DE WERELD NU

“Kabinet wil belastingontwijking aanpakken” – liegt er dus op los

Belastingontwijking, EU-contributies

Ik hen het al eens vaker over belastingontwijking gehad. Daarbij opgemerkt dat het niet alleen onderdeel is van de Nederlandse wijze van belastingheffing, maar internationaal gezien bijna onoplosbaar.

Zolang we eigenwijs blijven vasthouden aan onze eigen overtuigingen van wat al dan niet als aftrekpost kan gelden, tenminste.

Het probleem is onder andere dat in Nederland belastingontwijking niet illegaal is. Daarom houdt de belastingdienst een aardige duit over aan buitenlands belastinggeld wat via ons land stroomt. Daarvan kun je zegen dat het niet deugt, maar we houden er een stevige cent aan over. Royalties zijn zo’n punt waar het Nederlandse systeem afwijkt van wat elders in de wereld gebruikelijk is. Het Nederlandse standpunt over royalties is geenszins onredelijk, maar omdat belastingontwijking allen werkt door te spelen met de verschillen tussen de belastingregimes van verschillende landen, is het onvermijdelijk dat et blijft bestaan zo lang ons systeem afwijkt van dat van andere landen. De aankondiging van vanmorgen door het kabinet is daarom humbug, waar de Tweede Kamer dan pas weer over een aantal jaren achter komt. Het feit dat dit zo gaat is al volledig beschamend – onze journalistiek mist de kennis er over te schrijven, maar dat weerhoudt haar vanzelfsprekend niet. Wel opvallend is dat Teletext zich er ditmaal buiten hield – ergens voelt men nattigheid, en dat is terecht. Uitgangspunt:

Het kabinet denkt de komende tijd 22 miljard euro aan geldstromen aan te pakken waarover nu belasting wordt ontweken.
In het regeerakkoord staat al dat een ‘bronbelasting’ wordt ingevoerd op rente en royalty’s die stromen naar landen met zeer lage belastingen. Het ministerie van Financiën heeft nu SEO Economisch Onderzoek laten uitzoeken hoeveel geld via brievenbusfirma’s loopt.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!

Volgens SEO is in 2016 voor 199 miljard euro aan dividend, rente en royalty’s Nederland uitgestroomd. Het overgrote deel, 177 miljard, ging naar landen met een ‘normaal’ belastingtarief, zoals landen in de EU en de Verenigde Staten.

 Dus er komt nu een ‘bronbelasting’ zegt men. Niet alleen moet je nog maar zien of dat opgewassen zal blijken tegen het discriminatieprincipe, dat ook de verschillende behandeling van bedrijven verbiedt. Maar zelfs als dat lukken zou gaat dit nog steeds niet werken. Hoogstens kost het iets van €2000, – per brievenbusbedrijfje extra, en het feest gaat door als nooit tevoren. Want van wat de NOS verder schreef weet je dat het onzeild kan worden:

De overige 22 miljard stroomde naar landen met een laag belastingtarief en dat vindt staatssecretaris Snel ongewenst. “Bedrijven die echt iets toevoegen aan onze economie zijn welkom in Nederland, maar ons land moet niet alleen gebruikt worden voor doorstroom naar belastingparadijzen”, zegt Snel. Volgens het onderzoek hebben 15.000 brievenbusmaatschappijen in Nederland voor 4500 miljard euro in bezit.

Het principe van al die belastingverdragen is dat nergens dubbele belastingheffing plaatsvindt voor dezelfde inkomsten. Maar als je de winst van een bedrijf in Nederland direct overmaakt naar een holding in een belastingparadijs, wordt er echter niet minder belasting afgehouden, dan als je het eerst overmaakt naar bijvoorbeeld het UK, en vervolgens via een stepping stone in het UK naar een brievenbusfirma op de Kanaaleilanden, laten we zeggen: Jersey (de vrouw van Joshua Livestro moet ook wat verdienen, nietwaar?). Er zijn hoogstens wat kleine extra kosten.

Wat gaat er dus gebeuren als al deze mooie voornemens worden geïmplementeerd? Dat oprichters van Britse firma’s en hun collega’s in een selectief aantal landen een extra zakcentje verdienen omdat 15.000 brievenbusmaatschappijen in Nederland een nieuwe tussenstap moeten inbouwen in hun belastingontwijkingsschema’s. 15.000 brievenbusmaatschappijen verder gaat de zaak in Nederland door alsof er niets is gebeurd.

En dat is er ook niet. Dit regeringsvoornemen is niet meer dan een pleister op een ernstig jeukend plekje van een stelletje domme moraalridders – hoogstvermoedelijk van D66, maar dat doet er niet toe. Het type maatregel waar staatssecretaris Snel nu mee komt verraadt dat men op zijn ministerie niet de minste behoefte heeft aan deze waanzin tegemoet te komen. Volkomen terecht overigens. Er gaan een paar mensen tijdelijk wat betalen als ze te laat zijn met het treffen van de juiste preventieve maatregelen. Alles dat er meer uitkomt dan de extra kosten is pure winst, maar u hoeft uw adem niet in te houden. Alles wat het meer wordt dan ongeveer genoeg voor een ijsje, is eerder een kwestie van onachtzaamheid van belastingplichtigen dan iets anders.