DE WERELD NU

Klimaathoax en -akkoord – zo doen zij dat dus – II –

hoe een parlement de democratie af schaft 5

Gisteren liet ik zien hoe de linkse partijen de klimaathoax hanteren. De middenpartijen (voorheen abusievelijk als rechts beschouwd) gaan er anders mee om, maar met hetzelfde resultaat.

De meegaandheid van de voorheen rechtse partijen met de klimaathysterie toont nog iets ernstigers dan een zwakke ruggegraat: een volledig gebrek aan ideeën dan wel visie op de toekomst. Dat de toekomst geen gelopen race is beseft men in die kringen beter dan bij de partijen ter linkerzijde.

Dat gebrek aan ideeën – en de angst voor maatschappelijke ontwikkelingen waarop zij geen antwoord wensen te formuleren – drijft de middenpartijen de linkse achterna. Dat vertaalt zich in een conformatie aan de klimaathysterie, vooral omarmd vanuit de oude gedachte dat een gemeenschappelijke vijand (het veranderende klimaat) het land zou kunnen verenigen achter een groter doel dan de bestaande maatschappelijke divergentie. Een oorlogsverklaring als middel een land te verenigen is overigens geen nieuw middel.[1]

In zekere zin verklaren de oude partijen daarmee ook de oorlog aan het rechtse deel der natie – juist uit angst dat een (verdere escalatie van een) dergelijke politieke burgeroorlog onvermijdelijk zal blijken. Dat deze ontwikkeling hierdoor mede onafwendbaar zal zijn door de angsten en de lafheid van diezelfde middenpartijen verdwijnt achter het scherm dat men zelf optrekt tegen de oprukkende realiteit.

Zoals de middenpartijen eigen is, poogt men dit mede te bereiken door uitstel en geschipper. Het gesloten Klimaatakkoord wordt gebagatelliseerd, en nu de bizar hoge kosten duidelijk worden (aan de beschikbaarheid van geld is bij linkse partijen nog nooit een gedachte gewijd) – ook per capita – zien we binnen de voorheen rechtse nu middenpartijen rumoer ontstaan. Niet vanuit overtuiging, dat is nu juist het probleem:

De ingrijpende klimaatplannen van het kabinet en polderpartijen leiden bij VVD en CDA tot rumoer. Diverse prominenten maken er gehakt van.
„Ik denk dat mensen er weinig van begrijpen”, zegt scheidend commissaris van de Koning van Noord-Holland Johan Remkes (VVD). Ook CDA-senator Joop Atsma roert de trom. „Ik ben heel kritisch. Ik wel.”

Een typisch gevalletje van het spelen van good cop/bad cop. Door te laten zien dat er ook kritische geesten binnen hun partijen aanwezig zijn hopen de middenpartijen hun kiezers in ieder geval voor het overgrote deel vast te houden. Ongetwijfeld worden een aantal maatregelen de komende tijd financieel wat verzacht- en zullen de linkse partijen moord en brand schreeuwen. Net alsof er iets gebeurt. Maar meer dan schijn zal dat niet zijn, het is een voorbeeld van verdeel en heers. Door de hoop binnen hun natuurlijke achterban op matiging en afschaffing levend te houden (kwartje van Kok? Dat was tijdelijk!!). Premier Rutte zal er afsluitend nog een paar leugentjes aan spenderen en dan hoopt men dat de trein verder rijden kan.

En waarschijnlijk is dat zo. Door het te reduceren tot een spel van onderhandelingen went de burgerij aan het idee dat ze geplukt wordt. Dat de afgrond voor de onderklasse voor steeds meer mensen snel verder nadert? Per saldo is die groep kleiner dan dat zij nodig lijkt, maar dat kan een misrekening blijken. Desalniettemin is het akkoord met ‘links voor de middenpartijen nu belangrijker dan hun eigen afkalvende achterban tevreden stellen.

VVD-minister Eric Wiebes (Economische Zaken) en partijgenoot Ed Nijpels presenteerden afgelopen vrijdag glunderend in perscentrum Nieuwspoort het klimaatakkoord.
Maandenlang onderhandelde het kabinet met tal van polderpartijen over deze rigoureuze vergroeningsoperatie. Het moet ertoe leiden dat de CO2-uitstoot in ons land in 2030 bijna is gehalveerd.

Het rumoer bij de middenpartijen nu zal nergens toe leiden – dat hebben we vaker gezien, en dit is niet meer dan er een verlengstuk van. Met ook nog eens dezelfde drijfveren; de weigering de veranderende maatschappelijke werkelijkheid te willen adresseren.

En de rechtse partijen? Het is treurig te moeten constateren dat die zich in het huidige politieke krachtenveld nog steeds het meest eenvoudig laten definiëren als niet-Links. Anderzijds is dat wel degelijk een krachtige stellingname, gezien de hysterische pressie die de linkse partijen zich menen te moeten veroorloven. Want ook zij zien het gevaar van een ‘verrechtsing’ – ook te vertalen met een herstel van het gezond verstand. En al bedreigt die ‘verrechtsing’ hun electorale positie niet direct, door de afkalving bij de middenpartijen zullen zij er desondanks steeds meer houden.rekening mee moeten. Indien rechts pal staat, en aan de eigen ideeën vast houdt, wordt links steeds ernstiger geëxposeerd als een groep van de realiteit afdrijvende hysterici met een irreële drang naar een toekomst die zeker nooit zal bestaan.


 1. Het was een van de voorstellen die werden besproken met president Lincoln om de uitbrekende Amerikaanse Burgeroorlog te voorkomen. Secr of State William Seward stelde zelfs een oorlog met Rusland voor.

Deel 1 van deze analyse verscheen gisteren al.

5 reacties

 1. Voight-Kampff schreef:

  Hierbij mijn analyse.

  De discussie aangaande het probleem kan niet worden afgedaan met een links versus rechts discussie. We hebben te maken met een partijkartel dat de staat heeft gestolen.

  Zie vooral mijn mijn motivatie in deel 1.

  De strijd die hier gaande is gaat tussen het volk versus de gehele politiek, inclusief de rechterlijke macht.

 2. Voight-Kampff schreef:

  Ik neem aan dat deel 3 ingaat op de conclusie van de analyse ?

  Met vervolgdelen in de serie: swot-analyse, strategie, plan van aanpak en risico-analyse 😉

  Want we zijn het er ondertussen over eens dat de huidige situatie van overheersing niet langer houdbaar is, toch?

 3. reageerbuis schreef:

  Vraaggesprek met Rutte in Volkskrant 23 december 2018 :Waarom moet Europa zo snel klimaatmaatregelen nemen, terwijl in de VS, India en China de uitstoot toeneemt?
  ‘Ik heb samen met Sigrid Kaag in september een gesprek gehad met António Guterres, SG VN (secretaris-generaal van Verenigde Naties, red.). Ik kreeg twee stukken huiswerk die ik van harte heb aangenomen. De eerste is: kijken of de doelstelling voor CO2-reductie in Europa omhoog kan naar 55 procent. Daar waren we al mee bezig vanwege het regeerakkoord. Daarin is mijn grootste partner Emmanuel Macron.
  ‘De tweede taak had ik nog minder scherp: Guterres helpen om dat ook in de wereld voor elkaar te krijgen. In alle gesprekken die ik nu heb – bij de G20, alle één-op-ééns, als de Chinese premier op bezoek is – stel ik dat aan de orde. Het is in het Nederlands belang dat het Verdrag van Parijs wordt gehaald. Anders gaat de opwarming gewoon door. Daarom was ik ook bij de start van de klimaattop in Katowice, als een van de weinige Europese regeringsleiders. Teleurstellend dat er maar drie of vier waren, maar ik blijf eraan trekken.’

 4. thea schreef:

  Rutte is dus niet goed bij zijn hoofd.
  Mogelijkheid 2 is dat hem een leuke baan is beloofd als eind van zijn carriere.

 5. Johan P. schreef:

  Het is en blijft een groot onzin verhaal.
  Het westen moet zo nodig de CO2 gaan reduceren, maar :

  – het is onbekend hoeveel procent er eigenlijk te wijten is aan menselijk handelen. Wetenschappelijke meningen daarover lopen zover uiteen dat er van consensus geen sprake is, laat staan dat er enige vorm van bewijs is. Computermodellen doen voorspellingen en zijn geen bewijs en zitten er constant zo ver naast dat ze niet serieus kunnen meetellen in de bewijsvoering.
  – naar opkomende economieen die meer vervuilende productiemethodes gebruiken wordt niet gekeken
  – de mogelijkheid van reductie door kernenergie, wat zeer significant zou zijn, wordt weggelaten
  – het westen moet de CO2 uitstoot tegengaan, maar tegelijkertijd enorme massa’s immigranten toelaten, die allemaal op Europees niveau gaan verbruiken en dus de uitstoot enorm verhogen

  (Ik heb mijn gebruikersnaam lichtelijk aangepast, aangezien mijn vaste emailadres door microsoft is geblokkeerd)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.