DE WERELD NU

Klimaathoax en -akkoord – zo doen zij dat dus – I –

hoe een parlement de democratie af schaft

“Zo doen wij dat dus” was de titel van het boekje waarin Maarten van Poelgeest eind jaren tachtig op egocentrische wijze zijn successen als studentenleider beschreef. GroenLinks ademt die sfeer nog steeds, inclusief het egocentrisme waarom Van Poelgeest vervolgens zo terecht werd verguisd.

Van Poelgeest? Die is thans huisman maar lang ook wethouder namens GroenLinks in Amsterdam. Publicitair handiger, maar weinig wijzer sindsdien. Treurige noot: zijn eertijdse opvolgster Sharon Dijksma als studentenleidster is nu ook wethouder in Amsterdam.

De hele wijze waarop de klimaattafels zijn gearrangeerd, hoe de besluitvorming er op werd doorgedrukt en de wijze waarop de grootste belangengroep – de bevolking van Nederland – werd buitengesloten van elke inmenging verraadt zowel diezelfde attitude als de angst voor het groeiende ongenoegen over het heersende schrikbewind.

Angst is namelijk een sterker middel om zaken er bij mensen door te jagen dan overreding. Met name de angst voor zaken die niet aanwijsbaar en niet kwantificeerbaar zijn, want de hele klimaathoax is als je er dieper in graaft vooral gebaseerd op de angst voor het onbekende, gecombineerd met angst voor de gevolgen van technische vooruitgang en de angst voor allerlei soorten chemicaliën. Zodat de angst voor CO2 eenvoudiger is aan te wakkeren dan voor wat dan ook. Niet alleen is alleen het gebruik van de formule van CO2 al een aanpak die angstaanjagender is dan als je het gewoon koolzuur noemt (waarmee bier en cola vol zitten, om maar wat te noemen), maar het stelt in staat door het te chemicaliseren om grote groepen mensen al op voorhand te overtuigen van een gevaar dat niet bestaat. CO2 is het enige voedsel van planten naast water en sporenelementen dat via de wortels uit de grond wordt betrokken. De wereld KAN NIET zonder CO2. Wat niet wegneemt dat een poll die het bestrijden van CO2 tot regeringsprioriteit één zou verklaren door een aanzienlijk aantal mensen zou worden gesteund.

Recent zag ik diverse artikelen en tweets waarin mensen uitgebreid spraken over de giftigheid van CO2. Dat zal best, wat mij betreft. Niets van 100% zuiverheid waarin je verkeert is niet dodelijk. De atmosfeer bevat 20% zuurstof, en als dat 30% zou zijn verbranden de longen van elk leven wezen op aarde. Laat staan 100% – het is te bezopen voor woorden. Juist alle angstverhalen ronde klimaathoax miskennen de fijne nuances van de wereld waarin wij leven, maar eveneens hoe stevig die fijne nuances verankerd zijn. Het idee dat wij invloed hebben op die nuances is bijna lachwekkend, maar is de basis van alle klimaathoaxen. En we hebben er een stel gehad, de afgelopen vijftig jaar. Zure regen, het gat in de ozonlaag en de angst voor een nieuwe ijstijd herinner ik me zelf heel levendig, maar er is meer geweest. De Club van Rome die voor het einde van de voedselmarges  is er ook een voorbeeld van.

Dat betekent niet dat we niet zuinig zouden moeten zijn op onze leefomgeving – wij gaan eerder ten onder dan et leven op aarde, en dat is het meest serieuze dat je er over zeggen kunt. Goed rentmeesterschap – on een versleten term te gebruiken van een partij die bewezen heeft dat niet aan te kunnen – is essentieel.

Maar het bewijs dat er in het geheel geen acute noodzaak wordt gevoeld bij de echte aanjagers van de hysterie is even eenvoudig te leveren als dat het pijnlijk is. De overbevolking van onze planeet en de wijze waarop die vorm kreeg en krijgt mag niet ter discussie worden gesteld. Het Marrakesh-pact zou bij de klimaathysterici een grote bron van onrust hebben moeten zijn – als men zichzelf en de eigen argumenten serieus genomen had. Al die migrerende mensen zijn nieuwe consumenten die in het ontvangende westen de CO2-uitstoot zullen doen toenemen of minstens in stand zullen helpen houden. Enorm zelfs. Hoort ù er iets over?? Het ontbreken van elke reflectie hier op vertelt het hele verhaal. Er is geen acute noodzaak, maar wel moeten we netter om gaan met wat we hebben. Kwaad kan dat sowieso nooit, en de nonchalance waarmee mensen met de natuur om ons heen om gaan doet inderdaad vaak pijn aan je ogen.

De enige reden om iets te nemen dat als angstbeeld nauwelijks kan worden aangevallen door politieke partijen is dat het de bezorgden eeuwige steun garandeert. Tot de volgende paniek, die ongetwijfeld zich opnieuw zal richten op problemen met chemische stoffen, of de noodzaak van de al even gehate kernenergie als tussenoplossing als de huidige gepropageerde middelen niet blijken te werken. Iets waarop je wachten kunt, want de remedie is nog ondeugdelijker dan de analyse waarop zij is gestoeld.

Maar die macht die het oplevert – daar gaat het om. Zo doen zij dat dus. Vandaar dat ook de SP tot de mede-indieners behoort, om direct na ondertekening wanhopig te gaan kermen dat het de arbeider zo zwaar treft. De onderklasse waarvoor zij zegt op te komen wordt hiermee ernstig vergroot. Hypocrieter èn kenmerkender zul je het niet vinden. Zo rollen de linkse partijen.


Morgen – de ‘midden’ en ‘rechtse’ partijen.

10 reacties

 1. N.G. schreef:

  Begin deze eeuw vlak voor verkiezingen was ik op een groot congres in Zuid-Holland over stijging van de zeespiegel. Er was de gebruikelijke lezing met lichtbeelden. Spreker beweerde dat stijging van temperatuur en zeewaterspiegel iets nieuws zouden zijn. Toen ik dat met feiten weersprak, kwamen er buitengewoon agressieve reacties van panel en mensen in de zaal. Pas toen begreep ik waar ik verzeild was geraakt: een nep-congres gebaseerd op een voorgekookt samenweefsel van leugens en bangmakerij georganiseerd door een kongsis van (grote) aannemers die probeerden (nieuwbakken) politici wijs te maken dat er acuut gevaar dreigde en dat ze liefst die dag nog als aannemer aan de slag zouden moeten met dijkverzwaringen e.d.

 2. thea schreef:

  De klimaathysterie is een voorgebakken plan om bereidheid te scheppen voor de uitstoot belasting. Echter het enige doel is belastinginkomsten te genereren om de terugvallende aardgas inkomsten te compenseren. Het is wel erg toevallig dat vlak voor het
  “klimaat akkoord ” en het tekenen van het Marrakesj pact het referendum ijlings is verdwenen.

 3. Voight-Kampff schreef:

  Het is duidelijk dat er een coup van de overheid op het volk heeft plaatsgevonden. Men regeert per decreet zoals in een dictatuur vanzelfsprekend. Echter niet in een democratie. En daar wringt de schoen. We kunnen lijdzaam afwachten op de volgende ingrijpende maatregel of een begin maken met verzet.

  Welnu, de vraag die zich laat stellen is hoe het volk de coup van overheersing van de staat op het volk ongedaan kan maken? Het betoog van Hannibal biedt twee kernzinnen die richting geven aan probleem & oplossing:

  “… hoe de besluitvorming er op werd doorgedrukt en de wijze waarop de grootste belangengroep – de bevolking van Nederland – werd buitengesloten …”

  “De enige reden om iets te nemen dat als angstbeeld nauwelijks kan worden aangevallen door politieke partijen is dat het de bezorgden eeuwige steun garandeert.”

  PROBLEEM
  Institutioneel van aard; eigendomstitel. Net als bv een auto of een huis kent de staat een rechtmatige eigenaar. De eigenaar van de staat is het volk. Normaal gesproken dient het volk haar rechten en plichten vast te leggen in een contract (de grondwet) om haar belangen te beschermen en overheersing door de staat te voorkomen, inclusief ontbindingsovereenkomst.

  Welnu, de Koning van Oranje was het volk even voor en heeft de grondwet opgesteld en daarmee tevens de basis gelegd voor een bewust gecorrumpeerde staatsinrichting. Op basis van deze gecorrumpeerde grondwet kon er een staatsvorm en bestuursmodel worden opgetuigd dat ruimte bood aan de elite om het volk te overheersen. We weten er ondertussen alles van.

  Kortom, de politieke kaste (partijen) heeft de staat gestolen en bemand met hun netwerkvriendjes. Hiermee is verklaard waarom de bevolking van Nederland werd buitengesloten, zoals door Hannibal gesteld.

  OPLOSSING
  De legitieme oplossing ligt dus bij het elimineren van de uitvoerend apparaat van de elite; de politieke partijen. Deze opereren sowieso ongrondwettelijk (niet benoemd in grondwet).

  Welnu, in theorie is het doel van het elimineren van de politieke partijen en het teruggeven van het parlement aan het volk uiterst eenvoudig te realiseren met het uitvoeren van een vier stappen plan:

  - Oprichten politieke partij Nederland Onafhankelijk;

  – De verkiesbare 150 leden selecteren op basis van 355 gemeenten. Dit levert 1 kandidaat kamerlid op per 2,3 gemeenten (355 Gemeenten:150 huidige Kamerleden);

  - Bij meerderheidspositie na de Parlementsverkiezingen in 2020 kan overgegaan worden tot het aannemen van een wet die voorziet in uitbreiding van het parlement tot 355 leden conform de gemeentelijke indeling;

  - Ook even per wet regelen dat 50% van de parlementsleden om de twee jaar herkozen worden om groepsvorming te voorkomen.

  Voila, een geografische indeling waarbij iedere kiezer een vertegenwoordigend parlementslid als het ware om de hoek heeft wonen. Een parlement van en voor het volk. De politiek partijen houden dan op te bestaan, indien het onderworpen volk de logica inziet van dit plan en liever geen geel vestje aantrekt.

  O ja, de senaat dient ook te worden afgeschaft wegens samenspanning met het parlement. Want een eventuele geografische vertegenwoordiging in de senaat per provincie maakt een groep van 12 te bevattelijk voor groepsvorming.

  Nederland mijn vaderland en niet van de politieke partijen.

  Wellicht iets voor Hannibal om te overwegen als het schrijven van overigens uitstekende analyses als therapie is uitgewerkt 😉 ?

 4. Johan P schreef:

  @Voight-Kampff
  Ik zou niet zover willen gaan de senaat af te schaffen. Er dient een soort controlerende instantie te zijn. Dat de huidige vorm niet voldoet is duidelijk, maar dat wil voor mij nog niet zeggen dat het idee maar moet worden afgeschaft.
  Ik zou de plannen dan ook iets anders opzetten.
  1 – nieuwe grondwet. Hierin dienen niet alleen de rechten, maar ook de plichten van burgers te worden vastgelegd. Rechten en plichten dienen in balans te zijn en duidelijk omschreven.
  Deze grondwet moet ook een duidelijk artikel bevatten dat er nooit een internationaal verdrag mag worden afgesloten dat tegen de grondwet in gaat, tenzij de bevolking dmv een referendum dit verdrag accepteert met een minimaal percentage van 60% voorstemmers.
  Tevens dient te worden vastgelegd dat iedere wet en ieder verdrag een maximale looptijd moet hebben waarna er kan worden gekozen voor verlenging, aanpassing of opzeggen.
  De grondwet dient te worden ondersteund door een grondwettelijk hof dat wetten en verdragen kan toetsen.

  2 – democratische vertegenwoordiging. Verbod op politieke partijen omdat hierin het partijbelang boven de vertegenwoordiging wordt gesteld. Vertegenwoordigers worden gekozen en dienen verantwoording af te leggen aan hun kiezers en niet afhankelijk te zijn van partijbelangen. Belangrijke zaken moeten per referendum vooraf worden be-oordeeld, waarbij een afgedwongen referendum achteraf als corrigerende maatregel overeind moet blijven. Alle referenda worden bindend. Een voorstel als het uwe, met een vertegenwoordiger per district zou prima werken, hoewel ik het bestuur/de regering liever gevormd zou zien worden door een selectie van deze personen in een tweede ronde verkiezingen. Hoe groter de groep, hoe kleiner de kans dat er iets is waar men het over eens kan worden.
  Ik zou termijnen van 6 jaar voorstellen, zodat iedere 2 jaar 1/3 van de zetels wordt herkozen, maar iedere 2 jaar 1/2 zou best acceptabel kunnen zijn.
  3 – kiesrecht. Slecht diegenen die meebetalen aan het stelsel krijgen stemrecht. Stemrecht wordt pas verworven na minimaal 4 jaar full-time werk en betalen van inkomsten belasting. Passief kiesrecht alleen voor diegenen die al minimaal 6 jaar werkervaring hebben, waarvan minimaal 2 jaar ‘op de vloer’. Alleen werkervaring bij commerciele bedrijven geldt. Voor het kandidaat stellen moet men een eed afleggen waarin men trouw zweert aan de grondwet en het Nederlandse belang zal dienen boven alle andere zaken.
  Zowel actief als passief kiesrecht is voorbehouden aan diegenen die uitsluitend de Nederlandse nationaliteit hebben.

  Burgerschap. Ik zou de voorkeur geven aan meerdere soorten van burgerschap. 2e klasse voor diegenen die niet meebetalen in de vorm van inkomstenbelasting. Men zou ook de mogelijkheid moeten hebben om bijvoorbeeld te kiezen voor een lager belastingtarief en daarmee het stemrecht op te geven indien men geen interesse heeft in politiek. 1e klasse zijn diegenen die wel inkomstenbelasting betalen en daarmee stemrecht krijgen. Geen andere voorwaarden in de klassiek vorm van ‘klasse’. Naast burgerschap de ingezetenen, zij die hier wonen maar geen burgers zijn. Deze personen hebben geen stemrecht. Burgerschap klasse 2 kan pas worden verkregen na minimaal 5 jaar ingezetene zijn met werk en zonder strafblad. Burgerschap klasse 1 pas verkrijgbaar na minimaal 4 jaar klasse 2 met werk.
  Zware vergrijpen dienen altijd een automatisch verlies van stemrecht met zich mee te dragen.

  Herziening van het strafrecht, van de grond af aan, maar als ik daarover ga beginnen ben ik morgen nog niet klaar.

 5. Voight-Kampff schreef:

  @JohanP.

  Een goede toevoeging w.b. termijn van 6 jaar voor kamerleden en 1/3 wissel per 2 jaar.

  In mijn voorstel wordt controle gelegd bij de rechterlijke macht – die wordt geleid door een Opperrechter – ipv bij de senaat. Daar controle van wetten wetmatig is van aard.

  Mijn algemene tendens is dat iedereen direct wordt gekozen en dat beroepspolitici geen kans krijgen om bezit te nemen van het staatsapparaat.

  Categorie burgers mbt stemrecht is zeker een goede overweging. Hierop voortbordurend kan men bv dubbel stemrecht geven aan betalende burgers. Ik vind overigens dat steun dient plaats te vinden op basis van of nettobedragen en/of voedselbonnen om te voorkomen dat de staat geld gaat rondpompen.

  Bij mijn voorstel tot hervormingen ben ik slechts uitgegaan van de eerste praktische stap mbt vertegenwoordiging in parlement op basis van gemeentes.

  Mijn werkelijke strategie is gebaseerd op probleemstellingen. Deze begint bij hervormingen van de gronslag van de staatsinrichting; grondwet, staatsvorm en besturingsmodel.

  Hierbij zijn de uitgangspunt individu (soeverein) en doelen (veiligheid en vrijheid) leidend.

  Grondwet: verwijderen anti-discriminatie art. plus ontbindingsovereenkomst;
  Staatsvorm: constitutionele federale republiek gebaseerd op wetten;
  Bestuursmodel: 6 machten.

  Een paar kenmerken van mijn plan:

  – De regering gaat terug naar 6 kern departementen;

  – Het aandeel van de staat in de economie wordt teruggebracht naar 25% (is meen ik uit mijn hoofd 37%).

  – Loonbelasting wordt afgeschaft. De staat wordt betaald vanuit sales tax.

  – Internationale samenwerking vindt plaats op basis van het concept EEG. Inclusief Rusland

  – Wij verlaten NAVO en VN.

  Vanzelfsprekend beheersen wij onze eigen grenzen en munt.

  Peace out.

 6. Voight-Kampff schreef:

  Ter volledigheid en voor een helder overzicht.

  Bij het ontwerp van de inrichting van de staat zijn er een aantal basiszaken in te vullen, zoals:
  - Uitgangspunt (het soevereine individu);
  - Doelen (veiligheid en vrijheid van de burgers);
  - Grondwet (door het volk geschreven en meta-juridisch);
  - Staatsvorm (constitutionele federale republiek onder wetten);
  - Bestuursmodel (zes machten);
  - Staatsrol (nachtwakersstaat + secundair verantwoordelijkheid voor welzijn burgers);
  - Democratie (iedereen direct gekozen, geen politieke partijen en beroepspolitici).

  Dit zijn de basis uitgangspunten van de staatsinrichting die worden bepaald door het VOLK en waarbij de overheid wordt teruggeschopt in haar hok.

  Voor alle duidelijkheid geef ik hieronder nog even de mogelijke staatsrollen weer:

  - Libertarische staat
  Het libertarisme is een politieke filosofie met als hoofddoel vrijheid handhaven door middel van individuele soevereiniteit en het non-agressieprincipe. Libertariërs streven naar zo veel mogelijk zelfbestuur en keuzevrijheid, met de nadruk op politieke vrijheid, vrijwillige samenwerking en een voorrang aan individuele oordelen. Bijgevolg zijn Libertariërs voor een beperkte overheid en zo min mogelijk onvrijwillige belasting.

  - Nachtwakersstaat
  Een staat waar de overheid zich zo weinig mogelijk bemoeit met de burgers. De enige taak van de overheid is in beginsel het garanderen van de veiligheid van de inwoners door het zorgen voor politie en krijgsmacht. Daarnaast bestaat er een aantal wetten om de rechtsorde te handhaven.

  - Verzorgingsstaat
  Een sociaal systeem waarin de staat primaire verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn burgers, zoals in kwesties van gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid.

  - Welvaartsstaat
  Een politiek geïnspireerd systeem van consumeren en schulden maken. Sparen is hierbij niet mogelijk. Met als gevolg dat de inflatie voor constante druk zorgt de plicht voor economische groei.

  - Opvangstaat
  Opvang van internationale migranten (gelukszoekers) die vooral afkomstig zijn uit het Midden-Oosten en Afrika en dat is verkocht aan de burger onder het mom van oorlogsvluchtelingen.

  Dit is het. De oplossing voor alle problemen in Nederland ligt bij het maken van keuzes door het VOLK.

 7. Voight-Kampff schreef:

  Tenslotte, nog een woordje over waarheid.

  Ik krijg wel eens het verwijt (ook door de redacteur van VoL via de back-office) dat er niet zoiets bestaat als een enkele waarheid. Mijn antwoord daarop is dat die constatering correct is voor degenen die geen doel hebben. M.a.w., zonder vertrekpunt en doel is iedere richting goed !

  Daarentegen, wanneer men uitgaat van een vertrekpunt met een doel (beter nog doelstellingen) dan is er slechts een enkele weg begaanbaar. Deze weg kan kritisch worden bekeken en gewaardeerd ahv verificatie en falsificatie op het proces van activiteiten zoals probleemstelling, analyse, conclusie, strategie, plan van aanpak en risico.

  Dank voor uw aandacht en vaya con Dios.

 8. Cool Pete schreef:

  @Johan P en @ Voight-Kampff : zeer goede en belangrijke ideeen.
  Diens laatste rijtje van 7 kern-punten, is een om een basis op te bouwen.

  Het verbijstert mij elke keer, dat er geen politici en juristen zijn die ingaan
  op de artikelen en commentaren, die hier al jaren geschreven worden.
  Bij FvD, PVV, SGP en juristen-organisaties, moet er toch aandacht voor zijn ?!
  En waar dhr. Remkes laatst mee aan kwam, was bij lange na niet voldoende .
  We zitten met een verrommelde wetgeving en een verziekte Grondwet.
  En on-geldige buitenlandse “afspraken” ontkrachten onze nationale wetgeving.
  De scheiding der machten, is vercorrumpeerd.
  De invloed van de kiezer, is nagenoeg afgeschaft.
  Staats-Media en monopolisten-media beheersen de nieuws-voorziening.

  Je kunt de werkelijkheid lang ontlopen,
  maar de gevolgen van de werkelijkheid niet – Hannah Ahrendt.
  De werkelijkheid dwingt tot een waarachtige weg.

  Government of the people, for the people, by the people.
  All the ills of democracy, can be cured by more democracy.

  De gezonde democratische rechtstaat, is the only way.
  Al het overige leidt tot een shithole country.

 9. Johan P schreef:

  @Voight-Kampff
  Wat betreft de categorie van burgerschap ben ik bewust uitgegaan van geen stemrecht (hetzij omdat men niet meebetaalt, hetzij omdat men ervoor kiest minder belasting te betalen en het stemrecht op te geven) en wel stemrecht omdat het idee van dubbele stemmen me tegenstaat. Daarnaast is het zo dat het betekent dat een grote groep van niet-betalers op die manier toch invloed kan uitoefenen en dat vind ik per definitie onwenselijk.

  Ik ben het wel met u eens dat wetten door een hof moeten worden getoetst, maar zie toch een rol weggelegd voor een senaat. Het grootste probleem met alleen verkozen functies is dat het rechters niet onafhankelijk maakt. Nog even daargelaten dat rechters niet zouden moeten gaan leuren om stemmen. Dat geeft maar een neiging om te gaan experimenteren met het uitleggen van wetten.
  Wat dat betreft heb ik wel wat ideeen, deels gebaseerd op het (hoewel erg bureaucratische en daarom slechts als basis genomen) systeem van het oude China, waar rechters en hun beslissingen constant werden beoordeeld door hogere rechters/ambtenaren. Alleen zij die strict de wet volgden konden promotie maken. Ook werd er gebruik gemaakt van een roulatie systeem waardoor men niet te gebonden werd aan de post en dus ook moeilijker een band met de plaatselijke bevolking kon vormen, wat hen minder omkoopbaar maakte.
  Overigens zou ik een rechter meer willen zien als procesbewaker, niet zozeer uitlegger. Straffen kunnen per categorie worden ingedeeld met een minimum en maximum en een rechter zou daar niet van mogen afwijken zonder dat dat wordt getoetst.

  Ik ben ook zeker van mening dat de basis van iedere staat het uitgangspunt moet zijn dat iedere persoon een eigen verantwoordelijkheid heeft. Overheidsbemoeienis moet zo minimaal mogelijk zijn, maar burgers dienen zowel rechten als plichten te hebben.
  Een soort van dienstplicht naar de staat (hoeft niet militair te zijn) kan daarbij helpen. Maar een periode van 1 of 2 jaar net na de schooltijd is eigenlijk onhandig omdat dat net valt in de periode dat men de beste kans en gelegenheid heeft om te studeren. Ik zou zelf wel wat zien in bv een jaarlijkse 1 of 2 weken inzetbaarheid. Op wat voor niveau dan ook. Dat klinkt misschien vreemd, maar het geeft wel een mogelijkheid om het aantal ambtenaren -zeker op lager niveau- enorm te verminderen, wat zich direct vertaalt in lagere belastingdruk en geeft meer perspectief op het idee van deelname aan de samenleving. Dat dit idee de nodige fine-tuning nodig heeft behoeft geen uitleg.

  Wat betreft die verantwoordelijkheid moet wat mij betreft ook duidelijk worden gemaakt dat het aangaan van schulden, anders dan een hypotheek voor een huis, onwenselijk is. Wat ook voor de overheid moet gelden trouwens. Het hele idee van een ‘acceptabele staatsschuld’ is eigenlijk zo krankzinnig dat geen normaal mens dat kan bevatten. Wat dat betreft zou een regering volgens mij eigenlijk niet eens de mogelijkheid mogen hebben een staatsschuld aan te gaan zonder een referendum zodat de burgers kunnen bepalen of er een zodanig uitzonderlijke reden is dat het gerechtvaardigd is om als staat een schuld te maken.

  Daarnaast ben ik van mening dat een deel van het onderwijs wel door de overheid bepaald moet worden. Minimale eisen voor diverse onderwerpen bv, hoewel ik niets heb tegen thuisonderwijs. Wel ben ik van mening dat IEDEREEN die fysiek in staat is op het voortgezet onderwijs minimaal een basis aan zelfverdediging dient te krijgen, alsmede een basiscursus vuurwapenkennis en -gebruik. Evenals een basis aan zelfredzaamheid en EHBO.
  En minimaal 2 jaar onderwijs in een gekozen vak, of dat nu houtbewerking, metaalbewerking, mechanica, dakdekken, metselen, programmeren of wat dan ook is. Dat geeft iedereen in ieder geval iets om op terug te vallen. De benodigde lestijd kan dan best ten koste gaan van allerlei onzin die tegenwoordig moet worden onderwezen.
  Ook hier geldt dat er gekeken moet worden naar de werkelijkheid: kinderen moeten kunnen blijven zitten of zakken voor examens ipv allerlei excuses te krijgen voor zieligheid.

 10. Voight-Kampff schreef:

  @ JohanP.

  Duidelijke en zinvolle toevoeging. Met name op het gebied van het rechterlijk systeem van het oude China.