DE WERELD NU

IQ-debat is zinloos en contraproductief

Groene hond

Het IQ-debat zoals dat thans woedt kent maar twee standpunten. 1) Er bestaan verschillen en die hebben een etnische basis, dat is wetenschappelijk bewezen. En 2) Er bestaan geen verschillen want elk mens is gelijk en bovendien niet illegaal.

Die laatste zin uit de inleiding gaf u wellicht het idee dat dat ik meer voel voor het verdedigen van stelling 1, maar ik moet u teleurstellen. Mijn positie is dat dit debat zinloos is, en nooit op een verstandige manier zal worden gevoerd. De oprispingen van afgelopen weken hebben mijn gelijk al bewezen, en de resulterende loopgravenoorlog lijkt eerder een gezocht vervolg dan een zinvol einde. Alsof er niet meer dan voldoende is om verdeeld over te zijn in onze huidige maatschappij; minstens zo interessant en oneindig veel belangrijker.

Desalniettemin lijken diverse mensen waarvan je dat niet verwachten zou zich verplicht te voelen zich in dit debat te storten. Uit ongemak, of uit de diep gevoelde overtuiging dat deze discussie onzindelijk is. Onzindelijk is zij, maar vooral geworden. Het is voor extreemlinks al een taboe dat objectief over rechts bericht wordt. Gematigd links en het midden hopen dat objectieve waarheden niet verkondigd mogen worden, en tot en met gematigd centrumrechts houdt men zich aan die oekaze. Dus wat er gebeurt als er iets ter sprake komt dat men wenst te zien als een extreemrechts onderwerp laat zich raden. Daarmee bewijst dit een debat te zijn dat niet in de volle openbaarheid thuis hoort, omdat er teveel mee is gemoeid dat we voor heilig houden, en niet via een omweg ter discussie willen zien worden gesteld.

Dat ik me er nu – via deze omweg mijnerzijds – in meng betekent niet dat ik er geen mening over heb, maar dat ik er geen brood in zie daarover in debat te gaan. Waarom zou je er over in debat willen gaan? Discussie is prima, maar je moet weten waarheen je wilt als je een debat opent. Indien je beseft dat het emoties losmaakt die op hun beurt weer zullen worden ingezet voor een tot hysterie leidende laaghartige framing, graaf je je eigen graf. En een diep graf voor het onderwerp.

Veel discussies die op dit moment gaande zijn zijn uitermate provocerend, en daarom ook heel geschikt voor framing. Als je die zuiver wilt houden is enige terughoudendheid aan te bevelen. Maar het besef vooraf wat je met een discussie wilt moet leidend zijn. De SJW’s die zich uitputten in hysterie voeren een belangrijker discussie dan het IQ-debat dat is gerelateerd aan raciale eigenschappen. De genderhysterie raakt de grondvesten van onze maatschappelijke omgang, en is daardoor extreem schadelijk. Dat is de reden dat je het voeren moet: de schade dient geminimaliseerd te worden.

Het IQ-debat is iets dat slechts op een hoog abstractieniveau zinvol kan zijn. Hoogstens zou je het ‘het klasje van BuZa’ moeten uitleggen voor degenen die ooit in Afrika, met name Zuid-Afrika terecht komen. De hysterische reacties van zowel pers als van politici op lagere bestuurlijke niveaus laten zien wat de gevolgen nu kunnen zijn. Eerst worden de emoties aangesproken, maar al te vaak zonder enige kennis van zaken. Aan een werkelijk debat kom je vervolgens nooit toe.

Dat hier voor een belangrijk deel sprake is van framing betekent niet dat het debat daarom toch maar gevoerd moet worden. Domme mensen tot hysterie (laten) drijven heeft nog nooit een debat bevorderd, voor geen van beide zijden. Uiteindelijk is een debat een gedachtewisseling met als ultieme oogmerk de andere zijde te overtuigen. Als dat op voorhand onmogelijk blijkt, zou de enige reden zijn het toch aan te gaan jezelf te offeren op het altaar van je eigen gelijk.

Om die reden is de discussie rond het FvD ook zo weinig intelligent. Dat men zich bij het FvD geroepen voelde uitspraken in deze context te gaan verdedigen was zowel dom als gevaarlijk. Dat besef ontbrak enige tijd, en probeer nu de geest maar eens terug in de fles te stoppen.

Domme witten die het hysterisch krijsend opnemen voor slimme zwarten die dat over het algemeen helemaal niet nodig hebben? U ziet hoe eenvoudig het is een frame te vinden waarover (bijna) iedereen zich boos kan maken.

Mij boeit het verder niet heel erg, hoewel het onderwerp wel degelijk onverwacht interessant kan zijn. Maar de wijze waarop diverse mensen zich in dit gevecht opstellen vind ik belangrijker. Op de mensen die zichzelf excuserend wegduiken zul je nooit kunnen bouwen, wie het tegen beter weten in verdedigen gaat is ongeschikt als politiek voorman. Het hysterische gekrijs van mensen die beter zouden kunnen èn moeten weten verraadt hen als de politieke agitatoren die ze zijn. Veel meer zal er uit deze ophef niet te halen blijken.

IQ-debat

En het belang van IQ voor daadwerkelijke intelligentie is ook nog eens heel beperkt. Niemand van de mensen die zich in dit IQ-debat luidruchtig roeren kan zich beroepen op een grote sociale intelligentie. Terwijl de behoefte daaraan steeds groter wordt.

13 reacties

 1. Erik schreef:

  Het is natuurlijk wel van belang, want het is een verklaring voor het feit dat Afrika achterblijft en zelfs nog dieper zakt omdat de laatste restjes vanhete koloniale verleden stuk gaan, instorten of moedwillig worden vernietigd, zoals de boeren van Zimbabwe en Zuid-Afrika .
  Zuid-Korea was begin jaren 50 het aller armste land ter wereld, Kenia behoorde tot de rijkste, nu is het omgedraaid ,zuidkoris een van de rijkste en Kenia bungelt ergens onderaan.
  Ook behoef je niet verder te zoeken naar wanverklaringen voor achterblijvende schoolresultaten van allochtone leerlingen en steeds maar weer oplossingen bedenken die nooit werken en leiden tot verdere afbraak van ons onderwijssysteem en verdere verdomming.
  Dit zegt overigens niets over individuen, Afrika heeft tenslotte ook een Mandela voortgebracht.
  Bovendien gooit ook een ideologie als de islam hier roet in het eten, het verbied kritisch nadenken en onderzoeken en wijst de natuurwetenschappen af, alles staat tenslotte al in de koran.

 2. Josef Kuijpers schreef:

  Als IQ inderdaad zo onbelangrijk is, ontgaat het mij volledig waarom daar zoveel verschillende kostbare onderzoeken naar zijn gedaan, en op wiens opdracht. Tevens acht ik dat van belang omdat de EU de Afrikanen heeft uitverkoren als hét volk dat inteelt en vergrijzing van Europa zal gaan voorkomen, hoe de nabije toekomst van Europa er sociaal en economisch er uit zal zien over twintig of dertig jaar. Op een of andere manier heeft Veren of Lood mij met dit artikel bepaald niet gerustgesteld.

 3. Frans Groenendijk schreef:

  Hm. “Uiteindelijk is een debat een gedachtewisseling met als ultieme oogmerk de andere zijde te overtuigen.”
  Hangt ervan af om wat voor debat het gaat.
  Bij veel OPENBARE debatten gaat het erom aan derden duidelijk te maken wat je eigen standpunten zijn en – zeker zo belangrijk – wat de standpunten zijn van de andere partij. In de beschaafdere varianten leidt dat “agree to disagree”, in de minst beschaafde tot framing en andere discussietrucs.
  @Josef K
  Ik schreef ruim twee jaar geleden deze kritiek op Joost Niemoller: http://verenoflood.nu/gemiddeld-iq-ongelukkig-non-issue/ Ook verontrustend?

 4. Carthago schreef:

  Indien een debat over IQ als nutteloos zal worden beschouwd heeft een debat over domheid voortaan ook geen zin meer .Dan voorspel ik alvast een volgende tsunami van …..?

 5. Claude de Wit schreef:

  @Josef Kuijpers

  Alhoewel het geen doel op zich is u onrustig te maken, zijn we zeker maar zelden van mening dat geruststellingen zinvol zijn. Daarvoor heeft u de regering en de MSM. Hun doelen delen we maar zelden. 🙂

 6. G. Gonggrijp schreef:

  Wat zegt een kaartje als hier afgebeeld? Dat Bosjesmannen extreem onintelligent zijn? Ik heb ook wel eens een IQ-test gedaan, en herinner me nog de cijferreeksen. In de meest simpele vorm: 1-2-4-8-16 wat is de volgende? 32, want het verdubbelt steeds. Nee, daar hoef je in de binnenlanden van Afrika niet mee aan te komen, want anders dan wij zijn ze met de wereld der getallen nooit op een school geconfronteerd.

 7. Voight-Kampff schreef:

  Het gros van de mensen gaat het volkomen boven de pet dat de grondwet is bedoeld om het volk te beschermen tegen de macht van de staat. M.a.w. de staat mag het volk niet discrimineren om het volk te beschermen tegen de macht van de staat. Het volk, dat over het algemeen nog geen analyse kan onderscheiden van een mening, dient dit onderwerp te beslechten onder het civiele recht. Ga dit maar eens uitleggen aan jut, jul en onbenul. Ondoenlijke missie.

 8. Cool Pete schreef:

  De sleutel in dit “intelligentie”-debat is niet etniciteit, maar:
  – verschillende soorten intelligentie:
  – gemiddeld, uiteindelijk:
  – altijd, overal, in alle opzichten:

  ——————————- CULTUUR ————————————–

 9. Voight-Kampff schreef:

  Wat wel zinvol is als je merkt dat er geen criminele- en civiele zaak inzit:
  – Effe lekker uitwaaien op het strand;
  – Wat gaan studeren om de ratio boven de emoties te schikken;
  – In therapie gaan wanneer het ego weer opspeelt;
  – Een bezoekje brengen aan de psychiater voor wat medicatie en begeleiding.

 10. Carthago schreef:

  @voight-kampf. Heel waar.De uitleg over grondwet aan jut onbenul wordt gegeven door de Nazionale Omroep Stasi..Die uitleg getuigt van een steeds lager iq gehalte , slechts met de bedoeling het iq gehalte van het nog steeds kijkende jan Klaassen publiek verder te verlagen .Het resultaat er van constateren we bij verkiezingen.

 11. Johan P schreef:

  Het debat an sich is volgens mij zeker niet onbelangrijk.
  Waar het om gaat is het scheiden van de emoties van de feiten. En wat nog belangrijker is, het scheiden van gemiddelden, waarmee in de statistiek voornamelijk wordt gewerkt, van individuele uitkomsten.
  Dat is een taak van het onderwijs, om mensen kennis bij te brengen. Maar het probleem in de verschillen in gemiddeld IQ heeft wel degelijk invloed in zo ongeveer alles wat men de komende jaren kan verwachten en kan daarom niet zomaar worden weggezet als onbelangrijk.

  Dat geldt overigens ook voor de grondwet en de staatsinrichting, de geschiedenis ervan en waarom er destijds voor een bepaalde vorm is gekozen.

  In beide gevallen (naast nog een enorm aantal andere onderwerpen) is het onderwijs op zn best belabberd te noemen. En tegelijkertijd wordt er allerlei onzin aan het onderwijs toegevoegd, maar is de autoriteit van de leraren/decanen etc enorm afgenomen. Dat alles komt een gedegen kennis niet ten goede.

  @Gonggrijp, er zijn diverse intelligentie tests die geen gebruik maken van cijfers en of taal. Die tests geven duidelijke beelden voor diverse groepen, of je het nu hebt over bergbewoners in Buiten-Mongolie, of afgezonderde berggebieden in Peru, Innuit (eskimo’s) of het binnenland van Zimbabwe. En die tests hebben een zeer hoge correlatie met de andere tests. Er zijn diverse pogingen gedaan om de resultaten van onderzoeken die op een laag Afrikaans gemiddelde wijzen onderuit te halen, maar zelfs tests opgezet om die eerdere onderzoeken onderuit te halen gaven min of meer dezelfde uitkomsten.
  Men moet hierbij echter wel de kanttekening maken dat het bij onderzoek uiteindelijk gaat om GEMIDDELDEN en niet individuele scores, want die varieren in alle bevolkingsgroepen van extreem laag tot extreem hoog.

 12. Cool Pete schreef:

  Het gaat om : CULTUUR. In alle opzichten. Altijd. Overal.

  Luie cultuur— versus— ijverige cultuur.

 13. Rene Hoogerwerf schreef:

  Aansluitend bij Cool Pete. Bij cultuur gaat het zonder uitzondering om algemeen aanvaarde overtuigingen. Feitelijke beredeneringen verliezen het binnen welke cultuur dan ook altijd van de culturele dogma’s. De cultuurgebonden overtuigingen onttrekken zich aan de cognitieve vaardigheden van de aanhangers omdat een afwijkend inzicht van de omgeving of gebeurtenissen de culturele overtuigingen aantast in de basis van die overtuigingen en dus een fundamentele bedreiging vormt van diezelfde cultuur. Het ontneemt die cultuur immers van haar overtuigingen. Kort door de bocht, de sancties op het bedreigen van de eigen cultuur beïnvloeden de perceptie van de werkelijkheid. Het gevolg is het ontkennen van de feitelijke observatie en beoordeling van de waargenomen bevindingen. Tenslotte was op straffe des doods de wereld ooit plat. Testen van cognitieve vaardigheden worden derhalve vertekend door culturele taboes. De weerstand van bijvoorbeeld de Islam tegen herinterpretatie van religieuze overtuigingen en dus de herinterpretatie van de basis van de islamitische cultuur belemmeren de individuele onbevangenheid m.b.t, de interpretatie van wetenschappelijke werkelijkheid. en dus de metingswaarden van cognitieve beoordelingen ervan oftewel het zal leiden tot een lagere IQ-score als gevolg van de structuur van de gehanteerde IQ-test methodieken. ( dat geldt evenzeer voor dd Amerikaanse bible-belt waar de evolutie wordt afgewezen als godslastering) Waar Frans Groenedijk met zoveel woorden stelt dat Nature en Nurture als lengte maal breedte het product (oppervlak) vormen dat als IQ gemeten kan worden en als elementen van de formule geen eigen intrinsieke waarde hebben, lijkt het mij aannemelijker dat waar genetische oorsprong binnen een gemeenschap (de lengte) een tamelijk onvervreemdbaar gegeven van die gemeenschap is, de cultuur (de breedte) de variabele is. Mocht dit als hypothese aantoonbaar worden geacht, is het wellicht de moeite waard om onderzocht te worden als significant element van de constateringen van de mondiaal gemeten (gemiddelde) IQ verschillen. Natuurlijk zegt het op individueel niveau helemaal niets, maar op het niveau van wereldbeschouwing in relatie tot maatschappelijke, wetenschappelijke, humanitaire economische ontwikkelingsverschillen kan het ons wellicht helpen de correlatie tussen genoemde parameters en het Global IQ kaartje te duiden en te verkleinen. In die zin is een taboe op het aangaan van een debat nog niet zo onzinnig dunkt mij.