DE WERELD NU

Klimaathoax – de 97%-hysterie nader bekeken

Drammen

Het vervelende met de klimaathoax is, dat er door hysterie zeloten harder en meer dingen worden gegild dan je eenvoudig ontzenuwen kunt. Dit is klassieke agitprop. Wetenschappelijke weerleggingen kosten tijd, en als de hysterie eenmaal postvat wil niemand nog weten hoe het echt zit.

Het is ook het klassieke adagium van Tijl Uylenspiegel (en niet alleen hij): een gek kan meer vragen dan 1000 wijzen kunnen beantwoorden. Stel u voor hoe het is als duizenden gekken eisen stellen waarop wel een antwoord is, maar dat niet eenvoudig uit te leggen en over te brengen valt.En zeker niet het gewenste resultaat zal leveren. Realiseer u daarna dat de meute bij de minste hapering in uw verhaal direct begint te brullen: “Leugenaar!!” En bedenk u dan dat de staatsomroep vol zit met dit soort lui, dat eenvoudig niet weten wil hoe het zit, maar o zo graag iets heeft om de Europese bevolking – dat schuldige janhagel – mee om de oren te slaan, benevens het grootkapitaal dat hun collectivistische idealen ietwat dwarsboomt door mensen te voorzien van zoveel welvaart dat ze niet naar progressieve dromen luisteren willen.

Werken er bij de media dan allen idiote meelopers? Ik zou – uit eigen ervaring – zeggen dat dat niet meer dan overwegend zo is. De rest is eerlijk verdeeld tussen mensen die weten zo hun idealen te bevorderen (wat mij betreft idiote, dat wel), meelopers (die beseffen dat het succes hun werk afhangt van zoveel mogelijk reuring veroorzaken) en mensen die te dicht bij hun pensioen zitten om hun baantje in de waagschaal te stellen (realiseer u dat geloof in de klimaathoax bij Nu.nl een arbeidsvoorwaarde geworden is!). Er is ook een kleine minderheid die anders opereert, maar die verdwijnen geregeld uit beeld bij het grote publiek of worden overgeplaatst maar plekken waar ze geen kwaad kunnen.

Maar enfin, we gingen het hebben over die 97%-claim. De claim dat 97% van de wetenschappers zijn geloof in de klimaathoax heeft uitgesproken wáár is. Dat getal van 97% overeenstemming is al bijna spreekwoordelijk geworden – iets dat zeker ook voor de betrouwbaarheid zal moeten gaan gelden. Want wat toonde nader onderzoek aan?

Back in 2014, David Friedman worked through the original paper that kicked off the “97% consensus” talking point. What the original authors, Cook et al., actually found in their 2013 paper was that 97.1% of the relevant articles agreed that humans contribute to global warming. But notice that that is not at all the same thing as saying that humans are the main contributors to observed global warming (since the Industrial Revolution).

Let op, dat hier de klimaathoax is gebaseerd op dat 97% van de gecheckte wetenschappers niet uitsloot dat de mens bij draagt aan klimaatveranderingen. Dat is nogal geen nuance. En eigenlijk is het nòg erger:

[Cook et al.] got their 97 percent by considering only those abstracts that expressed a position on anthropogenic global warming (AGW). I find it interesting that 2/3 of the abstracts did not take a position. So, taking into account David Friedman’s criticism above, and mine, Cook and Bedford, in summarizing their findings, should have said, “Of the approximately one-third of climate scientists writing on global warming who stated a position on the role of humans, 97% thought humans contribute somewhat to global warming.” That doesn’t quite have the same ring, does it? [David R. Henderson, bold added.]

Van het gecheckte aantal wetenschappers blijkt maar 97% van een derde deel de mogelijkheid van een menselijke bijdrage te overwegen.

Waarom is dit verhaal niet in de pers gekomen? Omdat het niet sensationeel genoeg is. Precies dezelfde reden waarom het alarmistische verhaal gepusht wordt: panic sells papers. En de belanghebbenden in de wetenschap waren zij, die er hierdoor extra onderzoeksgelden door verkregen. Nadat dat eenmaal een bewezen effectieve praktijk werd, was er geen houden meer aan. Het is ook geen wonder dat heel veel wetenschappers van naam zich tegen de klimaathoax verzetten – na hun pensionering.

Ook de reden voor de linkse aanhankelijkheid aan dit onderwerp is eenvoudig: een belangrijk kenmerk van linksheid is de kuddegedachte. Dat klinkt heel onaardig, maar een feit is dat veel mensen vermijden claims te bestrijden die veel mensen als waar accepteren. Gemakzucht en sociale acceptatie hebben daar les mee te maken, maar dat haf u uit mijn inleiding al begrepen.

EN dan te bedenken dat Europa al meer zijn best doet dan wie dan ook.

Het is een zinloze exercitie, en we worden eenvoudig gemolken door mensen die daarmee elders macht en invloed verwerven.


Meer over de klimaathoax leest u hier op Veren of Lood.

12 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Er is ook nog het voorzorgsbeginsel (Brundtland Rapport, dus 32 jaar oud): “als er kans is op serieuze of onomkeerbare schade, dan mag het gebrek aan volledige wetenschappelijke zekerheid niet gebruikt worden als reden om maatregelen uit te stellen.” Het voorzorgsbeginsel of -principe is heel goed toe te passen op niet al te ingrijpende maatregelen of maatregelen met niet al te ingrijpende consequenties. De moeilijkheid is waar je de grens legt, zeker als we het over een mogelijk probleem van wereldwijde omvang hebben. Kijken we louter en alleen naar milieu of klimaat of moeten er meer overwegingen bij worden betrokken. Gezien de verregaande mate van onzekerheid en de verrijkende consequenties lijkt het laatste aan de orde. Een andere vraag is: zijn er alternatieven? De gedachte dat we het voorzorgsbeginsel toepassen door de economie in Nederland en andere delen van Europa af te knijpen is – vooralsnog – gebaseerd op drijfzand. Of sterker nog: op waanzin. Daar hoef je geen helderziende voor te zijn. De vraag is dus of en hoe er iemand is die iets met deze klimaathysterie opschiet. Anders is het niet te verklaren. Ik wijt e.e.a. aan het afkalvende midden, waardoor men naar links kijkt. Daar heeft klimaathysterie epidemische vormen aangenomen. Vandaar.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Leuke verschreiving: moet zijn verreikende.

 3. Marien schreef:

  ja, ik had dit al eerder gelezen. Mensen worden zo voor de gek gehouden.
  Ook op mijn werk heb ik zo wel dingen anders zien terugkomen dan ze oorspronkelijk gezegd zijn. Dat ging dan niet over klimaat, maar over andere dingen die dan spelen op je werkplek. Je weet dan hoe iets gezegd is omdat je er bij was en dan krijg je soms een week later het verhaal verbouwd als anders dan het eerder werd uitgelegd/gezegd,

 4. Marien schreef:

  vervolg. En dan is het al helemaal verschrikkelijk vals als iets met opzet wordt verdraaid.

 5. Ezel schreef:

  Zouden er mensen aan verdienen?

 6. Henk schreef:

  @ezel jazeker, vooral lui die niets doen, nog nooit wat gepresteerd hebben en hun zakken vullen met onzin verkondigen.
  Ooit al eens twee ‘wetenschappers’ gevonden die het met elkaar eens zijn?!?
  Blijven lullen en zakken vullen!

 7. Henk Albarda schreef:

  Op diverse WELdenkende fora zit een enkeling die overwegend zijn oor laat hangen naar NRC, Trouw, NPO en Volkskrant. Ik blijf me star verbazen dat die joop.nl en nu.nl aanhangers helemaal nooit reageren op de berekening cq uitleg van de beruchte 97 %. Ze beginnen over de klimaat hysterie en zodra ze een samenvatting krijgen van die berekening blijven ze doodstil of ze beginnen ‘klimaat-ontkenner’ te schelden . En bij het volgende artikel beginnen ze doodleuk weer over de 97 % en zijn weer doodstil als ze de berekening voorgeschoteld krijgen of ze beginnen weer ‘klimaat ontkenner’ te schelden. Ik krijg de indruk dat er iedere maand WEER een aantal wetenschappers zijn, die ondanks de bedreigingen van extreem-links en LINKS, die in kleine stapjes de wereldwijde groen links klimaat hysterie als nep ontmaskeren.
  En ezel, ja, voorlopig zijn er, ook bij de Nederlandse VVD, vele subsidie-‘ondernemers’ die ONbehoorlijk veel (subsidie)geld verdienen aan de klimaat hysterie. Daarom heb ik mijn verwachtingen op verbetering gevestigd op heel misschien TK 2021, mogelijk TK 2026 en zeer waarschijnlijk TK 2030.

 8. Johan P schreef:

  @Ezel
  Jazeker, de ‘klimaatverandering’ is wereldwijd een miljarden business. Het probleem kan duidelijk worden gezien in de spreiding van meningen. De wetenschappers die aan het begin of midden van hun carriere zitten plaatsen voornamelijk artikelen die ‘voor’ het bewijs van klimaatsbeinvloeding door de mens zijn. Of beter gezegd, lijken te zijn. Vaak is het zo dat de titel dat wel suggereert, evenals een korte samenvatting, maar als men het hele artikel leest en alle wetenschappelijke data erbij neemt dan blijkt vaak (niet altijd, maar vaak) dat de uitslagen toch heel anders zijn.
  De tekst wordt op deze manier verpakt vanwege een heel simpele reden; als je aangeeft het wilt te ontkrachten krijg je gewoon geen budget.
  Vervolgens zie je dat wetenschappers die al aan het eind van hun carriere zijn, en zeker diegenen dieal gepensioneerd zijn, een heel andere toon aanslaan. Dat omdat ze financieel niet meer afhankelijk zijn en dus ook niet de ‘juiste’ politieke lading aan hun onderzoek mee hoeven te geven.
  De milieu-gekkies doen iedereen die niet de juiste paniekverhalen publiceert af als zijnde gekocht door de grote bedrijven. Gek genoeg geldt dat dan uiteraard weer niet voor diegenen die aan de andere kant werken voor de milieubeweging, die zouden niet ‘gekocht’ zijn. Dat men nauwelijks een baan kan vinden buiten die cirkels en dat je geen subsidie krijgt als je het niet wilt bevestigen doet er voor hen niet toe.

 9. Jan de Jong schreef:

  Klimaatverandering door CO2 is nog steeds niet aangetoond en slechts verondersteld door klimaatmodellen gepropageerd door het politieke lichaam IPCC.
  Het is waarschijnlijk dat klimaatverandering door CO2 ruim onder de grens van aantoonbaarheid blijft.
  Dure maatregelen zijn dus vooralsnog niet nodig.
  Op den duur kunnen fossiele brandstoffen vervangen worden door een bron met hogere energiedichtheid – conversie van atoommassa.
  Het zogenaamde klimaatbeleid is waanzin, zoals Baudet het noemt.

 10. Martin de Koning schreef:

  Zolang de leugens niet worden doorbroken , zal de klimaathoax niets anders blijven dan een mooi graai en verdien model. Iedereen die mee schreeuwen mogen meewerken om de kruimels op te ruimen. Helaas begrijpen deze mensen niet dat ze als lammeren naar de slachtbank worden gevoerd. Spreuken 18:2 stelt het het beste ; Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht , hij/zij wil alleen zijn eigen ongefundeerde mening horen!!

 11. hans bontebal schreef:

  Ik weet niet of de auteur opzettelijk foute berekeningen maakt, maar in een poging het een en ander te corrigeren:
  2/3e van de samenvattingen van de papers nam geen stelling. Dit betekent echter niet dat zij niet gezegd kunnen hebben dat mensen wel degelijk de veroorzaker van klimaatverandering is. De auteur doet het voorkomen of dit automatisch betekent dat 2/3 mensen niet aanwijst als veroorzaker van klimaatverandering en doet hiermee exact hetzelfde als de beschuldigingen aan het adres van degene die 97% argument gebruiken.
  De enige eerlijke uitspraak die je kunt doen is dat van de groep die onderzocht is, 2/3 geen duidelijk standpunt innam. Van alle onderzochte samenvattingen van papers (1/3 van totaal) die een duidelijke stelling innamen, concludeerde 97% dat menselijk gedrag bijdraagt aan klimaatverandering.

 12. Hannibal schreef:

  @hans bontebal
  U zoekt spijkers op laag water, in een poging een narratief overeind te houden dat onverdedigbaar is. Check liever de bronnen waar dit vandaan komt, bekritiseer die en kom dan nog eens terug als u iets gevonden heeft.