DE WERELD NU

Klimaathoax, CDA en CU – eerst falen, dan kiezers terughalen?

Verkiezingsuitstel

Afgelopen week gaf op het gebied van de politieke klimaathoax een interessante manoeuvre van het CDA te zien. Het CDA is zich gaan realiseren dat haar belangen niet in het verlengde van een doorgezette klimaathoax liggen. Hier spelen nog meer politieke belangen een rol bij.

Klaarblijkelijk heeft het CDA zich nu twee dingen gerealiseerd

 • De stikstofcrisis is een aanslag op haar electorale basis
 • De ChristenUnie kan als electorale concurrent niet langer genegeerd worden als een dreumes die ook mee wil doen.

En zoals te doen gebruikelijk bij politici functioneert dat door eerst de kwaliteit van de boodschap ter discussie te stellen.

De RIVM-cijfers vormen de basis voor de stikstofplannen die het kabinet vorige week presenteerde. “Maar als partijen aan het RIVM vragen om te laten zien hoe dat model is opgebouwd en nul op het rekest krijgen, vind ik dat vreemd”, zegt Geurts tegen het AD. Hij twijfelt daarom aan de juistheid van de RIVM-cijfers.

Klimaathoax

Dat werd vlot gepareerd,

Ze gaat ervan uit dat de modellen van het RIVM kloppen, en ze benadrukt dat die gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten, maar Schouten wil wel meer meetpunten. Boeren zijn kritisch over de rekenmethoden van het RIVM en ook Kamerleden spreken van een “gebrek aan transparantie” en zetten vraagtekens bij de manier waarop wordt gemeten.

Tja, daar sta je dan als CDA. Hier wreekt zich dat men jarenlang heeft genegeerd hoe een discours werd opgebouwd dat nu nog moeilijk te bestrijden is. Die wetenschappelijke inzichten zijn sinds lang nogal eenzijdig gefocused geweest, en het CDA zweeg. Er werd een fijnmazig netwerk van uiterst gedetailleerde regelgeving voor Nederland gebouwd via Natura2000. Kamerlid Geurts begint door te krijgen dat hij wel eens te laat zou kunnen zijn:

In ochtendprogramma Goedemorgen Nederland lichtte hij zijn twijfels verder toe. “Dit model is zo bepalend voor wat er gaat gebeuren in Nederland”, zei de politicus. “Daarom mag er echt geen enkele twijfel zijn. En nu is het een beetje een black box. Het is niet duidelijk wat er precies ingaat en wat er vervolgens uitkomt.”

Oh, wat er uitkomen gaat is duidelijk genoeg. Dara protesteren die boeren ook zo hard tegen. Maar het CDA heeft sinds jaar en dag haar taak verzaakt door klakkeloos aan te nemen dat wat op universiteiten gebeurt goed, juist en objectief is., en dat politieke agenda’s er altijd door de wetenschap zouden worden uitgefilterd. Dat was immers toch een kwestie van een lange adem?

Nu blijkt dat de ontwikkelingen sneller gaan dan verwacht: zal het CDA haast moeten maken.

Als het nog een kans maakt, tenminste. Groot acht ik die kans niet. Want er wordt nu gekoerst op een compromis dat deze generatie gerust en tevreden stellen zal. Dat de garantie dat het einde van de Nederlandse boerenstand – zeker in het westen van het land – hiermee ingebakken wordt schijnt niet iedereen te beseffen. Maar. als de overheid komt met uitzonderingen en overbruggingen dan is het pleit eigenlijk al beslecht.

De signalen daarvoor zijn herkenbaar voor wie weet waarop te letten. De staatsomroep blijft eenvoudig doen alsof er niets aan de hand is:

Klimaathoax

Verzachtende uitzonderingen zijn een veel slechter signaal dan wordt beseft, omdat het onderstreept dat elk verzet een achterhoedegevecht wordt tegen een gevestigde consensus. Als je hier tegen in wilt gaan, zul je die consensus af moeten breken. Dat is niet zo des CDA’s en dus is het een kansloos parcours dat de partij nu in gaat. Ze heeft verzaakt, en de boeren moeten de gevolgen dragen.


Meer over de klimaathoax leest u hier op Veren of Lood.

14 reacties

 1. carthago schreef:

  Kijk ,het CDA is door de farizeeërs uitgekozen om voor de buhne nog een kritisch woordje te doen na het vóórstemmen .Dat garandeert absoluut een ministerspost bij de volgende verkiezingen ,maakt niet uit in welk khmerkabinet .

 2. AWM Derksen schreef:

  Vreemd dat de rechtszaak van het Mesdagfonds nergens ter sprake komt; zie artikel in Climategate van 25 september 2019:
  Mesdagfonds eist inzage in stikstofmodel en daagt RIVM voor rechtbank.

 3. Ernie van de Wal schreef:

  Voor de linkse christenen -what’s in a name- is CU een prima partij. Als CDA verstandig is, gebruikt ze deze aangelegenheid om een rechtse koers te varen en meer de samenwerking met PVV en FvD te zoeken.
  Er zullen heel wat mensen zijn, die niet van Wilders houden en niets van “boreaal” willen weten, maar die overwegend rechts denken. Daarmee kan CDA een alternatief worden voor rechtsere CU stemmers en VVD stemmers.

  Dit gaat CDA ook leden kosten, vooral uit de gereformeerde en hervormde kringen. Keerzijde is, dat die leden overwegend 70+ zijn. Dat zijn leden waarvan het gros in de komende 10 jaar haar lidmaatschap opzegt, via de begrafenisondernemer.

 4. Niets is wat het lijkt schreef:

  Ernie, vergeet niet dat eigenlijk het CDA destijds de stekker uit de gedoogconstructie met de PVV heeft getrokken. Nog steeds wordt, ook door het CDA, geschermd met de uitspraak dat de PVV wegliep, maar de waarheid is dat het CDA expres (!) zo veel onmogelijke eisen stelde, dat de PVV wel móest afhaken. En dat was ook precies de bedoeling. Wat Rutte ook beweert, dit heeft hij destijds gewoon samen met Buma bekonkeld.
  En daar gaan ze dus nooit meer op terugkomen door een samenwerking aan te gaan.

  Verder: het is de strategie van dit kabinet (en ook Brussel) om eerst hevige paniek te zaaien met geradicaliseerd voorgenomen beleid, dan de scherpe kantjes er zogenaamd vanaf debatteren, daar de veren voor op te strijken, en dan dus toch gewoon zeer ingrijpende maatregelen door te drammen.

 5. Jaan schreef:

  Eerst zijn de kleine boeren failliet gegaan overal in Nederland. 40 jaar geleden kon een boer nog (net) rondkomen met 10.000 mestkippen en 40 koeien. Daarna zijn deze bedrijven over de kop gegaan en zijn ze vervangen door boeren met honderden melkkoeien en vele duizenden varkens. Als ze die nou nog even wegsaneren is de weg vrij om fipronilkippen uit de kippenfarm met mijoen(en) kippen van ex-prresident Poroshenko uit Oekraïne te importeren. Dan is ons land gered.

 6. Jan schreef:

  Binnen een jaar zware aanslagen in nederland door gematigde moslimd
  Kartel stort in
  Eu stort in
  Waan van de dag viert hoogtij
  Geen mens bekomrt zich om co2 stikstof h2o
  Overleven is het motto
  Gewoon water, brood en kaas worden weer belangrijk
  En zwarte piet

 7. Henk schreef:

  Het komt uit Brussel: toestemming! Waar normaal gesproken toch wel minimaal een jaar over gezemeld en gezwamd moet worden is er nu binnen enkele dagen. Ben ik nou gek of hoe zit het nou?!?

 8. Grapjas schreef:

  De stedeling, natuur enkel kennende vanuit boekjes, gaat die natuur wel even helpen op basis van ‘ ervaringsdeskundige’ zijn. Ze lopen immers ook wel eens in een park.

 9. BegrensEuropa! schreef:

  Het is altijd goed om het grotere plaatje in het oog te houden. Waarom zou je Nederland verder gaan urbaniseren als het over twee eeuwen toch onder water verdwijnt. Dat zijn iets te grote stappen, misschien. Hier de kleine stapjes: EU beleid brengt ons elk jaar netto 100.000 nieuwe nederlanders, dus 2.5 miljoen sinds het einde van de vorige eeuw (en we zitten nu nog niet op een kwart van de erop volgende) –> die moeten gehuisvest worden en hebben werk, tarnsport en huizen nodige, dus dragen bij aan klimaat en milieuproblemen in een toch al zeer dichtbevolkt land met veel klimaat en milieuproblemen –> internationaal zijn de klimaat en milieuproblemen, waaronder de overbevolking onoplosbaar, althans in de islamitische, afrikaanse en aziatische wereld –> Nederland staat over 200 jaar onder water en Nederlanders moeten verhuizen terwijl de wereld in chaos zal verkeren. Alternatief beleid: (1) bereid Nederlanders voor op de grote verhuizing, o.a. door talenkennis (Engels, Spaans, Portugees, Duits, Frans; (2) tref in gebieden buiten Nederland (bijv. in Latijns Amerika) voorbereidingen voor de komst van die Nederlanders; en (3) draag bij aan verstandige politiek in de islamitische, afrikaanse en aziatische wereld om de problemen zoveel mogelijk in de hand te houden. Het gedoe met windmolens en zonnepanelen, evenals het geemmer over stikstof en het verzet tegen (thorium) kerncentales en het steunen van totalitaire regimes (China, Midden Oosten), en het op subsidies en Franse en Duitse waandenkbeelden draaiende EU beleid dragen leiden af van meer realistische oplossingen.

 10. Erik schreef:

  Het RIVM is vergeven van GroenLinksers en andere klimaatgelovigen, opgeleid aan de Volkert van der graaf universiteit te Wageningen.

 11. Piet Klein schreef:

  Het kern probleem is dat de politiek, het partijkartel, in een politieke bubbel leeft die nog maar weinig met de realiteit te maken heeft. Op veel dossiers volgen ze het politiek correcte discours dat in hoge mate strijdig is met de belangen van de Nederlandse burgers. Het politieke beleid is niet meer gericht op wat goed is voor de burger maar gericht op acceptabel maken van de gemaakte keuzen in het politieke correcte discours en ook in hoge mate niet gericht op het debat winnen van de tegenstander maar het zwart maken van de tegenstander. Op het stikstof dossier gaat dit voor het CDA met grote boeren achterband volledig mis. Het dossier rammelt aan alle kanten. Het forum voor democratie maakt duidelijk dat in Duitsland de norm gebaseerd op dezelfde EU richtlijnen een factor 140 keer hoger ligt. De metingen van het RIVM staan ter discussie en het is uiterst vreemd dat iets wat objectief had moeten zijn niet binnen een paar dagen helder is. Maar datzelfde gebeurde ook met milieu rapporten rondom luchthaven Lelystad, En ook rapporten van het CBS, het CPB staan steeds vaker ter discussie als het niet om de inhoud gaat dan toch vaak ook wel over het onderwerp of wat er precies onderzocht is. Het partijkartel lijkt geen middel onbenut te laten om het nieuws te vervormen om uit te komen in het politiek correct discours. Hetzelfde gebeurt met de pensioenen waarbij men het onderwerp ingewikkeld probeert te maken en vervolgens maatregelen neemt die haaks staan op de belangen van de burgers, de belangen voor de Nederlandse economie. De huidige besluiten in de pensioenakkoorden zijn lariekoek. Het is niet ondenkbaar dat het boerenprotest gaat uitgroeien tot een groot volksprotest tegen het partijkartel. Want ook ander onderwerpen, zorg, ouderenzorg, onderwijs, veiligheid het partijkartel lijkt ze niet aan te kunnen. De boeren mogen zich beklagen over hun milieu-imago maar het imago op andere onderwerpen is in ruime mate goed. De boeren zijn ook de hard werkende groep uit het midden van de maatschappij. Het zal voor het partijkartel onmogelijk zijn om dit aspect van boerenimago zwart te maken en daarmee heeft het partijkartel misschien een tegenstander gemaakt die ze niet meer kan negeren. Het CDA zal zich moeten realiseren dat zij op dit onderwerp nat gaan naar hun achterban

 12. Juanito schreef:

  Binnen ‘overheidsland’ is het niet ongebruikelijk dat ‘oplossingen’ of ‘oplossingsrichtingen’ al bekend zijn voordat een probleem is gedetecteerd.

  Ook zijn beleidsrapporten met een bestelde uitkomst schering en inslag. Ondersteunende cijfertjes erbij of juist weg laten? Geen probleem.
  Meer ideologie, wensdenken, fictie en dommigheid dan feiten, eerlijkheid en inzichtelijkheid.

  Thierry heeft het bij het rechte eind. En het kartel weet dat. Reken maar.

 13. Joop schreef:

  Rutte, die nog geen vrouw versieren kan, wil alleen aan de knoppen zitten. Inhoud van het beleid van de meneer/mevrouw zonder enige visie, boeit hem/haar niet.

  Wil groenlinks A, dan doen we A. Wil de slissende slemiel van D66 B, dan doen we B.
  Veel verder dan dat, gaat het niet.

 14. LT schreef:

  Goede analyse van het een en ander, Hannibal.

  Dat het RIVM geen onafhankelijk orgaan is, maar een overheidsorgaan ontgaat ook veel mensen. Dat het een overheidsorgaan is biedt geen garantie voor onafhankelijkheid (en het juiste inzicht..)