DE WERELD NU

Joden, de cijfers 

Joden

Het blijft voor mij altijd een fascinerend gegeven hoe andere mensen altijd zo bezig zijn met Joden.

Joden worden door D66 misbruikt bij politieke kwesties (hoi Thom de Graaf). De Fransen verzonnen een van de meest antisemitische geschriften op aarde ooit, de Protocollen van de Wijzen van Sion, die groot werden gemaakt door de Russen en van de Duitsers is bekend dan hun liefde voor Joden niet aanwezig was waar hun obsessie en haat voor Joden werd beschreven in Mein Kampf. De moslims haten Joden omdat Joden succesvoller zijn in alles wat je kunt verzinnen. Vandaar ook hun haat voor de Joodse Staat, het succesverhaal sinds 1948 in het Midden-Oosten.

Vanaf 9 september tot en met 11 september is het Joodse Nieuwjaar (Rosj Hasjana) een ander soort nieuwjaar dan u misschien gewend bent. Een andere jaartelling: natuurlijk: het jaar 5779 is zojuist begonnen. Verder geen vuurwerk, Oudejaarsconferenciers en geen uitbundigheid, maar wel ingetogenheid en voor de meeste Joden veel diensten in sjoel (synagoge) Met Rosj Hasjana wordt de geboorte van de wereld gevierd.

Met het Joodse Nieuwjaar is het ook een gewoonte om eens naar de cijfers van de Joodse gemeenschap wereldwijd te kijken. Het Israëlische CBS in combinatie met de Jewish Agency publiceerden de volgende cijfers:

Wereldwijd zijn er 14,7 miljoen Joden waarvan er 6,6 miljoen in Israël wonen, dat is 45%.

Van de overige 8,7 miljoen wonen er 5,7 miljoen in de Verenigde Staten, 453.000 Joden in Frankrijk,  391.000 in Canada, 290.000 Joden wonen er in het Verenigd Koninkrijk, 180.000 in Argentinië.

Rusland huisvest 172.000 Joden, Duitsland 116.000 en Australië 113.000. In Nederland wonen ongeveer 50.000 Joden (0,25% van de bevolking en toch alle macht in handen volgens de eencelligen van moslinks en extreemrechts).

In het Midden-Oosten, buiten Israël om wonen er 8.500 Joden in Iran, 2.000 Joden in Marokko en 1000 Joden in Tunesië. In Jemen, Syrië en Egypte wonen minder dan 500 Joden.

U vraagt zich misschien af: waarom de obsessie voor die aantallen? Ik zal het u uitleggen. Zonder de Holocaust zouden er 32 miljoen Joden wereldwijd zijn tegen de 14,7 nu. In Nederland woonden voor de oorlog 140.000 Joden, tegen de eerdergenoemde 50.000 nu.

Voor veel Nederlanders is de Tweede Wereldoorlog iets dat in een ver verleden ligt, iets dat in steeds rapper tempo vervaagt. Voor de meeste Joden in Nederland is het nog steeds een open wond, die weigert te genezen.

שנה טובה ומתוקה

17 reacties

 1. Teunis schreef:

  De haat tegen de rijke Joden die alle macht in handen zouden hebben wordt tegenwoordig vooral gericht op de Rothschilds en Soros, en daarbij zijn alle antisemitische clichés geoorloofd.

 2. maya b. schreef:

  Met het toenemend anti-semitisme – niet zelden vermomd als anti-zionisme – kan die open wond niet genezen. Wat in de jaren 30 van de vorige eeuw plaatsvond zien we nu opnieuw gebeuren. Gelukkig hebben de joden nu wel een eigen staat in de vorm van Israël waar ze nog naar toe kunnen vluchten. Het is heel erg maar we hebben dus helemaal niets geleerd van de geschiedenis. En de joden hatende moslims dan ook nog de nieuwe joden noemen is een gotspe.

 3. Cool Pete schreef:

  Bedankt voor dit artikel.

  Gedenk.

  Voor mij, is het opvallende aan de joodse traditie :
  diepgang, individualisme en geestkracht.
  Hoe een volk, klein in aantal, toch een beste van de pijlers van de beschaving is.

  { Een erg aardig boek, blijft : Thomas Cahill : ‘The Gifts of the Jews’ [ 1998 ];
  ook vertaald. }

 4. Cool Pete schreef:

  @Teunis : haat tegen rijkdom is iets heel anders dan haat tegen Joden.
  En helaas is George Soros een school-voorbeeld van een verdorven machts-wellusteling:
  speculant, manipulator, politieke ondermijner. wets-ontduiker, activist,
  “socialist”, islam-promotor, enz.
  Ondanks zijn afkomst.

  Hoe krijgt u het iedere keer weer voor elkaar, zaken leugenachtig voor te stellen ?
  Graag uw antwoord.

 5. Teunis schreef:

  @Cool Pete, Ondanks zijn afkomst? U houdt uzelf voor de gek. Juist zijn Joodse achtergrond maakt hem de ideale vijand waar sommige mensen zo’n behoefte aan hebben. Wee de Jood die het waagt om er een afwijkende mening op na te houden en zich daar sterk voor te maken!

 6. Cool Pete schreef:

  @Teunis : het gaat niet om een afwijkende mening.
  Iedereen kan een ‘afwijkende mening’ hebben.
  Het gaat om het volgende : kennelijk heeft u geen flauw idee van de activiteiten van George Soros :
  zijn ‘foundations’, zijn ‘denk tanks’, zijn directe contacten met Merkel en E.C.,
  zijn bedrijven [ o.a. computers ] , zijn “universiteit”, zijn congressen, zijn media [ sites, kranten ] , zijn steun aan activistische
  ngo’s [ wets-overtreders ] en gewelddadige groeperingen [ SJW, BLM ] ,
  kortom : zijn politieke manipulatie, promotie van illegale massa-immigratie en islamisering, enz.

  Het oordeel des onderscheids.
  Mag ik u dat aanbevelen ?

 7. Hans schreef:

  Ook gelukkig nieuwjaar gewenst.

 8. G. Gonggrijp schreef:

  Overigens, met nog geen 0,25 procent van de wereldbevolking goed voor twintig procent van de Nobelprijzen – zou er dan toch, horrribile dictu, een samenhang tussen etniciteit en intelligentie bestaan?

 9. DavidManstra schreef:

  Goed artikel Frank.

 10. Frank Berkemeier schreef:

  Een ieder bedankt voor de reacties. Ik reageer niet vaak, maar het wordt zeker gewaardeerd.

 11. Friese canadees schreef:

  Mijn ouders hadden gedurende ww2, joodse onderduikers in de kelders
  Ik ontdekte pas in de jaren zeventig dat tante Mina een joodse onderduikster was en Fries had geleerd van mijn oudste zus
  Tante mina was aangekleed als een Friese melkmeid met rode zakdoek op(ook om haar donkere haar te verbergen)en was tevens hulp in het jonge gezin
  Zij was dan een zgn zus van mijn moeder
  Is na de oorlog geëmigreerd naar Israël
  Heb zelf gediend als RES officier op vlb leeuwarden (jaren zeventig)en kwam daardoor in contact met Israelis
  Niets dan respect en hulde voor dat volk!!

 12. Cool Pete schreef:

  Omdat er bij dit artikel, veel belangrijke onderwerpen in de reacties komen,
  ga ik er nog op door :

  – De Grieks-joods-christelijke traditie [ in de diepste zin van het woord ] ,
  is DE basis van DE beschaving.

  – @G. Gongrijp : Cultuur [ in de diepste betekenis van het woord ] is doorslaggevend
  voor de kwaliteit van een volk, en van de gemiddelde intelligentie.
  [ ‘Genetica’ geeft aangeboren mogelijkheden, die ontwikkeld moeten worden. ]

  – @Teunis : ONDANKS hun afstamming,
  behoren George Soros [ aka Georgy Schwarz ] en ook Mark Zuckerberg [ Facebook ],
  door de aard van hun activiteiten, tot de verdorvenste personen op aarde.
  Hun activiteiten zijn duidelijk te achterhalen.

 13. Teunis schreef:

  @Cool Pete,
  Juist VANWEGE hun afstamming is de haat tegen rijke Joden in sommige kringen des te intenser. Joden zijn handig als ze voor een politiek karretje gespannen kunnen worden, maar indien politieke tegenstanders van Joodse afkomst zijn worden alle antisemitische registers opengetrokken, hetgeen wijst op een diepgewortelde onderliggende jodenhaat. Ik wil allerminst beweren dat dat bij u zo is, maar mijn walging van dit verschijnsel overtreft wat ik eventueel van hun activiteiten zou kunnen vinden.

 14. Cool Pete schreef:

  @HEER TEUNIS : ik geef het op met u.
  U leest al mijn reacties FOUTIEF. Boven weerlegde ik uw argumenten / beweringen –
  maar dat dringt niet eens tot u door …………
  Ik deed uitspraken, die het omgekeerde zijn van wat u mij in de mond probeert te leggen.
  Ongehoord dom.
  [ In het verleden, bleek dit ook al vaak. ]
  Blijkbaar leeft u in een kunstmatig fake-wereldje : bitter weinig heldere hersen-activiteit;
  maar veel “talent” voor grondloze “ge-psychologiseer” / betweterij / manipulatie.
  Ik wens u veel plezier; met uw gebrek aan kennis en inzicht, zal u dat zeker lukken.

 15. Frank Berkemeier schreef:

  CP, sommige mensen als Teunis worden automatische getriggert bij het woord “joden” Meneer Teunis is er een van velen die deze trigger niet kan weerstaan. Ik heb het over cijfers, meneer Teunis begint over Soros en rijke Joden. Vermakelijk.

 16. Bosgeus schreef:

  De schuld wordt afgeschoven op Joden.
  Door de daders van de werkelijke samenzwering.

  Hitler was lid van een samenzweringsgenootschap jegens het protestantisme in Duitsland. Het protestantisme dat was opgezet door Maarten Luther, en werd weer erg succesvol in de 19de eeuw onder Otto von Bismarck.. En Maarten Luther heeft, volgens vele deskundigen, geen boek geschreven tegen de Joden.

  Daarnaast zijn Joden vaak intelligent, waardoor ze een bedreiging vormen voor geheime machtsovernames.
  Bijvoorbeeld: Het enige Nederlandstalige boek dat ik ken dat onthullend verhaalt over het samenzweringsgenootschap waar Adolf Hitler lid van was, werd geschreven door Ernst Friedman. Friedman, dat is een Joodse naam.

  Dat Joden intelligent zijn, komt omdat ze leren lezen op zeer jonge leeftijd, ook vaak Hebreeuws, andere talen door verhuizingen, Jiddisch, enige selectie omdat Joden slim moeten wezen om te overleven.
  Die aanleg heeft meer met cultuur, dan met genen te maken.
  Daarnaast geeft studie van de Torah een moreel besef, welke uiterst nuttig is in wetenschapsbeoefening, en ook voor vele andere terreinen.
  Vrije wetenschap beoefening, dat danken we echter aan de Reformatie.
  Niet dat de huidige wetenschap erg vrij is, veel docenten verloren hun stoel, omdat ze de waarheid vertelden over hun vakgebied.