DE WERELD NU

Italië – verdrag van Dublin van toepassing op ‘NGO-hulpschepen’

Italië

In Italië werd vorige maand een heel interessant proces gehouden over de rechtmatigheid van Salvini’s weigering hulpschepen te laten aanmeren teneinde hun lading migranten aan land te laten gaan.

Dat de uitkomst nog niet breed bekend is verbaast niet erg. De rechters spraken Salvini niet alleen vrij, maar deden dat op basis van een vernietigende conclusie die het tapijt wegtrekt onder de veerdienst spelende NGO’s. Uit de Engelstalige versie van de Corriere dela Sera:

“NGOs should go to their own country”

The Court of Ministers[1] on the migrant case: the “first-contact country” is that whose flag the ship flies.

Pijnlijk, aangezien de NGO’s die Italië voortdurend voorzagen van ongewenste nieuwe immigranten dat deden onder de Duitse en Nederlandse vlag. Het is derhalve ook een waarschuwing aan ons land goed te beseffen aan wie je het recht verleent die vlag te gebruiken, omdat het niet vrij van consequenties is.

The responsibility for assigning a “safe haven” to ships carrying refugees rescued at sea lies with the “First-Contact Country”, which is not always easy to identify. However, if we wish to follow “literally” the indications that can be drawn from Conventions and agreements, “the first-contact state may only be considered that of the ship that provided for the rescue”; so if a boat that has picked up castaways is flying the German flag, it should turn to Germany to ask for permission to dock.

Door deze zaak te verbinden aan het Verdrag van Dublin – dat regelt dat asielmigranten asiel moeten aanvragen in het eerste veilige EU-land dat zij bereiken – wordt de morele standaard die de meeste NoordwestEuropese landen hanteren plotseling een stuk minder vrijblijvend. Dat zal ’s binnenlands niet eenvoudig te verdedigen zijn, en zet daarmee de acceptatie van asielmigratie in onze contreien op het spel. Want over hypocrisie heeft men in West-Europa anderen niets te verwijten, dat hebben we de afgelopen jaren genoegzaam bewezen gezien.

Deze uitspraak werd gedaan als onderdeel van een bekend soort poging tot politieke demonisatie: een aanklacht tegen (nu ex-)minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van de rechtse Lega wegens onmenselijkheid. Die zaak werd eerder al door de rechters verworpen met de woorden:

“The absence of clear regulations applicable to the matter makes it impossible to identify, with reference to the alleged refusal to indicate a POS (Place of safety), any precise legal obligations violated by the persons under investigation, and consequently to rule that their conduct constitutes a criminal offence”
No crime committed, then, and no trial.

Het politieke belang van deze uitspraak heeft twee kanten:

 1. Het is voor Westeuropese landen niet langer vrijblijvend om moreel hoog te paard zittend van EU-landen rond de Middellandse Zee te eisen, dat door henzelf geaccrediteerde NOG’s asielmigranten aanvoeren die de landen rond de Middellandse zee moeten opvangen
 2. Het ontslaat ook de huidige linkse Italiaanse regering van elke verplichting asielmigranten te laten aanmeren, iets dat derhalve niet langer als smoes kan worden aangevoerd.

Ad1. – Dit zal zorgen voor paniek in Brussel, niet in het minst doordat het te kijk zetten van de West-Europese landen als hypocriete kuikens politiek geen beste indruk zal maken en bovendien stuiten zal op onbegrip bij de deugmensen in de betreffende landen.

Ad2. – Het zal elke Italiaans regering vanaf nu politiek verplichten een heel wat hardere positie in te nemen aangaande ongevraagd aangevoerde migranten, door de NGO-schepen te verplichten die zelf naar Duitsland en/of Nederland te brengen. Niet alleen is dat veel kostbaarder, maar bovendien zijn er logistieke problemen die het de facto onmogelijk zullen maken er mee door te gaan.

Ongenoemd maar van groot belang: de EU in Brussel heeft nu een enorm probleem. De Brusselse wens voor meer immigratie – hoe onbegrijpelijk ook – is evident, en met de sluiting van de Balkanroute door Hongarije en de aanstaande sluiting van de Middellandse Zee route gaan de twee voornaamste doorgangswegen van dit moment dicht.

Een goede reden de accreditatie van schepen door NGO’s in Nederland eens tegen het licht te houden. Veel deugmensen zullen het niet willen geloven, maar ik garandeer u dat de veerdienst zoals die de laatste jaren bestond nu is beëindigd. Daar zullen de Noordwest-Europese landen wel zorg voor dragen – hetgeen hun hypocrisie eens te meer onderstrepen zal.


 1. Uit de context van het Italiaanse artikel blijkt dat dit Court of Ministers in Italië zich bezig houdt met eventuele wandaden van gekozen overheidsfunctionarissen gepleegd ten tijde van en tijdens de uitvoering van hun ambt. Een concrete bevestiging van die indruk heb ik niet direct kunnen vinden, aangezien ik geen Italiaans spreek of voldoende begrijp.

Meer over de economische en politieke perikelen van Italië vindt u hier.

 

13 reacties

 1. Henk Albarda schreef:

  Weer dank Hannibal dit soort zaken te volgen. Juridisch gezien heeft naar mijn ‘leken’ overtuiging Hannibal volledig gelijk.
  Practisch gezien ontstaat nu een heel andere situatie, die overigens een niet in te schatten voordeel voor de LEGA zou kunnen hebben.
  Ten eerste kunnen Duitsland en Nederland van de HUIDIGE Italiaanse regering toestemming krijgen in willekeurig welke haven van Italia te docken. Aangezien de PD en de 5Sterren weten dat de Italiaanse kiezer de immigratie zat is, weten ze ook dat die actie in het voordeel van de LEGA kan zijn.
  Ten tweede zou de HUIDIGE regering kunnen besluiten Nederland en Duitsland aan dit Italiaanse rechterlijke besluit te houden, waarna tenminste 5Sterren kiezers terug zou kunnen winnen van de LEGA omdat ze aan kunnen tonen dat minder immigratie binnen komt.
  Vanzelfsprekend is de uitspraak sowieso een hele prettige overwinning voor Salvini omdat de rechter hem feitelijk gelijk geeft.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  De ‘veerdienst’ was onhoudbaar. Dat hebben Salvini en de Italiaanse rechters nu aangetoond. De vraag is nu hoe het zit met zgn. pleziervaartuigen. Dan is namelijk een zeebrief niet vereist. Hoogstens een vaarbewijs. Nederlandse NGO ‘veerdienst’ boten hadden een dergelijk in Nederland geregistreerd vaarbewijs. Intuitief zeg ik dat de rechterlijke uitspraak ook geldt voor dat soort boten. Tijd om de wetgeving wat bij te stellen.

 3. Juanito schreef:

  Een ‘humane’ luchtbrug biedt natuurlijk uitkomst voor landen die zich nog meer afrikanen en arabieren wensen. Mevrouw Rakete zou er zeker een (glans)rol in willen spelen.

  Want er blijven natuurlijk wel mensen in Europa nodig uit verschillende diversiteitsculturen om onze eigen non-cultuur te verrijkenen.

  Ook zijn er mensen nodig in onze hoog technologische bedrijven en in de zorg. Daar staat men op nieuwe instroom te springen. Logisch dat er dan als eerste gekeken wordt aan de andere kant van de Middellandse zee, dat toch wel bekend staat om zijn hoge arbeidsinzet en productiviteit.

  Bovendien is, volgens oud Duits minister en jurist dhr. Schauble, ook dringend een nieuwe impuls noodzakelijk in onze eenzijdige Europese genenpool. Dit om degeneratie van de rasechte Europeaan te voorkomen. Weinigen waren er overigens mee bekend dat dhr. Schauble daar óók verstand van had, maar dat terzijde.

  Dus, concluderend, er zijn nog wel wat mogelijkheden en redenen om binnenkort de 20 miljoen hier aan te tikken.

 4. Henk Albarda schreef:

  Ik meen dat het erom ging of Salvini wel of niet veroordeeld zou worden voor het de ngo schepen verbieden in Italiaanse havens te docken, ik meen een Italiaanse actie-club die het probeerde? BegrensEuropa, zelf al zouden ze met vaarbewijs wel in Italie binnen kunnen lopen, voor zover ik weet mag je de (relatief grote) ngo boten niet met ‘slechts’ een vaarbewijs ‘navigeren’. En met boten die je WEL met vaarbewijs mag navigeren, kun je geen ‘veerdienst’ blijven onderhouden.
  Het ‘resultaat’ , hoe de ngo’s hun ‘veerdienst’ door zullen zetten, zullen we pas over een half jaar kennen, de winter periode zal de ‘veerdienst’ niet erg intensief actief zijn, ‘vluchten’ doe je immers sinds merkels’ uitnodiging uitsluitend bij redelijke temperaturen………

 5. Johan P schreef:

  @BegrensEuropa
  Ook pleziervaartuigen zijn ergens geregistreerd en kunnen derhalve te worden gezien als varend onder de vlag van dat land. Nog even daargelaten dat dergelijjke bootjes over het algemeen de capaciteit niet hebben om echt aantallen mensen op te nemen. Zodra het gaat over een wat groter vaartuig zal men echt over meer moeten beschikken dan een vaarbewijsje.
  Overigens zou iemand die het met een klein bootje probeerde heel goed kunnen worden opgepakt als ‘mensensmokkelaar’ en riskeert daarmee een flinke celstraf, iets wat de meeste mensen niet zullen willen riskeren. Het argument dat men werkt voor een NGO kan op dat moment niet echt meer worden gemaakt, dus worden de consequenties directer.

  De uitspraak was al een tijdje terug overigens. En zoals Hannibal al aangeeft, zelfs als de overheden in noord-west Europa geen brood zien in het tegen het licht houden van organisaties en onder wiens vlag die houden dan gaat de financiele kant spelen. De tijd en kosten die ermee gemoeid zijn om een boot vanuit de Middellandse Zee naar Nederland of Duitsland te brengen zijn een veelvoud van de kosten van een pendeldienst op korte afstand. Dat is zelfs voor dat soort organisaties niet houdbaar, al helemaal niet omdat het hun acties ook zichtbaarder maakt naar de bevolking hier en dat is waar een groot deel van hun inkomsten vandaan komen.

 6. Dick Ahles schreef:

  Het probleem met deze uitspraak en de ongewenste effecten voor de west-europese landen is dat het probleem weer alleen vanuit een juridisch standpunt wordt bekeken.

  Want wat de issue is van NGO schepen dat middels betaald mensensmokkelaars iilegaal mensen overzetten nadat zij zich moedwillig zelf in gevaar hebben gebracht door in krakkemiekkige bootjes te stappen, terwijl voor het gros van deze mensen geen enkele basis is om asiel aan te vragen waar dan ook in de wereld.

  Het punt is dat het gedrag van de NGO maatschappelijk en menselijk zeer discutabel is en reden zou moeten zijn deze mensen te vervolgen en te straffen.

 7. LT schreef:

  Bedankt Hannibal. Goed dat Salvini is vrijgesproken. Dat hij nog vele successen voor de Italianen mag gaan behalen. Ik zie graag dat de mensen met de juiste inzet beloond worden met verdiende successen.

 8. Cool Pete schreef:

  Het is weer een voorbeeld van KROMspraak.

  Die “ngo-schepen” bevinden zich in internationale wateren, en kunnen dus juridisch
  NOOIT onder ‘de verklaring van Dublin’ vallen.

  Verder is de rechtskracht van die ‘verklaring van D.’ juridisch volkomen aanvechtbaar.
  En duidelijk is het bestaan en het optreden van die zgn. “ngo-schepen” illegaal.

  Wetteloosheid is de garantie op onrecht , chaos, ontwrichting en [massa]geweld.

 9. Cool Pete schreef:

  Aanvulling : Al jaren wijst ARNOLD KARSKENS op het samenwerken met criminelen, en op de tienduizenden verdrinkings-gevallen , die door deze zgn. “ngo”-schepen veroorzaakt worden.

 10. Hannibal schreef:

  @Cool Pete
  Dit is niet juist. Zo wordt het toestel van de Amerikaanse president als vliegend Amerikaans grondgebied beschouwd en ook zo behandeld. Ook voor vliegtuigen van vliegtuigmaatschappijen wordt dat zo beschouwd. Voor schepen geldt een vergelijkbaar protocol, waarmee dit principe ooit begon. Aan boord geldt altijd het regime van het land waar het thuis hoort. Het is alleen weinig bekend omdat er maar zelden een conflict over ontstaat.

  Aan boord van een schip in een haven gelden voor de bemanning nog steeds de wetten van het thuisland, en dat wordt door de kapitein ook zo behandeld. Algemene zaken als moord en doodslag worden gewoonlijk overgedragen aan de politie van het land waar men zich bevindt, maar op zee heeft de kapitein in principe de bevoegdheid namens zijn land en haar wetten te handelen.

  Als je er wat langer over nadenkt ga je er de ratio van zien.

 11. Cool Pete schreef:

  @Hannibal : ik heb het niet over nationaliteit, maar over de in houd van die “verklaring van Dublin”, en die willen toepassen op internationaal zee-gebied.
  Men kan niet zo maar en ongegrond, allerlei “regels” aan elkaar koppelen, en dan zeggen dat dat rechts-geldig zou zijn.
  Alle “EU”-verklaringen zijn daarnaast, ook nog staats-rechtelijk niet valide is; ze zijn niet democratisch- en niet staats-rechtelijk verantwoord, opgetuigd.

 12. Erik O. schreef:

  “De Brusselse wens voor meer immigratie – hoe onbegrijpelijk ook – is evident, enz.”, aldus Hannibal.
  Ik begrijp de Brusselse wens voor meer immigratie heel goed. Laten we eens nagaan hoe de EU is ontstaan, waarom die is ontworpen. Eén ding is zeker; de EU is NIET ontworpen in het belang van de burger. De burger speelt wel een belangrijke rol, maar is toch marginaal. Nee, de EU is ontworpen voor het grootkapitaal, de grote bedrijven, de multinationals.
  Als we teruggaan naar 1951 begon de EU als EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Uit deze naam blijkt als dat deze hele constellatie is opgetuigd voor Corporate Europe.
  Er is zelfs een theorie dat de individuele landen, zeker de westerse zgn.democratieën, een deel van welke de oprichters zijn van de EGKS, zelf Corporaties zijn met beursnoteringen aan Wall Street waardoor zij ook nog eens direct verantwoording schuldig zijn aan de FED, Federal Reserve in Washington. Maar dit terzijde.
  Het belangrijkste doel van (grote)bedrijven is winst maken. Winst maken voor hun aandeelhouders.
  Wat is nou een goed ingrediënt voor het maken van veel winst? Juist, lage personeelskosten!
  De Belgische, Duitse, Nederlandse, Engelse en Franse arbeiders willen graag een fatsoenlijk loon voor hun vaak vieze en zware werk, zeker die in de Kolen- en Staalindustrie. Maar de grote bedrijven willen helemaal geen fatsoenlijk lonen betalen. Dat hebben ze nooit gewild en zullen dat ook nooit willen en als die Europese arbeider te duur is of dreigt te worden, gaan we hem toch gewoon vervangen?
  Dat vervangen, of omvolken, begon al kort na WOII. Veel Europeanen waren de oorlogen op dit continent zat en wilden emigreren. Tegelijk lag Europa nog in puin en was iedere mankracht nodig om onze landen weder op te bouwen. Maar i.p.v. dat regeringen nu tegen die potentiële emigranten zeiden: “Nee joh, ga nou niet emigreren. Help nou mee het land wederopbouwen”, moedigde regeringen, in elke geval de Nederlandse regering deed dat, emigratie aan en faciliteerde het zelfs.
  Dit opende de weg om ‘gastarbeiders’ eerst uit landen langs de Noordkust van de Middellandse zee en later uit de Levant en de landen langs de Zuidkust van de Middellandse zee te halen. En soms kwam het besef, ja toen al, dat er wel erg veel ‘gastarbeiders’ kwamen en steevast werd de Nederlander/Europeaan een schuldgevoel aangepraat met het argument: “Zij komen het werk doen, waar jullie je neus voor ophalen”. Bullshit!
  Inmiddels verdienen de meeste Europese volken een redelijk inkomen, althans naar de maatstaven van het land waarin zij leven, en ook vaak nog maar rond de armoedegrens, maar ook dat wordt de EU, de grote bedrijven en de inmiddels zeer breed geworden elite in Europa te duur. Haal ze dan maar uit Afrika. Zet de lonen van de Europese arbeider maar onder druk. De meeste deugmensen zitten ook in die categorie. Maar dat “deugen” is niet meer dan puur opportunisme.
  Ziedaar mijns inziens “de Brusselse wens voor meer immigratie”.

 13. Hannibal schreef:

  @Cool Pete
  U snapt het niet. Ook in internationaal zeegebied dobberen stukjes nationaal terrein waar andere regels gelden, in casu op de dekken der schepen. Dat is een regel die ouder is dan de denkbeelden van Hugo de Groot over internationaal zeegebied.