DE WERELD NU

Klimaathoax en juridisch onbenul – een hysterisch probleem

Klimaathoax

Recht spreken over zaken waarvan men niets weet. De klimaathoax is voor Nederlandse rechters te moeilijk, maar die weigeren dat te erkennen. Wat volgt is totale waanzin.

Rechtszaken op basis van wetenschappelijke bevindingen zijn hoogst dubieus als een rechter moet beslissen wat waarheid is, zonder daarvoor de kennis in huis te hebben. De klimaathoax is een klassiek voorbeeld, en vandaag in het hoger beroep in de Urgenda-zaak heeft het Hof in Den Haag zelfs opnieuw de regering opgedragen beleid te ontwikkelen op basis van een niet-bestaand CO2-probleem.

in het ongelijk gesteld worden is voor de overheid kennelijk al voldoende probleem geweest om een regeerakkoord van de gekken te hebben opgesteld vorig jaar, maar dit blijkt het hof niet genoeg. De hubris van de zittend rechterlijke macht werd nog nooit zo pijnlijk geopenbaard. Wat is de redenatie achter deze humbug?

Volgens het Hof is er een verband tussen de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van de aarde. De opwarming van de aarde zorgt voor ‘een reëel en dreigend gevaar’.
En omdat de Staat volgens het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens een zorgplicht heeft ten opzichte van haar burgers, moet de staat maatregelen nemen.

We zien hier een interessante tweetrapsraket die op alle punten niet deugt, maar dat is mede ook doordat de lanceerbasis niet in orde is. Zodat ik die eerst eens benoemen ga, maar dat vereist een debunking van de basis waarop het Hof zijn oordeel vormde, zijnde de ‘wetenschappelijke’ basis onder dit verhaal, dat de door de mens gegenereerde extra uitstoot van broeikasgassen de aarde op zou warmen. Diverse wetenschappers die op de hoogte zijn met de omvang van de wereld hebben er al op gewezen dat veel van de klimaathoax is gebaseerd op een beperkt voorstellingsvermogen van de omvang van de wereld. De wetenschappelijke basis onder het hele verhaal is bijzonder dun, en zoals dit weekend hier op VoL wetenschapsfilosofisch werd gedemonstreerd, heeft de hele aanpak er van tot nog toe weinig met wetenschap te maken.

Het Hof baseert zich mede op een meerderheid van wetenschappers. Hoe deskundig die wetenschappers op dit specifieke gebied zijn? Daar heeft het Hof geen benul van. Daarmee is het a priori al gediskwalificeerd, maar dat durft het zelf klaarblijkelijk niet uit te spreken. Al vermoedt ik eerlijk gezegd dat het Hof rechtsfilosofisch niet voldoende geëquipeerd is – maar weinig Nederlandse rechters hebben zich ooit rechtsfilosofisch hoeven bekwamen, en dat probleem wordt eerder groter dan kleiner.

Bijkomend is dat het Hof de overheid niet vertrouwt de juiste conclusies te trekken uit het wetenschappelijke materiaal dat voorhanden is. An sich, – en dat is ironisch – heeft het Hof daar gelijk in. Het meest recente regeerakkoord bewijst onweerspreekbaar de volkomen incompetentie van onze regering op dit vlak. Zelfs rekenkundig bleken de opstellende politici (en hun adviseurs!!) op zijn best imbeciel te zijn.

Nu na de afspraken de rekening moet worden opgemaakt, blijkt dat de enorme bedragen die dit kabinet reeds ver over haar regeerperiode heen begroot, vrijwel totaal zinloos zijn het beoogde doel te bereiken. Helaas wil het Hof juist dat de regering nog meer doet, met nog minder te verwachten resultaat – dat zij hiermee haar eigen incompetentie beyond doubt demonstreert is bij de rechters van het Hof nog niet doorgedrongen. Kan het erger?

Nauwelijks. Maar de referentie aan de Rechten van de Mens als basis van haar dwangbevel is een dappere poging, dat wel. Ik citeer opnieuw:

… de Staat volgens het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens een zorgplicht heeft ten opzichte van haar burgers, moet de staat maatregelen nemen.

Wat als nu blijkt dat de ontwikkelingen van ons klimaat vooral door het gebrek aan activiteiten van buitenlandse overheden wordt veroorzaakt (dat is zelfs in het geval van het CO2-verhaal namelijk het geval)? Dan zou de logische conclusie zijn dat als deze buitenlandse overheden weigeren mee te gaan in de beslissing van dit Haagse Hof, onze overheid met alle middelen zou dienen te pogen die buitenlandse overheden te dwingen. In ultimo zou dat op basis van deze redenatie Nederland dwingen hen de oorlog te verklaren teneinde deze zaken elders af te dwingen.

Zodat ook logisch redenerend moet worden geconcludeerd dat het Hof in Den Haag de intellectuele bekwaamheid miste in deze zaak recht te spreken door zichzelf als onbekwaam te verontschuldigen.

Intussen moeten we maar hopen dat de Raad van State voldoende kritisch vermogen weet te mobiliseren om de uitspraken van rechtbank en Hof in Den Haag door de shredder te halen. Rechters die zich met verplichtingen tot overheidsbeleid bemoeien, gekker moet het niet worden. Ook niet als de moderne Trias Politica ingewikkelder geworden is dan ooit werd gemeend nodig te zijn.

-/-/-/-/-/-/-/-

Voor de liefhebbers nog een half uur uitleg van een Nobelprijswinnaar waarom de klimaathoax is gebaseerd op pseudowetenschap. Alles wat hieronder wordt gezegd staat nog steeds kaarsrecht overeind, maar de gelovigen in de klimaathoax negeren dat liever.

Duur 32:09

Publicatie 11 mei 2013

We leven nu eenmaal in een tijd dat geloof in emotionele vertellingen en gejank van emotioneel instabiele personages serieuzer worden genomen dan degelijke wetenschapsbeoefening. Ten overvloede wellicht nog een mooi voorbeeld deze week in de VK, de wijze van denken van de bekende ‘wetenschapsjournaliste’ Asha ten Broeke.

Klimaathoax


UPDATE

Na reacties en meer voelde ik me een dag later verplicht een update te maken die ook recht doet aan de specifieke juridische kant van de zaak. Die vindt u hier

8 reacties

 1. Niets is wat het lijkt schreef:

  Dit is allemaal echt niet te geloven.
  Tijd dat Rutte en de rest nu een machtswoord gaan spreken.
  Er is namelijk geen sprake meer van polderen of compromissen, er is een regelrechte linkse terreur gaande.

 2. FerdinandK schreef:

  Begin nu pas door te krijgen, waarom het KNMI de temperatuurmetingen in het verleden gehomologiseert heeft. Vroeger, was dus veel minder warm dan heden.
  Daarom moet er nu meer actie ondernomen worden. Godsamme, dat dit hedentendage kan, sjoemelen met de verkregen metingen.
  Eerst het thermometer huisje verplaatsen, toen werd het plotseling warmer in De Bild, dan in Nederland. Nu de metingen “aangepast”, omdat dat beter is.

 3. Der Ganzumsonst schreef:

  Een oproep aan alle klimaat (CO2) sceptici in Nederland.
  Wat voor zin heeft het om in gesprek te blijven met ideologisch verdwaasden en charlatans ?
  De paradigma verschuiving heeft reeds plaatsgevonden, het broeikaseffect is non-existent.
  https://twitter.com/NikolovScience
  Dit nieuwe paradigma wordt niet bestreden maar doodgezwegen omdat er niet tegen valt te argumenteren.
  Het wordt tijd om een keuze te maken, al zal dat Uw inspanningen uit het verleden tot een futiliteit reduceren.
  En Ja, U heeft zich te veel laten inpakken door de consensus, door slechts op details van mening te verschillen. Er valt geen acuut probleem op te lossen, ook niet met kernenergie trouwens.
  Je kan wel redeneren dat wanneer er dan toch kapitalen worden gespendeerd, dat je met kernenergie uiteindelijk iets nuttigs overhoud in plaats van enkel schroot.
  De dreiging van een klimaatbeleids-catastrofe wordt te groot om nog langer over details te delibereren.

 4. Thomas schreef:

  Of CO2 uitstoot nu wel of niet met opwarming te maken heeft doet er in feite weinig te als andere landen niet meedoen zoals terecht wordt vermeld in de volgende zin:

  Wat als nu blijkt dat de ontwikkelingen van ons klimaat vooral door het gebrek aan activiteiten van buitenlandse overheden wordt veroorzaakt (dat is zelfs in het geval van het CO2-verhaal namelijk het geval)?

  Als andere landen zoals China niet meedoen heeft het voor Nederland geen zin . Het verhaal lijkt dan op de muis en de olifant die over een brug lopen en waar de muis tegen de olifant zegt: “wat stampen we weer hard vandaag”.

 5. IA schreef:

  De staat moet eigenlijk maar een ding… Bestreden worden!

 6. Daan schreef:

  Urgenda en de Staat stonden tegenover elkaar in deze zaak. Maar ze waren het op grote lijnen wel met elkaar eens. Bijvoorbeeld op de volgende punten:

  – klimaatverandering is een groot probleem,
  – het komt naar alle waarschijnlijkheid door menselijk handelen,
  – er is een grote noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
  – en die uitstoot tot circa nihil te brengen tegen 2050.

  Dat vindt Urgenda. En dat vindt de Staat.

  Dat heeft de rechter niet zelf bedacht.

  Het enige waar Urgenda en de Staat over twistten, is de vraag of de reductie in 2020 20% moet zijn (de Staat), of 25% (Urgenda).

 7. huls schreef:

  Vervelend dit allemaal na de koudste september in 10 jaar en de nachvorst die er een maand eerder dan normaal.
  Wanneer stoppen we met fatsoenlijk zijn tegen deze mallen en dwazen en gaan we de klimaatfanaat gewoon uitschakelen?

 8. LT schreef:

  Over de klimaathoax kwam afgelopen week naar voren dat de belangrijkste dataset van de IPCC niet deugt en een niveau heeft van het werk van een eerstejaars student:

  http://joannenova.com.au/2018/10/first-audit-of-global-temperature-data-finds-freezing-tropical-islands-boiling-towns-boats-on-land/

  Dr McLean audited the HadCrut4 global data from 1850 onwards for his PhD thesis, and then continued it on afterwards til it was complete:
  “I was aghast to find that nothing was done to remove absurd values… the whole approach to the dataset’s creation is careless and amateur, about the standard of a first-year university student.”
  – John McLean

  His supervisor was Peter Ridd, famously sacked for saying that “the science was not being checked, tested or replicated” and for suggesting we might not be able to trust our institutions.
  (…)
  Climate Bombshell: Global Warming Scare Is Based on ‘Careless and Amateur’ Data, Finds Audit

  McLean’s report could scarcely have come at a more embarrassing time for the IPCC. On Monday, it will release its 2018 Summary for Policy Makers claiming that the global warming crisis is more urgent than ever. But what McLean’s audit strongly suggests is that these claims are based on data that simply cannot be trusted.

  Wat betreft ‘wetenschapsjournaliste’ Asha ten Broeke:
  Wat is wetenschap en rechtvaardigheid zonder rationaliteit en objectiviteit? Geen wetenschap, geen rechtvaardigheid, maar valse feministische linkse terreur.