DE WERELD NU

Iran – de Amerikaanse sancties werken uitstekend

Iran arrangeert meer sancties

De ongeregeldheden in Iran bewijzen het gelijk van president Trump om geen oorlog tegen het land te beginnen met de aanval op Amerikaans drones en Saudische tankers als excuus.

De Iraanse regering heeft de brandstofprijzen verhoogd door bestaande subsidies te verlagen. Het land ligt al sinds het weekend onder een censuurdeken doordat de sociale media sinds zaterdag worden geblokkeerd:

Volgens de Iraanse autoriteiten is de rust nu teruggekeerd, op enkele “kleine kwesties” na. Andere bronnen melden dat de demonstraties aanhouden. De omvang van de protesten blijft schimmig, omdat het internet is afgesloten. Dat gebeurde zaterdag, een dag nadat in verschillende steden de eerste demonstranten de straat op waren gegaan. Overigens zijn Facebook en Twitter normaal gesproken al niet te zien, maar nu ligt Whatsapp ook plat.

Iran

Groot-Ayatollah Khamanei – effectief de leider van het land – steunt steeds hardere ingrepen.

Khamenei noemde de betogers zondag in een toespraak op de staatstelevisie “tuig” dat was geïnspireerd door “vijanden” van Iran. Agenten moesten volgens hem hun “taken uitvoeren”, waarmee hij hintte op een harder optreden van ordetroepen als de protesten aanhouden.

Op zich heeft Khamenei daarin gelijk, de USA steunt de protesten, en de regering-Trump ziet er een bewijs in dat haar politiek werkt. Anders dan de regering-Obama ten tijde van de ‘Groene revolutie‘ steunen Trump cs de protesten vooralsnog naar vermogen. Het is in lijn met de huidige Amerikaanse politiek om de bevolking van Iran aan te moedigen tot verzet.

“Mensen zijn erg boos en gefrustreerd, omdat alles maar duurder en duurder wordt, enerzijds door de economische sancties die de VS Iran heeft opgelegd, maar er is ook een enorme inflatie waardoor het Iraanse geld minder waard wordt.” Veel Iraniërs geven het regime de schuld van de inflatie.

En dat die sancties effectief zijn valt niet te ontkennen. Dat de EU poogt Iran te helpen lijkt vooralsnog weinig effectief, want weinig Europese bedrijven willen het risico nemen zelf onderwerp te worden van Amerikaanse sancties als gevolg van het frustreren er van. Zelfs China heeft zich daardoor vorige maand genoodzaakt gezien enige samenwerkingen met het ayatollah-bewind te beëindigen.

In a huge blow to Iran’s prospects for weathering the tightening economic noose of US sanctions, and as the White House seeks to take’s Iran’s crude exports down to ‘zero’, China National Petroleum Corp – the state-owned parent company of China’s second-largest oil producer, PetroChina, and one of the largest integrated energy groups in the world – has pulled out of a $5 billion natural-gas project in Iran, the WSJ reports.
This also just following last month’s US sanctions on six entities, including a unit of China’s COSCO Shipping Corp., which stood accused of deliberately purchasing and covertly attempting to transport Iranian oil.

In hoeverre de grote protesten die dit weekend uitbraken het regime hebben verrast valt niet vast te stellen, dat het de USA aanmoedigt deze weg verder te bewandelen lijkt een zekerheid.


Meer over het reilen en zeilen van Iran vindt u hier op Veren of Lood

21 reacties

 1. Willie schreef:

  Dat Iran zou men een zorg zijn.
  We gaan in Nederland net zo hard naar de kloten.

  Of premier Rutte na zo’n 9 jaar trots kan zijn op wat hij heeft bereikt? Naast een pensioen- en spaargeldcrisis ontstond of verergerde tijdens zijn bewind namelijk ook:
  * Een totaal onnodige (in werkelijkheid niet bestaande ‘klimaat’)crisis in de landbouw/veeteeltsector, waardoor tienduizenden banen en tientallen miljarden inkomsten dreigen te verdwijnen;
  * Een totaal onnodige (in werkelijkheid niet bestaande ‘klimaat’)crisis in de bouwsector, waardoor tien- tot honderdduizenden banen op het spel staan;
  * Een transportcrisis, met een volslagen zinloze verlaging van de max.snelheid, en met verplichte e-auto’s vanaf 2030, waardoor autorijden voor de lagere inkomens onbetaalbaar zal worden;
  * Een met valse statistieken en manipulatieve media berichtgeving ontkende immigranten/veiligheidscrisis, met vrijwel dagelijks wel ergens een steekpartij, een schietpartij, een aanranding/verkrachting, of een andere gewelddaad, en grote steden die wegzinken in een poel van oncontroleerbare criminaliteit;
  * Een in de maak zijnde sociale zekerheid crisis, die overbelast en uiteindelijk onbetaalbaar wordt door het binnenlaten van honderdduizenden –en straks mogelijk zelfs miljoenen- migranten die voor 70%-80% aan het uitkeringeninfuus moeten worden gelegd;
  * Een huisvestingscrisis, met inmiddels een tekort van 300.000 woningen, terwijl er desondanks jaarlijks minstens 50.000 asielzoekers worden toegelaten die –indien ze mogen blijven- ook nog eens voorrang krijgen, terwijl tegelijkertijd steeds meer gekort wordt op toeslagen. Vanwege het ondertekenen van het immigratieverdrag van Marrakesh zullen er zelfs nog veel meer migranten naar Nederland komen;
  * Een armoedecrisis, met een forse BTW verhoging op levensmiddelen en almaar hogere huren en lagere toeslagen, waardoor ieder jaar steeds meer Nederlandse gezinnen naar de voedselbank moeten;
  * Een energie/energie-armoedecrisis, met inmiddels 650.000 huishoudens in energie-armoede, een aantal dat de komende jaren dankzij veel hogere klimaat/energiebelastingen en het gedwongen afschakelen van aardgas zal verveelvoudigen;
  * Een zorgcrisis, waarin een nog verder doorgevoerde marktwerking ervoor zorgde dat miljarden bij de top terechtkwamen, en tegelijkertijd enorme bezuinigingen op de zorg voor het volk werden doorgevoerd;
  * Een geestelijke gezondheidscrisis, met ellenlange wachtlijsten in de Jeugdzorg, in de eveneens kapot bezuinigde volwassen GGZ, met toenemend geweld, een torenhoge werkdruk en daardoor hoog ziekteverzuim;
  * Een onderwijscrisis, met veel te grote klassen en onderbetaalde leraren die vaak dagelijks blootstaan aan grof verbaal èn fysiek geweld, met daardoor eveneens een hoog ziekteverzuim en een groot tekort aan docenten;
  * Een geloofwaardigheidscrisis: de lijst met politieke schandalen en afgetreden bewindslieden is te lang voor deze beknopte weergave. En wat te denken van Ruttes selectief falende geheugen en vele gebroken beloften? (Desondanks is de man bijzonder slim, want hij weet niet alleen steeds overeind te blijven, maar ook bij iedere verkiezingen weer de grootste te worden);
  * Een democratie/identiteitscrisis, waarin de wil van het Nederlandse volk ondergeschikt is gemaakt aan door buitenlanders besloten wetten en regels (de EU), en de Nederlandse cultuur moet plaatsmaken voor de door Brussel geplande en geëiste, op de islam gebaseerde monocultuur, terwijl het volk valse schaamte wordt aangepraat vanwege onze geschiedenis, de Gouden Eeuw, onze zeehelden, Sinterklaas/Zwarte Piet, etc.. Denk ook aan het weer intrekken van het volksreferendum vanwege de niet gewenste uitkomsten van de EU-grondwet en Oekraïne referenda;
  * Een soevereiniteit/grondwetcrisis, doordat het kabinet steeds meer macht, soevereiniteit en zelfbeschikking weghaalt bij het Nederlandse volk en overgeeft aan een extreemlinkse Europese commissie met ongekozen bureaucraten, waardoor Nederland de facto aan een buitenlandse mogendheid werd overgegeven en een aan de EU onderhorige provincie is geworden;
  * Een dankzij het EU/euro/klimaat/energiebeleid, het ondertekenen van het Klimaatverdrag van Parijs en het nationale Klimaatakkoord in de maak zijnde financieel-economische crisis, die pas goed zal uitbreken tijdens de komende Europese (/ wereldwijde) systeemcrisis, en die er nu al voor heeft gezorgd dat de dwangsom die Nederland jaarlijks aan de EU moet overmaken naar € 13 miljard wordt verhoogd;
  * Een geopolitieke crisis, o.a. door kernmacht Rusland zonder enig bewijs meteen de schuld te geven van de MH-17 ramp, door mee te doen met de illegale NAVO operaties tegen Libië (platgebombardeerd) en Syrië (in burgeroorlog gestort, met inmiddels erkende Nederlandse steun aan islamitische terreurgroepen), door het steunen en mede financieren van een CIA/EU gestuurde staatsgreep in Oekraïne en daar een deels uit neonazi’s bestaand regime aan de macht te helpen, door het sluiten van een migrantenverdrag met een Turkse islamofascistische dictator die mede oprichter is van ISIS, en die een compleet volk (de Koerden) probeert uit te roeien;
  * Een informatie/vrijheid van meningsuiting crisis, waarin –uitgerekend onder een premier van een ‘liberale’ partij die ooit als ‘rechts’ bekend stond- het monopolie van extreemlinkse ideologieën en gedachtegoed definitief tot ‘mainstream’ werd verklaard, ook in het onderwijs, en ingrijpende maatregelen op tafel liggen om dissidente meningen het zwijgen op te leggen, allereerst door ze van het internet af te halen;
  * Een maatschappelijke/morele crisis. Velen constateren tot hun verdriet dat dankzij (het buigen voor) allerlei extreem snel gekwetste minderheidsgroepen en zure splinterbewegingen, met hun geschreeuw over ‘racisme’ of ‘discriminatie’, de humor, het relativeringsvermogen en de nuancerende zelfspot uit de samenleving aan het verdwijnen is.
  Dit past binnen het beeld dat Nederland zichzelf doelbewust laat islamiseren (de islam is een totalitaire religieuze ideologie die compleet gespeend is van zelfreflectie en zelfspot). Zo is er geen enkele cabaretier meer die het waagt een grap te maken over de islam of over moslims, laat staan over hun ‘profeet’ en ‘god’.
  Je echte overheerser is op wie je geen kritiek meer mag hebben
  De wereldberoemde Franse denker Voltaire schreef het al in de 18e eeuw: als je wilt weten wie er ècht over je heerst, kijk dan naar op wie je geen kritiek meer mag / kunt hebben (dus ook grappen over mag maken) zonder je vrijheid en zelfs leven in gevaar te brengen.
  Heeft Rutte dan helemaal niets goed gedaan? Nou, we hebben een begrotingsoverschot (wat overigens meteen door de ECB en EU wordt afgestraft), de werkeloosheid is weliswaar stijgende maar is jarenlang tamelijk laag geweest, en de infrastructuur is flink verbeterd. Mooie prestaties, maar dat is het dan ook wel.
  Dit is op de drempel van 2020 de zorgwekkende ‘staat van het land’ – een land dat een ongekende welvaart en vrijheid wist op te bouwen, maar zelfvoldaan en gemakzuchtig werd, en zich daardoor van binnenuit en buitenaf liet uithollen en ondermijnen. Als we na de verkiezingen van 2021 al een regering zouden krijgen die het tij wil keren, en die ons land niet nog dieper wil laten opslokken door een (straks federale) neocommunistische EU-superstaat, dan zal het gezien de bovenstaande legio crises, die met de dag verergeren, vele jaren gaan duren voordat de broodnodige ommekeer zijn vruchten gaat afwerpen.
  Bron xandernieuws

 2. Cool Pete schreef:

  Zie : #IranProtests, NCRI-Iran, FreeIran, IranUprising.
  Bruut geweld tegen alle demonstranten.
  Nu : zo’n 100 doden, duizenden gewonden. Gevangenissen zaten al vol,
  worden voller.

  Sinds december 2017 is er een volks-opstand in Iran. Nu doet het hele volk er
  compleet aan mee.
  Behalve klachten over achterstallig loon, armoede, water-gebrek en prijs-stijgingen,
  willen de Iraniers vooral van de militaristische, islamitische diktatuur af !!!
  De leuzen zijn tegen de sharia, de militaire acties in het buitenland, enz.

  Het is ongehoord, hoe de Westerse wereld, weer een Iraanse opstand, in de steek laat.

 3. D. G. Neree schreef:

  De verhoging van de brandstofprijzen is olie op het vuur (sic) van de al langer broeiende onrust. Ik spreek af en toe Iraniërs en die vertellen me al langer dat de ontevredenheid en woede breder is en vooral gericht tegen de Mullahs en het Mullahregime met de Ayatollah(s) aan het hoofd daarvan. Ze stelen de rijkdommen van het land en wat ze niet stelen gebruiken ze voor oorlogen elders (syrië, Hezbollah, Hamas, Irak, etcetera). Ondertussen is de infrastructuur verwaarloosd, zodat hele streken zonder drinkwater zitten, laat staan water voor irrigatie. Daar komt ook bij dat de munt voortdurend minder waard wordt, dus alles wordt met de dag duurder. Laatst was er al een protest van markt- en winkeleigenaren die hun winkels niet wilden openen omdat opening zou betekenen dat de inflatie dan meteen zou toeslaan.

  Is het een wonder dat zo’n beetje alle landen die onder Islamitische regimes in woestijnen zijn veranderd? Islam is nog net een graadje erger dan communisme.

 4. Wim schreef:

  Dit zal in de media zeker niet breed uitgemeten worden.
  Net zoals het geweld tegen de gele Hesjes verzwegen wordt. Maar wel moord en brand roepen over het optreden van de overheid in Hong Kong, maar verzwijgen dat in de EU critici van Macron wekelijks met een gewelddadige overheid te maken hebben.

 5. Cool Pete schreef:

  Nu in Iran, zijn de leuzen :
  – tegen de orde-troepen [ ook buitenlandse huurlingen ], en IRGS , Basij milities
  – tegen de plaatselijke bestuurders
  – tegen de overheids-instellingen
  – tegen de sharia
  – tegen de hele islamitische diktatuur
  – tegen de ayatollah’s

 6. Von Abel schreef:

  Het bewijst alleen eens te meer dat de VS een land is die gangsters aan het roer heeft, een land destabiliseren en een volk uithongeren omdat de autoriteit van het land niet in lijn loopt met de belangen van de Amerikanen.

 7. Von Abel schreef:

  De VS steunt Al-Qaeda en andere jihadistische militanten in Syrië, Libië enzovoort en dan.beginnen over Iran…

 8. carthago schreef:

  @Von abel.Dat was de VS onder de change Obama/clinton/brennan gangsters.But the times they are a changing.

 9. D. G. Neree schreef:

  Willie,
  dat is een indrukwekkende en inderdaad zorgwekkende opsomming en als het in deze richting doorgaat, zal dit het einde betekenen van Nederland en Europa terugbrengen naar de middeleeuwen.

  Overigens noemt de lijst van Xander(nieuws) de aankomende pensioen”crisis” nog niet eens, mede veroorzaakt door de negatieve rente.

 10. Cool Pete schreef:

  @VonAbel : demonstranten in Iran roepen : “Amerika is niet onze vijand, maar de ayatollah’s”,
  en verbranden de portretten van Khomeiny en Khameniei.

  Mensen komen niet in opstand door alleen armoede –
  daar komen die niet eens aan toe.
  Mensen komen in opstand : tegen onrecht, voor hun overtuiging.

 11. Von Abele schreef:

  @ Cool Pete, dat je kritiek levert op de VS wil niet zeggen dat je a priori een voorstander bent van de Ayatollah’s. Die overtuiging en opstand zoals in Syrië en Libië et cetera? Waar de VS een abjecte rol hebben in gespeeld.

 12. D. G. Neree schreef:

  Von Abele, geen andere dingen erbij gaan slepen.. Onder Obama heeft de USA de Ayatollahs de vrije teugel gegeven, geld toegestopt en hun misdaden verdoezeld. Trump heeft daar een einde aan gemaakt. Hij steunt de bevolking en knijpt de Ayatollahs door sancties financieel af. Dat raakt ze hard, getuige de intrekking van de subsidie voor energie/gas/benzine waar nu het volk wederom (!) tegen i opstand komt.

  Mijn Iraanse vrienden steunen Trump in zijn acties. Ze weten dat militair ingrijpen desastreus zou zijn. De bevolking is al straatarm, dus die sancties treffen voornamelijk de Mullahs/Ayatollahs. Dat zij hun verminderde inkomsten weer afwentelen op de toch al straatarme bevolking komt geheel ten laste van deze Mullahs. Het zijn rovers, bedriegers en wrede onderdrukkers en de bevolking weet dat. De buitenlandse oorlogen en terroristische acties kosten hen handenvol geld. Geld dat ze steeds minder binnenrijgen.

  Is die olie niet feitelijk van het Iraanse volk?
  En à propos, is het Nederlandse gas ook niet feitelijk van het Nederlandse volk?

 13. Cool Pete schreef:

  @VonAbele : u ziet niet, wat de mensen Iran zeggen, roepen en voor in opstand komen.
  zie : #IranProtests.
  En, zoals ook @carthago u al wees : “Syrie” is het werk van Erdogan en ‘Obama’;
  “Lybie” is het werk van Hillary C. en ‘Obama’.

 14. Von Abel schreef:

  D. G. Neree Wat voor uitknijpen? Er zijn arme en zieke mensen die niet geholpen kunnen worden door de illegale sancties die de Yanks opleggen door unilateraal terug te trekken uit het nucleaire verdrag. U hoeft mij niet te vertellen over het gedrag van de autoriteiten die zijn mij bekend maar zoals vaker wordt het gedrag van de Amerikanen bewust vergeten..het Internationale terrorisme is met Hulp van de Saoeds toegenomen. Ook onder Trump. .het illegaal bezetten van Syrië en hun olievelden bezetten bijvoorbeeld.En weer destabiliseren van een land wat Tot grote gevolgen kan leiden, het is alsof mensen in het westen een korte termijn geheugen hebben..gezien de miljoen doden in Irak, Syrië, Libië en ga zo maar door.

 15. Von Abel schreef:

  Blijft wel ironisch dat men hier het geeft over dat olie van het Iraanse volk is maar dat het uitgerekend de Amerikanen en Britten in de jaren 50 een seculiere democratische leider in Iran hebben afgezet toen deze van plan was om de olievooraden te nationaliseren. Dit gaat allemaal om Israël en Saoedi-Arabie.

 16. Cool Pete schreef:

  @VonAbel : u kent de geschiedenis niet, voert foute argumenten aan, en draait oorzaak en gevolg om.
  – Zonder Westers kapitaal en technologie, zat de olie en gas in M.O nu nog onder de grond.
  – Begint u eens met de geschiedenis van WO II en de ‘Koude Oorlog’ : Rusland : Iran.
  – Olie-installaties nationaliseren zonder compensatie, is onaanvaardbaar.
  – 1979 : de ayatollah’s. Opleving islamisme, ook in Saudi-Arabia.
  S-A is wereldwijd schadelijk; Iran is wereldwijd gevaarlijk.

  Grote lijnen. Oorzaak en gevolg. Bij het begin, beginnen.

 17. Cool Pete schreef:

  @VonAbel :
  – die zgn. “Iran deal” is nooit geratificeerd. Iran hield er zich niet aan.
  en kreeg onterecht, alle bevroren bank-tegoeden terug van “Obama”.
  – de burger-oorlog in Libië is aangestoken door Hillary c. en “Obama”.
  – de buger-oorlog in Syrie is aangestoken door Erdogan en “Obama”.

  Zo is het gegaan.

 18. Von Abele schreef:

  SA is schadelijk? En Iran is “wereldwijd gevaarlijk”? Vertel mij eens wie de het salafisme/wahabisme heeft verspreid over de wereld? De bondgenoot van de VS die voor miljaren dollars aan oliegeld zijn gevaarlijke ideologie van jihadisme heeft gebracht tot aan Europa? Wie is verantwoordelijk voor de miljoenen migranten uit Afrika, Midden-Oosten en Azië? De regime-change destabiliserende gangsterstaat VS en niet Iran.

  -Nogmaals de VS en zijn trawanten geven niets om Iraanse burgers (en elk ander burger in het Midden-Oosten)., zoals ik al zei Mossadeq een Iraanse democratische seculiere leider is afgezet mede door toedoen van de VS en GB en ze hebben toen een autoritaire Shah neergezet wat later leidde tot de Islamitische theocratie..leer je geschiedenis.

  Olie nationaliseren is dus onaanvaardbaar en het Iraanse volk opzadelen met een autoritaire bewind is toegestaan?

  Saoedi-Arabië en Moslimbroeders waren ver daarvoor al bezig met het islamisme te verspreiden, neemt niet weg dat de mullah’s een abjecte overheid is maar het is niet aan de VS en zijn Europese lakeien om weer een land te destabiliseren.

 19. Von Abele schreef:

  Cool Pete, die banktegoeden “kregen” ze niet maar hebben ze gewoon recht op aangezien het van hun is. Er was wel degelijk een verdrag waar ook andere landen zich aan hielden en Iran had zijn nucleaire ambitie verminderd.

  Men kan niet spreken van een “burgeroorlog” wanneer in Syrië en Libië. de NAVO samen met de GCC-tirannen besloten om de meest vuige islamisten te steunen en te bewapenen. Het klopt dat Trump de oorlog niet is begonnen maar ook hij maakt het de Syrische overheid moeilijk om het land weer op te bouwen (mogelijk gemaakt door zijn eigen kliek van oorlogshitsers en CIA-criminelen zoals Pompeo).

 20. Cool Pete schreef:

  @VonAbel : u leest – moedwillig – over de bepalende woorden in mijn argumenten heen.
  Dat is leugenachtig van u. Zo is discussiëren zinloos.

  Het enige, dat ik met u eens ben, is dat de islam : soennitisch en/of shiitisch,
  het schadelijkste en gevaarlijkste gif is, dat ooit bedacht is.

  By the way : de rol die dat “EU”-konstrukt op het wereld-toneel speelt,
  bestaat uit : elk principe verraden, en heulen met elke islamo-fascisitiche /
  kommunistische diktatuur.
  Omdat dat “EU”-konstrukt zelf een totalitair wangedrocht is.
  Dat is de grootste oorzaak van de chaos en afbraak in de wereld.

 21. Johan P schreef:

  @Von Abele
  U geeft aan dat Trump (en de VS) niets geven om de inwoners van Iran. Daar hebt u waarschijnlijk gelijk in, maar waarom zou hij dat moeten? Trump is de president van de VS, niet van Iran, Irans burgers zijn niet zijn probleem.
  Overigens is het sowieso al een drog-argument. Dacht u werkelijk dat de leiders van Iran, of Saudi-Arabie, of waar dan ook ook maar een zier geven om de burgers van de VS? Laat me niet lachen. Het hele idee van het geven om andere burgers is iets dat ALLEEN in het westen plaats heeft gevonden en nooit ergens anders en nu wordt misbruikt door met name het Midden-Oosten waar ze heel erg goed zijn in het zichzelf voordoen als slachtoffer maar nooit zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen falen. Dat is iets dat inherent is aan eerculturen en door islam nog eens wordt versterkt.
  Het is de taak van een leider van een natie om de belangen van de eigen natie voorop te stellen. Het idee dat je de belangen van iemand anders voorop stelt staat garant voor zelfvernietiging en we hebben gezien dat Obama daar goed in was en dan ook misschien wel onherstelbare schade in zowel de VS als de wereld heeft toegebracht. Zijn ‘deal’ met Iran was gebaseerd op het idee dat Iran door het geven van een zak met geld wel op zou houden met haar nucleaire onderzoek. Het idee was belachelijk en het bleek ook al snel dat Iran zich niet aan die overeenkomst hield. Dat Trump daarom heeft gezegd eruit te stappen was niet meer dan logisch. Het is even wennen voor mensen zoals u dat er nog steeds mensen zijn die wel voor hun principes opkomen, die zich wel aan hun woord houden en dat die dat ook van anderen verwachten.