DE WERELD NU

Is Joshua Livestro de Nederlandse McCarthy met zijn ‘Nazi Scare’?

Livestro

Zoals de paranoïde Joseph McCarthy in de jaren vijftig uit achterdocht een hysterische actie tegen communisten startte, zo lijkt Joshua Livestro datzelfde te proberen in ons tijdgewricht met tegenstanders van de EU. Al komt dat in het geval van de laatste vooral voort uit de drang zijn eigen complete mislukking te compenseren.

McCarthy kreeg in de jaren vijftig van de vorige eeuw bekendheid als de man die de heksenjacht ontketende op on-Amerikaans gedrag waarbij vooral sympathisanten van het communisme van de Sovjet-Unie het moesten ontgelden.  Het was de tijd waarin een onschuldige ‘linkse’ opmerking je al verdacht kon maken.

In zijn overigens interessante boek ‘De adem van de grootheid’ (2006) beschrijft Livestro het doen en laten van McCarthy met veel dedain vanwege diens vele anonieme beschuldigingen, overdrijvingen, demonisering van personen en de duizenden slachtoffers.

De paranoïde McCarthy was de verpersoonlijking van de Red Scare schrijft Livestro in zijn boek. Bij Livestro zelf lijkt het te gaan om Nazi Scare. Thierry Baudet is een van degenen waar hij een verbeten jacht op voert. In een column in de NRC, een van de vele artikelen (in de Volkskrant bijvoorbeeld) waarin hij Baudet als nazi en fascist exposeert, reageert hij op de vele reacties op het besmeuren van Baudet’s voordeur en stoep.  ‘Zo begon het met Fortuyn ook’, schrijven velen. In zijn NRC-artikel haalt Livestro zijn schouders daarover op. “De geschiedenis herhaalt zich zelden”, is zijn boodschap. Met die bewering is hij niet erg standvastig. Later in zijn artikel waarschuwt hij er voor dat geschiedenis zich kan herhalen, hij gaat zelfs uit van een zekere wetmatigheid. Zo schrijft hij: “Kritiek op deze standpunten (van Baudet pl) is niet alleen gerechtvaardigd maar ook bitter noodzakelijk. Juist omdat we weten waar dat toe leidt”. In het gelinkte Volksartikel haalt hij behalve naar Baudet ook venijnig uit naar Wierd Duk en Sid Lukkassen. De laatste verzet zich tegen het cultureel marxisme en wordt door Livestro  met een venijnige ‘quilt by association’ als volgt gedemoniseerd: “Dit is een door Anders Breivik berucht gemaakte theorie, in Nederland gepopulariseerd door Sid Lukkassen, historicus en VVD-raadslid in Duiven”.

Livestro’s jacht op Baudet is niet zonder gevolgen gebleven. In de media, de NRC voorop, is er steun voor zijn jacht en wordt Baudet gedemoniseerd. Dat geldt uiteraard ook voor zijn sympathisanten. Wie hem volgt is geen haar beter en verdacht. De geneigdheid naar fascisme moet worden gezien als on-Nederlands en als een bedreiging voor de bestaande orde.

Nu heeft Livestro als klokkenluider voor het ontluikende fascisme en nazisme de tijd wel mee. In de betwiste orde van gepolariseerd Nederland is de beschuldiging of verdachtmaking van een nazi te zijn niet ongewoon voor iedereen waardoor ‘links’ zich bedreigd voelt. Livestro stookt dat vuurtje op. Rechts laat zich sinds kort ook niet onbetuigd en beschuldigt ‘links’ van cultuurmarxisme. De Tweede Wereldoorlog wordt opnieuw uitgevochten met verbaal geweld.

De beschuldigen van ‘links’ slaan nergens op. Het minste of geringste is voor links al aanleiding om te gaan Godwinnen. Ook het door rechts veronderstelde complot onder de naam ‘cultuurmarxisme’ slaat nergens op. Het is een naamgeving voor oeroud menselijk gedrag dat bijvoorbeeld tot de Franse Revolutie heeft geleid. Aanhangers van het gedachtegoed van Edmund Burke, waartoe zowel Baudet als Livestro behoren of behoorden, zien in de Franse Revolutie de bakermat van het communisme.

Wat we zien is de betwiste orde in de Nederlandse samenleving.

Immigratie, integratie en islam zijn de belangrijkste onderwerpen die de samenleving verdelen en de discussie is aan het ontaarden in een vorm van McCarthyisme waarbij over en weer personen verdacht worden gemaakt en gedemoniseerd met behulp van (koude)oorlogsretoriek. Het is in feite een armoedige discussie. Eigenlijk is het geen discussie. Tegenstanders doen een beroep op instincten, angsten en andere emoties die opgeslagen liggen in het collectief geheugen en nog steeds niet voldoende lijken te zijn verwerkt.

De betwiste orde leidt tot steeds meer ruig verbaal geweld. Fortuyn en Wilders werden zelden nazi’s genoemd. Sinds een paar jaar echter is die beschuldiging nagenoeg salonfähig geworden en niet alleen meer te vinden in de krochten van het internet. Livestro doet het in nette bewoordingen als hij insinueert: ‘dat we allemaal weten waartoe de standpunten van Baudet leiden’. Het is een schop onder de gordel en leidt tot een verharding in wat een open discussie over de betwiste orde zou moeten zijn. De mogelijkheid van een open discussie zijn nu verder weg komen te liggen dan ooit eerder. Partijen zijn doof voor elkaar en kunnen alleen nog maar schelden en elkaar demoniseren.

Het is de vraag hoe lang een samenleving kan voortgaan met het op deze wijze betwisten van de gewenste orde. Met het verdacht maken van mensen omdat ze een andere orde voor ogen hebben? Aanhangers van de PVV kunnen geen baan meer vinden zodra ze uit de kast zijn gekomen. De politiek correcte dictatuur werkt als censuur. Op veel werkplekken in Nederland kun je maar beter zwijgen dan een ongewenst standpunt innemen. Het is te vergelijken met de sfeer die door het McCarthyisme werd opgeroepen. Toen ging het over een nauwelijks groot probleem. Nu gaat het om onderwerpen die mensen in hun existentie raken. We kunnen daarom verwachten dat het heftiger zal worden en wellicht ooit tot een burgeroorlog zal leiden met de islam en immigratie als twistpunten.


Dit artikel verscheen eerder op Peter’s dagboek

5 reacties

 1. Jantje schreef:

  Livestro is veel te onbeduidend. Eerder die kluns van een Grunberg, die de column op de voorpagina van de Volksverlakkerij Krant heeft, die zijn eigen geloofsgenoten zo snel mogelijk opgeruimd wenst te zien. Hij werd nog uitgeroepen tot internationaal invloedrijkste Nederlandse kunstenaar.
  Joodse mensen, die hun geloof hebben afgezworen zijn, volgens mij, nog erger van het padje af dan al die andere linkse chaoten.

 2. Frans Groenendijk schreef:

  Zowel in Livestro als in het McCarthyisme heb ik me maar weinig verdiept.
  Het eerste dat bij me opkomt is dat McCarthy tekort gedaan wordt door Livestro met hem te vergelijken. Qua oprechtheid bedoel ik.

 3. Johan P schreef:

  “Nu gaat het om onderwerpen die mensen in hun existentie raken. We kunnen daarom verwachten dat het heftiger zal worden en wellicht ooit tot een burgeroorlog zal leiden met de islam en immigratie als twistpunten.”

  Nou, dan heb ik een nieuwtje. Die oorlog komt er en is onvermijdbaar.
  De auteur doet het voorkomen alsof het iets is dat nog afgewend kan worden, maar ik denk daar anders over. Livestro mag dan niet zo consequent zijn in zijn blik op de geschiedenis, maar de geschiedenis van islam is heel duidelijk. Er is geen enkel land waar islam ooit voet aan de grond heeft gezet waar het niet op ellende is uitgelopen. En naarmate het percentage moslims groeit, wordt de kans op die ellende alleen maar sterker.
  Reeds nu kan men zien dat er bepaalde delen van het land zijn waar islam voor een groot deel zijn stempel drukt op het dagelijks leven. En dat het een status-aparte heeft en voorkeursbehandelingen afdwingt. Dat gaat alleen maar erger worden, totdat het uitloopt in openlijke jacht op niet-moslims. En die tijd is nader dan de meeste mensen lijken te denken.

 4. Kees Bruin schreef:

  Of er een ‘burgeroorlog’ ontstaat in Nederland, in casu tussen moslims en niet-moslims, want daar gaat het primair over, betwijfel ik. Het lijkt me moeilijk voorspelbaar. Ten eerste heb je voor een burgeroorlog veel wapens nodig, minimaal lichte vuurwapens, mitrailleurs etc. Die zijn er gewoon niet, de bevolking is totaal ontwapend, alleen criminelen hebben wapens. In voormalige communistische landen barste het van dergelijke wapens, er lagen depots vol, zodat de bevolking zich makkelijk kon bewapenen. Maar hier in Nederland heb je te maken met een bevolking zonder wapens, met een zeer dociele autochtone bevolking. Die bovendien veel te verliezen heeft. Dus die ‘burgeroorlog’ kun je voorlopig wel vergeten.
  Maar aan de andere kant: je weet nooit wat de toekomst brengt en hoe ver de zaken uit de hand gaan lopen met de islam. Ik zie het nog niet zo somber in als reageerder Johan P. 07:32, maar dat de islam een uitgesproken totalitaire en imperialistische beweging is, daar hoeft geen twijfel over te bestaan.

 5. Ron schreef:

  Het zal dan een burgeroolog tussen meerdere partijen worden: verdeelde autochtonen – collectivisten versus individualisten- en verdeelde allochtonen cq vijfde colonne -is een precedent in de geschiedenis?
  Deze is op internet al gaande.