DE WERELD NU

Intrekking referendumwet – een dictatuur van stuurloos onbenul

Nepnieuws

De namens D66-minister Ollongren gisteren in de Telegraaf gelekte wijze van intrekken van de Referendumwet is uit de aard van de aangekondigde methode weinig anders dan een staatsgreep. Een anti-democratische staatsgreep.

Het is niet onverwacht, maar coalitie Rutte3 ziet geen legale middelen de Referendumwet in te trekken zonder daarover een referendum te moeten houden. De kunstgreep die het ministerie van Binnenlandse Zaken daarom gisteren aankondigde was een onwettige: de minister is voornemens in diezelfde intrekkingswet op te nemen dat zij niet referendabel is.

Maar wat was nu juist het karakter van deze Referendumwet? Dat zij behoudens een aantal tevoren vastgestelde uitzonderingen voor alle wetten geldt die door de Tweede en Eerste Kamer zijn aangenomen. Om haar in te trekken op de manier die het kabinet voor ogen staat doet zij daarom eerst alsof die wet al ingetrokken is, en begint vervolgens te gummen alsof dat altijd al zo was.

Ik heb geen idee wie op het idee gekomen is het zo aan te pakken, maar ik vraag me af of de Raad van State – bepaald geen vriend van de Referendumwet – hier in mee kan gaan. Òf dat zij juridische zuiverheid laat prevaleren en adviseert de door minister Ollongren gisteren aangekondigde weg niet te gaan. Elke nieuwe wetgeving moet volgens het Nederlandse staatsrecht eerst door de RvS van een advies zijn voorzien. Wat diverse regeringen in het verleden er niet van weerhouden heeft wetten toch door te voeren die de RvS niet zag zitten. Uiteindelijk heeft in het Nederlandse staatsrecht de Kamer altijd het laatste woord.

Maar in dit geval lijkt het de premier die het laatste woord heeft, en daarvoor een minister als schild gebruikt die het toch al niet lang zal uitzingen op deze positie. Van de uitdagende woorden dat de premier uit zag naar een referendum over het intrekken van de referendumwet is in ieder geval niets over. Hij durft niet, en vermoedelijk terecht. Want de uitslag en het vervolgens opnieuw negeren van de wil van de bevolking zal duidelijk maken dat we in een dictatuur van stuurloos onbenul leven, waarbinnen alleen het onderlinge gekonkel van 76 regentjes er toe doet. Waarvan ook nog eens de helft op onduidelijk gronden door de regerende partijen op het pluche zijn gehesen. Het is de dictatuur van de helft plus één, en niets anders. Voor dergelijke fundamentele ingrepen is de meerderheid van deze coalitie feitelijk te mager en dat zij dat niet beseffen wil etaleert vooral de nadrukkelijke obsessie die het referendum voor Rutte al geworden is: het moet en zal weg, al is het het laatste en desnoods het enige dat zijn derde kabinet voor elkaar krijgt.

Binnen het Nederlandse staatsbestel is dit een staatsgreep met legale middelen, maar desalniettemin een soort staatsgreep. Dat ons constitutionele bestel weinig tot geen bescherming heeft tegen een dergelijke machtsgreep van binnenuit demonstreert slechts dat Nederland geen ware democratie is als er maar voldoende mensen zijn die niet langer wensen dat het dat is: 76 in de Tweede Kamer, en 38 in de Eerste Kamer: dat is precies genoeg om in Nederland de democratie af te schaffen, en aan dat uiterste minimum voldoet deze coalitie.

Is er reden voor een (raadgevend) referendum? Meer dan ooit zou ik zo zeggen. Op veel beleidsterreinen hobbelt de huidige (alsook de vorige) regering blind achter de directieven uit Brussel aan, en we hebben een premier die al diverse malen heeft laten blijken dat regeren voor hem vooral een wijze is om een meerderheid in de Tweede Kamer werkbaar te houden, ongeacht wat dat voor het beleid van de overheid betekent omdat hij daar toch geen sjoege van heeft.

Rutte en zijn kompanen lijken te vinden dat we blij mogen zijn dat het niet nog erger is. Daarmee kan geen enkele democraat het eens zijn.

8 reacties

 1. Bob Fleumer schreef:

  Als botte domheid regeert is het moeilijk besturen, het lijkt wel of of Rutte met zijn mededaders alles doet wat de Nederlandse bevolking beslist NIET wil, telkens als dat lachende hoofd van Rutte langskomt voel ik zuivere afkeer van de man die ons land naar de kloten helpt.

 2. carthago schreef:

  Mayday, mayday.
  Ik vraag mij af of, wanneer en op welke wijze de meerderheid van de nederiglanders zal beseffen dat ze in maart direct voor een dictatuur hebben gekozen.Bereidt u voor op een vertrek naar betere oorden.

 3. Voight-Kampff schreef:

  In combinatie met het politieke proces tegen Wilders (gefaciliteerd door de rechtsprekende macht) is dit dus de tweede democratische staatsgreep in korte tijd!

 4. Bert Peters schreef:

  In Afrika lachen ze zich kapot over die vingerwapperaars die altijd over democratie komen zeiken. Maar ja, ze brengen wel poen mee.

 5. Beschouwer schreef:

  D666 is een partij die niks heeft met democratie. Behalve dat men de referendumwet wil intrekken wil men ook iedereen beloeren met de sleepwet. Bij demonen 666 is het zo als zij vinden dat iets waar is is dat waar. Er is overigens een groot verschil tussen de waarheid en wat men vindt wat de waarheid is. De zogezegde politiek ivoren toren (vol arrgantie).

 6. Kees Bruin schreef:

  En nog zijn en hele volksstammen in Nederland die zich inbeelden dat we hier in een democratie leven! De bewijzen dat dat niet zo is, liggen voor het oprapen, maar ze kijken liever de andere kant op. We leven in een land dat door multinationals, banken, ngo’s en hun lakeien in politiek en bestuur gerund wordt, waarin geen enkele rekening met de burger gehouden wordt.

 7. Kees Bruin schreef:

  @Bob Fleumer 10:18 Ja, en toch is de VVD de grootste partij van Nederland. Ziedaar het geestelijke niveau van de VVD-stemmers!

 8. Juanito schreef:

  Menigeen constateert dat wat eens een trotse natie was, steeds verder wegzakt naar een niveau van wat men ooit een ‘bananenrepubliek’ noemde.

  Iedereen die het wil zien, kan zien dat deze Haagse lieden hun antidemocratische bevelen uit de Brusselse bunker krijgen. Uiteindelijk is vrijwel elke politieke actie terug te voeren naar de agenda met daarin de oprichting van het 4e Reich. Een bevolking die hieraan niet meewerkt is lastig en moet zoveel mogelijk ingesnoerd worden.

  De afbraakplannen en -acties van de huidige Haagse machtsgrijpers worden steeds opzichtiger, brutaler en schaamtelozer.

  Thierry Baudet heeft, kort geleden bij de algemene beschouwen, het aftakelingsproces uitstekend verwoord. Zie evt. deze link:
  https://www.youtube.com/watch?v=Y5HbygYEQIs

  Het jongste afbraakplan, gepresenteerd door dubbel-paspoort-puppet Ollongren, is weer stapje in die richting, zoals ooit al eens verwoord is door Juncker in Der Spiegel 1999.

  Nog steeds ga ik er vanuit dat de ontbinding van Nederland door verstandige burgers gekeerd gaat worden.

  in