DE WERELD NU

Islam en de verleiding van het totalitaire denken

Het totalitaire denken

Een Iraniër, op bezoek in Nederland, vertelde me ooit dat Iran het enige islamitische land is waar geen moslims wonen. Het is een grap die in Iran de ronde doet. Het illustreert het totalitaire denken als weinig anders.

Het huidige Iran is een creatie van Khomeiny en vertoont veel trekken van de ideale staat, zoals Plato die in een boek beschreven heeft. De ideale staat van Plato bestond in feite uit een totalitair regime waarin het individu is teruggebracht tot een radertje van een collectief systeem. Om individuen in zo’n systeem opgesloten te houden is er een zekere vorm van dwang nodig en worden overtredingen van de ideologische regels door sancties getroffen.

De bevolking van Iran doet publiekelijk braaf mee, maar achter de voordeur van het eigen huis bestaat een ander Iran. Het is een hypocriete samenleving geworden die door ideologische dwang bij elkaar wordt gehouden.

De imperfecties van democratie en liberalisme vormen uitdagingen die met name door mensen die neigen tot totalitarisme beantwoord wordt met de oplossing om de vrijheid van het individu te beperken. Communisme en fascisme waren westerse oplossingen, elders in de wereld is dat de islam. Maar alle pogingen om van een imperfecte wereld een perfecte te maken zijn gedoemd te mislukken. Ze stranden op de weerbarstigheid en imperfectie van de mens die nooit in staat is zijn natuurlijke behoeften op te geven voor een fanatiek nagejaagd doel dat hem van zijn vrijheid berooft.

De wereldgeschiedenis overziend is de islam al eeuwenlang de bron voor initiatieven om de wereld te verbeteren met totalitaire concepten. In die zin moet de islam worden beschouwd als een politiek systeem dat zijn kracht ontleend aan een god die daar de inspiratie voor levert. Dat is wel wat anders dan Marx, Lenin, Hitler of Mussolini, aardse wezens waarvan je de ideeën kunt weerleggen. Om in opstand te komen tegen een god en de door hem geheiligde profeet is nagenoeg onmogelijk zo lang je nog hoop hebt op een plaatsje in de hemel.

Ieder totalitair systeem heeft meerdere gezichten. Het gezicht van een paradijselijk einddoel is aantrekkelijk, uitnodigend en veelbelovend. De maatregelen die nodig zijn om op weg te blijven naar dat einddoel hebben echter een afschrikwekkend gezicht omdat voor dat einddoel alles geofferd mag worden wat het in de weg staat. De fase voorafgaand aan het bereiken van het einddoel kent een ethiek van het doel heiligt de middelen. Alles is toegestaan en gerechtvaardigd door ideologie. Politieke correctheid is het derde gezicht. Op alles bestaat een antwoord in de vorm van een door de ideologie voorgeschreven waarheidsopvatting. Het vierde gezicht van een totalitair systeem wordt gevormd door de interne strubbelingen. Vooral het ongenoegen over misbruik van posities en de daarbij behorende corruptie tasten het geloof aan en worden door fanatici beantwoord met geweld en schoonmaakacties. In islamitische kringen gaat het grapje dat Kalief het meest ongezonde beroep ter wereld is. Er werden er nogal wat vermoord en gevangen gezet. Als regel is de toekomst van een totalitair systeem geen andere dan een misdadig regime dat haar macht voor eigen gewin exploiteert en door privileges ontsnapt aan het leven dat anderen moeten leiden als opoffering op weg naar het einddoel.

Het is nog een wereldwijd taboe om islam te identificeren als een totalitaire ideologie. De tekenen zijn echter onmiskenbaar. Het Westen is de ideologische vijand van de ideologische islam. De islam indoctrineert haar gelovigen met vijandbeelden, complottheorieën en een idealistische opvatting van de islam zelf. De islam vervolgt niet alleen interne dissidenten, maar is ook actief in het vervolgen van externe critici. Islam verzet zich wereldwijd tegen de vrijheid van meningsuiting. Het OIC is daarvan een voorbeeld op wereldniveau, Tariq Ramadan verwoordt het bijvoorbeeld in Europa en in Nederland vindt bijvoorbeeld UvA-hoogleraar en theedrink-adviseuse Halleh Ghorashi dat de vrijheid van meningsuiting wel wat beperkter mag zijn. Als gevolg van intimidatie en de dwang van politieke correctheid is zelfcensuur in Nederland niet ongebruikelijk.

In het Westen geniet de islam als religie de nodige bescherming. Kritiek wordt al snel bestempeld als belediging van godsdienst, als racisme en discriminatie of als de uiting van onderbuikgevoelens. Merkwaardig is dat ‘links’ als kampioen van de strijd tegen totalitaire ideologieën het politiek correcte denken voedt en daarmee de Islam alle ruimte geeft. Een van de mogelijke verklaringen voor dat fenomeen is dat actieve moslims steun zoeken bij links dat met de nodige graduele verschillen in de kern ook, zoals de islam, anti-kapitalistisch en anti-liberaal is.

Ik waarschuw ze alvast maar. Khomeiny sloot in Iran ook een verbond met links om de revolutie tegen de Sjah te ontketenen. Toen hij eenmaal de macht had liet hij communisten en socialisten ophangen of opsluiten. De ‘nuttige idioten’ pasten niet meer in zijn plan. Een goed voorbeeld van een ethiek waarin het doel de middelen heiligt.


Dit artikel verscheen eerder op Louter’s Punt

10 reacties

 1. Bob Fleumer schreef:

  Het is verkeerd om de volgelingen van mohammed als ras te beschouwen en daaraan de conclusie te verbinden dat als je tegen de islam bent dan een racist zou zijn, dit is pure leugen en veroorzaakt erg veel verwarring en daar hebben we alk genoeg van!

 2. fredjohan schreef:

  Het is mij niet bekend dat links tegen totalitaire ideologieën strijd. SP en GroenLinks zijn zelf geënt op communisme en maoïsme. PvdA is niet links, maar is voor een gematigd kapitalisme. Over iets als D’66 wil ik het niet hebben, dat is het ideologische niets.

 3. Hans van den Broeki schreef:

  In principe is natuurlijk elke religie een totalitaire ideologie met een verondersteld almachtig wezen als legitimatie om die ideologie dwingend aan iedereen op te leggen. God wil het, dus gehoorzamen!

  De basisgedachte is niet zo slecht, men wil een systeem creëren dat rechtvaardig is en tot vrede leidt. Helaas (voor de profeten), zoals hierboven al gezegd, de mens laat zich moeilijk in een keurslijf dwingen en is geneigd tot het vooropstellen van eigenbelang.
  Daarnaast zijn er altijd dictatortjes die graag anderen de wet voor willen schrijven en een bevoorrechte positie voor zichzelf regelen middels de religie.

  Het christendom had ook IS streken, denk aan de Inquisitie, maar heeft veel aan gezag verloren dank zij de reformatie en de boekdrukkunst. Internet zou er toe moeten leiden dat ook moslims zich eens af gaan vragen of er in die Koran niet een hoop onzin staat, de vele religieuze geboden en verboden waanzin zijn en nergens op slaan, dat besnijdenis hetzelfde is als het brandmerken van vee, en of een almachtige die al 1400 jaar niets meer van zich heeft laten horen wel bestaat.

  Helaas is de domheid van grote delen van de mensheid grenzeloos en behoren zij tot die lieden die je voor altijd voor de gek kunt blijven houden.

 4. Ad Rek schreef:

  Er zijn volgelingen van mohammed die zichzelf en alle andere volgelingen als een eenheid beschouwen. Krijgen ze kritiek dan noem zij dat racisme. Ik herinner me goed dat Mohammed Rabae dat deed en het ‘religieus racisme’ noemde. Het was natuurlijk gewoon discriminatie op basis van geloof. Maar dat heeft niet de lading die gevoeld werd en gewild werd. De term racisme als verbaal, psychologisch en cultureel gevechtswapen met zoveel mogelijk effect daar gaat het dus om.

  Een tijdje terug werden de Marokkanen als ras beschouwd om dezelfde reden.

  Dat critici van de islam zich hierdoor om de tuin laten leiden is ongelooflijk eigenlijk maar het gebeurd. De term racisme is zo zwaar en heeft zo’n macht dat velen zichzelf niet toestaan iets te denken dat in die richting zou kunnen wijzen. ‘Big brother is watching you’ lijkt me niets anders dan het super ego van de sociaal/progressieve moderne mens. Ik vind het ongelooflijk, verbazingwekkend en heel erg erg.

 5. Ad Rek schreef:

  Foutje. I.p.v. ‘het was natuurlijk gewoon discriminatie op basis van geloof’ moet zijn: Hij had hoogstens kunnen zeggen: ‘discriminatie op basis van geloof’.

 6. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.
  En zeker de laatste alinea, is het onthouden waard.

  Wat de ayatollah’s in Iran gedaan hebben, is niet alleen gedwongen islamiseren,
  maar ook: gedwongen Arabiseren.

  Sinds december 2017 is in Iran / Persia een volks-opstand gaande:
  – tegen de armoede
  – tegen de ayatollah’s: ‘down with dictator’ en ‘down with islam’.
  – voor de vrijheid
  Zie o.a.: IranProtests, NCR-Iran, IranUprising, FreeIran, e.a.

  De militaristische ayatollah’s onderdrukken wreed hun eigen volk, en
  bedreigen de hele regio met a-wapens en lange-afstands raketten.
  Die zgn. “Iran deal” is resultaatloos en oncontroleerbaar; en heeft het misdadige
  regiem, veel geld opgeleverd.

  De Westerse wereld moet de volks-opstand steunen.
  Als de ayatollah’s verdreven zijn, wordt de hele regio, en de wereld, een stuk veiliger.

 7. Cool Pete schreef:

  – Het zou toch wel “mooi” zijn, als anderen hier op door gingen ……

  – Neem, ook, contact op met politici / Tweede Kamer leden …..

  Van stil zitten, is de wereld nog nooit verbeterd.

 8. Voight-Kampff schreef:

  @CoolPete.

  Je wenden tot de politiek is een grote vergissing. Ik hamer er ieder keer op; vijand identificatie!

  De vijanden van het volk zijn de politieke partijen en de islam.

  In de strijd om het beheer van de staat der Nederlanden staat het volk alleen. Bij het verbinden van de actoren ziet de netwerkanalyse er als volgt uit:
  – De politieke partijen beheersen de wetgevende-, uitvoerende en rechterlijke macht t.b.v. de regenten;
  – De islam in Nederland wordt gedreven door poen uit Koeweit/Qatar/SA en management uit Turkije;
  – Het volk staat alleen (geen medelijden overigens want dit is een keuze).

  Indien het volk niet in staat is om de vijand te identificeren dan is het redeloos verloren. En de Nederlandse rechtsstaat, als vanzelfsprekende consequentie daarvan, eveneens.

  Mijn advies aan onze medestrijder CoolPete: nadenken over een exit-strategie is de logische en meest voor de hand liggende prioriteit!

 9. Cool Pete schreef:

  @Voight-Kampff: dank.

  Het is: vluchten of vechten.
  Maar ik geef niet op :

  Elk mens wordt vrij geboren,
  en : ——————————— I WILL NOT BACK DOWN !!!
  Veilgheid en vrijheid, komen niet vanzelf.

 10. Johan P schreef:

  @Cool Pete
  Hoewel ik het bewonder dat u aangeeft niet te willen vluchten heb ik mezelf de vraag gesteld: wat bereik ik door hier en nu te vechten?
  Het antwoord is: niks.
  Kritiek op islam en de EU heeft me al meer gekost dan ik me wil herinneren. Ontslag (altijd wel een reden voor te vinden), facebook-ban, plotselinge extra audits door de belastingdienst, politie aan de deur en ga maar door.
  Veiligheid en vrijheid komen niet vanzelf, maar wanneer een volk zo volkomen apathisch reageert op een situatie die het in het eigen voortbestaan bedreigt, op allerlei niveaus, dan valt er niet veel meer te redden. Een volk heeft een zekere drive nodig om te kunnen blijven bestaan en het lijkt erop dat die volkomen is verdwenen. Nog even daargelaten dat er eigenlijk geen leidende figuren meer zijn die voldoende charismatisch zijn of breed voldoende geaccepteerd om het smeulende kooltje weer aan te wakkeren.

  Ik vermoed dat er pas echt weer een vlam komt op het moment dat islam de overhand krijgt in Europa en de blanke bevolking actief gaat vervolgen. Dat moment komt rap nader en dan zal er een grote uittocht van blanken zijn, met name richting de VS en Canada, maar ook richting de midden- en oost Europese landen die islam wel buiten de grenzen proberen te houden.
  Pas als die oorlog echt uitbreekt en er een breed verzet is keer ik terug om te vechten.
  Ik ben niet bang om te vechten, of om te sterven in dat gevecht, maar ik weiger om dat te doen op een moment dat het absoluut niets bereikt.