DE WERELD NU

Julio Poch

Julio Poch

Om een of andere reden meent men in Nederland dat als er ergens een regime niet deugt en het wordt opgevolgd door een ander regime, dat dan het tweede automatisch wel deugt. Bovendien zijn we hier bereid misdaden te plegen om zo’n opvolgend regime te steunen. Zie bijvoorbeeld het geval van Julio Poch.

Het is maar zelden zo dat in een crimineel land een nieuw regime zich plotseling wel aan de mensenrechten houdt. We zagen dat in Egypte en in Libië en gaan dat straks zien in Syrië. Argentinië is heel vergelijkbaar. Dat is al sinds Juan Perón een fout land en in dat opzicht niet veel anders dan de Arabische landen. Wie mensen aan Argentinië uitlevert belast zijn geweten met een ernstig vergrijp.

Tot op heden heb ik nog in geen Nederlandse krant[1] kunnen lezen dat het Argentijnse proces tegen de Nederlandse Argentijn Julio Poch een schandaal is. Onze landgenoten die hem aangegeven hebben en tegen hem hebben getuigd lopen hier vrij rond en doen, voor zover ik weet, nog steeds alsof er niets gebeurd is. Van Boven, die malloot, is er trots op dat hij een onschuldig iemand achter de tralies heeft weten te krijgen. Ook de officier die hem heeft laten opsporen en er voor gezorgd heeft dat Spanje hem aan Argentinië uitleverde, leeft rustig door en maakt hier carrière.

Wij leveren normaal gesproken geen landgenoten uit aan landen van verdacht allooi als Argentinië. Waarom dat in dit geval wel gebeurd is en op zo’n frauduleuze manier, dat blijft een raadsel.

Het Nederlandse O.M was niet flink genoeg om de zaak hier zelf aan te zwengelen. Er was in feite geen zaak, alleen een paar onbetrouwbare getuigen. Er was, kort samen gevat, vooral roddel. Er is sprake geweest is van een misselijk truc om een verbod op uitlevering te ontduiken en iedereen die aan dat rechtsmisbruik heeft meegewerkt gaat tot nu toe vrij uit. Dat Argentinië geen rechtsstaat was, dat wisten we, maar wat moeten tegen deze achtergrond van Nederland zeggen?


 1. Wel hier: http://www.geennieuws.com/2011/03/julio-poch-deel-1/ en in de daar aangegeven bronnen

Dit artikel verscheen eerder vandaag ook op het Blog van Toon Kasdorp

11 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  Als Poch niet had gePocht over zijn verleden als marinevlieger, dan was hem veel ellende gespaard gebleven. Dit kun je zijn aangevers niet verwijten. Dat Halbe Zijlstra heeft gepocht over zijn verblijf in de datsja bij Poetin en daardoor het veld moest ruimen is niet de schuld van anderen… Eigen schuld, dikke bult. (Dat het OM beter naar de zaak van Poch had moeten kijken ben ik wel met u eens.) Eerlijk duurt het langst!

 2. Voight-Kampff schreef:

  Hartelijk dank dat u op dit enorme onrecht blijf hameren en zodoende de op handen zijnde vernietiging van de Nederlandse rechtsstaat in kaart brengt! Straks kan niemand in het internet tijdperk meer beweren dat ze niet op de hoogte waren. Hoogstens dat ze horende doof en ziende blind waren en de verkeerde keuzes hebben gemaakt.

  Die enorme machteloosheid bij aantoonbaar onrecht is moeilijk te accepteren!

 3. Carthago schreef:

  Als poch ooit met zijn Argentijnse kennis van toen over de mensenschendingen een tirade had gemaakt was hij nu een held in de msm.Ik vraag mij alleen af waarom hij het nodig vond destijds in een verhaal te pochen over de uitvoering van die mensenrechtenschendingen.

 4. went_galt schreef:

  Dhr. Kasdorp gaat hier veel te kort door de bocht in zijn beoordeeling over Argentinie. Ongehinderd door kennis een mening hebben is erg gratuit maar geeft z’n andere meningen minder gewicht.

  Het marxistische regime van Cristina Kirchner probeerde op vele smerige manieren de vrjie pers te beteugelen, de rechtsstaat te ondermijnen (trachten grondwet te wijzigen, moord Nisman, infiltratie La Campora in alle instituties) en de democratie om zeep te helpen (stemrecht vanaf 16 jaar, stemfraude, intimidatie tegenstanders etc etc). Toch is ondanks al hun pogingen hun dit niet gelukt, omdat veel rechters niet corrupt waren en niet zwichten voor intimidatie, evenmin als een deel van de politici, journalisten en de bevolking, en het respecteren van de heersende wetten.
  Ondertussen hebben de marxisten langs democratische weg de macht moeten afstaan aan Macri (hadden ze nooit verwacht!).
  Sinds decennia vervolgt Argentinie personen die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen tijdens de militaire junta, en ook Cristina Kirchner wordt nu vervolgd wegens wetsovertredingen die ze heeft begaan.
  Waar lijkt Argentinie op Egypte, Irak of Syrie? Zijn Poolse communisten ooit vervolgd om hun misdaden? Of de Oost-duitse? Heeft u wel eens gehoord van de kwestie Baybasin in Nederland?
  Ik durf de stelling aan dat de democratische rechtstaat in Argentinie er beter voorstaat dan die in Nederland.

  Overigens geheel eens dat de kwestie Poch meer aandacht verdiend want de goede man is geslachtofferd in een politiek handjeklap. De Nederlandse beerput begint steeds meer te stinken.

 5. Voight-Kampff schreef:

  @went_galt.

  Dank voor de genuanceerde reactie. Stemt tot nadenken!

  We moeten alert blijven om de juiste conclusies en dito strategie te trekken mbt de redding van de Nederlandse rechtsstaat. Want dit is de enige reden van mijn betrokkenheid en belangstelling voor geschiedenis en wereldpolitiek; Nederland.

  Nederland autonoom en de Nederlanders soeverein.

 6. went_galt schreef:

  Iedereen in Nederland denkt een gefundeerde, evenwichtig genuanceerde mening over alles te hebben, zo ook over Argentinie. Maar hoeveel kennen de geschiedenis van het land?

  Waarom nam de militaire junta de macht over?
  Sinds 1970 lieten vele onschuldigen het leven omdat meerdere linkse terreurbewegingen actief de revolutie probeerden te vestigen. Peron (een nationaal-socialist die tijdens de oorlog allieerde met Hitler, Mussolini en Japan) leefde toen al in ballingschap, en de (marxistische) Montoneros-terreurgroep ijverde voor z’n terugkomst. In 1971 werd er een Camera Federal de Penal opgericht (aparte rechtskamer) om de vele rechtszaken tegen de gevangengenomen terroristen af te handelen. Tussen 1971 en 1972 werden zo’n 2000 terroristen na een integer proces berecht, zoals het een goede rechtsstaat betaamt. In 1973 werden er verkiezingen uitgeschreven. De linkse Campora won, en was een marionet van de in ballingschap levende Peron. Campora was slechts 49 dagen president, maar in deze 49 dagen werden alle terroristen amnestie verleend, de speciale rechtskamer werd opgeheven, evenals de ballingschap van Peron. De terroristen kregen daarna vrij spel, want zelfs indien de politie een terrorist op heterdaad betrapte, werd deze niet meer vervolgd en kwam vaak binnen een paar uur weer op straat te staan.
  Het doel van de terroristen was om de revolutie te vestigen, en de strategie was om de overheid te verleiden tot buitensporig geweld waardoor ze hun legitimiteit zouden verliezen. In 1976 was er op een gegeven moment gemiddeld 1 aanslag per uur…
  En toen kwamen de militairen in actie.

 7. Voight-Kampff schreef:

  @went_galt.

  Naar analogie stel ik voorzichtig de conclusie dat de geschiedenis van Argentinië de Nederlandse toekomst gaat worden.

 8. went_galt schreef:

  Ik ben ook bang dat Argentinie in veel opzichten voorop loopt op de rest van de westerse wereld… In Argentinie gebeurt alles in het algemeen wat minder subtiel, wat de overheid hier transparanter maakt.

  De Kirchners hadden bijvoorbeeld het private pensioenstelsel genationaliseerd. Een dergelijke overheveling lijkt nu ook plaats te vinden in de EU..

 9. Voight-Kampff schreef:

  Geld; De essentie van de huidige ontwikkeling binnen de EU is geraakt met de constatering van een op handen zijnde pensioenoverheveling. De hel van een weg door het dal schijnt onvermijdelijk te zijn.

 10. Dilok schreef:

  De Argentijnse Nederlander Alejandra Slutzky, voormalig voorzitter van HIJOS Nederland heeft een majeure rol gespeeld om Poch te laten oppakken in samenwerking met Theo van Boven( die in 1982 door de VN werd ontslagen) en Harm Botje van Vrij Nederland, evenals de huidige voorzitter van StichtingHoogvliegers.nl met de Naam Geert Jeroen Engelkes.
  Engelkes was een “blauwe maandag” chef vlieger bij Transavia en animator van de aangifte tegen Julio Poch en had contact met Theo van Boven, en het 3tal hierboven bracht het naar de politiek, zie :
  https://www.vn.nl/kamervragen-onderzoek-naar-argentijnse…/