmd, waardoor de originele flora en fauna plaats gemaakt heeft voor “arme grond” flora en fauna, en nu deze grond in haar oorspronkelijke toestand “dreigt” terug te keren moeten wij “de natuur gaan beschermen”.
  En als het hier nu nog om unieke “bedreigde” soorten ging, maar dat is dus niet zo.
  Het is gewoon weer een kostbaar eco-tuinier project waarbij de natuur in een dwangbuis gestopt moet worden om te voldoen aan een of ander groenlinks door henzelf gecreëerd ideaalbeeld.
  Als “we niets doen” verandert heide en zandverstuiving in weelderig bos, dat moeten we dan blijkbaar niet willen met zijn allen.
  Het welbekende “global warming” is net zo’n verhaal.
  Het klimaat is aan het bijkomen van de laatste ijstijd, dat betekend opwarming, en bij die opwarming hoort een hoger CO2 niveau, ook zonder menselijke invloed.
  Het “verschrikkelijke” gevolg van die stijgende temperatuur, en bijbehorend hoger CO2 niveau, is dan een groenere aarde, en krimpende woestijnen, oftewel meer vreten voor de explosief groeiende wereldbevolking.
  Ook dat moeten we blijkbaar niet willen met zijn allen.
  De “progressieven” proberen, totaal kansloos overigens, het al miljarden jaren gaande zijnde aardse evolutie proces tot stilstand te brengen, en het enige dat ze daadwerkelijk gaan realiseren is het terugdraaien van de menselijke vooruitgang.
  Terug naar de armoede en ellende van vóór de industriële revolutie.
  Ze kunnen zichzelf beter “regressieven” noemen.

 12. carthago schreef:

  Update.Volgens Bokito zijn het geen Oelewappers maar Blobbers.Recht zo die gaat.

 13. LT schreef:

  @Complurk; het gaat niet alleen om solide meetmethoden en rapportage. Of kwalitatief hoogwaardige metingen, zoals ik het RIVM hoor roepen in verweren op TV..Het gaat mede om de toepassing en interpretatie van juiste normeringen en inzichten. Zijn die normeringen/inzichten ook juist? Oftewel; je kunt iets juist meten, maar of die meting zinnig is voor de beoogde doelstellingen? Vanuit welke optieken is hierbij naar de beoogde doelstellingen gekeken? Zijn andere optieken hierin meegenomen?

  Verder hoor ik dat het verband tussen de stikstofuitstoot en natuurdoelstellingen nog niet, of onvoldoende wetenschappelijk is aangetoond. (Daarboven; zijn de beoogde natuurdoelstellingen werkelijk zo zinnig bezien vanuit andere optieken?) Hoe kun je dan doeltreffende en zinnige maatregelen nemen?

  Daarnaast hoorde ik dat de RIVM/D-66 (GL) visie vanuit sommige wetenschappers worden gesteund. Er zijn echter ook afwijkende visies vanuit andere wetenschappers, waarbij deze laatste wetenschappers direct volgend en in 1 adem vanuit D-66 in diskrediet worden gebracht (op nogal onzinnige grond).

  Bij mij staan dan alle seinen op rood. Daarbij ook nog onbehoorlijk bestuur? Alarmbellen aan.