DE WERELD NU

Islam levert geen handen aan het bed

In de zorg ontbreekt het vrijwel volledig aan islamitische verpleegsters. In ziekenhuizen zijn ze overal, maar hun handen aan het bed zul je niet zien.

Een paar jaar geleden leidde een vervelende ziekte tot opnames in achtereenvolgens verschillende ziekenhuizen, waarbij het één keer om een langdurige opname ging.

Het verblijf in een ziekenhuis laat je kennis maken met een aparte wereld, een microkosmos met aparte rituelen en protocollen. Wat mij uiteindelijk ging opvallen was dat naast de overwegend blonde en meestal zakelijke verpleegsters en de lievere Surinaamsen, de aanhangers van de islam ontbraken. Ze zijn er wel in de ziekenhuizen. Als schoonmaakster nemen ze de kamer onderhanden, kijken je niet aan en voelen niks voor een praatje. Ook in de apotheek, laboratorium en in technische functies zijn ze te vinden. Maar hun handen aan het bed zie je niet.

Mijn waarneming heb ik voorgelegd aan verpleegsters en artsen die ik kende en zij bevestigden dat in hun ziekenhuis hetzelfde beeld bestond. Op één van mijn ligdagen meende ik een Afghaanse verpleegster te ontdekken. Nieuwsgierig viste ik naar haar etniciteit. Ze was geen Afghaanse, maar kwam uit een van de -stanladen in de buurt van Afghanistan. Bij doorvragen vertelde ze dat ze min of meer een eenling was die geen druk voelde vanuit een grotere islamitische gemeenschap die haar vanwege haar beroep zou veroordelen.

Het beroep van verpleegster of verzorgster is binnen islamitische gemeenschappen geen populair of eervol beroep. Voor een deel heeft dat te maken met de medische cultuur in de afkomstlanden. Daar is een verpleegster nog de koningin van de ziekenzaal die zich uitsluitend beperkt tot medische handelingen. De verzorging wordt aan de familie van de patiënt overgelaten.

Naast die cultuur geldt echter ook de afwijzing van anders of niet-gelovigen als onrein. Het aanraken van de lijven van niet-moslims wordt binnen islamitische gemeenschappen als een soort taboe gezien en wie zich tot dat beroep voelt aangetrokken, wordt ontmoedigd. Een verpleegster of verzorgster binnen de familie draagt bepaald niet bij aan de reputatie van de familie. Van een Haarlemse moslima die wél verpleegster werd, wordt vermeld:

Ooms en tantes vonden het maar niets dat Fatma Ozbeck verpleegster wilde worden. Een maagd die vreemde mannen wast, dat kon onmogelijk Allahs wil zijn. Ze hadden een totaal verkeerd beeld van de zorg, zegt het meisje (18). “Alsof ik in het ziekenhuis alleen maar geslachtsdelen was.”

Het aantal moslims in Nederland bedraagt zo’n 6% van de bevolking. Dat betekent dat dit bevolkingsdeel nauwelijks een bijdrage levert aan handen aan het bed en in de thuiszorg. Een deel van het tekort in die sectoren kan geweten worden aan het uitblijven van hun bijdrage aan patiëntenzorg. Het is een onderwerp dat nauwelijks aandacht krijgt. Minister Hoekstra heeft dit jaar in zijn H.J. Schoo-lezing het onderwerp wel op een indirecte manier aan de orde gesteld door te wijzen op het gebrek aan wederkerigheid in bepaalde gemeenschappen. Letterlijk zei hij in dit verband:

“Het voorrecht om Nederlander te worden, leidt te vaak niet tot de inspanningen en resultaten die de samenleving redelijkerwijs van nieuwkomers mag verwachten. Ik geef u op een briefje dat als we de steven niet weten te wenden, dit probleem ons nog decennia parten zal spelen.”

In de media werd zijn verhaal  nogal eens als een ‘rechts’ geluid bestempeld en verdween daarmee naar de achtergrond.

Als het over ziekenzorg gaat, kunnen we inderdaad vaststellen dat vanuit de islamitische gemeenschappen het ontbreekt aan wederkerigheid. Wel wordt er gerekend op de hulp vanuit het zorgstelsel in Nederland. Binnen dat zorgstelsel hebben moslims geen geweldige naam omdat ze nogal eens veeleisend en agressief zijn.

Dat zag ik toen ik in een van de ziekenhuizen op een tweepersoonskamer terecht kwam en de andere patiënt een moslima was. Ze was niet in voor een praatje. Het enige wat ik van haar te horen kreeg was: “ik wil hier niet zijn”. De volgende dag begreep ik dat pas. Toen haar man op bezoek kwam ondervroeg ze hem naar de resultaten van zijn inspanningen om een eenpersoonskamer voor haar te regelen. Dat was hem niet gelukt. Niet veel later hoorde ik hem op de gang tekeer gaan tegen de hoofdverpleegster. Ze bleef rustig en vertelde hem dat wat goed genoeg was voor alle patiënten, ook goed genoeg was voor zijn vrouw.

Met een rood hoofd van opwinding kwam hij terug en instrueerde zijn vrouw om de volgende morgen gereed te zijn voor vertrek. De volgende morgen vertrok ze inderdaad. Een verpleegster die het stel helemaal zat was vertelde me dat het geen uitzondering was. Oudere patiënten geven nauwelijks problemen en zijn overal dankbaar voor. Maar als hun zoons of dochters zich ermee gaan bemoeien is het vaak hommeles.

Één geval van waarneming is natuurlijk niet indicatief, maar luister maar eens naar mensen die op spoedpoli’s werken of bij huisartsenposten. Daar hoor je hoe veeleisend sommige moslims zijn. Een van de redenen daarvoor bleek onlangs. DENK beschuldigde de medische zorg van nalatigheid als het om moslimpatiënten gaat.

In de praktijk blijkt juist het tegenovergestelde het geval zoals uit deze brief van een oncologie-verpleegster blijkt. Juist de veeleisendheid leidt nogal eens tot meer zorg dan normaal. Die veeleisendheid komt ook voort uit het wantrouwen uit de omgeving van moslimpatiënten of hun familielid wel de juiste zorg krijgt.

Alles uit de kast willen halen als het om de eigen zorg gaat en weigeren om actief deel te nemen aan die zorg als verpleegster of verzorgster is een van de te weinig benoemde problemen van de multiculturele samenleving maar ook een reden waarom de bevolkingsgroep van moslims niet in hoog aanzien staat. De omvang van wederkerigheid is een peilstok voor de integratie en die wijst uit dat er nog een lange weg te gaan is.


Dit artikel verscheen eerder op Peter’s Blogboek

29 reacties

 1. scherpschutter1943 schreef:

  Ik lag op een kamer in het ziekenhuis tussen 2 Turkse mannenin (uiteraard elk in een eigen bed). Zij spraken om beurten wel met mij maar niet met elkaar. Later bleek dat de ene turk een relatie had met een christelijke vrouw, die ook op bezoek kwam. Dat bleek een doodzonde te zijn, zoals de andere turk (ook moslim) dat noemde. Zij negeerden elkaar en het daarbij behorende bezoek, volkomen. Ik vond het een bizarre situatie

 2. C. Onstantinopel schreef:

  In deze bedrijfstak zijn moslims dus onder vertegenwoordigd. Kennelijk is dat niet iets wat iedereen weet.
  Wat iedereen wel weet, is in welke ‘bedrijfstak’ deze groep over vertegenwoordigd zijn. Met stip zelfs, al jaren ook.

 3. carthago schreef:

  Hoekstra gaf dus uit lijfsbehoud een academische omschrijving van asociale parasiterende moslimhufters in Dhimmi.NL
  Wat een asociale wegkijker,zorgelijk.
  Ergens zwerft volgens mij nog een wetje rond over huftergedrag .Zit wel onder het stof.

 4. Neef Jansen schreef:

  De islam zit vol met discriminerende en mensvijandige aspecten die niet maar een kwestie van tijd zijn voordat zij zich oplossen of een meer leefbare vorm aannemen maar die alleen maar erger worden naarmate de aantallen moslims en moskeeën en algehele infrastructuur van de islam als bedrijf van indoctrinatie, intimidatie en exploitatie van andersdenkenden meer gevestigd raakt in Nederland. Een uitermate negatieve rol speelt hierbij dat al die negatieve aspecten van de islam nauwelijks tot niet in de grote media en op universiteiten besproken mogen worden, en dat er een enorm taboe is op kritisch denken aangaande alles wat met die islam te maken heeft. Ook schijnt er een soort van gretigheid te zijn om die islam massaal te importeren en vervolgens te faciliteren haar intolerante en intimiderende neigingen tentoon te spreiden in Nederland. Criminaliteit en terreur van overduidelijk islamitische herkomst mag niet als zodanig geduid worden. Zogenaamde terrorisme-experts lijken er in opgeleid om speciaal wat betreft de islam een blinde vlek te hebben. Islamoverlast lijkt nu nog een matige vorm te hebben, maar als het eenmaal zover is dat die overlast dermate vormen aanneemt dat enkel nog een blind konijn niet in staat is te zien dat de islam een kracht is van destructie en afbraak en eindeloos veel overlast, dan zal dat het resultaat zijn van decennia van volhardend wegkijken en dingen niet benoemen en demoniseren van klokkenluiders. Je zou kunnen zeggen dat een groot deel van besturend en intellectueel Nederland bezig is Nederland af te schaffen met behulp van de islam. En waarom dit precies gebeurt? Wie is er zo gek om een dergelijke culturele genocide te faciliteren? Of er zit een of ander krankzinnig plan achter. Of het betreft totaal onbenul.

 5. Ezel schreef:

  Louter gelul! Het afgelopen jaar stonden er aan het bed van mijn vader keurige hoofddoekmeisjes. Ze hebben hem gewassen en zijn luier verschoont. Momenteel heeft hij thuiszorg. Inmiddels heb ik met alweer twee moslimmeisjes kennisgemaakt. Zij wassen hem. Mijn vader is blank en rechts. Zijn huisarts is een Afghaanse waar hij zeer tevreden over is.

 6. Ad Rek schreef:

  @balkje
  Als dat zo is dan hebben we te maken met een én-én situatie. Want waarom zou ik jouw verhaal wel geloven en dat andere niet. Maar jij noemt het wel erg snel gelul.

 7. Huifkar schreef:

  In mijn buurt werken bij de supermarkt achter de kassa vrijwel alleen moslima’s. Op zich geen probleem. Behalve dan bij het afrekenen. Het viel mij al jaren op dat het wisselgeld in m’n hand gegooid werd. Dit gebeurt alleen bij moslima’s. De 1 was er beter in dan de ander. Sommige hadden zich zo gespecialiseerd dat ze het geld zo konden loslaten een paar millimeter voordat ze evt een ongelovige zijn hand zouden aanraken. Anderen beheersten die techniek niet en werd het geld al vanaf centimeters afstand in m’n hand gemieterd. Een enkele keer, als het te onbeholpen was, zei ik er iets van, waarna je meteen vijandelijke blikken krijgt. Uiteindelijk bleek pinnen de enige oplossing. 1 – 0 voor Fatima. Maar Albert Heijn bood uiteindelijk een andere oplossing. De zelfscan kassa, dan kun je met n lange neus langs de kassiëre lopen en heb je er niks meer mee te maken. Zij kennelijk blij en ik blij. Maar in de kern klopt het niet. Waarom zo’n afkeer en angst om even contact te hebben ? Alleen bij de islam. Wij-zij denken. Tot slot, heel af en toe, tis een minderheid, maar ze, bestaan. Zo ongeveer 5 tot 10 procent van de moslim cassiëres deden wel normaal, lachen vriendelijk en leggen het wisselgeld zonder enige fobie in m’n hand. De overige 90 tot 95% zijn helaas degene die die toon bepalen. Dit is een taboe onderwerp. Goed dat hier op veren of lood over gesproken kan worden.

 8. Hannibal schreef:

  @Ad Rek
  Balkje is een ezel. En als zijn vader niet al veertig jaar dood is dan is het vijftig jaar.

 9. Oet_Grunnen schreef:

  De islam levert helemaal niets.
  In de woorden van Pat Condell: The only “religion” that NEVER gives, but only takes.

 10. Johan P schreef:

  Ik kan het bovenstaande artikel volledig beamen. Moslims in de zorg eisen altijd extra zorg, extra behandelingen en extra rechten. Zoals familileden die buiten alle bezoekuren om langskomen, of die met een hele groep tegelijk een kamer binnenvallen en het werk voor verplegers voor de andere kamergenoten onmogelijk maken.
  Maak je een opmerking dan wordt men op zijn best genegeerd, maar minstens evenvaak uitgescholden of bedreigd. Grote bek naar artsen en verplegend personeel is normaal.
  Daar komt nog eens bij dat moslims oververtegenwoordigd zijn in de behoefte voor zorg, maar (gelukkig maar) ondervertegenwoordigd in het verlenen ervan. Ik zou werkelijk niet willen worden verpleegd of behandeld door een moslim, dank u vriendelijk. Ik heb te veel ervaringen met moslims om het idee van medische jihad niet te ver gezocht te vinden.

 11. carthago schreef:

  Ik vraag me ineens af hoe een oude ezel zomaar in een Afghaans geitenhok terecht komt.

 12. Rob Mieremet schreef:

  Her valt mij op dat ezel altijd de andere kant kiest, er blijkbaar op los liegt dus een linkse dwarsligger is, een ontkenner. Bij DDS is er ook zo eentje, een trol met 25 aliassen en maar sarren. Want vrijheid van meningsuiting is voor deze mensen alleen voor henzelf bedoelt, anderen moeten hun bek houden of zijn gek.

 13. Ad Rek schreef:

  @Hannibal
  ezels of trollen . ’t maakt me niet uit, voor mij allemaal gelijk

 14. karton schreef:

  In de ziekenhuizen mogen zij dan onder-vertegenwoordigd zijn, in de media staan ze op nr. 1 !
  O.a. in Opsporing Verzocht en in de diverse criminele registers.

 15. karton schreef:

  @ Rob Mieremet op 28-11-2019 om 09.52 uur.
  Met u eens.
  Ik ken ze ook op DDS, maar daar zijn meerdere trollen met héél veel aliassen.
  DDS is m.i. niet meer wat het óóit was, om die reden ben ik daar afgestapt.

 16. Dries Bovenkamp schreef:

  Met orgaan donatie is het precies zo. Wel mag een moslim orgaan van mij ontvangen, want, als mijn nier in hun lijf zit, wordt die vanzelf Islamitisch. Maar een nier van hen naar mij toe? Dan sterf ik een vroege dood. Mag namelijk niet. Vermakelijk zijn de pagina lange verhalen van Imans om een en ander uit te leggen. Het lijkt wel of je een stuk van de hand van Rutte leest. Eerst verhaal over hoe het zou moeten zijn, maar uiteindelijk moet het op de Islam manier. Dit betekent dat eigen vermeende zielenheil voor gaat op uw of mijn leven.

 17. Ezel schreef:

  Vvmu is onvoorwaardelijk! En de waarheid heeft niks met links of rechts te maken. Dat zijn meningen. Van idealisten met een ideologische of religieuze agenda. En u weet… het pad naar Auschwitz en de goelag (en straks de VN heropvoedingskampen) zijn met idealen geplaveid.

 18. Ezel schreef:

  We leven in het land waarin iemand die ‘ik ga jou doodmaken’ in zijn rare straattaaltje sist naar een hulpverlener of waar een hele boze man ‘krijg de kanjer’ roept naar een ambtenaar vervolgd worden wegens een doodsbedreiging. Vvmu heeft natuurlijk wel zijn grenzen. Hahaha

 19. Ravian schreef:

  Islamieten hebben gewoon erg veel last van het “herrenvolk” gevoel.
  En dat terwijl ze daar toch echt met stip de minste rechtvaardiging voor hebben.
  Als ze hun leuter ergens in kunnen steken maakt het overigens opeens niets meer uit of de eigenaar van het betreffende gat rein of onrein is.
  Tijd dat we het hele zooitje huiswaarts sturen.

 20. Ezel schreef:

  Dat is nou vvmu. En een voorbeeld van de collectivistische ideologie van ravian beleidt

 21. Hannibal schreef:

  @Rob Mieremet
  Ezel is een oude bekende die het niet fijn vindt dat ik dat weet. Tien tegen 1 dat hij die trol met 25 aliassen op DDS is, trouwens. Onder de naam De Snotverlosser kende ik hem daar 10 jaar terug al. Hij heeft een paar jaar rondgezworven op Twitter als MarkTwain, maar als ik me het goed herinner was zijn grote held WCFields. Ik herken hem altijd aan bepaalde beperkingen die hij heeft, maar daar zal ik verder niet over uitweiden.

  Toch heeft hij een functie, want hij heeft vaker gelijk dan de spreekwoordelijke 2x per etmaal – hoe automatistisch zijn zure reacties verder ook zijn.

 22. Ezel schreef:

  Haha en C. Marx niet te vergeten

 23. Ezel schreef:

  En Mencken en Stirner en een beetje Mussolini (maar die laatste alleen voor de wonderolie)

 24. Ernie van de Wal schreef:

  Mijn echtgenote werkt als assistente die invalt wanneer een andere assitente op een huisartspraktijk niet kan werken.

  Zo heeft ze ca 90 praktijken bediend en de buitensporige veeleisendheid van islamitische patiënten ervaart ze als problematisch.

  In krachtwijken heeft ze ook te stellen met vervelende tokkies. In betere wijken heb je ook lastige patiënten.
  Maar patiënten van islamitische herkomst steken met kop en schouder uit boven alle probleemgevallen.

 25. Roos schreef:

  Een vriendin is consultatiebureauarts en inderdaad de moslims eisen van alles,hebben een grote mond. In 2009 reed ik door de Baarsjes in Amsterdam,reed langzaam vanwege drempels en kleine allochtoontjes maakten toen al keeldoorsnij- gebaren. Dit jaar lag ik in het ziekenhuis te wachten tot ik opgehaald zou worden voor de OK. Bij mij op de kamer een oudere moslima. Dochters komen op bezoek met klein jochie van jaar of 3. Gordijn gaat dicht. Opeens hoor ik een van de dochters “ sorry” zeggen tegen het jongetje. Op zich prima,als je als ouder je fout inziet, maar dit ging wel heel erg ver. Heb het geteld: wel zeven keer ! En op het laatst bijna smekend van “ sorry hè?!”Waarop het kind na een lange zucht zei :” Jahaaaa…” Hieruit blijkt wel dat de jongens als prinsjes worden behandeld. Zou dat soms een oorzaak zijn van de criminaliteit die je ziet bij “Opsporing verzocht “?

 26. P. Kossen schreef:

  Er zal nooit, door langer hier te zijn, verbeteringen komen. Ze zullen juist nog veeleisender worden, en dat weet IEDEREEN.
  Maar er over praten, dat durven ze niet, en wie het wel doet is………….. daar zit het grote probleem, geen discussie, met dank aan LINKS LINKS LINKS 🤮🤮🤮

 27. grapjas schreef:

  ISLAM is te druk bezig met NIEUWE LICHTINGEN TERRORISTEN TE BAREN VOOR HET LEGER VAN DE BESNEDENEN.

 28. Hannibal schreef:

  @Roos
  Dat speelt zeker een rol. Het sluit aan bij bepaalde westerse opvoedkundige overtuigingen, maar juist daardoor ziet men niet wat precies de gevolgen zijn.

 29. Dries Bovenkamp schreef:

  Mijn Mijn moeder, inmiddels lang overleden, had 20 jaar geleden een Marokkaanse hulp. Keigoed mens, aardig enz. Kwam zelfs op begrafenis, niet bij de kerkdienst. Mijn moeder vroeg haar eens, dat als puntje bij paaltje kwam, wie de baas was. Zij, de moeder of haar tien 10 jarige zoon. En ja hoor, de snotjongen was de baas. Ik ben maar z’n moeder hè??